Anasayfa / Haberler / İstanbul Medeniyet Üniversitesi Ödüllü Logo Tasarım Yarışması

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Ödüllü Logo Tasarım Yarışması

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Ödüllü Logo Tasarım Yarışması

Uluslarası bir araştırma üniversitesi olma hedefiyle kurulan İstanbul Medeniyet Üniversitesi, kurumsal kimliğinde kullanılmak üzere logo tasarım yarışması düzenliyor. 18 yaşını dolduran herkesin katılımına açık olan yarışmanın son başvuru tarihi 5 Eylül 2011.

Konu ve Amaç

21 Temmuz 2010 tarihli ve 27648 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6005 Sayılı Kanun ile kurulan İstanbul Medeniyet Üniversitesi bir logo yarışması düzenlenmiştir. İstanbul Medeniyet Üniversitesi uluslar arası bir araştırma üniversitesi olmayı hedefleyen bir devlet üniversitesidir. Bu yarışma ile üniversitemizi temsil eden kurum kimliğinde kullanılacak logonun özgün tasarımı amaçlanmıştır.

Değerlendirme Kriterleri

Yarışmaya katılan tasarımların özgün olması ilk koşuldur. Çalışmalar, estetik bütünlük ve konuya bağlılık açısından değerlendirilecektir.

Logonun Kullanım Alanları

Yarışma sonunda seçilecek logo tasarımı, Üniversitemizin tanıtımına yönelik etkinliklerde, eğitim-öğretim, fuar, konferans ve toplantılarda, her türlü basılı malzemede, web sayfası ve tanıtım filmi gibi hareketli mecralarda kullanılabilecektir. Tasarımda, üniversitemizin uluslararası kimliğe de sahip olacağı göz önüne alınmalıdır.

Kimler Katılabilir?

Yarışma, başta Türkiye ve K.K.T.C.’deki güzel sanatlar fakültelerinin öğretim kadroları ile grafik tasarım lisans ve lisansüstü öğrencileri olmak üzere tüm grafik tasarımcılarına, 18 yaşını doldurmuş ilgili herkese açıktır. Daha önce başka yarışmalarda ödül almış veya yayınlanmış çalışmalar yarışmaya kabul edilmeyecektir. Yarışmaya gönderilecek tasarımların özgün olması gerekmektedir. Yarışmaya çalışmalarını gönderenler, tasarımların kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Yarışmaya katılmak için Üniversitemiz tarafından hazırlanmış başvuru formunun, eksiksiz ve doğru olarak doldurularak, logo çalışmasıyla birlikte teslim edilmelidir. Yarışmaya her yarışmacı en fazla 3 tasarımla katılabilir ve aynı yarışmacı birden fazla ödül alabilir. Bu yarışmaya, Üniversitemiz çalışanları ile birinci derece yakınları katılamazlar. Yarışma ile ilgili şartname ve başvuru formu Üniversitemiz internet sitesinde (http://www.ismu.edu.tr/) başvuru süresince yayımlanır.Logo Boyut ve Özellikleri

Her tasarım A4 (21 x 29,7cm.) ebadında, beyaz zemin üzerine uzun kenarı 15 cm’yi geçmeyecek şekilde yerleştirilecek, kâğıdın alt kısmında tasarımın küçültülmüş renkli ve siyah-beyaz şekilleri, kısa kenarı 25 mm’den büyük olmayacak şekilde yer alacaktır. Çıktılar, paspartusuz biçimde, karton, fotoblok vb. malzemeye yapıştırılmadan teslim edilecektir. Çalışmalar ayrıca aşağıda belirtilen teslimat adresine CD’ye yüklenmiş Postscript (Freehand, Illustrator, Corel Draw, vb.) ve 300dpi jpg/gif olarak teslim edilmelidir. Dereceye girmeyen tasarımlar başvuru sahiplerine talep etmeleri halinde iade edilecektir. 1 ay içerisinde alınmayan yapıtlardan sorumluluk kabul edilmez.

Logoların İşaretlenmesi

Katılım formu eksiksiz olarak doldurulup bir zarfa konacak ve zarf kapatıldıktan sonra üzerine sadece 6 harf/rakamdan oluşan rumuz yazılacaktır. Aynı rumuz, çalışmanın arka yüzünde ve CD’nin ön yüzünde de yer almalıdır. Logo tasarımının üzerinde isim, imza veya ayırıcı bir işaret bulunamaz. Bu tip ayrıştırıcı unsur bulunduran çalışmalar yarışma dışı bırakılır.

Logoların Gönderilmesi

Logolar, katılım formu ve CD hasar görmeyecek şekilde paketlenip, 05 Eylül 2011, Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar, aşağıdaki adrese posta ile gönderilecek veya elden teslim edilecektir. Elden getirilen çalışmalar, belge karşılığında teslim alınır. Postadaki gecikme ve hasardan Üniversitemiz sorumlu değildir.

Yarışma Sekreteryası

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğü
Sabahattin Zaim Eğitim Merkezi, Bulgurlu Mahallesi, Alemdar Caddesi Hanımseti Altçıkmazı No 2, Üsküdar – İSTANBUL
Tel: : 0216-412 92 03

Logo Hakları

Yarışmada birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülü alan logoların telif ve yayın hakları Üniversitemize ait olacak ve Üniversitemiz bu çalışmalardan istediğini kullanmakta veya kullanmamakta serbest olacaktır. Sözü edilen çalışmalar, Üniversitemiz tarafından her türlü görsel-yazılı iletişimde kullanılabilecek ve Üniversitemiz arşivine girecektir. Seçici Kurul, değişiklik isteme şartıyla bir logoya birincilik ödülü vermeye yetkilidir.

Yarışmacılar, yarışmaya gönderdikleri tasarımların telif ve yayın haklarını, ödemiş olduğu ödül bedeli ile, süresiz olarak Üniversitemize verdiklerini ve buna bağlı olarak, gerek 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve diğer ilgili mevzuat gereğince, sözü edilen tasarım(lar)ın çoğaltma, işleme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma vb. umuma arzında gerekli bilumum haklar için Üniversitemize izin / muvafakat name verdiklerini kabul ederler. Bu şekilde kullanılan logolar için tasarım sahibi verdiği izni sonradan kesinlikle geri almayacağını ve logonun yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi ve manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Yarışmanın tamamlanmasından sonra da olsa dereceye giren tasarımların özgünlüğü ile ilgili (kopya, çalıntı vb.) oluşabilecek her türlü hukuki ve mali sorundan yarışmacı sorumludur. Üniversitemiz, logolar için katılımcının yukarıda verdiği izin/muvafakatname karşılığında ayrıca bir bedel ödemeyecektir. Üniversitemiz ödül almayan bir çalışmayı satın almak isterse, yarışmacı ile anlaşarak saptanacak bir bedel karşılığında tasarımın kullanım hakkını devralabilir. Seçici Kurul, katılımı yeterli görmediği takdirde yarışmayı sebep bildirerek sonlandırma hakkı ile yarışmaya katılan tasarımların, Üniversitemizin ihtiyacını karşılayamaması halinde, eserlere ödül verip vermeme hakkını saklı tutar.

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi : 05 Eylül 2011
Sonuçların Açıklanması : 15 Eylül 2011

Ödüller

Birincilik Ödülü: 5000-TL
İkincilik Ödülü: 3000-TL
Üçüncülük Ödülü: 2000-TL
Yazımızı beğendiniz mi?

Size daha güzel hizmet sunabilmemiz için lütfen bize destek olun. Yazımızı aşağıdaki sosyal medya sitelerinde paylaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir