Anasayfa / Kariyer ve İş / Norm kadro fazlası öğretmenleri ilgilendiren iki önemli düzenleme yapıldı

Norm kadro fazlası öğretmenleri ilgilendiren iki önemli düzenleme yapıldı

Norm kadro fazlası öğretmen re’sen atanacak

Milli Eğitim Bakanlığı norm kadro fazlası öğretmenleri ilgilendiren iki önemli düzenleme yaptı. İlk düzenlemeye göre norm fazlası öğretmenin isteğe bağlı ve resen ataması her zaman yapılabilecek. İkinci düzenlemeye göre ilde bir branşta norm fazlası var ise o ilde o branş için ek ders ücreti karşılığında görevlendirme yapılamayacak, vekil öğretmen istihdam edilmeyecek.

NORM FAZLASI ÖĞRETMENİN YER DEĞİŞTİRMESİ 41. MADDEYE GÖRE YAPILIYOR

Norm Kadro Fazlası Öğretmenler, 06.05.2010 Tarihli Ve 27573 Sayılı Resmî Gazete’de Yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin Yönetmeliğin “İhtiyaç fazlası öğretmenlerin yer değiştirmeleri” başlıklı 41. Maddesinde yer alan hükümlere göre yer değiştirmektedirler.

MEB 21 Temmuz 2012 Tarihli ve 28360 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan düzenlemeyle yönetmeliğin 41. Maddenin 5.fıkrasında değişikliğe gitmiş ve yönetmeliğe Ek 1.madde eklemiştir.

NORM FAZLASI ÖĞRETMENİN YER DEĞİŞİKLİĞİ HER ZAMAN YAPILABİLECEK

Bu değişiklikle 41.maddenin 5. fıkrasında yer alan “ancak öğretim yılının başladığı tarihten itibaren” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

41.maddenin 5. fıkrasının yeni hali aşağıda ki şekilde oluşmuştur.(5) Bu madde kapsamında il içinde yapılan atamalarla fazlalığın giderilememesi durumunda valiliklerce fazlalığın giderilmesine yönelik il içinde yapılacak yer değiştirmeler, zamana bağlı olmaksızın en geç mart ayı sonuna kadar tamamlanması gerekmektedir. Bu şekilde yapılacak yer değiştirmeler, duyurusu yapılan eğitim kurumlarına öğretmenlerin tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılır. Fazla konumdaki öğretmenlerden herhangi bir kuruma atanmak üzere başvuruda bulunmayanların görev yerleri, il içinde valiliklerce isteklerine bakılmaksızın belirlenir.”

Bu hükümlere göre; norm kadro fazlası öğretmenlerin isteğe bağlı ve resen atamaları, artık her zaman yapılabilecek. Daha önce sadece öğretim yılın başladığı tarihten itibaren mart ayı sonuna kadar yapılabiliyordu.

İLDE BRANŞTA NORM FAZLALIĞI VAR İSE EK DERS KARŞILIĞI GÖREVLENDİRME YAPILAMAYACAK

Ayrıca yönetmeliğe eklenen “Ek Madde 1 –Herhangi bir branşta norm kadro fazlası bulunan illerde fazla bulunan branşta ek ders ücreti karşılığında görevlendirme yapılamaz, vekil öğretmen çalıştırılamaz.” maddesi ile bir ilde aynı branştan norm kadro fazlası öğretmen var iken aynı branştan ek ders ücreti karşılığında görevlendirme yapılamayacağı ve vekil öğretmen çalıştırılamayacağı ilk defa kayıt altına alınarak oluşacak kamu zararları önlenmiştir.

Bu değişikliklerle norm kadro fazlası öğretmenlerin resen atanmaları tamamen bir zorunluluk haline gelmiştir. Fakat norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirmelerinde; öncelikle görevli oldukları yerleşim yerindeki ya da ilçedeki eğitim kurumları olmak üzere il içinde alanlarında norm kadro açığı bulunan eğitim kurumlarına özür durumları dikkate alınarak atanırlar kuralı uygulandığından, özür durumu olan norm kadro fazlası öğretmenlerin bulundukları yerleşim yeri ya da ilçe dışındaki bir yere atanması veya görevlendirmesi yönetmeliğe göre mümkün olmadığından yeni eklenen Ek Madde 1 madde kapsamındaki görevlendirmelerde bu duruma açıklık getirmesi yani yeni eklenen Ek Madde 1 madde içeriğine “özür durumları olan norm kadro fazlası öğretmenler hariç” ibaresinin eklenmesi daha uygun olacaktır.

Ahmet KANDEMİR
Memurlar.net Öğretmenler Bölüm Sorumlusu
Yazımızı beğendiniz mi?

Size daha güzel hizmet sunabilmemiz için lütfen bize destek olun. Yazımızı aşağıdaki sosyal medya sitelerinde paylaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir