Anasayfa / Ekonomi Haberleri / Tarım Bankacılığında Çiftçilere Banka Destekleri

Tarım Bankacılığında Çiftçilere Banka DestekleriEskiden kapısından girdikleri tek banka Ziraat Bankası’ydı. Şimdi ise alternatifler epey çoğaldı. Milli gelirden alınan pay yüzde 9 olsa da, istihdamdaki payı yüzde 25 gibi yüksek bir oran. Son yıllarda büyük holdinglerin de yatırım alanına dönüşen tarım sektörüne finansman desteği sağlayan banka sayısında ciddi bir artış var. Bankalar, geçmişte uzak durdukları tarım kesimine, çifçilere yönelik yeni kredi paketleri sunuyor. Birçok banka da hazırladıkları özel paketler, kredi kartları ve kurdukları tarımsal ürünler birimleriyle talabi karşılamayı hedefliyor.

tarim bankaciligi

Türkiye ekonomisinin en önemli bileşenlerinden biri de tarım sektörü.

2012 verilerine göre toplam istihdamdaki payı yüzde 24.6 olan tarım sektörünün, reel GSYtH’ye katkısı ise yüzde 9-1 oranında. Tarım sektörünün ekonomiye katkısının artması, özellikle imalat sanayine ham madde sağlaması, bölgeler arası eşitsizliklerin ortadan kaldırılması açısından çok önemli. Bir 10 yıl öncesine kadar Ziraat Bankası ve Tarişbank dışında bankalar tarıma ilgi göstermezken, bugün, özel bankaların da tarım sektörüne ilgisi giderek artıyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kunımu (BDDK) verileri de bu ilgiyi rakamlarla gösteriyor. Kredilerin türlere göre dağılımına bakıldığında tarım, avcılık ve ormancılık sektörlerine verilen kredinin hacmi, 2013’ün ilk üç ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,2 arttı. Bu oran, 2011’e göre ise yüzde 32,15 seviyesinde gerçekleşti.

HİZMETLER ÇEŞİTLENİYOR

Bankalar son yıllarda artan ihtiyaçlar paralelinde tarım sektörüne yönelik haşatı gözeten kredi, sigorta hizmetleri, tarım bankacılığı birimi, tarımsal ekipman kredileri, kredi kartları gibi çok farklı ürünler sunabiliyor.

Yapı Kredi Perakende Bankacılık Pazarlama Gmp Direktörü Mehmet Cemalcılar 2012 sonu itibariyle 35 YKB’de Cemalcılar “Tarım kredisi kullanmak isteyen müşterilerimizin üretimlerinin kayıt altında olmasını ve üretim miktarının hobi olarak nitelendirilecek veya kendi ihtiyacını karşılayacak düzeyin üzerinde olmasını bekliyoruz. Bu koşullan sağlayan çiftçilerimiz için kullanacakları kredi türüne göre eşit taksitli, esnek ödemeli gibi farklı alternatifler sunarak tarımsal kredi ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamayı hedefliyoruz” diyor.

MODERN TARIM

Tanmsal segmentte 60 bin müşterisi bulunan Garanti’nin tarımsal kredileri bitkisel ve hayvansal üretim olarak ikiye ayrılıyor. Garanti’nin 2007’de 250 milyon TL olan tarım kredisi plasmanı ise 2012 sonu itibariyle 4 katına çıkarak 913 milyon TL’ye ulaşmış.

2008 yılında uygulamaya başladığı “Sektör Stratejisi” çerçevesinde sürdürülebilirlik ilkesini benimseyen Garanti, Türkiye’de tarımda sanayileşmeyi ve modern tarımı teşvik etmek amacıyla geliştirdiği yeni finan-sal ürünlerle, üretim ve üretim sonrası çiftçiyi destekliyor. Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Nafiz Ka-radere,“Tarım sektörünün kalıcı ve sürdürülebilir finansmanını sağlamak ve bankacılık sektörüyle olan ilişkisini sağlam temeller üzerine kurabilmek için, ürün bazında faaliyet döngülerine uygun vadelerde finansman imkanı sağlıyoruz” diyor.

Akbank KOBI Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kaan Gür, tarım sektörünün ihtiyaçlarını, sezonluk nakit akışlarını göz önünde bulundurduklarını belirterek “Diğer taraftan Toprak Mahsûlleri Ofisi (TMO) ile yaptığımız Makbuz Senedine Dayalı Kredi anlaşması ile üreticiler için önemli bir finansman imkanı daha sağlıyoruz. TMO’ya ürün teslim eden üreticiler, bu ürünler için düzenlenecek olan ‘Makbuz Senedi Karşılığında TMO Kredisi’ kullanabiliyor “diyor.

“TARIM BANKACILIĞINDA İHTİSASLAŞMAYI HEDEFLİYORUZ”

“iş Bankası’nın 2011 yılsonu itibarı ile tarım kesimine kullandırdığı nakdi kredi tutarı 851 milyon TL iken 2012 yılsonunda yaklaşık yüzde 34 artışla 1.143 milyon TL’ye yükseldi. Bu çerçevede, ülkemizde nakdi kredilerdeki liderliğini sürdürmekte olan bankamızın rakamları içerisinde tarım sektörüne kullandırılan krediler de giderek büyüyor.
Ayrıca, tarım bankacılığında ihtisaslaşmayı hedefleyen yeni yapımız kapsamında sektörün ihtiyaçlarına özel tasarlanan ve 2013 yılı içinde piyasaya sürülmesi planlanan yeni kredi ürünlerimiz ile alınan payın daha da artırılması hedefleniyor. Bankamızca, ürün bazında üreticilerin ihtiyaçlarına özel tasarlanmş ve uygun koşullarda kredi kullandırılmasına ilişkin genel ya da bölgesel nitelikli dönemsel kampanyalar da gerçekleştiriyoruz. Uygun vade ve faiz oranları sağlanarak çok çeşitli alanlarda finansman çözümleri ve bankacılık hizmetleri sunuluyor. Bu kapsamda; Traktör Kredisi, Tarım Ekipman Kredisi, Tarımsal işletmeler Kredisi / Hasat Kredisi, Pick-Up Türü Arazi Taşıtı Kredisi, TMO Makbuz Senedi’ne Dayalı Kredi, Besiciliğe ve Süt Hayvancılığına yönelik işletme ve yatırım kredileri, Seracılık işletme ve Yatırım Kredileri, Tarımsal Arazi Kredisi, imece Kart Kredisi ürünlerimiz bulunmaktadır. Ayrıca, TMO tarafından yapılan ürün bedeli ödemelerinin daha erken ve kolay tahsilini sağlayan Tarımsal Ürün Kart ile Tarım Sigortaları diğer hizmetlerimiz arasında.

iş Bankası olarak Tarımsal üretimle ilgili her konuyu destekliyoruz. Öte yandan, tarım sektöründe henüz gelişme aşamasında olan ve son derece faydalı olduğunu düşündüğümüz bazı alanlar var. Bu kapsamda, üzerinde önemle durulan alanlardan biri de, iş Bankasının EBRD ödüllü ‘tarımda değer zinciri finansmanı’ uygulaması.”

  Kredi Kartlı Ödemede Avrupanın Üçüncü Büyük Pazarı Olduk

“ÖZEL BANKALAR ARASINDA TARIMA EN ÇOK KREDİ KULLANDIRAN BANKAYIZ”

“Her türlü tarımsal yatırım ve işletme giderlerinin karşılanması için kredi veriyor, sektörün gelişmesine katkı sağlıyor, bir başka deyişle işletmeye yatırım yapılmasını sağlıyoruz. Tesis modernizasyonu, ekipman alımı ve projeli yatırımların finansmanı alanında yaptığımız uygulamalar ile Türkiye’de tarım sektörünün en temel sorunu olan ortalama işletme büyüklüklerinin artmasına önemli ölçüde katkıda bulunuyoruz.

» Bankamız özel bankalar arasında tarım sektörüne en fazla kredi kullandıran banka konumunda. Müşteri

sayımız 600 bini aştı, Türkiye genelinde çiftçilere kullandırdığımız kredilerin büyüklüğü ise 3 milyar TL’ye ulaştı. Bankamızda tarım kredilerimizin toplam nakdi kredilerimiz içerisindeki payı her geçen gün artıyor. Bankamız, tarım kredileri alanındaki liderliğini korumayı ve tarımın finansmanından daha büyük pay almayı hedefliyor.

Tarımsal işletmelere ve üreticilere faaliyet alanlarına ve gelir akışlarına uygun modelde tasarlanmış ödeme planlan çerçevesinde kredi kullanma imkanı sunduğumuz için üreticilerimiz geri ödemelerinde sorun yaşamıyorlar. Tarımsal kredilerdeki takip oranımız ise sektör ortalamalarında seyrediyor.

Krediye konu tarımsal faaliyetin çiftçiye yeterli geliri sağlaması ve kredinin geri ödemesini temin etmesi halinde toprak sahibi olmayan, ancak kiraladıkları arazilerde tarımsal üretim yapan üreticilerin de tarımsal kredi talepleri değerlendiriliyor. Kefalet değerliliği olan kişilerin kefaletleri yanında uygun gayrimenkul ve/veya menkul kıymetlerin de teminatıyla kredi kullandıranı yapılabilmektedir.”

‘2012’DE TARIM KREDİLERİMİZ YÜZDE 42 BUYUDU”

“TEB Tarım Bankacılığı olarak tarım kredilerinde 2011 yılında yüzde 3,3 olan pazar payımızı 2012 yılında yüzde 4,4 seviyesine yükselttik. Mart 2013 itibarıyla pazar payımızı yüzde 5’in üzerine taşıdık.

Yakaladığımız bu hızlı büyüme trendiyle, 2012 yılında yüzde 42 ile en fazla büyüyen özel bankalardan biri olduk. 2013 yılında da kredi ve müşteri ediniminde sağlamış olduğumuz dengeli ve hızlı büyüme trendimizi devam ettirmek istiyor, buna ilişkin stratejiler belirliyor ve uyguluyoruz.

Tarıma özel organizasyonel yapılanması olan birkaç bankadan biri olarak, gelecek dönemde Tarım Bankacılığı organizasyonumuzu daha da büyütmeyi, çiftçilerimize vermiş olduğumuz kendilerine özel hizmetlerin kalitesini bu sayede daha da artırmayı hedefliyoruz.

2007 yılından bu yana bitkisel ve hayvansal üretim yapan tüm çiftçilere ulaşmak ve çiftçilerimizin ihtiyaçlarına en uygun koşullarda çözüm üretmek için çalışıyoruz. TEB Tarım Bankacılığı olarak tarımın tüm alt kollarında işletme ve yatırım kredilerimizle üreticinin yanında yer alıyor, finansal destek sunarken, aynı zamanda onları bilgilendirmek ve katma değeri yüksek, verimli üretime yönlendirmek için de destek veriyoruz.

Yatırım kredilerindeki bilinirliğimizi ve sektördeki pazar payımızı arttırırken, çiftçimize kısa vadeli nakit ihtiyaçlarını uygun koşullarda karşılama ve hasat döneminde ödeme yapabilme imkanı da sunuyoruz. Bu doğrultuda sektörde söz sahibi markalarla iş birlikleri yapıyor ve çiftçimize destek oluyoruz.”

“TARIMSAL KREDİ HACMİMİZ BEŞ YILDA YÜZDE 127 ARTTI”

“Kuruluş amacı tarımın finansmanı olan ve bu alanda 50 yıllık uzmanlığı bulunan köklü bir banka olarak, tarım bankacılığı kapsamında çoğu sektörde ilk olan birçok ürün ve hizmet sunuyoruz.

‘Nakit akşına dayalı kredilendirme’ yöntemi ile kırsal kökenli müşterilerimizin, zirai ve ticari tüm üretimini bir arada değerlendirip, daha önce hiç banka kredisi kullanmamış olsalar bile finansman imkânı sağlayabiliyoruz. Şu an sektörde söz konusu yöntemi bu segmentlere uygulayan ilk ve tek bankayız. Bu kapsamda bugüne kadar 20 bin çiftçi, esnaf ve mikro işletme sahibi müşterimiz ilk kez bankacılıkla tanıştı.

Tarımsal kredi hacmimiz son beş yılda yüzde 127 büyüdü. Şekerbank’ın 2011 yılında tarım kredilerinin hacmi bir önceki yılsonuna göre yüzde 54 artış gösterirken, 2012 yılsonu itibariyle bu artş 2011 yılsonuna göre yüzde 50,1 oldu. 2011 yılsonu bilançosuna göre kendi nakit kredi portföyümüz içerisinde tarım kredilerinin payı yüzde 7,2 iken 2012 yılsonu itibariyle bu oran yüzde 7,85 oldu. Aynı tarih itibariyle özel bankalar toplamı içerisindeki bu alandaki pazar payımız ise yüzde 8,03 seviyesinde. Banka olarak toplam müşterilerimizin yüzde 7sini zirai müşterimiz oluşturuyor, işletme ve Tarım Bankacılığı segmentindeki toplam müşterilerimiz içinde zirai müşterilerimizin oranı ise yüzde 37.2013 ilk üç ay itibariyle ise; işletme ve tarım bankacılığı segmentindeki toplam müşterilerimiz içinde zirai müşterilerimizin oranı yüzde 41’dir.

2013 yılında da önceki yıllardaki artş oranımızı aynı şekilde devam ettirmeyi amaçlıyoruz. Bir önceki yıla göre yüzde 50 seviyelerinde artş öngörüyoruz.”

Kıvanç Özvardar / Ekonomist
Yazımızı beğendiniz mi?

Size daha güzel hizmet sunabilmemiz için lütfen bize destek olun. Yazımızı aşağıdaki sosyal medya sitelerinde paylaşabilirsiniz.

Bunu da İnceledinizmi ?

Momentum odaklı stratejide öne çıkan hisseler

BIST-100 endeksi 2019 yılının geride kalan 13 işlem gününün 11’inde günü yükselişle tamamlamış durumda. Yılın …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir