Anasayfa / Kariyer ve İş / Kurumsal Akademi Kuran Şirketler

Kurumsal Akademi Kuran ŞirketlerHoldinglerden kobilere pek çok firma kurumsal akademi kurma yarışı içinde. Özellikle satış, liderlik ve pazarlama konularında gelişim hedefleyen akademiler ön planda. İş ortakları için kurulan akademiler de var.

kurumsal akademi

KURUMSAL akademi günümüzde çalışan planlaması ve yönetiminde dünyada ön plana çıkan akımlardan biri… Bu nedenle akademi kuran firmalara her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Akademilerin kurulması sürecine üniversitelerin büyük katkıda bulunduğunu belirtelim.

Kurumsal akademi ihtiyacı sektörden bağımsız bir konu, dolayısıyla her sektörden firma akademi kurabiliyor. Akademiler sayesinde tüm eğitim ve gelişim programları tek çatı altında toplanarak firmanın ihtiyaçları doğrultusunda planlanıyor ve bütünlük içinde yürütülüyor.

Bu arada “akademi” kelimesinin bir yaklaşımı ifade etmek için “sembolik” anlamda kullanıldığını da belirtelim. Yine de hem iş dünyası hem de akademik çevreler, gerekli akreditasyonlar sağlanarak akademi programlarının formal derece programlarıyla nasıl bir araya gelebileceğini tartışıyor.

10 YILDIR ÇALIŞIYOR

Firmaların akademi kurmaları sürecinde tasarımı ve uygulama çalışmaları yürüten üniversitelerden biri Sabancı Üniversitesi. Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi’nin (EDU) 10 yıldır yürüttüğü çalışmalarla bugün Teknosa, Borusan Holding, Enerjisa, Continental, İnci Holding gibi pek çok kurum etkin çalışan akademilere sahip.

En iyi örneklerden birinin Borusan Akademi olduğunu belirten EDU Direktörü Cüneyt Evirgen, tasarımından başlayarak beş yıl boyunca Borusan Liderlik Fakültesi ve Satış Fakültesinin yürütümünü üstlendiklerini anlatıyor. Evirgen, hem akademi tasarımı hem de program yürütümü alanlarında hizmet verdikleri kurumlar arasında, Teknosa Akademi, Enerjisa Perakende Akademisi, Continental Liderlik ve Satış Akademileri, www.myfikirler.com İnci Holding Satış Akademisi’ni sayıyor.

YETENEKLERİ ÇEKİYOR

Kurumsal akademiler, teknik, mesleki, yönetsel ve kişisel gelişim alanlarını kapsıyor. Yine pozisyon, rol ve sorumluluklara göre geliştirilen içerik ve uygulamalara sahip oluyor. Birçok akademi firmanın mevcut çalışanlarının gelişimini hedefliyor. Diğer yandan firmaların iş ortaklarını içeren akademiler de kurulduğu oluyor. Kariyer gelişimi ve yedekleme programlarına sahip kurumsal akademiler hem mevcut çalışanların devamlılığını sağlıyor hem de firmaları yetenekler için çekim noktası haline getiriyor.

Cüneyt Evirgen’e göre bu alanda en iyi örneklerde, katılımcıların seçme kriterleri, ölçme ve değerlendirme araçları, performans sonuçları tanımlanmış oluyor ve çoklu öğrenme araçları kullanılıyor.

Akademi bünyesinde işlenen konu ve derslerin eğitmenleriyse hem kurum çalışanları ve yöneticileri hem de kurum dışındaki profesyonel firmalardan gelen uzmanlardan oluşuyor. Dolayısıyla kurumsal akademi, firmanın gelişimi için stratejik bir araç haline geliyor. Evirgen, kurumsal akademilerin bir başka önemli rolünün de kültürel dönüşüm projelerini destekleme noktasında ortaya çıktığına değiniyor.

SATIŞ VE YÖNETİM ÖNDE

Kurumsal akademiler tamamen firmaların büyüme stratejileri ve kurum içi ihtiyaçlara yönelik farklı konularda tasarlanıyor.

Şu an daha çok satış, liderlik ve pazarlama konularında akademiler kuruluyor. Ayrıca bazı firmalar, bayiler, temsilciler, acenteler gibi iş ortaklarına yönelik akademileri de hayata geçiriyor. Bu tür programlarda özellikle satış ve yönetim konuları öne çıkıyor.

Gelelim can alıcı soruya… Kurumsal akademi kurmanın maliyeti nedir? Uzmanlara göre maliyetler akademi projesinin kapsamı ve büyüklüğü, kullanılan kaynaklarla orantılı olarak değişiyor. Genel anlamda maliyetin 100 kişi için aylık 18 bin lira civarında olduğu belirtiliyor. Akademi kurarken firmanın mevcut bütçesinin içinde davranabilme esnekliği de oluşuyor. Eğitim programlarını parça parça almak yerine planlanmış bir akademi kurgusu içinde yürüten firmalar, eğitim bütçelerini hem daha etkin kullanıyor hem de alman eğitimlerin doğrudan iş hedeflerine katkı yapmasını destekliyor.

İSTİHDAM DA YARATIYOR

Kurumsal akademilerde eğitimlerin oluşturulması, verilmesi, ölçme-değerlen-dirme süreçleri ve operasyonel planlamalar gibi pek çok süreçte görev alacak kişilere ihtiyaç duyuluyor. Bu anlamda akademiler farklı sektör, uzmanlık alanları ve kademelerde çalışan kişiler için istihdam olanakları da yaratıyor.

İŞ dünyasına akademi kurma konusunda hizmet veren bir diğer üniversite de Koç Üniversitesi. Koç Üniversitesi Yönetici Geliştirme Programlan, kurumlanıl kendi içlerinde akademi oluşturma süreçlerinde ciddi bir “know-how” ve danışmanlık desteği sunuyor. Aynı zamanda küresel trendleri takip eden, liderlik ve iletişim becerileri güçlü yöneticiler yaratmak için kurumlara özel eğitim çözümleri üretiyor.

Yine yerel ve uluslararası başarılara imza atmış akademik kadrosu ve sektör profesyonelleriyle kuramların liderlik akademilerine katkıda bulunuyor. Ve son olarak, sektörlerin ya da firmaların alt birimlerinin ihtiyaçlarına yönelik akademi ve eğitim modülleri oluşturuyor. Perakendecilik liderlik akademisi, satın alma akademisi, pazarlama akademisi bunlara örnek olarak sıralanabilir.

ACADEMIA EFES

Efes, 2010 yılından beri “Academia Efes” bünyesinde gelişim faaliyetleri düzenliyor.

Efes Yetenek Yönetimi Müdiirü İdil Özdo-ğan Gökgöz, Efes’li liderler yetiştirmek, ortak bir yönetim dili oluşturmak ve sü rekli öğrenmeyi teşvik eden kültürü güçlendirmek için böyle bir yapı oluşturduklarını belirtiyor. Gökgöz, “Academia Efes’i altı farklı ülkedeki Efes çalışanlarını farklı platformlarda bir araya getirmek, işbirliklerini kuvvetlendirmek ve kurumsal hafızamızı canlı tutmak için bir fırsat olarak tanımlayabiliriz” diyor.
“Academia Efes” çatısı altında yer alan gelişim programları, konularında uzman kişi ve kuramlarla birlikte hazırlanıyor. Bu süreçte yönetim kademelerinden gelen görüşleri ve farklı sesleri de dinlediklerini söyleyen Gökgöz, akademide üzerinde çalışılan konuları şöyle anlatıyor:

‘Academia Efes’te farklı seviyelerden oluşan bir gelişim sistemi var. Bu yapıyla üst düzey yöneticilerimiz, müdürlerimiz ve kariyer basamaklarının başındaki genç yeteneklerimiz farklı gelişim programlarında yer alma, birbirinden öğrenme ve dene-yimleme fırsatı buluyor.

  Erzurum Valiliği Sözleşmeli Personel Alımı

Özellikle odaklandığımız konular arasında, iletişim, inovasyon, stratejik bakış, takım yönetimi ve değişim yönetimi yer alıyor.”

KİĞILI AKADEMİ

2007 yılında kurulan Kiğılı Akademi, bin 750’nin üzerinde mağaza çalışanına haftada ortalama 16 saat eğitim veriyor. Akademi herkesin değişik lokasyonlardan aynı hizmeti aynı kalitede alabilmesi, çalışanlar ve yönetim açısından zaman maliyeti gibi avantajlar sağlıyor. Hem zamandan hem de maliyetten tasarruf etmek için Akademi Ki-ğılı’yı kurduklarını belirten Kiğılı CEO’su Hilal Suerdem, “Böylece çalışanlarımıza kendi değer ilkelerimizle eğitim vererek daha sağlam bir alt yapı oluşturabileceğimizi düşündük” diyor. Akademi son olarak bir e-öğrenme projesini de hayata geçirdi. Bu kapsamda Enocta ile çalışmalar yürütülüyor. Proje kapsamında çalışanlar, office uygulamaları, oryantasyon, ürün bilgisi, kasa eğitimi gibi eğitimlerin yanı sıra duyurular, bloglar, kitap özetleri ve iletişim üzerine en güncel bilgilere de kolaylıkla ulaşabiliyor.

NOKIA AKADEMİ

Ürünlerin sunduğu deneyim ve özellikleri tış kanalına anlatabilmek adına 2000 yılında kuruldu. Nokia Akademi’nin amaçları arasında, satış noktalarındaki satış temsilcilerinin; eğitilmesi, Nokia ürünleri, sunduğu deneyimler ve destekledikleri teknolojilerle ilgili bilgi düzeylerinin iyileştirilmesi, ürün yelpazesi genişledikçe doğru ürünü doğru kişiye sunabilmeleri, bu şekilde müşteri memnuniyetinin sağlanması bulunuyor.

Nokia Akademi ekibi, bir ekip lideri ve iki eğitmenden oluşuyor. Eğitmenler, Türkiye’nin farklı coğrafyalarında ürünler, sunulan deneyimler, teknolojiler, ürün konumlandırmaları gibi konularda periyodik eğitimler veriyor. Eğitimler modüller halinde hem sınıf eğitimlerinde hem yüz yüze mağazalarda hem de elektronik platformda verilebiliyor. Katılımcıların bir kısmı aynı zamanda eğitimleri farklı kişilere de yapabiliyorlar. Böylece Nokia Türkiye çok geniş bir kitleye erişim sağlayabiliyor.

Çiçek UYANSOY ICAN / Nokia Türkiye Genel Müdürü
Akademiler çok etkili

Markaların kurduğu kurumsal akademilerin iş sonuçlarına olumlu etkisi bir gerçek. 12 yıl süresince, tüketici ihtiyaçlarının ve buna bağlı olarak gelişen teknolojilerin getirdikleri, bunların uygulanabilirliğiyle ilgili eğitim süreçlerimiz de değişti ve gelişti.

Nokia Akademi de bu ihtiyaçlar doğrultusunda yeni yaklaşımlar geliştirerek eğitimlerine devam ediyor. Kurumların tüketici ihtiyaçlarına daha iyi cevap verebilmeleri adına çalışanlarının gelişimine katkıda bulunmalarını samimiyetle öneriyorum.

TEKNOSA AKADEMİ

Teknosa’nın nitelikli işgücü ve mesleki eğitim vermek için 2005 yılında kurduğu Teknosa Akademi’de bugüne kadar 8 bin 500’ün üzerinde kişiye toplam 944 bin saati aşkın eğitim verildi. Akademi, MEB onaylı sertifika veren tek eğitim merkezi olarak faaliyet gösteriyor.

Bu arada akademiyle yetinmeyen Teknosa, 2006 yılında e-öğreııme modülünü de devreye aldı. Bu alanda 2012 yılında 3 bin 600 kişi 285 farklı eğitim içinden 127 bin 805 saatlik e-eğitim aldı.

Sektördeki firmalara kendi eğitim merkezlerini kurmalarını öneren Teknosa IK’dan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Asena Yalınız, “Özellikle perakende sektörünün ihtiyaç duyduğu işgücünü yetiştirmede mevcut okullar yetersiz kalıyor. Bu eksikliği, firmalar kendi okullarını kurarak veya eğitim programları uygulayarak gidermeye çalışıyor” diyor.

TÜRK TELEKOM AKADEMİ

2007 yılında kurulan Türk Telekom (TT) Akademi sadece Türk Telekom değil, Türkiye telekomünikasyon sektörü için uzman çalışanlar yetiştirmeyi hedefliyor. Akademide şirket içi ve dışı tüm eğitim faaliyetleri, ilgili bölümlerle işbirliği içinde tek elden yürütülüyor. Akademi, Türk Telekom tarafından istihdam edilen yeni mezun mühendis ve teknikerlerin sektöre yön verecek nitelikteki eğitimlerle yetişmelerini üstleniyor.

Türk Telekom Akademi Direktörü Ayhan Artar, kurumsal akademi yapılandırmalarında üst yönetimlerin desteğini almanın önemine değiniyor. Akademi kurmanın ilk adımını stratejilerin iyi belirlenmiş olması şeklinde ifade eden Artar şunları söylüyor: “Akademi personelinin profilinin ve faaliyet merkezinin doğru belirlenmesi, şirket içi iletişimin etken şekilde yönetilmesi gerekiyor. Sadece üst yönetimin değil, tüm seviyedeki çalışanların kurumsal akademi yapılandırmasına destek olması stratejik açıdan fayda sağlıyor.”

YAPI KREDİ BANKACILIK AKADEMİSİ

Finans sektörünün en iyi bankacılarını yetiştirme vizyonuyla 2008 yılında kuruldu. Akademiyle, çalışanların kariyerlerini desteklemeyi ve iş-özel yaşam dengesini kurmalarına yardımcı olmayı amaçladıklarını belirten Yapı Kredi İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Cihangir Kavuncu, “Hedefimiz, kurumumuzdaki herkesi yüksek performanslı bir takımın parçası haline getirmek. Çalışanlarımızın, yalnızca bankacılık alanında değil, kişisel yetkinlikler, liderlik vizyonu ve toplumsal duyarlılık anlamında da güçlü kişiler olmasını istiyoruz” diyor. Yapı Kredi, 2011’in Kasım ayında akademinin bir ayağını da Azerbaycan’da kurdu ve Yapı Kredi Gardaş Akademiya’yı hayata geçirdi.

Dünyada çok farklı kurumsal üniversite modelleri olduğunu belirten Kavuncu, bu modeller içinde en uygun olanını belli zaman planı içinde hayata geçirmenin önemine işaret ediyor.

IPEKYOL KARİYER AKADEMİSİ

Akademinin çıkış noktası, perakende sektörünün en çok sıkıntı yaşadığı ve her fırsatta dile getirdiği çalışan dönüşüm hızı oldu. Yaklaşık bir yıldır proje üzerinde çalıştıklarını anlatan lpekyol 1K Direktörü Yasemin Avcı, akademiye öğrenci alımları için ilanları 1 Ocak 2013 itibariyle yayınladıklarını söylüyor. Akademi eğitimlerine 1 Mart itibariyle başlayıp Haziran ayında ilk mezunlarını vermeyi hedefliyor. Adayları satış eğitimleri, perakende İngilizcesi, stil danışmanlığı, diksiyon, kişisel bakım, liderlik, girişimcilik, temel mağazacılık kuralları, müşteri odaklılık, perakende matematiği, güncel moda trendleri, bilgisayar kullanımı, kumaş ve kalıp bilgisi gibi pek çok konuda zengin bir eğitim programı bekliyor.

Tugçe Altınsoy / Para
Yazımızı beğendiniz mi?

Size daha güzel hizmet sunabilmemiz için lütfen bize destek olun. Yazımızı aşağıdaki sosyal medya sitelerinde paylaşabilirsiniz.

Bunu da İnceledinizmi ?

2019’da Ücretlere Yapılacak Zam Oranları ve Yeni İK Politikaları

Ekonomik dalgalanmalar kurumsal şirketlerin insan kaynakları politikalarında yeni düzenlemeler yapmasına yol açtı. 2019’da ücretlere yapılacak …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir