Anasayfa / Kariyer ve İş / Merkezi Finans ve İhale Birimi Personel Alımı

Merkezi Finans ve İhale Birimi Personel Alımı

Merkezi Finans ve İhale Birimi personel alımı yapmaktadır. Finans ve ihale yöneticisi alımı için aşağıdaki ilanı yayınlamıştır. İlanda alımla ilgili bütün detaylar yer almaktadır. Eğer bu birimde çalışmak istiyorsanız ilanı inceleyerek başvurularınızı gerekli yerlere iletebilirsiniz.

Hazine Müsteşarlığı
Merkezi Finans Ve İhale Birimi Seçme Sınavı İlanı

“5671 sayılı Merkezi Finans ve İhale Biriminin İstihdam ve Bütçe Esasları Hakkında Kanun” ile 20.10.2007 tarihli 26676 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Merkezi Finans ve İhale Birimi Personel Yönetmeliği” hükümleri uyarınca, Finans Yöneticisi ve İhale Yöneticisi pozisyonları için Seçme Sınavı yapılacaktır.

Seçme Sınavına Katılma Koşulları
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
b) Sınav tarihi itibarıyla, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler ve sosyal güvenlik kurumlarından birinde (adaylık süresini tamamlamış olarak) çalışıyor olmak,
c) En az dört yıllık eğitim veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisadî ve idarî bilimler, iktisat, işletme ve mühendislik fakülteleri ile üniversite ve fakültelerin matematik ve istatistik bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksek okullardan mezun olmak,
d) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında İngilizce dilinden en az 80 puan almak veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen, uluslararası geçerliliği olan bir belgeye sahip olmak. (TOEFL IBT: 75, CBT: 185, PBT: 490, IELTS: 6,5 puanları KPDS: 80 puana eşit kabul edilmektedir)

Seçme Sınavı Esasları
Başvurusu uygun bulunan adaylar, tek aşamalı olarak yapılacak sözlü sınava çağrılacaktır.Sözlü sınavda, adayların Birim hizmetlerinin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıkları da göz önüne alınarak, Komisyon üyelerince her adaya ayrı ayrı not verilir. Bu notların aritmetik ortalaması sözlü sınav sonucunu gösterir ve bir tutanakla tespit edilir. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için her bir üyeden yüz tam puan üzerinden en az altmış puan almak kaydı ile ortalamanın en az yetmiş puan olması gerekir. Sözlü sınavda uzman personel adaylarının; mesleki bilgisi, Birimin Mutabakat Zaptındaki görevlerine ilişkin konular hakkındaki bilgi düzeyi, yabancı dili kullanma becerisi, genel kültür düzeyi, muhakeme, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti değerlendirilir.

Mülakat Türkçe ve İngilizce dillerinde gerçekleştirilecektir. Genel hatlarıyla aşağıdaki alanlardan soru sorulacak olup, bu alanların dışına çıkılması da mümkündür.
– Birimin Mutabakat Zaptındaki görevleri,
– DIS Sistemi, aktörleri, görevleri,
– IPA süreci, bileşenleri, aktörleri, görevleri, yasal dayanakları,
– Genel AB kültürü, yapılar, kurumlar, kişiler, aday ve üye ülkeler,
– Adayın mezun olduğu bölüm ve mesleği ile ilgili konular,
– Genel kültür düzeyini ölçmeye yönelik sorular,
– Muhakeme düzeyini ölçmeye yönelik sorular.

Komisyon tarafından başarılı bulunan uzman personelin listesi, Birim Başkanı tarafından Ulusal Yetkilendirme Görevlisinin onayına sunulacaktır. Ulusal Yetkilendirme Görevlisince istihdamı uygun bulunan personel, kurumlarından muvafakatın alınmasını müteakip Birimde göreve başlatılacaktır.

Başvuru Şekli Ve Yeri
Birimimizin internet adresinden (http://www.cfcu.gov.tr) temin edilecek iş talep formu ve aşağıda sayılan belgeler, şahsen, elden veya posta yoluyla Birimimizin aşağıda bulunan adresine, en geç 03.06.2011 tarihi mesai bitimine kadar ulaştırılmak suretiyle başvuru yapılabilecektir.

İş Talep Formunda, “geçici görevli olarak” veya kurumundan aylıksız izinli sayılarak Birimimizle “hizmet sözleşmesi imzalamak suretiyle” çalışma taleplerinden birinin belirtilmesi zorunludur.

Adres: Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkanlığı
Eskişehir Yolu 4. km 2.Cd. (Halkbank Kampüsü) No: 63 C-Blok 06520 Söğütözü/Ankara

Başvuruda İstenen Belgeler
Adayların, Birimimizin internet adresinden (http://www.cfcu.gov.tr) temin ederek dolduracakları “İş Talep Formu” ile birlikte aşağıdaki belgelerin asıllarını veya tasdikli örneklerini ibraz etmeleri gerekmektedir:
a) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı Sonuç Belgesi veya buna denkliği kabul edilen uluslararası geçerliliği olan belge,
b) Yüksek öğrenim diploması veya çıkış belgesi,
c) Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,
d) Nüfus Cüzdanı.

Bu belgelerin fotokopilerinin asıllarıyla birlikte ibraz edilmesi durumunda, belgeler Birimce tasdik edilebilir.

Seçme Sınavı
Seçme sınavına çağrılacak adayların mülakat tarihleri Birimimizin internet adresinde yayımlanacaktır.
Yazımızı beğendiniz mi?

Size daha güzel hizmet sunabilmemiz için lütfen bize destek olun. Yazımızı aşağıdaki sosyal medya sitelerinde paylaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir