Anasayfa / Kariyer ve İş / Siirt Üniversitesi Öğretim Elemanı Alımı

Siirt Üniversitesi Öğretim Elemanı AlımıSiirt Üniversitesi Öğretim Elemanı Alımı, Siirt Üniversitesi Öğretim Personeli Alımı,
Siirt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Alımı, Siirt Üniversitesi İş İlanı, Siirt Üniversitesi Öğretim İş Başvurusu

Siirt Üniversitesi öğretim elemanı alımı yapmaktadır. Siirt ve çevresinde yaşamakta olan vatandaşlarımızı yakından ilgilendiren bu alımın ilanı aşağıdadır. Üniversite bünyesinde öğretim elemanı olarak çalışmak isteyen takipçilerimiz, ilanı inceleyerek başvurularını yapabilirler.

T.C. Siirt Üniversitesi Rektörlüğü’nden
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve aynı Yönetmeliğin 19.09.2009 tarih ve 27354 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik hükümleri uyarınca yukarıda unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Elemanları alınacaktır.

Başvurularda Genel Şartlar
— 657 Sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.
— Araştırma Görevlisi kadrolarına başvurularda merkezi sınavdan (ALES) (atama yapılacak programın lisans / önlisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda) en az 70 puan, almış olmak.
— Öğretim Görevlisi, Okutman ve Uzman kadrolarına başvurularda ALES (Lisans öğreniminde mezun olunan alanda en az 70 puan almış olmak)
— Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış, Yabancı Dil Okutmanı kadrolarına başvuracak adaylar ise en az 80 puan almış olmak.
— Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.
— Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, 4’lük not sisteminin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.
4 lük Sistemin 100 lük Sistemde Eşdeğerliliği
5 lik Sistemin 100 lük Sistemde Eşdeğerliliği
Özel Şartlar
Öğretim Görevlisi
— Lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere (rektörlüğe bağlı bölümler dahil) başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az yüksek lisans mezunu veya lisans mezunu olmak şartıyla en az alanında on yıl tecrübeli olmak.
— Önlisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adaylarında yüksek lisans mezunu veya en az lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanları ile ilgili iki yıl tecrübeli olmak.
Araştırma Görevlisi
— Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak,
Okutman
Rektörlüğe bağlı bölümlere başvuracak adayların en az yüksek lisans mezunu olmaları gerekmektedir. ÖSYM tarafından yapılan KPDS veya ÜDS’den 50 veya eşdeğerliliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan aldığına ilişkin belge ve varsa bilimsel çalışma ve yayınları ile başvurması gerekmektedir.
—Yabancı dil okutmanı başvurularında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS)’den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak.
Uzman
– En az lisans mezunu olmak
– Belgelendirmek kaydıyla alanlarında en az 2 yıl tecrübeli olmak. (yüksek lisans tecrübeden sayılır)
Muafiyet
Doktorasını tamamlamış olanlar, Tıpta Uzmanlık Tüzüğü hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” in yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav; meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda ise yabancı dil şartı aranmaz.

  İş Görüşmesinden Sonra Ne Yapılmamalı?

Başvuru Şekli Ve Eklenecek Belgeler
Müracaatlar, başvuru genel ve özel şartlarına göre istenilen belgelerle şahsen veya posta ile Personel Daire Başkanlığına yapılacaktır. Başvuru süresi duyuru başlama tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar kurumumuza ulaşması gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurularla, eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır. Postadan kaynaklanan gecikmelerden üniversitemiz sorumlu değildir. Başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir.
Başvuruda Gerekli Belgeler
1. Başvuru dilekçe formu (http://www.siirt.edu.tr/akademik_kadro_basvuru.doc)
2. Özgeçmiş
3. Yüksek Lisans ve Doktora yapanların Enstitüden almış oldukları öğrenci belgesi
4. Diplomalarının fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
5. Lisans transkripti fotokopisi
6. ALES belgesi fotokopisi
7. KPDS veya ÜDS belgesi fotokopisi
8. Nüfus Cüzdanı fotokopisi
9. 1 adet fotoğraf
– Bir kişi sadece bir kadroya başvurabilir.
– İlan edilen kadro derecesine başvuranların atanma şartlarına haiz olması gerekmektedir.
– Ön Değerlendirme ve Değerlendirme sonuçları Üniversitemiz web adresinde ilan edilecek olup, bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır.
Fakültelerin Matematik Öğretmenliği yada Matematik Bölümünden mezun olup alanında yüksek lisans yapmış olmak; Öğretim Görevlisi; 1; 12 Eylül 2011

Fakültelerin Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi yada Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden mezun olmak; Öğretim Görevlisi; 1; 12 Eylül 2011

Teknik Eğitim Fakültesi Otomotiv Öğretmenliği veya makine mühendisliği mezunu olup alanında en az 5 yıl deneyimli olmak; Öğretim Görevlisi; 1; 12 Eylül 2011

Fakültelerin Orman Endüstri Mühendisliği mezunu olup en az 10 yıl tecrübeli olmak; Öğretim Görevlisi; 1; 12 Eylül 2011

Fakültelerin Muhasebe ve Finansman Öğretmenliğinden mezun olmak; Öğretim Görevlisi; 1; 12 Eylül 2011

Lisans düzeyinde eğitim veren okulların hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak; Öğretim Görevlisi; 1; 12 Eylül 2011

(Eruh Meslek Yüksekokulu için) Fakültelerin jeodezi ve fotogrametri veya harita mühendisliği bölümlerinden ya da fakültelerin İnşaat Mühendisliği veya mimarlık bölümünden mezun olmak; Öğretim Görevlisi; 1; 12 Eylül 2011

(Kurtalan Meslek Yüksekokulu için) Fakültelerin maliye bölümü mezunu olup, alanında tecrübeli olmak; Öğretim Görevlisi; 1; 12 Eylül 2011

Fakültelerin Matematik Bölümünden mezun olup alanında doktora yapıyor olmak; Araştırma Görevlisi; 1; 12 Eylül 2011

Fakültelerin Bilgisayar Mühendisliği lisans mezunu olup, network yönetim sistemleri, programlama dilleri ve grafik programları konusunda deneyimli olmak; Uzman; 1; 12 Eylül 2011
Yazımızı beğendiniz mi?

Size daha güzel hizmet sunabilmemiz için lütfen bize destek olun. Yazımızı aşağıdaki sosyal medya sitelerinde paylaşabilirsiniz.

Bunu da İnceledinizmi ?

Mutsuzluk, İş Dünyasındaki En Önemli Sorunlardan Biri

ŞEHİR hayatının negatif enerjiyle trafiği, kent insanında dalga dalga yayılan mutsuzluk hastalığını artırıyor. Madde ile …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir