Haberler

Sigorta Tahkim Komisyonu’ndan karar örnekleri

Sigorta Tahkim Komisyonu’ndan karar örnekleri

Sigortalılar, Sigorta Tahkim Komisyonu’na, sigorta şirketleri ile yaşadığı uyuşmazlıklara çözüm bulabilmek için her gün onlarca başvuru yapıyor. Hakem heyeti tarafından değerlendirilen başvurular ise kimi zaman sigortalı lehine, kimi zaman da sigorta şirketi lehine sonuçlanıyor.

Deliller hasar ödemesinde büyük rol oynuyor

BAŞVURU sahibi vekili tarafından, başvuru sahibine ait aracın başka bir sürücünün sevk ve idaresinde iken plakası belirlenemeyen bir aracın sıkıştırması sonucunda direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi nedeniyle tek taraflı trafik kazası meydana geldiği, trafik ekiplerince tutulan maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanağında da aracın takla attığı, sırt üstü durumda komple hasarlı olduğunun belirtildiği, araç sürücüsünün meydana gelen kazada herhangi bir kısuru bulunmadığı ve alkollü de olmadığı, aracın pert derecede hasarlı olduğunun taraflarına bildirildiği, bunun üzerine pert olan aracın kasko bedelinin ödenmesi için sigorta şirketine başvurulduğu ve taleplerinin reddedildiği beyan edilir. Sigorta şirketi vermiş olduğu cevapta; kasko teminatında bulunan aracın yapmış olduğu kaza sonucu ekspertiz ve araştırma sonucu aracın kiralık olarak kullanıldığı, kaza esnasında da aracı kullanan kişinin aracı kiraladığı, sigortalının daha önce de araç kiralama işi yaptığı ve sigortalının araçlarını el altından kardeşi tarafından kiralanmaya devam ettiğinin ekspertiz ve araştırma sonucu belirlendiği, sigortalının beyanına istinaden aracın kasko poliçesinin taraflarınca hususi otomobil kullanım tarzında tanzim edildiği, poliçe özel şartlarında hususi otomobil olarak tanzim edilen araçların kiralık olarak kullanılması hallerinin teminat harici olduğunun belirtildiği ve hasar talebinin reddedildiği beyan edilir. Hakem tarafından yapılan değerlendirmede; sigorta şirketinin savunmasında tazminat talebinin ret edilmesine ilişkin olarak eksper ve araştırma raporlarına itibar edip, delil olarak dayandığı, sigortacının ispat hukuku bakımından TTK.1282.Md hükmü uyarınca, geçerli bir sigorta ilişkisi kurulduktan sonra oluşan rizikolardan sorumlu olduğu gibi aynı yasanın 1281.Md hükmüne göre kural olarak, rizikonun teminat dışında kaldığına ilişkin iddianın sigortacı tarafından kanıtlanması gerektiği, dosyada sigortacı tarafından sunulmuş ve sigortalının aracı rent-a car olarak kullandığına dair bir kira sözleşmesi bulunmadığı, yine araştırma şirketinin raporunu teyit eden veya sigortalı tarafından imza altına alınmış bir ikrar yazısı da bulunmadığından, sigorta şirketinin rizikonun ihbar edilenden farklı bir şekilde oluştuğunu, aracın rent-a car olarak kiralandığını somut deliller ile kanıtlayamaması sebebiyle hasarın kasko poliçesi kapsamında olduğuna karar verilir.

Bakımsızlık, araç sahibinin sorumluluğunda

BAŞVURU sahibi firma tarafından, şirket adına kayıtlı bulunan ve sigorta şirketi tarafından kasko rizikolarına karşı teminat altına alınmış olan aracın seyir halindeyken önce altından ses gelmesi, daha sonra kaputtan alevler yükselmesi ve arabanın altından yağın boşalması şeklinde cereyan eden ve bilahare sağ ön tekerin iç kısmından alev alması sonucu oluşan maddi hasar tazminatının ödenmemesi üzerine, sigortacıdan tazminatın tahsiline karar verilmesi talep edilir. Sigorta şirketi vermiş olduğu cevapta; sigortalı araçta meydana gelen hasar ihbarı üzerine konusunda uzman eksper tarafından hasarın miktarı ve niteliği yönünden tespit yaptırıldığı, ekspertiz incelemesi neticesinde; aracın orijinal olmayan parçalar ile servis dışında işlem gördüğü ve teknik olarak yapılmaması gereken işlemler yapıldığı, sigortalının gösterge saati üzerinde bulunan yağ seviyesi ve yağ basıncı düşük ikazlarına uymayarak aracı sürmeye devam ettiği, aracın gerekli bakımlarının yapılmamış olduğu hususlarının tespit edildiği, bu sebeple Kasko Sigortası Genel Şartları A.5/7 hükmüne göre hasar tazminatının reddedildiğinden bahisle talebin reddine karar verilmesi talep edilir. Hakem heyeti tarafından yapılan değerlendirmede; Kasko Sigortası Genel Şartlan’nın A.5/7 hükmüne göre, sigortalı araçtaki hasarın, yağsızlık ve bakımsızlıktan kaynaklanması durumunda teminat harici olduğu göz önüne alındığında, uyuşmazlığın çözümü için teknik bilgi ve donanımı gerektirdiği, bu yüzden uzman bilirkişiden görüş alınmasına karar verildiği, alınan ara karar ile dosyaya atanan makine mühendisi ve trafik uzmanı bilirkişinin raporunda, sigortalı araçtaki hasarın “yağsızlık ve bakımsızlıktan” kaynaklandığı görüşüne varıldığı, başvuru sahibi vekili tarafından itiraz edilmesi üzerine, alınan ikinci ara karar ile, bilirkişi değişikliği yapılarak dosyanın Makine Yüksek Mühendisi Bilirkişi tevdiine karar verildiği, verilen ikinci bilirkişi raporunda da; sigortalı araçtaki hasarın “bakımsızlıktan ve hatalı tamiratlardan” kaynaklandığı kanaatine varıldığı, her iki bilirkişi raporunun birbirini teyit ettiğinin anlaşıldığı, bu durumda, dosyaya sunulan her iki bilirkişi raporunda da, sigortalı araçta meydana gelen yangının ‘bakımsızlık’tan kaynaklandığı teyit edildiğinden, başvuru sahibi şirketin maddi hasar tazminatı talebinin Kara Taşıtları Kasko Sigortası Genel Şartları A.5/7 hükmü uyarınca reddi gerektiği kararı verilir.

Metin KaracanBir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu