Kariyer ve İş

Sorumluluklar uzuyor unvanlar kısalıyor

Başta bankacılık ve finans olmak üzere iş dünyasında uzun unvan kullanımı yavaş yavaş ortadan kalkıyor. Daha yalın ve dinamik bir yapıya bürünme çabasında olan şirketler unvanları da sadeleştiriyor…

AĞIZDA sakız gibi uzayan unvan devri yavaş yavaş sona eriyor. Kartvizitlere sığdırmak için anlamsız kısaltmalara maruz kalan unvanlar nihayet sadeleşme sürecine girmeye başladı. Yakın gelecekte “Avrupa, Ortadoğu, Balkanlar, Iş Geliştirme, Toplam Kalite Direktörü” ya da “İnsan Kaynakları, Kalite, Satmalma ve İdari İşler Direktörü” gibi iletişimi zorlaştıracak dcrecede uzun unvanlar tarih olacak.

İş dünyasındaki modern trendler, kurumlarm yapısını yeniden biçimlendiriyor. Elbette sektörel ve teknolojik gelişmelerin iş tanımlarının ve unvanların değişmesi ve çeşitlenmesinde büyük rolü var. En iyi hizmeti sunma yarışı, şirketleri daha yalın organizasyonlar yaratmaya zorluyor, yeni ihtiyaçlarla birlikte iş yapış şekilleri de sürekli değişiyor. Bu değişimin bir sonucu olarak görev tanımları ve iş unvanları da değişikliğe uğruyor. Bu süreç, daha net iş tanımları, daha basit ve yalın unvanları ortaya çıkarıyor.

İK POLİTİKASI DEĞİŞİYOR

MY Executive Kurucu Ortak Müge Yalçın’a göre günümüz iş dünyasında sektör ayrımı yapmaksızın çoğu şirketin ticari faaliyetinde, bu faaliyeti uygulayış biçiminde önemli yenilik ve değişimler var. Bu döngünün daha hızlı olduğu sektörlerde daha karmaşık unvanlara rastlanabiliyor. Bilgi teknolojileri, telekomünikasyon, enerji ve finans bu sektörlerin başında geliyor.

Yabancı ortaklıkların ardından şirketlerin temel organizasyonel formlarının değiştiğinden söz eden Yalçın, “Ancak unvan değişikliklerini direkt olarak şirketlerin ortaklık yapısında meydana gcicbilecek bir farklılaşmaya bağlamak doğru olmaz” diye ekliyor. Yalçın’a göre, bu türden ortaklıklar sonrası kurumlarm genel İK politikasında önemli değişimler olabilir xecutive ya da herhangi bir yenilğe gerek de görülmeyebilir. Bu tamamen tepe yönetiminin idari stratejisine bağlı bir karar…

PROJE LİDERLERİ

Müge Yalçın, şirketlerde artık tek bir faaliyet başlığından sorumlu olan departman müdürlerinin yerini proje liderlerinin aldığından söz ediyor. Buna göre, işin gerektirdiği süreçlere odaklanan proje bazlı organi-zasyonel ekipler kuruluyor. Önceleri görev görev alanında çalışan proje bazlı personel gruplarının oluşturulması, unvanlarda ifade olarak daha sade, tanımsal olarak daha genel kapsamlı nitelemeler ortaya çıkarıyor.

GLOBAL ŞİRKETLER BAŞLATTI

1K uzmanlan, birçok yeni unvanın çı kış kaynağı olarak, küresel değişime ilk tepki veren global ve çokuluslu şirketlere işaret ediyor. Bunlar, kurumsal yönetim ilkeleri etrafında örgüt yapılarım yeniliyor ve iş tanımlarını da yeniden oluşturuyor. Ve elbette bu durumdan her ölçekteki yerel şirket de etkileniyor.
Görev tanımını basit ama yaratıcı ifadelerle ortaya koyan unvanların daha uzun ve karmaşık sıfatlardan ayrıldığını belirten Müge Yalçın, sözlerini şöyle sürdürüyor:

“Uzun nitelemelere ihtiyaç duyulan unvanlar, ifade ve yazılımındaki güçlüklerinin yanında o unvanı tanımlayan birimlerin kavram yaratma kabiliyeti ya da ilgili şirketin örgütsel yapısındaki karmaşayı da ifade ediyor. Ancak uzun unvan bir zorunluluk ya da bir tercih de olabilir. Uzun açıklamalara gerek duymayan, net ve hepsinden önemlisi görevi en doğru tanımlayan unvanlar oluşturulmalı.”

MAAŞTAN DAHA ÖNEMLİ

Unvanlar konusunda özellikle son beş yıldır ciddi değişimler gözlemlediklerini belirten Hugent Satış Direktörü Çağlan Ünal Üzümcü, unvanın çalışana ne hissettirdiğinin ve başkaları tarafından nasıl göründüğünün daha da önem kazandığına değiniyor. Buna göre, çalışanlar açısından bu konu maaştan bile öncelikli olabiliyor. Yine eskiden görevlerin sonuna getirilen “eleman” tanımlaması şu an çok az görülüyor. Bunun yerine artık “uzman” ya da “sorumlu” sıfatları kullanılıyor. “Müdür” sıfatını da artık birçok pozisyonda görmek mümkün. Hatta artık fiilen yöneticilik yapmayan kişilere de veriliyor. Çünkü çalışan, şirketteki konumunu ve dışarıdan algılanma biçimini düşünerek bu unvanı talep ediyor. Birçok şirket de kariyer beklentisine cevap verebilmek adına bu unvanı sunuyor. Üzümcü’nün bu konudaki değerlendirmesi şöyle:

“Yabancı şirketlerin matriks sistemine geçişi ve bu yüzden artık lK’nın yurtdışına direkt raporlama yapması, yeni iş alanlarının yarattığı yeni pozisyonlar ve yeni uzmanlıklar unvanların çeşitlenmesini sağlıyor. Yurtdışı görevlerle birlikte unvanlara farklı ülkeler de ekleniyor.”

YATAY ORGANİZASYONUN ETKİSİ

Adecco Türkiye Operasyonlar Direktörü Betül Gülmez de iş dünyasında son yıllarda yaygınlaşan “yalın organizasyon” kavramının hem iş tanımlarında hem de unvanlarda azalma etkisi yarattığına dikkat çekiyor. Gülmez’e göre, organizasyonlar eskiye oranla daha yatay. Bu da kısa unvanların ve aynı derecede görev alan kişilerin sayıca artması anlamına geliyor. Bankacılık, ilaç, hızlı tüketim gibi sektörlerde kademelerin çok olması özellikle bu yalınlaşmaya hızlı geçişe etken oluyor.

Yabancı ortaklıklar olduğunda da unvanlar değişebiliyor.

Betül Gülmez, bir yöneticinin sadece ülke müdürüyken ortaklık kurduğu ülkenin iş geliştirme direktörü unvanını da alabildiğini anlatıyor. Aynı şekilde departmanlar birleştirildiği zaman toplam kalite yöneticisi aynı zamanda üretimden de sorumlu tutulabiliyor.

Bu gibi yapısal değişiklikler insanların sorumluluklarını arttırmakla birlikte unvanlarını da uzatıyor.

Öte yandan uzmanlıkların daha kısa ve yalın unvanları da iş dünyasına getirdiğini ifade eden Gülmez, “İK departmanı içinde bile işe alım uzmanı, ücret-lendirme uzmanı gibi kısa ve yalın unvanlarla sorumluluk alanları hem net hem de kesin bir ifadeyle kullanılıyor” diyor.

MOTİVASYONU ARTIRIYOR

Bu arada birçok unvan artık ya hiç kullanılmıyor ya da tanınmayacak kadar farklılaşmış durumda. Şirketler, değişen ve daha yalın hale gelen yapılarında, çalışanlarına daha fazla inisiyatif alanı sunan unvanlar veriyor. Bankalarda veznedar, birçok sektörde muhasebeci, müdür yardımcısı, şef yardımcısı gibi unvanlar yok. Uzmanlıklara göre çeşitlendirilmiş kısa unvanlar var. Betül Gülmez’e göre çalışanları unvanlarla motive etme stratejisi çok yaygınlaşmış durumda. Uzman, yetkili gibi eklentiler şirketin IK politikalarıyla paralel gelişiyor.

tugçealtinsoy


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu