Kariyer ve İş

Odtü Yardımcı Doçent Alımı

Odtü Yardımcı Doçent Alımı, Odtü İş İlanları, Odtü İş Başvurusu, Odtü Personel Alımı, Odtü Eleman Alımı

Odtü yardımcı doçent alımı yapacaktır. Alımla ilgili detaylar aşağıda yer alan ilanda bulunmaktadır. Odtü bünyesinde çalışmak isteyen takipçilerimiz, ilanı inceleyerek ilgili yerlere başvurularını gerçekleştirebilirler.

Üniversitemizin aşağıda Anabilim Dalı itibariyle belirtilen birimlerine yardımcı doçent alınacaktır.Başvuracak Adaylarda Aranan Nitelikler:
1 – Adayların; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki genel şartları ve Üniversitemiz Senatosu’nun 27.04.2010 tarih ve 2010/2–6 sayılı kararı ile kabul edilen ve Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından uygun bulunan yükseltme ve atamalarla ilgili minimum kriterleri sağlamaları gerekmektedir. (Ayrıntılı bilgiye http:/www.pdb.metu.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir)
2 – Üniversitemizde İngilizce eğitim yapıldığından; adayların, eğitim, araştırma yapacak ve yaptıracak düzeyde İngilizce bilmeleri gerekli olup, Üniversitemizde ilk kez öğretim üyesi olarak görev alacak adayların (daha önce aşağıda belirtilen koşulları sağlamış olanlar hariç);
a) Üniversite Senatosu’nun 22.12.2009 tarih ve 2009/11–2 sayılı kararı ile kabul edilen ve aşağıda belirtilen sınavlardan gerekli asgari puanlardan birine sahip olmaları ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.

Sınav; Minimum Puan
KPDS/ÜDS; 85
TOEFL-IBT; 102
TOEFL-PBT VE TWE; 610 ve 5
IELTS; 7.5
ODTÜ YDYO-İYS; 80
İngilizce sınavlarının sonuçlarının süresi üç yıldır. Bu sınavların dışındaki sınav sonuçları kabul edilmez.
Başvuru aşamasında KPDS/ÜDS sınav sonucu getirmiş olan adaylara, ayrıca İngilizce yazma becerilerini ölçen bir sınav yapılır.
b) İstenilen asgari İngilizce sınav puanına sahip olan adaylar Üniversitemizde İngilizce mülakata alınırlar. (Adaylarının, 2547 sayılı kanunun 23/b maddesinde belirtilen yabancı dil sınavında da başarılı olmaları gerekmektedir.)

Başvuracak Adaylardan İstenilen Belgeler:
– Adayların işlemleri Fakülte ve Enstitülerce yürütüleceğinden, aşağıda içeriği belirtilen dosya ile ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.
– Adayların, bilimsel çalışmalarını, atıflarını ve yayınlarını kapsayan dosyada ayrıca aşağıdaki belgeler de yer alacaktır:
– Özgeçmiş ve yayın listeleri,
– Onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora vb. asılları ile birlikte gelindiğinde diploma onayları yapılabilecektir),
– Onaylı dil belgesi,
– Adaylar 4 takım dosya teslim edeceklerdir.
– Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde adayın başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.
– Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 gündür. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü; Kamu Yönetimi ve Araştırma Yöntemleri; 1
İktisat Bölümü; Mikro İktisat; 1
İktisat Bölümü; Para Politikası; 1
İktisat Bölümü; Ekonomi Politikası; 1
Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü; Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi; 1
Beden Eğitimi ve Spor Bölümü İlköğretim Bölümü; Beden Eğitimi ve Spor Okulöncesi Öğretmenliği; 1; 1Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu