İş Dünyasında İnovasyon

İş Dünyasında Yaratıcılık ve Yenilik İş Dünyasında İnovasyon: İleriye yönelik büyüme ve rekabet avantajı elde etmek amacıyla geliştirilen yeni fikirlerin, ürünlerin, hizmetlerin veya süreçlerin yaratılması, uygulanması ve yönetilmesi sürecine verilen isimdir. İnovasyon, iş dünyasının dönüşümünü ve gelişimini destekleyen bir yaklaşımdır ve şirketlerin değişen pazar koşullarına uyum sağlayarak sürdürülebilir rekabet avantajı elde etmelerini amaçlar. İnovasyon, geleneksel … İş Dünyasında İnovasyon okumayı sürdür