Anasayfa / Ekonomi Haberleri / Tarım sektörüne 2017’de aktarılacak destek bütçesi

Tarım sektörüne 2017’de aktarılacak destek bütçesiTarım sektörüne 2017’de aktarılacak destek bütçesinin ayrıntıları netleşti. Hayvancılık destekleri 3.8 milyar TL’ye çıkacak. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Milli Tarım Projesi ile çiftçilere verilecek desteklerin artacağını söyledi…

YENÎ proje ve yatırımların gündeme alındığı tarım sektöründe, 2017 yılında aktarılacak 12.8 milyar TL’lik destek bütçesi netleşti. 2016 yılında 3 milyar TL destek ayrılan hayvancılık sektörüne, gelecek yıl yüzde 26.7 artışla 3.8 milyar TL destek bütçesi tahsis edilecek. Yağlı tohumlu bitkiler prim desteği 2.2 milyar TL, kırsal kalkınma destekleri 1.5 milyar TL, hububat prim desteği 892 milyon TL, gübre desteği 877 milyon TL, mazot desteği 723 milyon TL olacak.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Türkiye’nin son yıllarda tarımın yapısal sorunlarının çözüme kavuşturulması ve destekleme miktarlarında yapılan önemli artışlar sayesinde, tarımsal üretim ve tarımsal hasıla bakımından ciddi gelişmeler gösterdiğini söyledi. Tarımda üretimin sürdürülebilirliği açısından üreticilere verilecek tarımsal desteklerin önem taşıdığına dikkat çeken Çelik, 2017 yılında üreticilere sağlanan destek miktarını, bir önceki yıla göre yüzde 10.3 artışla 12.8 milyar TL’ye çıkarmayı planladıklarını açıkladı. Tarım sektörüne sağlanan nakit destek miktarının her geçen yıl arttığını vurgulayan Çelik, 2002’de 1.8 milyar TL olan tarımsal destek miktarının 2015’te 10 milyar TL’ye ulaştığını ifade etti. 2003-2015 döneminde üreticilere toplam 78.6 milyar TL nakit hibe desteği sağlandığını belirten Çelik, “2016’da da 11.6 milyar TL’lik destek ödemesi yapmayı planladık. Gübre ve yemdeki KD V’nin de kalkmasıyla bu destek dolaylı olarak 14 milyar TL’ye tekabül edecek” dedi. Tarımsal destekleme ödemeleri kapsamında 2016 yılının 10 ayında 10 milyar 218.8 milyon TL tutarında destekleme ödemesi yapıldı. Böylece 2016 için 11.6 milyar TL olarak öngörülen destekleme ödemelerinin yüzde 88’i ödenmiş oldu.

tarim-destekleri-2017

“BAHAR DÖNEMİ OLACAK”

2023 hedeflerine ulaşmak için tanmsal üretimde kaynakları verimli kullanmak gerektiğini vurgulayan Bakan Çelik, bu desteği daha planlı kullanabilmek, üretime daha iyi yansıtabilmek, bitkisel ve hayvansal üretimde planlı üretime geçmek amacıyla 2017’de Milli Tarım Projesi’nin hayata geçirileceğini aktardı. Bunun gıda güvenliğini garanti altına almayı temel alan bir proje olduğunu belirten Çelik, bu proje içerisinde bitkisel üretim ve hayvancılık alanında verilecek desteklerde önemli düzenlemeler yer aldığını kaydetti. Çelik, “Yapısal sorunlara kalıcı çözümler getirilecek, planlı, yeterli ve bilinçli bir üretim ön plana çıkacak, inşallah önümüzdeki dönem hem hayvancılık hem de bitkisel üretimimizde bahar dönemi olacak” dedi.

Yerli üretim açısından yeni bir döneme girilecek hayvancılık sektörüne, 2017 yılında 3.8 milyar TL destek sağlanacak. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı verilerine göre 2015 yılında 2 milyar 932 milyon TL destek ödemesinin yapıldığı hayvancılık sektörüne, 2016 yılında 3 milyar TL hayvancılık desteği tahsis edildi. 26 Ekim itibarıyla hayvancılık destek ödemelerinin 2 milyar 504 milyon TL’lik bölümü ödendi.

YAĞLI TOHUMLU BİTKİYE 2.2 MİLYAR TL

Bütçe sunumu sırasında Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın verdiği bilgiye göre, 2017 yılı bütçesinde yağlı tohumlu bitkiler prim desteği olarak 2.2 milyar TL kaynak ayrılacak. Hububat prim desteği 892 milyon TL, gübre desteği 877 milyon TL, mazot desteği 723 milyon TL, fındık alan bazlı gelir desteği ve telafi edici ödeme desteği 835 milyon TL, çay prim desteği 165 milyon TL olacak. 910 milyon TL ise diğer tarımsal destekleme ödemeleri için ayrılacak.
Yemde KDV’nin kaldırılmasıyla birlikte çiftçiye yıllık yaklaşık 2.7 milyar TL’lik bir kaynak sağlanacak. Yem bitkilerinin ekiliş alanlarının artırılması ve kaba yem ihtiyacının yerli kaynaklardan karşılanabilmesi amacı ile yem bitkileri ekilişlerine verilen destekleme devam ettirilecek. Böylece girdi maliyetleri azaltılacak ve yem bitkileri ekilişleri artırılarak hayvancılığın kaba yem ihtiyacı karşılanacak.

  Reel sektörün kur riski azalacak

TARIM SİGORTASINA 900 MİLYON TL

Tarım sektörünü tehdit eden risklerin teminat altına alınması için tarım sigortalarının kapsamı genişletilecek ve yaygınlaştırılacak. Bu kapsamda parsel bazında verim sigortası ve gelir sigortasına ilişkin çalışmalar yürütülecek. Tarım sigortalan kapsamı dışında kalan doğal afetlerle ilgili olarak tabii afetlerden zarar gören çiftçilere yapılacak yardımlar hakkında kanun kapsamında oluşturulan il ve ilçe hasar tespit komisyonlarının çalışmaları ve değerlendirmeleri devam edecek. 2017 yılında tarım ürünleri sigortası desteği 900 milyon TL olacak. Tarım Bakanlığı verilerine göre tarım sigortası destekleme hizmetleri için 2015 yılında bütçeden 528.7 milyon TL ödeme yapılırken, 2016 yılı bütçesinden 660 milyon TL tahsis edilmesi öngörüldü. 26 Ekim itibarıyla tarım sigortaları kapsamında çiftçiye 334 milyon TL’lik ödeme yapıldı.

Hatırlanacağı üzere doğal afetlerden etkilenen üreticilerin mağduriyetlerini gidermek üzere 2006 yılında tarım sigortaları uygulamalarını başlatan Hükümet, poliçe bedelinin yüzde 50’sini hibe olarak karşılıyor. Bu oran açık alanda yetişen meyvelerde don riski için yüzde 67’ye kadar çıkabiliyor.

KIRSAL KALKINMAYA 1.5 MİLYAR TL

2017 yılında kırsal kalkınma destekleri 1.5 milyar TL olacak. 2016 Yılı Programı’na göre 2015 yılında kırsal kalkınma amaçlı tarımsal destekleme bütçesine 1.1 milyar TL kaynak ayıran Hükümet, 2016 yılında ise 1 milyar TL destek ayrılmasını öngörmüştü.

Tarım-sanayi entegrasyonunu sağlayan yüzde 50 hibe destekli Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı’nı 2006 yılında başlatan Hükümet, program kapsamında tarımsal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi, depolanması ile ilgili ekonomik yatırımlarla makine-ekipman alımları, damla ve yağmurlama sulama yatırımlarını destekliyor.

2011 yılında ise AB katkılı Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programını başlatan Hükümet, hibeleri yatırımcılara kullandırdı. Program kapsamında toplamda 18 bin yeni tesis yapılırken, 5.2 milyar TL hibe desteği ödendi ve 110 bin kişiye istihdam sağlandı.

Genç çiftçilere 30 bin TL hibe desteği uygulamasını 2016’da başlatan Hükümet, 15 bin genç çiftçiye 450 milyon TL hibe desteği veriyor.

Bütçe maratonu başladı

Meclis’in bütçe maratonu başladı. Bütçe giderlerinin 645.1 milyar TL, gelirlerinin 587.6 milyar TL, bütçe açığının ise 46.9 milyar TL olarak öngörüldüğü bütçe yasa tasarısı, Maliye Bakanı Naci Ağbal tarafından TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda sunuldu. Bütçe ve Kesinhesap Kanunu Tasarılarının geneli ile Sayıştay tezkereleri üzerinde görüşmeler 2 Kasım’da başlayacak ve yaklaşık üç hafta sürecek. Komisyonda görüşmelerin tamamlanmasının ardından 2017 bütçe yasa tasarısı Genel Kurul’da ele alınacak. Tasarıya göre hükümet, 2017 yılında tarımsal desteklemelere 12.8 milyar TL kaynak tahsis edecek. Tarımsal kredi sübvansiyonu, müdahale alımlan ve tarımsal KİT’lerin finansmanı da dahil tarım sektörüne toplamda 17.9 milyar TL’lik kaynak aktarılacak. Gübre ve yemde KDV’yi kaldırmak suretiyle ilave 2.7 milyar TL daha çiftçiye destek sağlanacak. Tarım yatırımları için ise bütçeden 10.3 milyar TL aktarılacak. Böylece 2017 yılında tarım sektörüne sağlanan toplam destek tutarı 2016 yılı ödeneklerine göre yüzde 21.5 oranında artışla 30.9 milyar TL olacak.

Tarımsal kredi sübvansiyonu 5.1 milyar TL

2017’de tarımsal kredi sübvansiyonu, müdahale alımları ve tarımsal KİT’lerin finansmanı için ayrılan kaynak 5.1 milyar TL’ye çıkarılacak. Arazilerini büyütmek isteyen ehil mirasçılara sübvansiyonlu kredi imkanı sağlanacak.

Son 10 yılda toplam 104.7 milyar TL faiz indirimli tarımsal kredi kullandırılan hükümet, 2010-2015 arasında 390 bin üreticiye toplam 9.3 milyar TL faizsiz hayvancılık kredisi tahsis etti. 2002 yılında yüzde 59 seviyesinde olan tarımsal kredi faiz oranları sıfır ile yüzde 8.25 aralığına düşürüldü.

Kredilerin geri dönüş oranı Ziraat Bankası’nda 2002’de yüzde 38 iken 2015 yılında yüzde 99.1 oldu. Tarım kredi kooperatiflerinde ise bu oran 2002 yılında yüzde 71 iken 2015 yılında yüzde 96.6’ya yükseldi.
Yazımızı beğendiniz mi?

Size daha güzel hizmet sunabilmemiz için lütfen bize destek olun. Yazımızı aşağıdaki sosyal medya sitelerinde paylaşabilirsiniz.

Bunu da İnceledinizmi ?

Momentum odaklı stratejide öne çıkan hisseler

BIST-100 endeksi 2019 yılının geride kalan 13 işlem gününün 11’inde günü yükselişle tamamlamış durumda. Yılın …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir