Şirket Haberleri

Wenice’in kurucusu yönetim dışında kaldı

Wenice’in kurucusu yönetim dışında kaldı

Girdiği ciddi mali krizden iflas ertelemesiyle çıkmaya çalışan Wenice yeni yol haritasını çıkarmak için genel kurulu topladı. Mahkeme tarafından şirkete önce kayyım atandı. Genel kuruldan çıkan en çarpıcı sonuç ise şirketin kurucusu Idris Akdoğan’ın, yediden üçe indirilen yeni yönetim kurulunda yer almaması oldu. Oktay Özdemir, Nazif Zafer ve yabancı ortakları temsilen Eren Kuraner’in yer aldığı yeni yönetim, ilk iş olarak verimliliğe odaklandı ve bünyesindeki üretimi durdurdu.1993 yılında kurulan Kuşam Tekstil’in, 1998 yılında oluşturduğu Wenice Kids markası geçen yıla kadar Türkiye’de bu alana yatırım yapmak isteyenler için örnek olarak gösteriliyordu. Ancak geçen yılın sonunda, hızlı büyüme, hammadde fi vatlarındaki büyük artış, siparişlerin zamansız verilmiş olması gibi nedenlerin, VVenice’in alacak verecek dengesini bozduğu görüldü. Alacaklılar VVenice’in özellikle büyük mağazalarına haciz için gitmeye başladılar. Bu süreçte iş ortaklarına olduğu gibi çalışanlara da ödeme yapılamadı.

Yaşanan bu gelişmeler, 2010 yılında şirketin yüzde 50 hissesini satın alarak şirkete ortak olan üç yabancı fonu (Eurasia Capital Partnere, Hollanda Kalkınma Bankası ve Balkan Accession Fund) büyük hayal kırıklığına uğrattı. Ancak şirketin ortaklan bu durumdan çıkmak ve şirkete nefes alma imkanı yaratmak için iflas erteleme için başvurdu.

Bakırköy 7. Asliye Ticaret Mahkeme-si’nde görülen dava sonucunda üç grup şirketi Kuşam Tekstil, VVenice Mağazacılık ve VVenice Pazarlama için iflas erteleme süreci başlatıldı. Hemen ardından da kayyım atandı ve şirket yeniden yapılanma süreci başlatarak krizden çıkış yolu arayışına girdi.

Yönetim kurulu seçildi

Bu süreci yakından takip eden dergi olarak, aradan geçen süre içinde neler olduğunu ve Wenice’deki sorunların hangi yöne doğru evrildiğine yeniden projeksiyon tuttuk. Şirketin yeniden ayaklan üzerinde durabilmesi için bir fiı sat penceresi yaratan iflas erteleme ile birlikte Weni-ce’de bir genel kurul yapıldı. Daha önce yedi kişiden oluşan yönetim kurulu üç kişiye düşürüldü.

VVenice’in CEO’su olarak görev yapan ancak şirket zora düştüğünde görevlerini bir süreliğine bırakmak durumunda kalan Oktay Özdemir yeni yönetim kumluna seçilen isimlerden oldu. Hatırlanacağı üzere şirketin zor durumu geç fai k edilmiş ve bu süreçteki ani hareketlerden Özdemir de nasibini almışü.

Şirketin ortaklarından Nazif Zafer ve yabancı ortaklan temsilen Eren Kuraner yönetim kumlunda yer alan diğer isimler oldu. Şirketin kumcusu olan ve Yönetim Kumlu Başkanlığı görevini yıllardır üstlenen İdris Akdoğan’ın yönetime seçilme-mesi ise dikkat çekiciydi. Bu, “Şirketi darboğaza sokmakla sorumlu tutulan isim Akdoğan mıydı?” somlarını da akıllara getirdi.

Öncelik verimlilik

Şirkete yakın kaynaklardan aldığımız bilgiye göre yeni yönetim kumlu şu günlerde verimlilik üzerine odaklanmış durumda. Şirketin bugün yurtiçinde 70 kendine ait mağazası, 40 da fraııchise mağazası bulunuyor. Şimdilerde bu mağazaların verimlilik çalışmalan yapılıyor. Verimsiz görülen mağazalann kapatılacağı söyleniyor. Hatırlanacağı üzere haciz sürecinde şirket kendine ait 30’a yakın mağazanın kepengini indirmişti. Ancak iflas erteleme karan alındıktan sonra bu mağazalar işlerine devam etmişti.

Wenice’in gelirlerinin yanya yakını yurtdışındaki mağazalardan geliyor. Ancak özellikle Doğu Avrupa ülkelerindeki mağazalardan borç ödemelerinin uzun vadeye yayılmasının önüne geçmek için çalışmalara başlanmış. Kısa süreli borç ödemesine gidilmesi konusunda bu ülkelerdeki müşterileri ve bayileriyle konuşan ve bu konuda bazı kıırallan işleyişe sokmaya hazırlanan şirketin yönetiminin, karlı olmayanlarla anlaşmaları sona er-dinneyi planladığı gelen haberler arasında.

Üretimden çıkıldı

Şirket üretim konusunda da verimliliğe odaklanmış. Üreticileri bu anlamda değerlendimıeye başlayan şirket, koleksiyonlarda da bir takım iyileştirmelere gitmeye hazırlanıyor.
Geçen yıl sonu itibariyle Wenice bine yakın kişiye istihdam sağlayan bir kurum pozisyonundaydı. Anacak yılso-nunda yaşanan darboğaz nedeniyle maaşlar belli süre ödenememişti. İşte bu süreçten ötürü şirketten aynlma karan alınanlar ve verimlilik çalışmalan neticesinde işte çıkanlanlarla beraber bugün çalışan sayısının 800’e düştüğü söyleniyor. Üretimin bir kısmını kendi içinde gerçekleştiren şirketin üretim kısmını tamamen kapatması ve burada çalışanlann işten çıkarılmasıyla açıklanıyor bu istihdam azalışı.

DÜŞÜK FİYAT STRATEJİSİNDEN VAZ MI GEÇİLECEK?

Wenice en büyük çabayı girdiği darboğazı müşterilerine yansıtmamak için harcıyor. Düşük fiyat stratejisine devam eden ve indirim sezonunda bu fiyatlar üzerinden indirim de yapan şirket içinde en büyük tartışmaların fiyat stratejisinin doğru olup olmadığı yönünde yapıldığı söyleniyor.

Üst marka konumlandırması ve ödenebilir fiyat stratejisine geçiş konusunda yönetim hararetli araştırmalar içinde. Ancak üst markaya VVenice’le mi geçileceği, yeni bir marka mı yaratılacağı henüz belirlenmemiş. Ancak şirkete yakın kaynaklar yeni sezonda yeni stratejinin ortaya çıkacağı sinyalini veriyor.

Şirketin yabancı ortaklarının Wenice yönetimine veri bazlı çalışma alışkanlığı kazandırmak için mücadele verdiği de gelen haberler arasında. Zira şirketin sürdürülebilirliğini sağlamak için bu iki konu üzerinde çalışılması gerektiğini düşünen yabancı yöneticiler yıllarca bir işi kendi bildiği şekilde yürütmüş girişimcilerin bazı alışkanlıklarını kolay kolay değiştirmemesi örneğini Wenice’de de görüp bu durumdan da şikayetçiymiş.

BİR ŞİRKETTE ‘KAYYIM’LI SÜREÇ NEDİR?

İflasın eşiğine gelmiş şirketlerin yeniden toparlanmasını sağlayacak bir düzenleme olan iflas ertelemesi şirketlerin aktiflerinin korunması, çalıştırılması ve bu şekilde borçlarının azaltılmasını sağlıyor. Kayyım atanması ise mahkeme erteleme kararı ile birlikte alınıyor. Kayyım, mahkemenin kendisini görevlendirmesinden itibaren, şirket üst düzey yönetimi ile toplantı yapar, mahkemenin kendisine vermiş olduğu görevleri bildirir yönetimden beklentilerini açıklar. Kayyım mahkemeye karşı sorumludur.

Erteleme süresi azami bir yıl. Bu süre kayyımın verdiği raporlar dikkate alınarak mahkemece uygun görülecek süreler ile uzatılabiliyor. Ancak uzatma süreleri toplamı dört yılı geçmez. Kayyım, mahkemenin belirleyeceği sürelerle iflası ertelenin faaliyetleri ve işletmenin durumu konusunda düzenli olarak mahkemeye rapor veriyor. Kayyıma her ay mahkemenin takdir ettiği ücret şirket tarafından ödeniyor.Bir Yorum

  1. tüm wenice magdurları arkadaşlar hepinizi facebook”wenice mağdurları”sayfasına bekliyoruz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu