Ekonomi Haberleri

KDV’nin Düşürülmesi ve Yeni Avantajlar İle Leasing Sektörü

İş makinelerinde KDV’nin yüzde 18’den yüzde 1’e indirilmesiyle 2012’de yüzde 10’luk büyüme yakalayan leasing sektörü, toplamda 5.4 milyar dolarlık büyüklüğe ulaştı. 2012 yılının sonunda yeni yasalarına kavuşan leasing şirketleri, 2013 yılında ise hem KDV’nin düşürülmesi hem de sağlanan yeni avantajlarla büyümede vites yükseltti. Sektörde hedef, yüzde 15 büyümeyle 6.2 milyar dolarlık ciroya ulaşmak.

İşlem hacmi ve penetrasyon oranında 2007 yılında pik seviyesine ulaşan finansal kiralama (leasing) sektörü sonrasında tam bir çöküş yaşadı. 2008 ve 2009 yılında global kriz nedeniyle yatırım harcamalarının kesilmesi sonucunda, 2007 sonundan 2009 yılı sonuna kadar işlem haciminin yüzde 75’i kaybedildi.

Bu küçülmede hiç şüphesiz 2007 yılı sonunda leasinge uygulanan KDV oranının yüzde l’den yüzde 18’e çıkartılmasının da etkisi tartışılmazdı.

2012 yılında ise KDV’nin iş makinelerinde yüzde 18’den yüzde l’e indirilmesi sonucunda atağa geçen leasingçiler, 5.4 milyar dolarlık işlem hacmine ulaşarak 2006 yılındaki işlem hacmini geçti.

2011 yılında 4.9 milyar dolarlık işlem hacmi ile karşılaştırıldığında yaklaşık yüzde 10 oranında büyüme yakalayan Türk leasingçileri, 2012 sonlarında yürürlüğe giren 636i sayılı ‘Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu’ getirdiği yeni ürünler ve operasyonel kolaylıklarla işlem hacminin daha da artacağı yönünde hemfikir. Sektörün 2013 beklentisi, yüzde 15’lik büyümeyle 6.2 milyar dolarlık hacme ulaşmak.

YÜZDE 10 BÜYÜDÜ

Geçen yıl, 2011’e göre yüzde 10 oranında büyüme yakalayan leasing sektöıii toplamda 5.4 milyar dolarlık bir ciroya ulaşırken, 2010 yılından itibaren yakaladığı yeniden büyüme trendini de hız kesmeden devam ettirdi. Finansal Kiralama Demeği (Fî-DER) Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Taşar, 17 bin 781 adet sözleşme adedi yapılan 2012’de iş ve inşaat makinelerinin sektörü sırtladığını dile getiriyor ve şöyle diyor:

“İş ve inşaat makinelerinin yapılan işler içindeki payı 2011 yılında yüzde 24 iken 2012’de bu oran yüzde 32’ye çıktı. Artıştaki en önemli etken, iş makinelerinin finansal kiralama yolu ile edinilmesindeki KDV oranının 2011 sonunda yüzde l’e indirilmesi oldu.”

Taşar, sektörde 2013 yılında yüzde 15’ük büyüme yaşanacağını ve işlem hacminin yaklaşık olarak 21 bin adete dayanacağını, hatta geçeceğini belirtiyor. Bülent Taşar, ayrıca sektörün 2017 hedefini 12.5 milyar dolar ve yaklaşık 41 bin 500 adet sözleşme olarak belirlediklerini söylüyor.

6 MİLYAR DOLAR GEÇİLECEK

Sektörün 5.4 milyar dolarlık ciroya ulaşmasının ardından yeni yasa ve KDV indiriminin büyümeyi hızlandıracağını söyleyen şirket yöneticileri, 2013 sonunda işlem hacminin dolar bazında yüzde 15 oranında artarak 6.2 milyar dolara ulaşacağını öngörüyor. 2012 yılında 25’inci yaşını kutladıklarını belirten ve yüzde 17 payla sektörün en büyük oyuncusu olan Yapı Kredi Leasing’in yetkilileri, adetsel anlamda yüzde 5’lik bir büyüme ile 2 bin 500 adet işlem gerçekleştirdi.

Sektördeki liderliklerini 2013 yılında da devam ettireceklerini söyleyen Yapı Kredi Leasing yetkilileri, bu yıl ‘operasyonel leasing’, ‘sat ve geri kirala’ gibi ürünlerin avantajını kullanıp müşteri portföylerini daha da genişleteceklerini kaydediyor.
İŞ MAKİNELERİ – EKİPMAN

Sektörün uzun vadeli trendi, işlem hacminin yüzde 25’i iş makinesi olurken, yüzde 25’i de makine ve ekipman şeklinde oluşuyor. 2011 yılında, leasingin son kullanıcısı olan şirketler için yapılan telirli ekipman gruplarındaki KDV indirimi sonrası, bu ekipmanların işlem hacmi payının yüzde 50’lerden yüzde 60’lara yükseldiğini dile getiren AkLease Genel Müdürü Tuncer Mutlucan, bunun dışında diğer ekipman gruplannda ve sektörlerde önceden olduğu gibi dengeli bir dağılım yaşandığını söylüyor. “2012 yılında bir önceki yıla göre brüt işlem hacmine göre TL olarak yüzde 111, dolar bazında ise yüzde 100 büyüme gerçekleştirdik. Net kira alacağı kaleminde sektör ortalamasından üç kat hızlı yüzde 39 büyüyerek yıl sonunda 2.1 milyar TL seviyesine ulaştık” diyen Muducan, 2013’te net kira alacaklarını yüzde 30 oranında büyütmeyi hedefliyor.

Garanti Leasing Genel Müdürü Ünal Gökmen ise sektörde sözleşme adedinde 10 yıldır devam eden birinciliklerini bu yıl da devam ettireceklerini kaydediyor. 2013 yılında portföyündeki KOBİ müşterilerinin adetsel payını artırmayı hedefleyen Garanti Leasing, özellikle Anadolu’ya kanalize olarak satış ekibini sürekli olarak artırmayı planlıyor.

TANITIMA ÖNEM VERİLECEK

Finans Leasing olarak 2012 yılı sonu itibari ile toplamda bin 613 adet sözleşme ve 319 milyon dolarlık satın alım yaptıklarını dile getiren şirketin genel müdürü Murat Alacakaplan,

2012 yılında sektörün çok üzerinde yüzde 32 büyüdüklerini söylerken, sektör sözleşme adedinde yüzde 50’lik bir büyüme yakaladıklarını ifade ediyor. Yeni yasa sayesinde 2013’e hızlı bir başlangıç yaptıklarını söyleyen Alacakaplan, şirket olarak bu yıl da büyümede hız kesmeyeceklerinin altını çiziyor.

636ı sayılı Kanun ile gelen yeniliklere ait uygulamaların yıl içinde hep beraber görüleceğini belirten FİDER Başkanı Taşar ise bazı şirketlerin belirledikleri ekipmanlar için operasyonel leasing yapma konusunda organizasyonlarını ve proseslerini yenileyeceklerini söylüyor. Taşar, aynca müşterilerine yeterince ifade edemedikleri ve kritik derecede önemli bulduklan üstünlükleri konusunda tanıtım faaliyetleri gerçekleştireceklerini sözlerine ekliyor.

YENİ ÜRÜNLER GELİYOR

Yeni Finansal Kiralama Kanu-nu’nun yasalaşması ile birlikte sektörün önünün açıldığını söyleyen Garanti Leasing Genel Müdürü Ünal Gökmen, yasayla daha önce gerçekleştiremedikleri işleri yaptıklarını anlatıyor. Ünal Gökmen şunları söylüyor:

“Sat-geri kirala, oj^erasyonel leasing, yazılım leasingi ve asli niteliğini koruyan her malın bağımsız olarak leasinge konu edilebilecek olması alanlarında çalışmalara başladık. Sat-geri kirala dünyada çok kullanılan bir ürün. Yeni yasa ile birlikte artık operasyonel leasing (ki bu Avrupa leasing hacminin yüzde 25’ini oluşturuyor), sat ve geri kirala gibi ürünleri yapabilir hale geldik. Özellikle faaliyet kiralaması, sat ve geri kiralama taleplerinin, kısa-orta vadede sektör hacmine kayda değer ilave katkı sağlayabileceğini, sektörde faaliyet kiralaması konusunda or-ta-uzun vadede stratejik işbirlikleri veya ortaklıklar olabileceğini düşünüyorum.”

YENİ KANUN’UN GETIRDIGI 7 OPERASYONEL KOLAYLIK

1 Sözleşmelerdeki en az dört yıllık süre kısıtlaması kaldırıldı. Süreye serbestlik getirildi.

2 Yeni kanun sözleşmenin noterde yapılması zorunluluğunu kaldırıldı.

3 Finansal kiralama şirketine kiralayacağı her gemi için ayrı bir şirket kurabilme hakkı tanındı.

4 Kendilerine ait özel sicili bulunmayan taşınır mallara (otomobil gibi) ait sözleşmeler Birlikte tescil edildi.

5 Gemi ve uçak işlerinde kiralayanın değil, kiracının tabiyetinin dikkate alınmasına karar verildi.

6 Sözleşmenin feshi nedeniyle geri alınan malların satılması durumunda satış bedeli kiracının borcuna mahsup edildi.

7 Satıp geri kiralama işlemlerinde tapu harcı toplam yüzde 8’den binde 4,55’e düşürüldü.

Mustafa Gündoğdu / Ekonomist Dergisi


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu