Vizyon ve Misyon Nedir?

Vizyon ve misyon, bir organizasyonun veya bireyin amaçlarını, yönelimini ve değerlerini açıklayan temel kavramlardır. Vizyon, gelecekte ulaşılmak istenen hedefleri ve organizasyonun ideal durumunu betimlerken, misyon, günlük faaliyetleri, iş yapış şeklini ve topluma sağladığı değeri ifade eder. Vizyon, ilham verici bir rehberlik sunarak organizasyonun nereye gitmek istediğini belirlerken, misyon daha somut ve pratik bir yaklaşım ile … Vizyon ve Misyon Nedir? okumayı sürdür