Anasayfa / Kariyer ve İş / Sivil Havacılık Sözleşmeli Personel Alımı

Sivil Havacılık Sözleşmeli Personel AlımıSivil Havacılık Sözleşmeli Personel Alımı

Sivil Havacılık sözleşmeli personel alımı yapacaktır. Alımla ilgili detaylar aşağıdaki ilanda yer almaktadır. Ulaştırma Bakanlığı bünyesinde çalışmak isteyen takipçilerimiz, ilanı inceleyerek ilgili yerlere başvurularını yapabilirler.

T.C. Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi uyarınca “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esasların” “Sınav Şartı” başlıklı Ek-2’nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen yönteme göre yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle; Aşağıdaki tabloda yer alan bölümlerde ve belirtilen adette sözleşmeli personel alınacaktır.
Müracaat Etmek İsteyenlerde Aranılacak Şartlar
A- Genel Şartlar:
1 ÖSYM tarafından yapılan 2010 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS); 2 yıllık yüksek okul programlarından mezun olan adayların KPSSP93 puan türünden 70 (Yetmiş) ve üzerinde puan almış olması,
2 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıması,
3.Görevini yurtiçinde ve yurtdışında yapmasına engel halinin bulunmaması,
4 Başvuracak adayların durumunun; 31 Aralık 2010 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2010/1169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının “Sözleşmeli personelin,hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez. Sözleşmesini;
a)Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlardan,
b)Ek 4 üncü madde çerçevesinde unvan değişikliği yapanlardan,
c)Eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak, Ek 3 üncü maddenin (b) veya (c) bendi hükmü kendilerine uygulanamayanlardan, tek taraflı feshedenler, bir yıllık süre şartına tabi tutulmadan yeniden istihdam edilebilirler.” hükmüne uygun olması,
5.Başvuruların son günü itibariyle ilgili ön lisans programından mezun olması,
6 Üniversitelerin birden fazla on lisans programından mezun olanlar için, 2010 yılı Kamu Personel Seçme Sınavına girerken tercih ettikleri ÖSYM veri tabanında kayıtlı ön lisans programı esas alınacağından başvurunun istenilen bölüme göre yapılması

  Kadınların Davranış Seçimi Yükselmesine Engel mi?

B – İstenilen Belgeler
1.Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü insan Kaynakları Müdürlüğünden alınacak veya http://vvvvw.shgrn.goy.tr/ web adresinden temin edilecek ve müracaat sahibi tarafından doldurulacak “İş Talep Formu”,
2.Diploma veya mezuniyet belgesi örneği ( yabancı okullar için denklik belgesi örneği),
3 KPSS sınav sonuç belgesi aslı veya internet çıktısı,
4.İki adet vesikalık fotoğraf,
5 Genel şartlar bölümünün 4. maddesindeki hükme uygun olunduğunu gösterir beyan dilekçesi,
6.Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya askerlik hizmetinden muaf olduğunu gösterir belge,
Yazımızı beğendiniz mi?

Size daha güzel hizmet sunabilmemiz için lütfen bize destek olun. Yazımızı aşağıdaki sosyal medya sitelerinde paylaşabilirsiniz.

Bunu da İnceledinizmi ?

Konferanslara Katılarak Parlak Bir CV Yazmak

Parlak ve ilgi çekici bir CV yazmak. Orijinalinin simülasyonu olan Model Birleşmiş Milletler (MUN) konferansları …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir