Anasayfa / Ekonomi Haberleri / KOBİ’ler bankacılık sektörünün yakın takibinde

KOBİ’ler bankacılık sektörünün yakın takibindeTürkiye ekonomisi için büyük öneme sahip olan KOBİ’ler bankacılık sektörünün yakın takibinde. Bankacılık sektörü, sadece kredi olarak değil, danışmanlık, teknolojiye ulaşım gibi konularda da KOBİ’lerin yanında yer alıyor. Farklı ürün ve hizmetlerle KOBÎ’lerin büyümesine, gelişimine, kurumsallaşmasına katkıda bulunuyor.

kobi bankaciligi

KOBİ’LERİN KONUMU

KOBl’ler, Türkiyedeki işletmelerin yüzde 99,9’unu, istihdamın yüzde 80’ine yakınını, toplam katma değerin yüzde 55’ini, yatırımların yüzde 4l’ini, ihracatın ise yüzde 60’ını gerçekleştiriyor. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının hazırladığı KOBl’lere yönelik 2011-2013 Strateji ve Eylem Plam’mn yanı sıra birçok araştırmada, KOBİ’lerin bu oranları, özellikle AR-GE yatırımlarıyla birlikte gelişmiş ülke ekonomileri yapısındaki seviyelere taşıyabilecek potansiyeli olduğuna dikkat çekiliyor.

Gerek KOBİ’lerin gerekse de KO-Bİ’leri destekleyen kurumlarm dile getirdiği en önemli sorun finansmana erişim zorluğu. Bankalar, üreten kesim denildiğinde KOBİ’lerin yanı sıra esnaf ve mikro işletmelere de finansman ve danışmanlık hizmetleri sunuyor. Bankacılar, işletme sermayesine yönelik kredi taleplerinin yanı sıra orta ve uzun vadeli yatırımların finansmanına yönelik kredi taleplerinin de artacağı öngörüsüyle ödeme koşullarını kolaylaştırma faaliyetlerine girişti.

KOBİLER ÜÇ’E AYRILIYOR

Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin tanımı, nitelikleri ve sınıflandırılması hakkında yönetmelik 2012 yılında revize edildi. Buna göre üç tür KOBİ bulunuyor: MİKRO KOBİ: Çalışan sayısı 10’dan az, yıllık satışı 1 milyon TL’ye kadar olan işletmeler mikro ölçekli KOBİ sayılıyor.

KÜÇÜK ÖLÇEKLİ KOBİ: 10-49 arasında çalışanı olan ve 8 milyon TL’den daha az net satış hasılatı bulunan işletmeler küçük ölçekli KOBİ sınıfına giriyor.

ORTA ÖLÇEKLİ KOBİ: 50-249 arasında çalışana ve 40 milyon TL’ye kadar ciroya sahip işletmeler orta ölçekli KOBİ olarak tanımlanıyor.

KREDİ HACMİNİN YÜZDE 25’İ

Reel ekonominin finansman ihtiyacım sağlayan bankalar KOBİ’lerin de en önemli kaynaklarından biri. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kuru-mu’nun (BDDK) Haziran 2013 rakam-lanna göre bankacılık sektörünün toplam kredilerinin yüzde 42,2’si kurumsal/ticari kredilerden, yüzde 32,8’i bireysel kredilerden, yüzde 25’i ise KOBİ kredilerinden oluşuyor.

2008 yılından bu yana kredilerin gelişimi incelendiğinde KOBİ kredilerinin payının 2 puan arttığı görülüyor. Yılın ilk yansında yüzde 17,1 ile KOBİ kredileri en hızlı artan kredi türü oldu. Bankaların KOBİ’lere kullandırdıkları krediler 2013 Haziran sonunda geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 32,5 artış gösterdi.

BDDK’mn raporuna göre son bir yılda KOBİ kredilerinde gözlenen artışta kredi faizlerindeki düşüşün yanı sıra KOBİ’lerin sınıflandırılmasında yıllık net satış hasılatı veya mali bilanço limitleri itibarıyla üst sınırın 25 milyon TL’den 40 milyon TL’ye yükseltilmesi de etkisi oldu. Yönetmelik ile Kasım 2012 itibarıyla sektör genelinde kurumsal/ticari kredilerden KOBİ kredilerine yeni sınıflandırmalar yapıldı. Söz konusu sınıflama değişikliğinin özellikle KOBİ kredilerinin yıllık bazda yüzde 32,5 ile en fazla artış gösteren kredi türü olmasında belirleyici olduğu belirtiliyor.

BDDK’DAN POZİTİF AYRIMCILIK

KOBİ’leri yakından etkileyecek önemli bir gelişme de BDDK’mn yeni taslağı. BDDK, düşen büyümeyi, iç tasarruflan ve yatırımı teşvik etmek, kredilerde bankaların elini rahatlatmak için Sermaye Yeterliliği Mevzuatı, Karşılık Mevzuatı ve Kredi Kartları Mevzuatında değişiklik yapmaya hazırlanıyor. Taslak metne göre genel karşılık oranları, ihracat kredilerinde yüzde l’den yüzde 0’a, KOBİ kredilerinde ise yüzde l’den yüzde 0,5’e indirilecek.

KOBİ’ler için bu yıl en önemli konulardan biri de e-fatura. Yeni düzenlemeyle birlikte e-fatura kesilmesi yasal bir zorunluluk haline geldi. 1 Ocak 2014’ten itibaren e-fatura olarak kesilmeyen faturaların geçerliliği kalmayacak. Bu geçişi tamamlamayan mükellefleri de çeşitli yaptınmlar bekliyor.

BDDK’mn cari açıkla mücadele hassasiyeti nedeniyle yatırımı ve istihdamı artırıcı kredilere getirdiği pozitif ayrımcılığa ilişkin olarak bankacılar, maliyete fazla etki etmeyeceğini, ancak faiz yükselişinden sınırlı etkilenil-mesine neden olabileceğini belirtiyor. Ayrıca, bankaların kaynaklarını daha güvenli olarak görülen toptan bankacılık alanında değerlendirmek yerine KOBİ’lere daha fazla oranda kaynak aktarması bekleniyor. Bu da bankaların daha yüksek gelir elde ettiği KOBİ segmenti sayesinde kârlılıklarına olumlu katkı yapması öngörülüyor.

2014 BEKLENTİLERİ

2008 krizinden bu yana küresel likiditenin kaynağı olan ABD’den mayıs ayında parasal genişlemenin kademeli olarak azaltılacağı sinyalinin gelmesi, ABD kağıtlarına talebi artırırken, diğer gelişmekte olan ülkelerden olduğu gibi Türkiye’den de yabancı sermayenin uzaklaşmaya başlamasına neden oldu. Ellerindeki Hazine bonolarının maliyeti artan ve mevduat çıkışını engellemek isteyen bankalar faiz oranlarını yükseltti.

TL’nin değer kaybetmesini engellemek isteyen Merkez Bankası da faiz oranlarında artışa gitti. Kredi kullanmak isteyen KOBİ’ler daha fazla maliyetle karşılaşırken, kaynak sahipleri varlıklarını TL mevduat ürünlerine kaydırmaya başladı.

Bankacılar, 2014 yılında da ekonomik büyümenin, KOBİ’lerin iş hacminin artmasıyla paralel gelişeceğini öngörüyor. Bu nedenle sermaye birikimi yeterli olmayan KOBİ’lerin artacak işletme sermayesi ihtiyacını daha fazla kredi kullanarak gidermeye devam edeceği tahmin ediliyor.

BANKALARIN HİZMETLERİ

Piyasalann hassas olduğju son döneme ilişkin ise ING Bank KOBİ ve Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı İhsan Çakır, KOBİ’lere risklerini minimize etmek için Hazine ürünlerine ve orta vadeli kredilere yönelmelerini öneriyor. ING Bank’ta KOBİ kredilerinin toplam kredilere oranının yüzde 27 olduğunu belirten Çakır, “KOBİ Kredilerinde geçen yıl sonuna göre büyüme öngörümüz ise yüzde 29” diyor. Çakır, ayrıca 1 Ocak 2014’ten itibaren getirilen e-fatura’ya geçiş zorunluluğunda ilk özel entegra-tör banka olduklarını vurgulayarak, “Gelir İdaresi Başkan-lığı’ndan aldığımız lisans ile Maliye Bakanlığı Tebliği kapsamında e-Fatura kullanma zorunluluğu olan şirketlere çözüm ortağı olarak hizmet vereceğiz” şeklinde sözlerini tamamlıyor.

12 MİLYARLIK KAYNAK

Yapı Kredi Bankası, bu yıl KOBİ kredilerindeki hacmin sektörün üzerinde büyümesini hedefliyor. Banka, yılın ilk yarısında KOBİ’lere 12 milyar TL kredi kullandırdı. Yapı Kredi Bankacılık Pazarlama Grup Direktörü Mehmet Cemalcılar, şöyle konuşuyor: “Yapı Kredi, yabancı finans kuruluşla-nyla ortak yürüttüğü programlarla KOBİ’lere uzun vadeli ve uygun maliyetli kaynak sağlıyor.”

GARANTİ BANKASI
“Finansman ve bilgiyle buluşturuyoruz”

■ ÜÇ TEMEL SORUN KOBİ müşterilerimize kullandırdığımız toplam krediler, 2013 ilk yarıda yüzde 14 büyüdü. KOBİ kredilerinde üçüncü çeyrek itibarıyla mevsimsellik ve faizlerin yükselmesi sebebiyle yavaşlama olacaktır. Banka olarak yıl sonunda KOBİ kredilerinde yüzde 20 büyüme bekliyoruz. KOBİİer genellikle finansman ve bilgiye ulaşma aşamasında sorun yaşıyor, teknolojik yeniliklere ayak uyduramıyor. Garanti KOBİ Bankacılığı olarak KOBİ’lerin bu sorunlarına finansman, bilgiye ulaşım hizmetleri ve yeni ürünler olarak destek veriyoruz.

■ FİNANSA ULAŞIM KOBİ’lerin en temel sorunları olan uzun ve kısa vadeli finansman ihtiyaçlarını etkin ve hızlı bir kredi süreciyle gideriyoruz. KOBİ’lerin faaliyet döngüsünü inceliyor, stok finansmanı ve alacak finansmanı benzeri ihtiyaçlan için borçlu cari hesap, spot kredi gibi ürünlerimizle 1 yıldan kısa vadelerde fonlama sağlıyoruz. Daha uzun işlemlerde ise 60 aya kadar, aylık eşit taksitli veya sektörel gereklilikler doğrultusunda değişken nakit akışlarına uygun ödeme planlan içeren 20’ye yakın sektör pakeüeriyle KOBİ’lerimize destek oluyoruz.
■ ANADOLU SOHBETLERİ VE KADIN GİRİŞİMCİYE DESTEK KOBİ’lere ayrıca, işletmelerini sağlıklı ve verimli yönetebilmeleri ve sürdürülebilir büyüme sağlayabilmeleri için danışmanlık hizmeti veriyor, bilgi ve fikir paylaşımı yapıyoruz. 2002’den bu yana düzenlediğimiz Garanti Anadolu Sohbetleri ile 63 ilde yapılan 87 toplantıda 25 binin üzerinde KOBİ’yle fikir alışverişinde bulunduk. KAGİ-DER’le birlikte Kadın Girişimci Buluşmaları ile 24 ilde yaklaşık 4 bin girişimciyle bir araya geldik.

İŞ BANKASI
KOBÎ’ye 34.5 milyar TL kredi verdik

■ TİCARİ HAYATI DESTEKLİYORUZ 2013 Haziran sonu itibariyle, 1,5 milyonu aşan KOBİ müşterimize 34,5 milyar TL kredi kullandırdık. Geçen yıla göre artış oranı yüzde 14,9 oldu. Kredi portföyümüzü sorunsuz büyütmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki dönemde konjonktürel gelişmeler çerçevesinde KOBİ kredilerindeki payımızı artırmayı hedefliyoruz. Bilançomuzun yüzde 64,6’sı kredi, toplam kredilerimizin yüzde 72,5’i ticari kredi. Bankamızın KOBİ kredilerindeki yüzde 15’lik payı, yüzde 13,6 olan nakdi kredi veya yüzde 14,7 olan nakdi ticari kredi paylarımızın da üzerinde.

■ SEKTÖREL YAKLAŞIM İş Bankası olarak farklı sektörlerin farklı mev-simsellik ve dönemsellik ilkeleri olduğunu bilerek hareket ediyoruz. Ömeğin tarım veya turizm sektöründe faaliyet gösteren bir firmaya farklı, makine imalat sektöıünde faaliyet gösteren bir firmaya farklı ürün ve hizmetler sunuyoruz. KOBİ’lere, ticaret erbabına, sadece kredi ürünleri ile değil, inovatif yaklaşımlarla da çözümler üretmeye, işlerini daha iyi yapmalanna yardımcı olmaya çalışıyoruz.

  Gıda İthalatı Durma Noktasına Geldi

■ SEMİNERLER DÜZENLİYORUZ Örneğin Karşılıklı Çek ürünümüz, ödeme ve tahsilatlarını çek ile gerçekleştirmekte olan ve çek vadelerinde ödeme garantisi arayan ticari müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirildi. Geçen yıl hayata geçirdiğimiz İş’te Seminer toplantılarımızda, AB Hibe Fonlan ve AR-GE Destekleri, Basel II Uygulamalan, Türkiye ve Dünya Ekonomisindeki Gelişmeler ve Beklentiler gibi muhtelif konu başlıklarında eğitici ve ufuk açıcı seminerler düzenliyoruz.

AKBANK
“Hem kredi hem danışmanlık hizmeti”

■ 20’YE YAKIN PAKET İş ortağı olarak gördüğümüz KOBİ’lerin bankacılık işlemlerini kolaylaştıracak, büyümesine katkısı olacak, işlerinde uygulayabilecekleri yenilikçi uygulamalarla onları destekleyecek çözümler üretmeyi amaçlıyoruz. Ürünlerimizin yanı sıra şu ana kadar hazırladığımız 20’ye yakın paket ile KOBİ’lere desteğimizi sürdürüyoruz. Söz konusu paketlerde, nakit akışına uygun hazırlanmış kredi ürünleri başta olmak üzere KOBİ’lerin ihtiyaçlarına özel ürün ve hizmetler yer alıyor. Türkiye genelindeki 130’u aşkın Ticaret ve Sanayi Odası ile Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile anlaşmalar yaparak, üyelerinin kredi ve diğer bankacılık hizmetlerinden avantajlı fiyatlarla yararlanmalarını sağlıyoruz.

■ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ KOBİ’lere finansman desteği sağlamanın yanı sıra bu finansmana ulaşmaları için gerekli olan bilginin sağlanması, danışmanlık ve yönlendirme de çok önemli. Çünkü yoğun rekabet ortamında KOBİ’lerin sadece finans konusunda desteğe değil, pazarlama ve yeni stratejiler geliştirme noktasında da bilgiye ihtiyaçlan var. Bu bilgilerin kolay erişebilir olması da büyük önem taşıyor.

■ AKBANK KOBİ HATTI Şubeleri miz dışındaki pek çok kanaldan da KOBİ’lere destek vermek üzere hizmetlerimizi sürekli yeniliyor ve çeşitlendiriyoruz. KOBİ’lere istedikleri her yerden, her an erişebildikleri ücretsiz yeni bir hizmet noktası sunuyoruz. “Akbank KOBİ Hattı”, 444 23 23 numarası üzerinden Akbank müşterisi olsun olmasın tüm KOBİ’lere özel kesintisiz destek veriyor. KOBİ’ler özel eğitimli uzman kişilerden bankacılık ürünleri ile ilgili detaylı bilgi alabiliyor.

ŞEKERBANK
Kredilerde yüzde 44 büyüdük

■ ESNAF VE MİKRO İŞLETMELER Ülkemizde üreten kesim denildiğinde KOBİ’nin yanında önemli bir segment olan esnaf ve mikro işletmelere özel alternatif kredilendirme süreçleri uyguluyoruz. Bugün toplam kredi portföyümüzün yüzde 15’ini esnafa ve mikro işletmelere kullandırdığımız krediler oluşturuyor. Bu oran sektörde yüzde 7,8 civarında. Sektörde 2012 yılında toplam esnaf ve mikro işletme kredilerinde yüzde 15 büyüme sağlanırken, bu oran Şekerbank’ta yüzde 44 oldu. Ayrıca KOBİ müşteri sayımız 2013 yılı Haziran ayı itibarıyla 684 bine yaklaştı. Kredi portföyümüzün yansını esnaf, çiftçi ve KOBİ müşterilerimize ayıran bir banka ölarak bir yandan uzun vadeli alternatif fon kaynaklarının geliştirilmesi yönündeki çalışmalarımıza, diğer yandan tabana yaygın bir plasman politikası ile üretimi desteklemeye devam ediyoruz.

II BANKACILIKLA TANIŞTIRIYORUZ Şekerbank kuruluşundan bu yana 60 yıldır çiftçi, esnaf ve KOBİ’lerin bankası olmaya devam ediyor. Örneğin daha önceden bankacılıkla tanışmamış küçük esnaf ve çiftçiye nakit akışına dayalı kredilendirme modeli ile kredi veriyoruz. Bunu uygulayan ilk ve tek bankayız. Bu kapsamda bugüne kadar 20 bin çiftçi, esnaf ve mikro işletme sahibi müşterimiz ilk kez bankacılıkla tanıştı.

■ ESNAF GÜNÜ KAMPANYASI KOBİ’lere yönelik iletişim stratejisinin de sürekli ve bütünlük arz eden bir yapıda olması önemlidir. Üretene verdiğimiz desteği yıllardır çeşitli biçimlerde ifade ediyoruz. Örneğin bu sene her ayın 15’ini Esnafın Günü ilan ettik ve tüm bir yıla yayılan kampanyamızda tüketiciyi esnaftan alışverişe yönlendiriyoruz.

FINANSBANK
KOBÎ’leri her değişime hazırlıyoruz

■ GİRİŞİMCİYE DESTEK Yıllık resmi cirosu 2 milyon TL’yi geçmeyen KOBİ’lere sunduğumuz Kobi Para Cepte, Dinamik Kredi gibi hızlı kredi ürünlerimiz, müşterilerimizin şubeye gelmeden başvuruda bulunabilecekleri hatta anında kullanabilecekleri ürünlerimizden sadece birkaçı. Girişimcilerin büyüyen Türkiye ekonomisinin lokomotifi olduğunu biliyor ve sermaye ihtiyacı bulunan girişimcilerimize yönelik de desteğimizi sürdürüyoruz. Bu desteği özellikle son üç yıldır Avrupa Yatırım Fonu garantörlüğünde sürdürdüğümüz girişimci paketi ile yüksek bir seviyeye çıkardık.

■ YENİ TTK’NIN ETKİSİ 1 Temmuz 2012 itibariyle yürürlüğe giren Yeni Türk Ticaret Kanunu KOBİ’leri bu zamana kadar ikinci plana attıkları pek çok başlıkla tanıştırdı. Finansal raporlar, borçlanma, kayıt dışı ekonominin önüne geçilmesi, şeffaflık ve güven gibi tüm dünyada kabul gören standartları ülkemize taşıyan bu yeni çalışma KOBİ’leri oldukça yakından etkiliyor. Yeni tebliğ ile birlikte Türkiye’nin birçok kurumsal, ve KOBİ şirketi e-Fatura sistemine girecek. Finansbank olarak biz de bu süreçte KOBİ’lere maksimum desteği sağlayabilmek, onların e-fatura geçişini bankacılık uygulamaları ile kolayca entegre edebilmek için “eFinans Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri A.Ş.” ünvanlı bir iştirak kuruyoruz.

■ DALGALANMALARA DİKKAT Yatırımlarını planlayan, faaliyetlerini genişletmek isteyen, yeni iş alanları peşinden koşan KOBİ’ler uluslararası ekonomide yaşanan belirsizliği risk yönetiminde dikkate almalı.

TEB
KOBİ en çok büyüyeceğimiz alan

■ KOBİ DESTEK PAKETLERİ TEB KOBİ Bankacılığı olarak, ekonominin temel dinamiği olan KOBİ’lerimizin profilini yakından takip ediyor, sektö-rel ihtiyaçlarını ve nakit döngülerini dikkate alan finansman ürünleri ve finansman olmayan hizmetlerimizle KOBİ’lere destek oluyoruz.

KOBİ Destek Paketleri kapsamında üç farklı paket seçeneğimiz mevcut; Kredili Destek Paketi, Günlük Destek Paketi ve Sanal Destek Paketi. Kredili Destek Paketi’ni yeni taksitli ticari kredi kullanmak isteyen müşterilerimize sunuyoruz.

KOBİ Bankacılığı alanında sektörün üzerinde büyüme yakalayarak pazar payımızı artırmaya devâm edeceğimize inanıyoruz. 2013 yılında da KOBİ kredileri en fazla büyüyeceğimiz alanlar arasında yer alacak.

■ TEB KOBİ TV’DE UZMANA SOR: Yeni uygulamaların yürürlüğe girdiği dönemde neyi, nasıl yapacaklarını tahlil etmekte zorlanan KOBİ’ler doğru bilgilendirmeye ihtiyaç duyuyor. KOBİ’lerimiz bilgi almak istediği her konuda eğitici videolara ve güncel haberlere ulaşabilecekleri TEB KOBİ TV’den faydalanabilirler. TEB KOBİ TV’de sadece videolarımız değil, e-fa-tura gibi teknik düzenlemeler içeren konularda 7/24 soru iletebilecekleri ‘Uzman’a Sor’ hattımız var.

RİSKTEN KORUNMALILAR: Dış ticaret yapan KOBİ’lerin riskten korunma enstrümanlarını kullanmaları önemli. Kurlarda çok ciddi bir volatilitenin söz konusu olduğu böyle bir ortamda, kur risklerinin hedge edilmesinin olası ani iniş çıkışlardan olumsuz etkilenmemek adına faydalı bir yöntem olduğunu düşünüyorum. Riskten korunma yöntemlerinin (hedge enstrümanlan) oldukça geliştiği son dönemlerde, pek çok seçenek KOBİ’lerin kullanımına sunulmuş durumda.

DENİZBANK
Hafta sonu faizsiz kredi hizmetimiz var

■ İŞLETME KART 2013 Haziran sonu itibarıyla KOBİ’lere kullandırdığımız kredilerde, sektör ortalamasının üzerinde, yüzde 44 büyüdük. Hızlı ve kolay finansmanı KOBİ’lere ulaştırmaya ve sektörün üzerinde büyümeye devam edeceğiz. KOBİ’lerin her türlü kredi ihtiyacını, evrak toplama telaşı ve kart ücreti olmaksızın çözen İşletme Kart hizmetimiz var. Diğer taraftan KOBİ segmentinde avantajlı ürün ve hizmetleri kendileri ile buluşturmaya devam ediyoruz. Yine Türkiye’de bir ilke imza atarak hafta sonu faizsiz kredi hizmetini başlattık.

■ REKABETÇİ VADE VE FAİZ Müşterilerimizin finansman ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak geliştirdiğimiz “Büyük düşünen KOBİ’ye büyük destek” kredisi ile piyasada mevcut benzer kampanyalar arasındaki en rekabetçi vade ve faiz oranla-nnı sunuyoruz. KOBİ’lerimizin 50 bin TL ile 1 milyon TL arası kullandmm taleplerini 60 aya kadar yüzde 1,15 ve 120 aya kadar yüzde 1,20 aylık faiz oranları ile karşılıyoruz. 120 aya kadar vade imkânı sunduğumuz bu üründe talep edildiği takdirde 3 ay taksit öteleme imkânı da veriyoruz.

■ HANGİDESTEK.COM İster küçük ister büyük tüm KOBİ’lerin devlet destekleri ve hibelerle ilgili bilgi almasını sağlayacak yeni bir internet sitesini, hangidestek.com’u ücretsiz kullanıma açtık. İnternet bilginin kapılarını herkese ardına kadar açtı; dolayısıyla günümüzde bilgiye ulaşmak değil, bilgiyi doğru şekilde kullanabilmek daha değerli bir hal aldı. Hangidestek.com, tüm destekleri bir yerde toplamanın ötesinde kullanıcıya, istediği bilgiyi çok basit ve hızlı şekilde ulaştırıyor.
Yazımızı beğendiniz mi?

Size daha güzel hizmet sunabilmemiz için lütfen bize destek olun. Yazımızı aşağıdaki sosyal medya sitelerinde paylaşabilirsiniz.

Bunu da İnceledinizmi ?

Momentum odaklı stratejide öne çıkan hisseler

BIST-100 endeksi 2019 yılının geride kalan 13 işlem gününün 11’inde günü yükselişle tamamlamış durumda. Yılın …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir