Anasayfa / Kariyer ve İş / Kişilik ve Karakterine Göre İdareci, Yönetici ve Lider

Kişilik ve Karakterine Göre İdareci, Yönetici ve LiderBAŞKANLAR seçim veya atama ile göreve gelir ve günlük hayatımızı, geleceğimizi etkileyecek bazı kararlar alır. Bu kararların kalitesi, başkanın bilgi ve deneyimi yanında, onun kişiliğine, karakter çizgilerine, tutum ve davranışlarına da bağlıdır.

Bazı başkanlar hiç iz bırakmadan gelir, geçer. “Böyle gelmiş, böyle gider” diye düşünen bir idareciden başka bir şey beklenemez zaten.

Yöneticiler, yönettikleri örgüt veya şirkete damgalarını vurmak, görünür hedeflere ulaşmak ister.

Liderler ise başında bulundukları kurumu adeta yeni baştan kurar. Zamanın ruhunu kavrayan lider, tepki ve itirazlara aldırmadan kurumun ayakta kalmasını ve gelişmesini sağlayacak kararları alır. Liderlerin değerini gelecek kuşaklar daha iyi anlar.

Bir başkanın idareci mi, yönetici mi yoksa lider mi olduğunu aşağıdaki tutum ve davranışları belirler:

■    İdareci durumu “idare eder”, günü kurtarır. Yönetici bir yama vurup sorunu bir süre için çözer.

Lider yeniden yapılandırır.

■    İdareci işini yapar. Yönetici kendini işine verir. Lider işine gönlünü katar.

■    İdareci bahane üretmede ustadır. Yönetici mazeret bulur. Lider daha işin başında tüm riskleri hesaba katar ve sonuç olumsuz olunca mazeretlere sığınmaz.

■    İdareci istediğini yapar. Yönetici gerekli gördüğü görevleri yerine getirir.

Lider “ne yapmam gerekiyor?” diye düşünür.

■    İdareci, arkasında enkaz bırakır. Yönetici devraldığını devreder. Lider, büyütür, geliştirir.

■    İdareci çevresindekilerden saygı bekler. Yönetici, etrafındakilerin kendisini sevmesini ister. Lider, kendisine güven duyulmasını sağlar.

■    İdareciye göre suç hep başkalarında-dır. Yönetici hatalardaki sorumluluğunu kabul eder. Lider, hem kendi hatalarının hem de kadrosunun hatalarının sorumluluğunu üstlenir.
ÖĞRENME, UMUT VE CESARET

■    İdareci bildikleri ile yetinir. Yönetici yenilikleri izler. Lider hayat boyu öğrenir.

■    İdareci ezberine güvenir. Yönetici eleştirel düşünür. Lider, analitik ve eleştirel düşünce ile gerçeği arar.

  2012'de Halkla ilişkilerde büyüme bekleniyor

■    İdareci bakar. Yönetici fark eder. Lider vizyonu ile geleceği beyninde canlandırabilir.

■    İdareci daha üsttekilere yaranmak için politika yapar. Yönetici belirlenmiş politikaları uygular. Lider politika üretir.

■    İdareci gücünü koltuğundan alır. Yönetici makamının hakkını verir. Liderin performansı makamına anlam kazandırır.

■    İdareci risklerin farkında değildir. Yönetici mümkün olduğunca risklerden kaçınır. Lider önlemini aldıktan sonra risklerin üstüne gider.

■    İdareci çekinir. Yönetici atak yaparken bile ihtiyatı elden bırakmaz. Liderin cesareti umudundan ve aklından kaynaklanır.

UÇ FARKLI YÖNETİM TARZI

Bir işin, örgütün, kurumun ve ülkenin başında bulunanların tutum ve davranışlarını gözlemlediğinizde aşağıdaki üç farklı tarzı fark edebilirsiniz:

■    İdarecinin görüş ufku üç aydır. Yönetici gelecek yıla göre hesabını yapar. Lider 15 yıl sonrasını, gelecek kuşağı düşünür.

■    İdareci taklit eder. Yönetici geliştirir. Lider araştırır ve geliştirir.

■    İdareci, işler karışınca “patinaj” yapar. Yönetici, ancak kriz başladıktan sonra önlem alır. Lider reformlarını başarının zirvesindeyken gerçekleştirir.

■    İdareci mevcut talebi karşılar. Yönetici ürünü farklılaştırır. Lider yeni ihtiyaçlara uygun yeni ürün konseptlerini geliştirir.

■    idareci ayağını yorganına göre uzatır. Yönetici ayağına göre yorgan arar. Lider, yorganını ayağına göre uzatır.

■    idareci astlarına “işini benim dediğim gibi yap” der. Yönetici vasat performansı yeterli bulur. Lider, elemanlarının işlerini kendilerini aşarak yapmalarını sağlar.

■    idareci, mikroyönetim tuzağına düşmeye meyillidir, işyerinde yaprak kımıldasa bilmek ister. Yönetici sonuçlan kontrol etmekle yetinir. Lider yalnız stratejiyi ve öncelikleri belirler, ayrıntıları yönetmez.

■    idareci çalışanları makinenin bir dişlisi gibi görür. Yönetici için işgücü bir üretim faktörüdür. Lider, insana öncelik verir.

■    idareci vazgeçilmez, yeri doldurulmaz görünen adamdır. Yönetici adam yetiştirmeye gayret eder. Lider kendisini lüzumsuz kılar.
Yazımızı beğendiniz mi?

Size daha güzel hizmet sunabilmemiz için lütfen bize destek olun. Yazımızı aşağıdaki sosyal medya sitelerinde paylaşabilirsiniz.

Bunu da İnceledinizmi ?

2019’da Ücretlere Yapılacak Zam Oranları ve Yeni İK Politikaları

Ekonomik dalgalanmalar kurumsal şirketlerin insan kaynakları politikalarında yeni düzenlemeler yapmasına yol açtı. 2019’da ücretlere yapılacak …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir