Anasayfa / Haberler / Kamuda Çalışan Doktorlara Muayenehane Açma Yasağı

Kamuda Çalışan Doktorlara Muayenehane Açma Yasağı

Hükümet, kanun hükmünde kararname (KHK) değişikliği ile kamuda çalışan hekimlerin muayenehane açmalarını yasakladı, memurlara “insani ve sosyal amaçlı gönüllü çalışmalara” katılma izni verdi. “İnsani ve sosyal amaçlı” çalışmaların neler olacağı ile buradan “kazanç elde edilip edilmeyeceği” ise soru işaretleri yarattı.

Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanan 650 sayılı KHK’ye göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “Ticaret ve Diğer Kazanç Getirici Faaliyetlerde Bulunma Yasağı” başlıklı 28. maddesinin birinci fıkrasına “Memurlar, mesleki faaliyette veya serbest meslek icrasında bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane ve benzeri yerler açamaz; gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait herhangi bir işyerinde veya vakıf üniversitelerinde çalışamaz” cümlesi eklendi.

Böylece önceki düzenlemeleri yargıdan dönen hükümet, kamuda çalışan hekimlerin muayenehane açmalarını yeniden yasaklamış oldu. Maddenin ikinci fıkrası da, “Memurların üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve kanunla kurulmuş yardım sandıklarının yönetim, denetim ve disiplin kurulları üyelikleri görevleri, özel kanunlarda belirtilen görevler ile kurumundan izin alınmak kaydıyla yapılan insani ve sosyal amaçlı gönüllü çalışmalar bu yasaklamanın dışındadır” şeklinde değiştirildi. Değişiklik ile “kurumdan izin almak kaydıyla memurun insani ve sosyal amaçlı gönüllü çalışmaları” başka iş yapma yasağının kapsamından çıkarıldı. “İnsani ve sosyal amaçlı gönüllü çalışmaların” neler olacağı ile buradan “kazanç elde edilip edilmeyeceği” ise soru işaretleri yarattı.KHK değişikliği ile yükseköğretim kurumlarında kadroları bulunan öğretim üyeleri, “yükseköğretim kurumlarında yalnızca eğitim ve araştırma faaliyetlerinde bulunmak ve döner sermaye faaliyetleri kapsamında gelir elde edilen hizmetlerde çalışmamak” kaydıyla mesai saatleri dışında yükseköğretim kurumlarından başka yerlerde mesleki faaliyette bulunabilecek.

Buna göre profesör, doçent ve yardımcı doçentler koşulları taşımaları kaydıyla mesai saatleri dışında yükseköğretim kurumlarından başka yerlerde mesleki faaliyetlerini yürütebilecek. Yükseköğretim kurumlarından başka yerlerde çalışan öğretim üyelerine ek ödeme yapılmayacak, ayrıca rektör, dekan, enstitü, yüksekokul, konservatuvar müdürü, bölüm başkanı, anabilim ve bilim dalı başkanı, başhekim ve yardımcısı olamayacaklar. Yükseköğretim kurumları dışında mesleki faaliyette bulunmak isteyen öğretim üyelerine, düzenlemenin yürürlüğe girdiği dünden itibaren iki yıla kadar ücretsiz izin verilebilecek.

TSK’ye de yansıtıldı

KHK değişikliği ile Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu’na da “Mesleki faaliyet ve serbest meslek icrası yasağı” başlıklı şu madde eklendi: “Bu kanun kapsamına girenler, kanunlarda belirtilen istisnalar dışında mesleki faaliyette veya serbest meslek icrasında bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane ve benzeri yerler açamaz; gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait herhangi bir işyerinde veya vakıf üniversitelerinde çalışamaz.” Böylece Devlet Memurları Yasası’nda yapılan değişiklik TSK Personel Yasası’na da eklenmiş oldu.
Yazımızı beğendiniz mi?

Size daha güzel hizmet sunabilmemiz için lütfen bize destek olun. Yazımızı aşağıdaki sosyal medya sitelerinde paylaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir