Anasayfa / Haberler / Torba kanun düzenlemelerinin sonu nereye varacak?

Torba kanun düzenlemelerinin sonu nereye varacak?Alışkanlığa dönüşen “torba kanun” uygulamasının makul bir biçimde yeniden düzenlenmesi gerekiyor. Çeşitli çözümler önerilebilir, önemli olan çözüm konusunda uzlaşma olması…

Torba kanun düzenlemelerinin sonu nereye varacak?

SON yıllarda giderek alışkanlık haline getirilen “torba kanun” uygulaması artık sorun olmaya başladı. Torbayı açıyorsunuz, içinde olmayan “yok”. Torba değil, bohça. Açtıkça içinden her şey çıkıyor.

YENİ KANUN NELERİ DÜZENLİYOR?

Dilerseniz, bu kanunda neler olduğuna bir göz atalım.

18.04.2013 tarih ve 28622 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “6456 Sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile aşağıda yer alan kanun ve kararnamelerde değişiklikler yapıldı.

■ 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

■ 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun

■ Gider Vergileri Kanunu

■ 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu

■ 492 sayılı Harçlar Kanunu

■ 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu

■ 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu

■ 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu

■ 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu

■ 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-tşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun

■ 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun

■ 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

■ 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu

■ 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu

■ 4706 sayılı Hâzineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

■ 4853 sayılı Çalışanların Tasarruflarını Teşvik Hesabının Tasfiyesi ve Bu Hesaptan Yapılacak Ödemelere Dair Kanun
■ 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu

■ 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu

■ 5411 sayılı Bankacılık Kanunu

■ 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu

■ 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu

■ 5737 sayılı Vakıflar Kanunu

■ 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

  KOBİ yöneticileri ve ortakları için 10 finansal soru ve yanıt

■ 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu

■ 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanun

■ 35 sayılı Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

■ 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

YENİ BİR TORBA KANUN DAHA

Şimdi yeni bir “torba” kanunumuz daha oldu. Geçtiğimiz hafta TBMM Genel Kurulu bir torba daha yaptı. Sayın Cumhurbaşkanı’nın onayında. Çok büyük bir ihtimalle dergimizin bu sayısı okuyucunun elinde iken, söz konusu torba kanun onaylanmış ve Resmi Gazete’de yayımlanmış olacak.

Bakalım bu torbadan ne çıkacak? Bu torbanın içinde bilinen en önemli düzenleme “varlık barışı” konusu. Daha önce bir örneğini yaşadığımız ve ortaya çıkan ihtiyaç (!) nedeniyle yenilenen konu. Yeni, yine, yeniden… Nereye varacak bu işin sonu? Bu kanun değişiklikleri nasıl izlenecek? Özellikle bu kanunlara muhatap olan ilgililer veya kanun çıkarılan hedef kesim, bu düzenlemeleri nereye kadar ve nasıl takip edecek? Hedef kesimin mutlaka profesyonel destek mi alması gerekecek? Aynı şekilde bu kanunu uygulayanlar nasıl hata yapmadan işlerini yapacak? Bürokrasinin göremeyeceği, atlayacağı, karıştıracağı durumlar ortaya çıktığında bunun hesabı nasıl verilecek? Yine bu kanunu yorumlayanlar ve karar verenler nasıl günceli izleyebilecek? Yani yargı yerleri, satır aralarına gizlenmiş bu düzenlemeleri atlarsa adalet nasıl tecelli edecek?

Aklımıza iki çözüm önerisi geliyor.

Birincisi, hazır Anayasa değişikliği gündemde iken, siyasi partilerin ortak bir kararı ile torba kanun uygulamasına bir son vermek veya sınır getirmek olabilir. İkincisi ise, Meclis İç Tüzüğünde bir değişiklik yapılarak torba kanuna verilen kanun numarası, her bir kanundaki değişiklik için kullanılabilir.

Doğal olarak bu soruların cevabını bulmada asıl görev hukukçulara düşüyor. Önemli olan, böyle bir ihtiyacın varlığını anlamak ve çözümde birleşmektir. Sonrası kolay…

PROF. DR. NEVZAT SAYGILIOĞLU
Yazımızı beğendiniz mi?

Size daha güzel hizmet sunabilmemiz için lütfen bize destek olun. Yazımızı aşağıdaki sosyal medya sitelerinde paylaşabilirsiniz.

Bunu da İnceledinizmi ?

Marka şehir: Nevşehir

Nevşehir Ekonomisi Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı M. Arif Parmaksız, Gıda Depolama …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir