Anasayfa / Kariyer ve İş / Selçuk Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı

Selçuk Üniversitesi Sözleşmeli Personel AlımıSelçuk Üniversitesi sözleşmeli personel alımı yapacaktır. Alımla ilgili yayınlanan ilan aşağıda yer almaktadır. İlanda bulunan bilgileri, aranan nitelikleri ve şartları okuyarak başvurularınızı ilgili yerlere yapabilirsiniz.

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden Sözleşmeli (4/B) Personel Alımı İlanı
Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi’ne (giderleri döner sermaye gelirlerinden karşılanmak üzere), 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 gün ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar uyarınca belirtilen unvanlara KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 80 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Unvanı Adedi Aranan Nitelikler

Sağlık Fizikçisi: 1 : Radyasyon Sağlığı veya Fizik alanında Yüksek Lisans yapmış olmak; Yüksek Lisans tezinin Radyoterapi Uygulamaları alanında olması.

Fizyoterapist: 2 : Fakülte veya Yüksekokulların Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü lisans programından mezun olmak.

Diyetisyen: 2 : Fakülte veya 4 yıllık Yüksekokulların” Diyetisyenlik” Bölümü mezunu olmak veya Beslenme ve Diyetetik lisans programından mezun olmak.

Hemşire: 20 : Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu lisans programından mezun olmak.

Hemşire: 15 : Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu programından mezun olmak, (belgelendirmek kaydıyla) Dahili branşlarda en az 2 yıl çalışmış olmak.

Hemşire: 8 : Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu programından mezun olmak, (belgelendirmek kaydıyla) Cerrahi branşlarda en az 2 yıl çalışmış olmak.

Hemşire: 32 : Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu programından mezun olmak, (belgelendirmek kaydıyla) Yataklı tedavi kurumlarında en az 1 yıl çalışmış olmak.

NOT: Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde fesh edilecektir. Başvuracak adaylarda yukarda belirtilen özel şartlar ile 657 Sayılı Devlet Memurları Ka¬nununun değişik 48. maddesinde (A fıkrasının 4,5,6 ve 7. bentlerinde) belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır
Genel Şartlar
1 – Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
.3- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl ve¬ya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı çlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
4- Erkekler için askerlik durumu itibariyle; Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
5- 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
6- Lisans mezunları için 2010 KPSS(B) grubu KPSSP3 puanı, Ortaöğretim mezunları için 2010 KPSS(B) grubu KPSSP94 pua¬nı esas alınacaktır.
7- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması.

  Vatan Bilgisayar 2018 yılında 1.000 kişiye iş verecek

Özel Şartlar
1- Aranılan nitelikler bölümünde belirtilen öğrenim düzeylerinin birinden mezun olmak.
2- Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.
3- 2010 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak.
4- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

Başvuru
Adayların bu ilanın gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde
1- Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
2- Diploma fotokopisi,
3- 2010 yılı KPSSP3 ve KPSSP94 (B) grubu puanını gösterir belge.
4- 2 adet fotoğraf
5- Erkeklerde askerlik durumunu gösterir belge ile
Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi insan Kaynakları Biriminden temin edilecek Başvuru formunu doldurarak Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi İnsan Kaynakları Birimine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. (Pos¬ta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.)

Başvuruların Değerlendirilmesi Ve Sonuçları
Başvuru sonunda atanmaya hak kazananların listesi www.meramtip.com.tr adresinde ilan edilecektir. Her kadronun iki katı kadar Yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan atanmak üzere başvuru olmadığı takdirde ilan edilen Yedek kazananlardan sırası ile çağrılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan aday¬ların sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 15 gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi insan Kaynakları Birimine şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde belgeleri tamamla¬yarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler.
Yazımızı beğendiniz mi?

Size daha güzel hizmet sunabilmemiz için lütfen bize destek olun. Yazımızı aşağıdaki sosyal medya sitelerinde paylaşabilirsiniz.

Bunu da İnceledinizmi ?

İşinizde ilk gününüz

Diyelim ki, yeni bir işteki ilk gününüz. Ato/ davranmalı, neler yapmalı, nelere dikkat etmelisiniz? Bu …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir