Anasayfa / Kariyer ve İş / Tepealan Belediyesi İtfaiye Eri Alımı

Tepealan Belediyesi İtfaiye Eri AlımıTepealan Belediyesi İtfaiye Eri Alımı

Tepealan Belediyesi itfaiye eri alımı yapacaktır. Ordu ve çevresinde ikamet eden vatandaşlarımızı yakından ilgilendiren bu alımın ilanı aşağıda yer almaktadır. Belediye bünyesinde çalışmak isteyen, itfaiye eri olmak isteyen takipçilerimiz ilanı inceleyerek ilgili yerlere başvurularını yapabilirler.

Ordu İli Tepealan Belediye Başkanlığından İtfaiye Eri Alımı İlanı
21 Ekini 2006 tarih ve 26326 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye itfaiye Yönetmeliğinin 15.maddesindeki ile bu yönetmeliğin 11 Nisan 2007 tarihinde yapılan değişikliklere ve 657 Sayılı Devlet memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrası şartlarını taşımak koşulu ile Belediyemizde boş bulunan aşağıda unvan, derece, sınıfı ve sayılan belirtilen İtfaiye Eri kadrolarına 657 Sayılı Devlet memurları Kanununa tabi olarak çalıştırılmak üzere personel alınacaktır.

Adedi; Sınıfı; Unvanı; Kadro Derecesi; Cinsiyeti; Öğrenim durumu
1; G.İ.H.; İtfaiye Eri; 11; E-K; Lisans Mezunu Olmak
1; G.İ.H.; İtfaiye Eri; 11; E-K; Lise Ve Dengi Okul Mezunu Olmak

Adayların Başvuru Şartları
a) 657 Sayılı Devlet memurları kanununun 48. maddesinin(A) fıkrasında belirtilen şartları taşımak.
b) İtfaiye Eri Sınavının yapılacağı tarih olan, 18/08/2011 tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.
c) Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak,
d)Tartılma ölçülme aç karına soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydı ile erkeklerde cn az 1.67 M boyunda, kadınlarda en az 1.60 M boyunda olmak ve boyun 1 m den fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg dan fazla olmamak.
c) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan 2010 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarına (KPSS) girmiş», KPSS’ den lisans memnu adaylar için (KLPSSP3) 60 puan ve ortaöğretim mezunu «taylar için (KPSSP94) 60 ve üzeri puan almış olmak
Sınava Başvuru
Başvuru süresi 11/08/2011 Perşembe günü başlayıp. 11/08/2011 Perşembe günü mesai bitiminde (17:00) sona erecektir. Başvurular, Tepealan Belediye Başkanlığı Yazı işleri Müdürlüğüne şahsen yapılacaktır. Telefon, posta ve e-mail yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

  Mesai Saatlerini İndirmek İşsizliğe Çözüm Olur mu?

Sınav Yeri Ve Zamanı
Sınav Tepealan Belediye Başkanlığı Binası Toplantı Salonu Korgan/ORDU adresinde 18/08/2011 günü saat 10.00’dn sözlü sınav olarak yapılacaktır. Çağrılan adayların 18/08/2011 günü tamamı bitirilmediği takdirde takip eden tarihlerde sözlü sınava devam edilecektir.

Başvuru Sırasında İstenilecek Belgeler
l- Aday tarafından doldurulacak olan Başvuru Formu (Boş Başvuru Formu örneği kurumdan temin edilecektir.) îş talep formu aday tarafından eksiksiz ve okunaklı bir şekilde Tükenmez kalemle doldurulmak suretiyle aşağıdaki bölgeler eklenecektir.
2-KPSS Sonuç Belgesi aslı veya fotokopisi
3-Nüfus Cüzdan, fotokopisi (T.C.Kimlik No’lu)
4–Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 Adet vesikalık fotoğraf (l adedi Başvuru Formuna yapıştırılacaktır)
5-Öğrenim durumlarını gösterir belge aslı veya fotokopisi
6- Boy ve kilo tespitine ilişkin resmi sağlık kurumlarından alınan rapor
7- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyan.

Sınav Konuları
a- Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
b- Atatürk ilkeleri ve İnkılap Tarihi.
c- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
d- Mahalli İdarelerle ilgili temel mevzuatlar,
e- İtfaiye Yönetmeliği
d-Dayanıklılık testi

Değerlendirme
Sınav Komisyonunca yapılacak olan sözlü sınavda değerlendirme 100 tara puan üzerinden yapılacaktır.
Sözlü sınavdan 70 puanın altında alan adaylar başarısız sayılacaktır. Başarı notu sözlü sınavda alınan nottur. Sınavı kazananlar Belediye itan panosunâ asılacaktır. Sınavı kazananlar arasında atanacak boş kadro sayısı kadar asil, kadro sayısının yarsı kadar yedek aday belirlenir. Asil aday göreve başlamaz ise yerine yedek adaylardan sıraya göre ataması yapılacaktır. Sınav komisyonu sınavı iptal edebilir ve dunun sınava girecek adaylara bildirilir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların ataması yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığım suç duyurusunda bulunulur.
Yazımızı beğendiniz mi?

Size daha güzel hizmet sunabilmemiz için lütfen bize destek olun. Yazımızı aşağıdaki sosyal medya sitelerinde paylaşabilirsiniz.

Bunu da İnceledinizmi ?

Konferanslara Katılarak Parlak Bir CV Yazmak

Parlak ve ilgi çekici bir CV yazmak. Orijinalinin simülasyonu olan Model Birleşmiş Milletler (MUN) konferansları …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir