Anasayfa / Haberler / Sözleşmeli askerlik 2011, sözleşmeli erbaş ve erler için yeni kanun tasarısı

Sözleşmeli askerlik 2011, sözleşmeli erbaş ve erler için yeni kanun tasarısı
Sözleşmeli erler için aranan şartlar: Sözleşmeli erbaş ve er istihdamına ilişkin yasa tasarısı TBMM Başkanlığına sunuldu. Ön sözleşme yapılarak askeri eğitime alınacak sözleşmeli erlik için şu nitelikler aranacak: Tasarıda, düzenlemenin amacı ”Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Genelkurmay Başkanlığınca lüzum görülen erbaş ve er kadrolarında, kritik ve uygun görülen görevlerde yetişmiş personel ihtiyacını karşılamak maksadıyla istihdam edilecek sözleşmeli erbaş ve erlerin temini, yetiştirilmeleri, görevde yükselmeleri, tertip edilmeleri, geçici görevlendirilmeleri, hizmet şartları, görev ve hakları, yükümlülükleri, ayırma ve ayrılma ile ilgili usul ve esasları düzenlemek” şeklinde sıralanıyor. Düzenlemeye göre, TSK’da ihtiyaç duyulan kadrolara alınacak sözleşmeli erbaş ve er adayları yapılacak ön sözleşmeyle askeri eğitime alınacak. Eğitimi başarıyla tamamlayanlarla 3 yıldan az, 4 yıldan fazla olmamak üzere sözleşme imzalanacak.

SÖZLEŞMELİ ASKERLİKTE SÖZLEŞME İÇİN KAÇ YAŞINDA OLMALI?

En az ilköğretim mezunu olanlar, askerliklerini erbaş ve er olarak tamamlayanlar, terhislerinin üzerinden 3 yıldan fazla süre geçmeyenler ve 26 yaşından gün almayanlar sözleşmeli er olabilecek.
Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu Tasarısına göre, sözleşmeli er kaynaklarını; en az ilköğretim veya yurtdışındaki dengi okul mezunu olup askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış, terhislerinin üzerinden 3 yıldan fazla süre geçmemiş ve 26 yaşından gün almamış olanlar teşkil edecek.

SÖZLEŞMELİ ASKERLİKTE, ASKERLİKTEN ATILDIYSAN SÖZLEŞME İMZALANACAK MI?

Askeri okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsun ilişikleri kesilen personel, sözleşmeli er olarak alınmayacak.

SÖZLEŞMELİ ASKERLİĞİN OLMAZSA OLMAZ NİTELİKLERİ

Türk vatandaşı olmak, belirtilen öğrenim ve sağlık ile ilgili şartları taşımak. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak. Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi; ”devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak gibi suçlardan mahkum olmamak. Taksirli suçlar hariç olmak üzere bir suçtan bir ay veya daha fazla hapis cezası ile mahkum olmamak. Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmış olmak. Yapılacak fiziki kabiliyet testi ve mülakatlarda başarılı olmak.

SÖZLEŞMELİ ASKERLER ÖN SÖZLEŞME YAPILARAK ASKERİ EĞİTİME ALINACAK

Asgari tugay veya eşiti birlik komutanı veya kurum amiri tarafından haklarında ”sözleşmeli erbaş/er olur” belgesi düzenlenen personelin müracaatları öncelikle kabul edilecek.

SÖZLEŞMELİ ASKERLİKTE, SÖZLEŞME UZATILABİLİYORSözleşmeli er adayları ön sözleşme yapılarak askeri eğitime alınacak. Askeri eğitimi başarı ile tamamlayanlarla, 4 yıldan fazla olmamak kaydıyla en az 3 yıllık sözleşme yapılacak. Müteakip sözleşmeler, 1 yıldan az, 3 yıldan fazla olmamak şartıyla, azami 29 yaşın bitirildiği yılın Aralık ayı sonuna kadar uzatılabilecek.

SÖZLEŞMELİ ASKERLİKTE, SEFERBERLİKTE İŞLER DEĞİŞİR

Sıkıyönetim, seferberlik, savaş veya terörle mücadeleden kaynaklanan zorunlu hallerde ihtiyaç duyulanların sözleşme süreleri, talebe ve yaş haddine bakılmaksızın Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanı veya Sahil Güvenlik Komutanının göstereceği lüzum üzerine Genelkurmay Başkanının onayı ile uzatılabilecek.

Sözleşmeli erbaş ve erler ile sözleşmeli er adayları asker sayılacak.

SÖZLEŞMELİ ASKERLİKTE SÖZLEŞMELİ ER UYGUNSA TERFİ BİLE EDECEK

Sözleşmeli erbaş ve erler, istihdam edildikleri kadro görevleri ile Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununda belirtilen görevleri yapacak.
Sözleşmeli erlikte en az 2 yılını tamamlayanlar, kadro görev yeri uygunsa liyakat durumu da dikkate alınarak sözleşmeli onbaşılığa, sözleşmeli onbaşılıkta en az 2 yılını tamamlayanlar da kadro görev yeri uygunsa, liyakat durumu da dikkate alınarak sözleşmeli çavuşluğa geçirilecek.

SÖZLEŞMELİ ASKERLER 3 AY ÖNCE BİLDİRİMDE BULUNMASI GEREKECEK

Sözleşmeli erbaş ve erler, her sözleşme süresinin sona erme tarihinden en az 3 ay önce sözleşmeyi yenileyeceklerine dair yazılı bildirimde bulunmadıkları takdirde sözleşme kendiliğinden sona erecek. Sözleşmeli erbaş ve erler, sözleşme süreleri sona ermeden sözleşmelerini tek taraflı olarak feshedemeyecek. Ancak, sözleşmelerin süresi bitmeden, fesih talebine ilişkin sebeplerinin uygun olduğuna karar verilenlerin sözleşmeleri idarece feshedilebilecek.

SÖZLEŞMELİ ASKERLİKTE SÖZLEŞMEYİ İPTAL ETTİREN HATALAR

Sözleşmeli er adaylarının ön sözleşmeleri,”askeri eğitim esnasında başarısız veya disiplinsiz olduğuna karar verilmek, askeri eğitime veya göreve devam edemez kararı verilmiş olmak, sözleşmeli er adayı olma şartlarından herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılmak veya sözleşme süresi içinde bu şartlardan herhangi birini kaybetmek, askeri eğitimin üçte birine çeşitli nedenlerle katılmamak” nedenlerinden dolayı süresinin bitiminden önce feshedilebilecek. Sözleşmeli erbaş ve erlerin sözleşmelerinin hangi nedenlerle sözleşme süresinin bitiminden önce feshedileceği belirtilen tasarıya göre, sözleşmesi feshedilerek ilişiği kesilenler yedekte erbaş ve er kaynağına alınacak.

SÖZLEŞMELİ ASKERLER SİGORTALI DA OLACAKLAR

Sözleşmeli er adayları ile sözleşmeli erbaş ve erler sigortalı sayılacak.

SÖZLEŞMELİ ASKERLERİN, BARIŞ ZAMANI İZİN HAKKI OLACAK

Sözleşmeli erbaş ve erlerin barışta her yıl 45 gün izin alma hakkı olacak. Bu iznin 15 günü mazeret izni olarak kullanılacak, silahları kadro silahı olacak. Kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilenler ile kendi isteği ile sözleşmesini yenilemeyenler veya ayrılanlar uzman erbaşlığa veya astsubaylığa başvurabilecek. Konuyla ilgili usul ve esaslar, 6 ay içerisinde Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığınca müştereken yürürlüğe konulan yönetmelikle düzenlenecek. Tasarıyla, TSK’nın ilgili kanunlarına ”sözleşmeli er ve erbaş” kavramları konuluyor.


İlginizi Çekebilecek Benzer Konular

2 Yorumlar

  1. herseyden bahsedılmıs ama maas konusundan bahsedılmemıs bu konu hakkındada bılgı verırsenız sevınırım …

    • vatan için gidilir ama para için gidilmez ozaman bukadar kişi boşuna şehit olmuş herşey paramısize sorarım önce gazilerinize sahip çıkın derim yoksul insanlara saten hep yoksul insanlar öldü buzamanakadar şimdiyse para için ölmelerini isdiyorsunuz bunun neresi vatan

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir