Anasayfa / Kariyer ve İş / Türkiye’deki Genç Profesyoneller

Türkiye’deki Genç ProfesyonellerTÜRKİYE, profesyonel yönetici kuşağı ile cumhuriyetin ilk 30 yılında tanıştı. O dönemlerin idealist yönetici kuşağı, genç cumhuriyetin verdiği heyecanla yeni kurulan KIT’lerde ileri teknolojileri Türkiye koşullarına uygulamakta başarılı oldu. Aynı dönemde özel sektördeki idareciler patronun her talimatını emir telakki ederdi. Bu yöneticiler yalnız kendilerinden beklenen işi yapıyorlardı.

genc-yoneticiler1955-1980 döneminde çoğunluğu işe sıfırdan başlamış ve “piyasa üniversitesi”nde yetişmiş iş insanları, yerinde bir kararla profesyonel yöneticilerle çalışmayı tercih etti. Bu ikinci profesyonel kuşağı, zor koşullarda eğitimini sürdürmüş ve çoğunluğu mühendislik fakültelerini bitirmiş gençlerden oluşuyordu. İlk iş deneyimini KITlerde kazanan bu “sanayi kaptanları”, ithal ikamesi döneminin dikensiz gül bahçesi içinde şirketleri yönetti.

1980-2005 döneminde işbaşına gelen üçüncü kuşak profesyoneller, serbest faiz ve değişken kur dönemine başarı ile uyum sağlarken, teknoloji ve ekonomi bilgisinin yanına finans becerisini de ekledi. İşletme, ekonomi veya finans alanında öğrenim gören ve eğitimini lisansüstü bir derece ile tamamlamaya özen gösteren bu kuşak, işyerlerinde daha esnek bir hiyerarşi uyguladı. Küreselleşme, pazardaki oyun kurallarının değişim ve bilgi devrimi gibi çok sayıda değişim unsurunun arka arkaya geldiği ve ekonominin sarsıntılar yaşadığı bu dönem, profesyonelleri epey zorladı.

DÖRDÜNCÜ KUŞAĞIN GÜNDEMİ

Türkiye’deki genç profesyoneller, teknoloji ve yabancı dil bilgisi ve yönetim becerileri açısından Avrupa’daki meslektaşları ile aynı düzeyde bulunuyor. Ancak bizim profesyonellerimizin gündemleri daha yüklü. Çünkü genç yöneticiler, aşağıdaki görevleri yerine getirerek değişim sürecinin hem baş aktörü hem de kolaylaştırıcısı olmak zorunda:
■    Genç profesyoneller, Türkiye’den yeni dünya markalarının çıkması için uzun soluklu çalışmalara hazır olmalı.

■    Yönettiği şirketin dünya çapındaki tedarik ve değer zincirlerinde güçlü bir halka olmasını hedeflemeli.

■    Sermaye sahibi iş insanlarını modem yatırım alanlarına yönlendirmek için gayret göstermeli.

  Japon Daikin Hendek'teki Fabrikasına Bin Kişiyi İşe Alacak

■    Ürünlerin tasarımından, satış sonrası hizmetlere kadar her aşamada katma değer yaratacak yeniliklerin peşine düşmeli.

■    Konjonktürdeki dalgalanmalara karşı bir bağışıklık ve direnç geliştirebilecek önlemleri almalı.

■    Kapısı çalışanlara, beyni ise yeni fikir ve önerilere daima açık olmalı.

■    Cari açığın azaltılması ve büyümenin hızlandırılması gibi önemli hedeflere kendi çapında bir katkı yapma sorumluluğunu duymalı.

GENÇ PROFESYONELİN PROFİLİ

Patronların işlerin doğrudan yönetiminden uzaklaştığı, yönetim kurullarının ancak uzun vadeli stratejileri belirlediği bir dönemde günümüzün genç profesyoneli aşağıdaki niteliklere sahiptir:

■    Kendini ücretli bir eleman gibi değil bir “girişimci” olarak görür.

■    Rekabet alanı olarak iç pazarı değil tüm dünyayı seçer. Küreselleşmeyi tüm fırsat ve tehditleri ile algılayan bir kapasiteye sahiptir.

■    Ürünlerin teknolojik düzeyi, fiyat ve kalitesindeki en ufak değişimi anında fark eder.

■    Uzmanlık alanı dışında ekonomik ve toplumsal hayatın her alanında asgari bir birikim düzeyine ulaşmayı amaçlar. Gözü hep tablonun bütünündedir.

■    Ürünün değerinde “bilgi”nin payını sürekli olarak artırmayı hedefler.

■    Elektronik ticaretin ve yeni ekonominin her imkanından yararlanır.

■    Küçük ve orta büyüklükteki ölçek dezavantajını, hızlı ve esnek karar alma ile bir avantaja dönüştürür.

■    Geçmişten çok geleceğe, kısa vadeden çok orta vadeye yönelir.

■    Toplumdaki ve tüketici tercihlerindeki değişimi sürekli olarak izler ve analiz eder.

■    Küresel doğruları, yerel koşullara en etkin şekilde uyarladığı gibi, yerel gerçekleri de küresel koşullar içinde değerlendirir.

■    Gerektiğinde risk almaktan korkmaz ve risk yönetiminde ustalaşmaya gayret eder.

■    Tüm işlerini tüketiciyi odak noktasına koyarak yeniden düzenler.

■    Ülkenin, sektörün ve kendi şirketinin gelişmesinde itici gücün dış dinamikler değil, iç dinamikler olması gerektiğine inanır.

Para
Yazımızı beğendiniz mi?

Size daha güzel hizmet sunabilmemiz için lütfen bize destek olun. Yazımızı aşağıdaki sosyal medya sitelerinde paylaşabilirsiniz.

Bunu da İnceledinizmi ?

2019’da Ücretlere Yapılacak Zam Oranları ve Yeni İK Politikaları

Ekonomik dalgalanmalar kurumsal şirketlerin insan kaynakları politikalarında yeni düzenlemeler yapmasına yol açtı. 2019’da ücretlere yapılacak …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir