Kariyer ve İş

Taşeron Firma ve Asıl İşveren İş Kazasından Sorumlu Tutulacak

Taşeron firma işçisinin geçirdiği iş kazasından, asıl işveren de sorumlu tutulacak.

Ankara’da TEİAŞ Genel Müdürlüğüne ait yüksek gerilim enerji hattı yapımı sırasında, elektrik direğinden düşen taşeron firma işçisi, kazada sürekli bakım ve yardıma muhtaç kalacak şekilde yüzde 100 malul kaldı.

Hattın yapımı için ihaleyi kazanan firmanın taşeron şirketine bağlı çalışan işçi, firmaların ve TEİAŞ’ın iş sağlığı ve iş güvenliği önlemlerini yeterince almadıkları gerekçesiyle maddi ve manevi tazminat davası açtı.

Davayı görüşen Ankara 2. İş Mahkemesi, bilirkişi raporu uyarınca olayda asıl işverenin yüzde 30, alt işverenin yüzde 40, işçinin ise yüzde 30 oranında kusurlu olduğunun tespit edildiği belirtilerek, TEİAŞ hakkındaki davanın pasif dava ehliyeti bulunmaması ve anahtar teslimi ihale makamı olması nedeniyle reddine karar verdi. Mahkeme, ihaleyi alan firma ve taşeron firmanın işçiye maddi ve manevi tazminat ödemesine hükmetti.

Yargıtay: ”TEİAŞ da tazminat ödesin”

Kararın temyiz edilmesi üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 21. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozdu.

Daire’nin kararında, yerel mahkemece kurulan hükmün doğru olmadığı belirtilerek, gerçekten bir iş kazası sonucu zarara uğrayan işçinin tazminat davasının, işveren veya kusurlu 3. kişilere karşı yöneltileceği kaydedildi.
Kararda, aracı olarak nitelendirilen kişilerce işe alınan işçilerin uğrayacakları zarardan, olay tarihinde yürürlükte bulunan 1475 sayılı yasanın birinci maddesi gereği, asıl işverenin aracı ile birlikte sorumlu olacağı vurgulandı.

İletim hatlarının yapımı için ihaleyi alan şirket ile TEİAŞ arasında sözleşme yapıldığı ifade edilen kararda, bu şirketin taşeron firmasına bağlı işçilerden davacının, elektrik enerji nakil hattına ait direk üzerinde hat bağlantısı işinde çalıştığı sırada, izolatöre geçici olarak bağlanan çelik halatı çözmek için uzandığında, üzerinde bulunduğu izolatörün ters dönmesi sonucu 14 metre yükseklikten aşağıya düşerek yaralandığı ve yüzde 100 malul kaldığı anlatıldı.

Kararda, şöyle denildi:

”İşin tamamı yerine bir bölümü devrolunduğunda, devreden kişinin işverenlik sıfatı devam ettiğinden kusuru olmasa da olay tarihinde yürürlükte bulunan 1475 sayılı iş kanunu’nun 1/son maddesi gereğince sorumlu olduğunun kabulü gerekir. Bu durumda, enerji iletim hatlarının yapımı işi, davalılardan TEİAŞ Genel Müdürlüğü’nün asıl işi olup, bu işi başka birine verse dahi işi alanla birlikte sorumluluğu devam edeceğinden, asıl işveren olarak taşeron şirketle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğu düşünülmeksizin, davalı TEİAŞ Genel Müdürlüğü hakkındaki davanın reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

Mahkemece bu maddi ve hukuki olgular gözetilmeksizin yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir. O halde, davacının bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.”

Yerel Mahkeme’nin ilk kararında direnmesi üzerine dosya Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’na geldi.

Kurul, yerel mahkemenin direnme kararını, Daire gerekçesi doğrultusunda oy birliğiyle bozdu.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu