Anasayfa / Kariyer ve İş / Soyak İş Başvurusu ve Eleman Alım İlanları

Soyak İş Başvurusu ve Eleman Alım İlanlarıSoyak Yapı İş Başvurusu – Soyak İş İlanları 2014

2014’ün ilk ve ikinci çeyreğinde dört yeni projeye başlamayı planlayan Soyak, İzmir Karşıyaka’daki Soyak Siesta projesinin dördüncü etabı Soyak Siesta Blue ve son etabı Soyak Siesta Oxygen’in inşasına devam edecek. İstanbul Bahçeşehir’de 300 konutluk yeni bir projeye başlayacaklarını açıklayan Soyak CEO’su Emre Çamlıbel, hemen ardından Hadımköy’deki 5 bin konutluk projenin çaIışmalarına başlayacaklarını söylüyor.

soyak is basvurusu

Gaziosmanpaşa’da ön anlaşmasını imzaladıkları 4 bin konutluk kentsel dönüşüm projesini yılsonuna doğru hayata geçirmeyi planladıklarını ifade eden Çamlıbel, 2014 yılı içinde İzmir Karşıyaka’daki bin 109 konutluk Soyak Mavişehir Optimus ve İstanbul Zincirlikuyu’daki Soyak Soho projelerini tamamlayıp sahiplerine teslim edeceklerini belirtiyor.

İnsan Kaynakları Politikamız

Organizasyon yapımızı; takımdaş, değişime açık, verimli, kurumsal değerlere uygun kişilerden oluşturmak, bu kişileri mükemmellik kültürü doğrultusunda sürekli geliştirmek ve tüm çalışanlarımızın gurur duyacakları kuruluş haline gelmektir.

İnsan Kaynakları – (İK) süreci Soyak’ta, Holding İnsan Kaynakları ve Kalite Direktörlüğü olarak temsil edilmekte olup, en üst karar mekanizması olan “Yönetim Takımı”nda yer almaktadır. Bu grup İnsan Kaynakları, Personel-Özlük İşleri, İdari İşler ve Kalite Yönetim Sistemleri’nden oluşmaktadır.

Seçme ve Yerleştirme

İK politikasındaki beklentiler doğrultusunda ihtiyacımız olan potansiyel adayları kuruluş havuzuna çekmek, bu kişileri sağlıklı yöntemlerle ve fırsat eşitliği doğrultusunda din, ırk, dil, cinsiyet, yaş vb. konularda ayrımcılık yapmadan seçerek açık bulunan görevlere; beklenen tecrübeye ve yetkinliklere uygun kişileri yerleştirmek amacıyla sistematik seçme ve yerleştirme faaliyetleri yürütülmektedir.

İşe alımlarda İnsan Kaynakları birinci görüşmeyi yetkinlik bazlı olarak gerçekleştirir. Adayın beklenen görev, nitelik ve yetkinliklere uygunluğu raporlanır. İK Tarafından uygun bulunan adayların teknik bilgisini, takıma uygunluğunu, işi istenilen düzeyde yapacak tecrübe ve yetkinliğe sahip olup olmadığını değerlendirmek için bağlı çalışılacak yöneticiler ile görüşmeler gerçekleştirir. Tüm değerlendirmeleri olumlu bulunan adaylara iş teklif edilir ve işe alma uygulamaları gerçekleştirilir. Seçme yerleştirme sürecindeki tüm adaylara başvurularıyla ilgili geri bildirim yapılır. Soyak; personel ilanlarımızın yayınlandığı kaynaklarından biri olan “kariyer.net” tarafından “İnsana Saygı Ödülü”ne üst üste son dört yıl layık görülmüştür.

Eğitim ve Geliştirme

Çalışanlarımızı değişimlere adapte ederek, rekabet yarışında kendilerine ve kuruluşlarına üstünlük sağlatabilmeleri için, bilgi çağının gereklerine uygun olarak yaratıcı, problemleri aşma yeteneğine sahip, bilgiye nasıl erişeceğini, nasıl analiz edeceğini ve kullanacağını bilen, esnek düşünebilen, sağlıklı davranış özellikleri gösteren, sosyal, kültürel ve mesleki gelişimlerini sürdüren bireyler haline getirmek amacıyla Soyak’ta eğitime özel bir önem verilmektedir. Böylelikle çalışanlarımızın sahip oldukları potansiyeli maksimum performansa dönüştürebilmeleri amaçlanmaktadır.

Soyak’ta çalışanların eğitim ve geliştirme faaliyetleri kişinin kuruluşa, takımına ve işine uyumunun sağlanması ve kişinin ihtiyaç duyulabilecek konular hakkında bilgilendirilmesi amacıyla düzenlenen Oryantasyon Programı ile başlamaktadır. Tedarikçi çalışanları dahil olmak üzere bu kapsamda iş başı eğitimleri düzenlenmektedir. Dönem başında “Eğitim ve Geliştirme Planı” oluşturulur ve bu plana uygun faaliyetler yıl boyunca gerçekleştirilir. Bu “Eğitim ve Geliştirme Planı”nın içerisinde standart olarak 2004 yılından bu yana yürütülen paket programlar da mevcuttur. Tüm yöneticilerimizin liderlik ve koçluk yetkinliklerini yükseltmek için standart bir içerikle “Liderlik Yetkinlikleri Geliştirme Programı(LYGP)” ve yüksek potansiyelli çalışanlarımız içinde gelişimlerini hızlandırmaya ve bu gelişimi ölçmeye yönelik olarak “Yetenek Havuzu Programı(YHP)” bağımsız danışman firmalarla yapılan işbirliği sonucu yıllık olarak uygulanmaktadır. Her yıl bütçe çerçevesinde belirlenen sayıda çalışan/yöneticiye işbirliği yapılan üniversitelerin MBA programına katılım olanağı sağlanmaktadır. Kuruluş içinde İngilizce kullanım seviyesini yükseltmeye yönelik yabancı dil eğitim kuruluşları ile yapılan işbirliği sonucu kurslar düzenlenmektedir.
Performans Yönetimi

SOYAK adına başarılması gerekenler konusunda yaratılan ortak anlayış sonucunda; şirket hedeflerinin gerçekleştirilmesi olasılığını artırmak için, çalışanları yönlendirmek, geliştirme ve bu hedeflerin gerçekleştirilmesi yönünde gösterdikleri çaba ve elde edilen başarı düzeyini esas alarak değerlendirmeler yapılmaktadır.

  Ayvacık Belediyesi Geçici Personel Alımı

Performans Yönetimi Sistemi, yıl içerisinde çalışanların bireysel hedeflerini, görevlerini ve beklenen yetkinlik seviyelerini değerlendirilmek için kullanılan ölçüm sistemi yıllık bazda planlama, hedef gözden geçirme ve değerlendirme dönemlerinden oluşmaktadır.

Sosyal Haklar

Merkez ve projelerimizde yemek dağıtım firmalarıyla yapılan işbirliği sonucunda öğle yemeği imkanı sağlanmaktadır. Tüm çalışanlarımızın iş yerlerine kolayca ulaşabilmeleri için servis imkanı bulunmaktadır.

Kalite Yönetim Sistemleri Politikamız

Verimli iş sonuçları elde etmek amacıyla sistemler kurmak ve sürekli iyileştirmek, hedeflenen sonuçlar ile sorumluluk bilinci dahilinde paydaşlarımızın mevcut ve gelecekteki beklentilerini aşarak karşılamak. Çevre, sağlık ve güvenlik ile ilgili yasalara uymak, her türlü tehlikeyi belirleyerek önleyici sistemleri geliştirmek.

Kalite Yönetim Sistemleri Uygulamalarımız
Strateji Yönetim Sistemi

Soyak, Kurumsal Stratejisine paralel olacak şekilde, her yıl o yılın öncelikli konularını içeren Kritik Başarı Faktörlerini belirler. Her bir Kritik Başarı Faktörünü destekleyen ana hedefler belirlendikten sonra çalışanların katılımıyla alt hedefler belirlenir. Sonrasında hedefler tüm çalışanlarla paylaşılır.

Süreç Yönetim Sistemi

Soyak, önceliklere odaklanabilmek, kaynakları daha etkin kullanmak, yaptığımız tüm işleri & faaliyetleri ölçülebilir bir duruma getirmek ve daha iyi performansı elde edebilmek için süreçlerde iyileştirmeleri yapmak amacıyla Süreç Yönetim Sistemini kurmuş ve sürekliliğini sağlamıştır.

Entegre Yönetim Sistemi

Soyak; kurumsallaşmanın bir gereği olarak uygulamalarını sistemlerle bütünleştirmiş ve sistemlerini belgelendirmek suretiyle taçlandırmıştır. Bu sayede sektöründe kalite konusunda öncü olmuştur. Belgelendirilmiş sistemler ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi olup SA 8000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’nin kurulması yönünde çalışmalar devam etmektedir.

EFQM Mükemmellik Modeli

Ulusal Kalite Hareketi’ne ve Ulusal Kalite Ödülü’ne sektörden ilk katılan kuruluş olmanın yanı sıra, ilk kez katıldığı Ulusal Kalite Ödülü’nde finale kalınması ve Ulusal Kalite Başarı Ödülü’nün kazanılması gurur kaynağı olmuştur.

Çalışanların Katılımı

Görev Takımları: Soyak’ta öncelikli ve stratejik öneme sahip iyileştirme alanlarına ve farklı fonksiyonların katılımını gerektiren bazı kurumsal hedeflere yönelik olarak, organizasyon yapısı içinde yer alan görev takımları kurulmaktadır.

Farklı fonksiyonlar ve farklı unvanlardan kişilerin katılımıyla oluşturulan görev takımları, çalışanlara bireysel veya alt gruplar halinde araştırma yapma, sunum ve rapor hazırlama konularında yetki ve sorumluluklar verilmektedir. Bu sayede çalışanların yeteneklerini, yaratıcılıklarını sergilemeleri için uygun bir ortam oluşturulmaktadır.

Liderler Görev Takımlarında bizzat yer alarak veya yürütülen projelere destek vererek, Takım Elemanlarının Görev Takımlarında gerekirse “Görev Takımı Lideri” olarak yer almasını teşvik etmekte ve katılımı sağlamaktadır.

Öneri Sistemi: Soyak’ta çalışanların katılımı öncelikli olarak ele alınarak farklı araçlarla yaşama geçirilmektedir. Bu araçlardan biri olan öneri sistemi; çalışanların kuruluşlarını ilgilendiren konularda, mevcut durumun iyileştirilmesine yönelik düşünmelerini ve fikirlerini ortaya çıkarmalarını sağlamaktadır.

Sağlık – Emniyet – Çevre uygulamaları

Sağlık : Çalışanlarının sağlık ve güvenliğini koruyan tüm riskleri değerlendiren ve sonuçlarını göz önüne alan Soyak; merkez ve tüm projeleri dahil olmak kaydı ile iş yeri hekimi, sağlık memuru, iş güvenliği uzmanı bulundurur ve çalışanların ortak sağlık birimi olarak kullandıkları sağlık ünitelerini oluşturur.

Bunun dışındaki uygulamalar :

Periyodik aşılamalar, periyodik muayeneler, akciğer-göz-odiometri kontrolleri, su analizleri, hijyen kontrolleri, 7/24 Medline acil sağlık hizmeti, ofis ergonomisi çalışmaları, ilk yardım eğitimleri ve ekipleri.

Emniyet : Kazan ve basınçlı kapların kontrolleri, jenaratör kontrolleri,asansör kontrolleri, klima bakımları, topraklama kontrolleri, ölçme cihazlarının kalibrasyonları, acil durum tatbikatları.

Çevre : İş güvenliği uzmanları tarafından takip edilen çevre ile ilgili uygulamalar tüm projelerimizde “Çevresel Etki Değerlendirmesi”(ÇED) raporu alınarak çevre bilinci yaygınlaştırılmaktadır. Gürültü ölçümleri, toz ölçümleri, emisyon ölçümleri, aydınlatma ölçümleri, atık kağıt ve pil kontrolleri, araç egzoz muayeneleri yapılmakta ve ayrıca atık yönetmeliğine uygun olarak tehlikeli atıklar İzaydaş A.Ş’ye gönderilmektedir.

SOYAK YAPI İŞ BAŞVURUSU FORMU
Yazımızı beğendiniz mi?

Size daha güzel hizmet sunabilmemiz için lütfen bize destek olun. Yazımızı aşağıdaki sosyal medya sitelerinde paylaşabilirsiniz.

Bunu da İnceledinizmi ?

2019’da Ücretlere Yapılacak Zam Oranları ve Yeni İK Politikaları

Ekonomik dalgalanmalar kurumsal şirketlerin insan kaynakları politikalarında yeni düzenlemeler yapmasına yol açtı. 2019’da ücretlere yapılacak …

2 Yorumlar

  1. Mekanik teknikeri yim uygun görürseniz sizinle çalışmak istiyorum. 0538 928 49 73

  2. Slm ben memet 15 yıldır elektrik ve sıhhi Tesisat ustasıyim sizinle çalışmak istiyorum 05367982026

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir