Anasayfa / Kariyer ve İş / İnsan kaynaklarının stratejik yönetimi 1

İnsan kaynaklarının stratejik yönetimi 1Gül Akçasoy

Makro ve mikro ekonomik değişimler sonucu, insan kaynakları yönetimi fonksiyonunun stratejik yönetim ortağı olması gereği ve beklentisi sadece İK yöneticilerinin değil, aynı zamanda organizasyonların diğer yöneticilerinin de beklentisi. Ancak her iki taraf da, bu gerekliliğin nasıl yapılandırılacağı konusunda belirsizlik ve kararsızlık yaşıyor.

Stratejik İK yönetimi uygulama örneklerini bulacağınız bu yazı dizisinde, önceliği teorik yapı ve tanımlara yer vermek gerektiğini düşünüyorum. Aşağıda bulacağınız tanımlar, sözlük ve kitaplarda bulunan bana göre yetersiz tanımların, binlerce sayfalık literatür taraması ile otuz yıllık uygulama deneyimlerimi harmanlayarak geliştirdiğim şekli.

Strateji; politika, ekonomi, sosyoloji, psikoloji, teknoloji, hukuk ve etik kapsamında, sistematik ve bütünsel yaklaşım içinde yapılan değerlendirmeler ile evrimsel bir hedefi gerçekleştirmek için yapılan düzenleme ve uygulamaların bilim ve sanatıdır.

Stratejik Yönetim; organizasyonun paydaş beklentilerini karşılayacak şekilde, misyon, vizyon ve hedeflerini belirleyerek, bu hedeflere ulaşamak için gerekli politika ve plan geliştirmek, organizasyon kaynaklarının bu hedef doğrultusunda tahsis edilerek uygulanmasıdır.

Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi; organizasyonların bugün ve gelecekte ihtiyaç duyacakları değişim sürecine rehberlik ve liderlik etmek için uygun politikaları açık ve net bir şekilde önceden tanımlayıp, İKY süreçlerinin, organizasyonun verimliliğine olan katkılarını ölçerek, organizasyonların misyon, vizyon, değerleri, stratejik amaç ve hedeflerine ulaşmalarına katkıda bulunmak. (Gelecek yazıda detaylarına yer vereceğim.)
Strateji tanımından hareketle İK yöneticilerinin stratejik yönetim ortağı rolünü üstlenebilmesi için öncelikle makroekonomik modellerin, ulusal ve küresel politikaların, sosyolojik ve teknolojik gelişmelerin ve yasal çerçevenin; mikroekonomi diye tanımlanan organizasyonlara etkileri hakkında farkındalık sahibi olmaları gerekiyor.

NEDEN STRATEJİK?

Global mal ve hizmet üretimin model ve miktarı, iletişim ve ulaşım teknolojilerindeki gelişme ve demografik değişimler sonucunda kapitalist makroekonomik model, yerini serbest pazar ekonomisine bıraktı. Arz denetiminde olan pazar, talep denetiminde olan pazar ile yer değiştirerek, organizasyonların iş yapma modellerini neredeyse baştan aşağı değiştirdi. Kapitalist ekonomik modelde adı geçmeyen paydaş (hissedar-kreditör-yatırımcı-yönetici-çalışan-müşteri-tedarikçi-rakip-sendika-devlet-üniversite-stö) tatmini, sürdürülebilir rekabet yetkinliğinin temel taşı olarak, organizasyonların en önemli gündem maddesi haline geldi. Bu değişim, kaçınılmaz bir biçimde, insan kaynakları yönetiminin danışmanlık ve kontrol rolünden stratejik role geçmesi gereğini doğurdu.

  Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alımı

Son 35 yılda yerel dinamiklerle yarattığımız 7 büyük ekonomik krize, küresel dinamiklerin yarattığı politik ve ekonomik krizleri de eklediğimizde, toplam 12 büyük ekonomik kriz deneyimine sahip olduğumuz ortaya çıkyor. Bu hesap ile ortalama her 3 yılda bir ekonomik kriz yaşayıp, toparlanmaya çalışıyoruz. Yeni deyimi ile VUCA (Volatility-Uncertainty-Complexity-Ambiguity) World olarak tanımlanan bir ortamda İK yöneticilerinin stratejik rolü daha fazla önem kazanıyor.

STRATEJİK ROLDEN UZAKLAŞILIYOR

Son 40 yılda önceleri yavaş, sonraları gittikçe hızlanan bir biçimde yaşanan İKY rol değişimi gereği, sadece ülkemizde değil, küresel ölçekte de henüz taşların yerine tam oturmadığı bir konu. Ancak, pazar gereksinimleri, bu konuda hızlı gelişim kaydetmek gereğini doğuruyor. Stratejik İKY’de “best practice” oluşturabilen çok az sayıdaki organizasyon dışında kafalar karışık. Bu karmaşa, organizasyonları, sonuçlarını ölçmedikleri ya da ölçemedikleri trendy uygulamalara yönelterek ciddi bir kaynak israfına neden olmakta ve stratejik rolden uzaklaştırmakta.

İK yöneticilerinin, trendy uygulamalar yerine, kendi organizasyonları, temsil ettikleri sektör ve makro indikatörleri temel alarak yapacakları değerlendirmeler ile stratejik ortak rolünü yapılandırmaları daha hızlı sonuç almalarını sağlayacaktır.

Yazı dizisinin bundan sonraki bölümleri stratejik rolün uygulama örneklerine ait olacak.

Gül AKÇASOY
Yazımızı beğendiniz mi?

Size daha güzel hizmet sunabilmemiz için lütfen bize destek olun. Yazımızı aşağıdaki sosyal medya sitelerinde paylaşabilirsiniz.

Bunu da İnceledinizmi ?

Müşteri Can, Çalışan Canan

Tartışılmaz gerçek: İyi elemana sahip olmayan firmanın başarılı olması mümkün değil. İşte bu nedenle şirketler …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir