Anasayfa / Kariyer ve İş / Rekabet Kurumu Uzman Yardımcısı Alımı 2012

Rekabet Kurumu Uzman Yardımcısı Alımı 2012Rekabet Kurumu 35 uzman yardımcısı alacak. Rekabet Kurumu, uzman yardımcısı kadrosuna 35 personel alacak. Alınacak personelin 20′si genel, 8′i hukukçu, 7′si bilişim alanından tercih edilecek. Adayların, Rekabet Kurumu Başkanlığı’ndan veya kurumun internet adresinden temin edilebilecek belgeleri en geç 17 Ekim 2012 tarihi mesai saati sonuna kadar kurum başkanlığına teslim etmesi gerekiyor.

REKABET KURUMU REKABET UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI

Rekabet Kurumu’nda çalıştırılmak üzere, Rekabet Kurumu Meslek Personeli Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde;

1)         20 adet Rekabet Uzman Yardımcılığı (Genel) kadrosu için; en az dört yıllık öğrenim veren yüksek öğretim kurumlarının İktisat, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden veya İşletme Mühendisliği ya da Endüstri Mühendisliği bölümlerinden,

2)    8 adet Rekabet Uzman Yardımcılığı (Hukukçu) kadrosu için; Hukuk Fakültelerinden,

3)    7 adet Rekabet Uzman Yardımcılığı (Bilişim) kadrosu için; Bilgisayar Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, İstatistik ve Bilgisayar, Matematik ve Bilgisayar, Matematik, İstatistik bölümlerinden, ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından, mezun olanların katılabileceği giriş sınavı sonucunda, Rekabet Uzman Yardımcıları alınacaktır.

SINAVA KATILMA KOŞULLARI

1)      657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yer alan genel şartları taşımak,

2)  4054 sayılı Kanunun 35 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan fakülte ve bölümler ile Rekabet Kurumu Meslek Personeli Yönetmeliğinin 7 nci maddesinde sayılan ve yukarıda belirtilen yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından, mezun olmak,

3)  Alan bilgisi sınavın yapıldığı tarihte otuzbeş yaşını doldurmamış olmak,

4)  Son başvuru tarihi itibariyle 2011 veya 2012 Kamu Personel Seçme Sınavından:

 

a)  Rekabet Uzman Yardımcılığı (Genel) kadrosu için; KPSS P5, KPSS P9, KPSS P27veya KPSS P47puan türlerinin herhangi birinden en az 90 puan alınması ve başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 400 kişi,

b)  Rekabet Uzman Yardımcılığı (Hukukçu) kadrosu için; KPSS P5, KPSS P11, KPSS P20 veya KPSS P21 puan türlerinin herhangi birinden en az 85 puan alınması ve başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 160 kişi,

c)       Rekabet Uzman Yardımcılığı (Bilişim) kadrosu için; KPSS P1, KPSS P5veya KPSS P25 puan türlerinin herhangi birinden en az 85 puan alınması ve başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 140 kişi

içerisinde bulunulması gerekmektedir (Son sıradaki adaylarla aynı puana sahip olan adaylar da sınava kabul edilir).

5)     Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir hastalığı bulunmamak.
SINAVLAR

Kurumumuzca yapılacak giriş sınavı yazılı ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamada yapılır.

1-   Yazılı Sınav: Bu sınava katılmaya hak kazanan adayların isimleri Kurum internet sitesinde ilan edilecek ve sınava giriş belgeleri adayların adreslerine ya da elektronik posta adreslerine gönderilecektir. Sınav 3 Kasım 2012 günü Ankara’da adaylara gönderilecek Sınav Giriş Belgesinde belirtilen yer ve saatte yapılacaktır.

  İnternette hem iş var hem de kariyer

Sınav Konuları : Alan bilgisi ve yabancı dil bilgisi sorularından oluşur ve aşağıdaki konuları kapsar: Rekabet Uzman Yardımcılığı (Genel) kadrosu için: İktisat, Hukuk, İşletme ve Yabancı Dil. Rekabet Uzman Yardımcılığı (Hukukçu) kadrosu için: Hukuk, İktisat ve Yabancı Dil. Rekabet Uzman Yardımcılığı (Bilişim) kadrosu için: Bilişim, Hukuk ve Yabancı Dil.

–  İKTİSAT: Mikro İktisat, Makro İktisat, Sanayi İktisadı, Ekonometri, İstatistik.

–  HUKUK: Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargılama Hukuku,

Anayasa Hukuku, Ceza Hukuku.

–  İŞLETME: İşletme İktisadı, İşletme Yönetimi, Muhasebe ve Finansman, Üretim ve Pazarlama.

–  BİLİŞİM: Yazılım, Ağ, Güvenlik ve Donanım, Veritabanları ve Bilgi Sistemleri.

–  YABANCI DİL: İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden biri.

Sınavın değerlendirmesi 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılabilmek için alan bilgisi konularının her birinden en az 65 puan almak kaydıyla ortalama en az 70 puan almak gerekir.

2-  Sözlü Sınav: Sınav komisyonu başkanı ve üyeleri tarafından, Yönetmelikte belirlenen kriterlere göre her adaya 100 tam puan üzerinden ayrı ayrı puan verilir Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Komisyon Başkan ve Üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması şarttır.

Yazılı sınavın ağırlığı % 60, sözlü sınavın ağırlığı %40 olup, yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olan adayların her sınav aşamasında elde ettikleri puanların ağırlıklı ortalaması alınmak suretiyle giriş sınavı başarı puanı tespit edilir ve nihai başarı sıralaması yapılır. Başarı puanlarının eşit olması durumunda yazılı sınav puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır. Sınavlarda başarılı olan adaylardan sonuç başarı sıralamasına göre ilan edilen kadro sayıları uyarınca toplam 35 kişiye kadar Rekabet Uzman Yardımcısı atanacaktır

SINAV BAŞVURU BELGELERİ

a)  T.C. Kimlik numarası beyanı veya nüfus cüzdanının Kurumca onaylı örneği,

b)  4 adet vesikalık fotoğraf,

c)      Mezuniyet belgesinin aslı veya Kurumca onaylı örneği,

ç) KPSS sonuç belgesinin aslı, Kurumca onaylı örneği veya internet çıktısı,

d)  Erkek adaylar için, askerlik durumuna dair beyan.

e)      Başvuru formu, Rekabet Kurumu Başkanlığından veya www.rekabet.gov.tr internet adresinden temin edilebilir. Başvuru formu internet üzerinden doldurularak çıktısı alındıktan sonra Kuruma teslim edilecektir.)

Sınava katılabilmek için Başvuru Formu ve istenen belgeler en geç 17.10.2012 tarihi mesai saati sonuna kadar ulaşacak şekilde Kurum Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla teslim edilecektir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Giriş sınavına katılmaya hak kazanamayan adayların listesi kurum internet sitesinde ilan edilecek ve bu adayların başvuru formunda belirttikleri e-posta adresine bildirim yapılacaktır.

ADRES :                                                                                                                           TELEFON

Rekabet Kurumu Başkanlığı                                                                                       (0 312) 291 42 12 -13 – 65

Üniversiteler Mahallesi 1597 Cadde No:9
Yazımızı beğendiniz mi?

Size daha güzel hizmet sunabilmemiz için lütfen bize destek olun. Yazımızı aşağıdaki sosyal medya sitelerinde paylaşabilirsiniz.

Bunu da İnceledinizmi ?

2019’da Ücretlere Yapılacak Zam Oranları ve Yeni İK Politikaları

Ekonomik dalgalanmalar kurumsal şirketlerin insan kaynakları politikalarında yeni düzenlemeler yapmasına yol açtı. 2019’da ücretlere yapılacak …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir