Anasayfa / Kariyer ve İş / Y Kuşağı’nın, yönetim katındaki gücü artıyor

Y Kuşağı’nın, yönetim katındaki gücü artıyorY Kuşağı’nın, yönetim katındaki gücü artıyor

Hay Group’un 1982-2000 yılları arasında doğan kişileri kapsayan Y Kuşağı’na yönelik yaptığı araştırmasına göre Türkiye işgücü içinde bu kuşağın oranı yüzde 50’lere çıkmış durumda. 2009’da yönetim pozisyonlarında yüzde 1.6 olan payları ise 2011’de 5.4’e yükselmiş. Perakende, hızlı tüketim, ilaç ve bankacılık ise Y kuşağını hem çalışan hem de yönetici olarak tercih eden sektörlerin başında geliyor.

İş dünyasının odağında hem tüketici hem de çalışan olarak Y kuşağı var. 1982 ile 2000 arasında doğanlardan oluşan Y Kuşağı pek çok araştırmaya konu oluyor. Biz de Ekonomist olarak 2009 yılında bu nesli mercek altına alıp, insan kaynaklan uzmanlarıyla onların özellikleri ve Y kuşağını yönetme, motive etme ve şirkette tutma yollarını araştırmıştık. Son olarak Hay Grop’un 556 bin şirketin 440 bin çalışanını kapsayan veri tabanı üzerinde yaptığı araştırmadan elde ettiği sonuçların da bizim araştırmamızla benzer olduğunu gördük.

Yapılan araştırmada en çarpıcı bulgu, bu kuşağın iş gücündeki ve yönetim kademelerindeki oranının hızlı yükselmesi. Hay Group Türkiye’nin veri tabanında 2011 yılı verileri temel alınarak yapılan araştırmaya göre, 2009’da yüzde 37 olan Y Kuşağı’nın Türkiye’de işgücü içinde oranı, 2011’de yüzde 50’ye çıktı.

Konuya sektörler açısından bakıldığında ise bu oranın perakendede yüzde 74’e ulaştığı görülüyor. Perakendenin genç ve dinamik satış personeli ihtiyacı nedeniyle Y Kuşağı bu sektörü neredeyse ele geçirmiş duaımda.

SESLERİ ARTIK DAHA GÜR

Bu çarpıcı gerçeğe işaret eden Hay Group Türkiye Genel Müdürü Sylvia DeVoge, “Şirketlerin artık Y Kuşağı geldi mi gelecek mi diye düşünmeyi bir kenara bırakıp hızla harekete geçmesinin tam zamanıdır. Sektöründe lider firmalar gelişmenin farkında ve Y Kuşağı’m anlamak, işe almak, onlan ge-liştinnek, motive etmek ve ellerinde aı-tabilmek için çaba gösteriyorlar” diyor.

Y    Kuşağı gençleri bugün Türkiye işgücünün yansını oluştumıakla kalmıyor, şirket yönetimlerinde de yavaş yavaş ağırlıklarını hissettirmeye başlıyorlar. Hay Group araştırması, 2011 yılında yönetim pozisyonlarının yüzde 5,4’iinün Y Kuşağı tarafından doldurulduğunu gösteriyor. Bu oran 2010’da yüzde 3,1, 2009’da ise yüzde 1,6’ydı. Yani, Y Kuşağı’ndan müdürlerin oranı, üç yıl içinde üç katına çıkmış durumda.
Konuya sektörler açısından yaklaştığımızda da Hay Group veri tabanındaki hemen hemen tüm sektörlerde yönetim katındaki Y Kuşağı üyelerinin oransal olarak arttığı görülüyor. Hay Group veri tabanında Y Kuşağı’ndan yöneticiler açısından en yüksek orana sahip sektör FMCG. Oran 2011’de 17’ye dayanmış dunırn-da. Bilgi teknolojileri ve telekomünikasyon sektöründe Y Kuşağı yönetici oranı yüzde 9’ya gelirken, perakendede yüzde 6, ilaç sektöründe yüzde 5, bankacılıkta ise yüzde 1,7 seviyesinde.

X KUŞAĞINDAN FARKLARI

Y Kuşağı, önceki kuşaklardan, özellikle de 1966-1980 arasında doğmuş olanlan ifade eden X kuşağından farklı değerlere sahip. Bu değerleri bilmek, o kuşaktan işgücünü işe almada, geliş-tinnede ve elde aıtmada çok önemli. Y Kuşağı’nın temel değerleri Hay Group araştırmasında şöyle sıralanıyor:

  Avrupada Haftalık Çalışma Saatleri Ne Kadardır?

“Y Kuşağının kendine güveni yüksek, yaptığı işten ve çalışüğı şirketten son derece yüksek beklentisi olan, işbirliğine açık, yaptığı işin toplumsal değerlerle uyumuna önem veren, değişimi hayatının nonnal bir parçası olarak algılayan çalıştığı şirkete bağlılığı düşük”.

Kısacası, Y Kuşağı’nın bu değerleri, yaptığı işten daha düşük beklentileri olan, çalışmasının karşılığında daha az şey talep eden, daha rekabetçi, işini kaybetmemeye daha çok odaklanmış önceki kuşaklarla tam bir karşıtlık oluşturmakta. Ama daha da önemlisi,

Y Kuşağı’nın yüzde 80’inin, bir önceki kuşak olan X Kuşağı’na göre daha düşük olan şirkete bağlılık düzeyi. Y Kuşağı çok kolay iş değiştirebiliyor; eğer kişisel gelişimi ve kariyeri için daha iyi imkanlar sunulursa ve daha iyi bir ücret teklif edilirse hemen diğer şirkete geçebiliyor.

İTİBAR ÖNEMLİ

Ama bu noktada Y Kuşağı için çok önemli bir başka faktör var: Teklifi getiren şirketin veya markanın itiban. Y Kuşağı, eğer şirketi yeterince itibarlı görmüyorsa, sunulan daha iyi imkanlara rağmen işini değiştirmiyor. Bir başka deyişle Y Kuşağı, sadece sunulan imkanlara ve ücrete değil, beraterinde bunu sunan şirketin-markanın itibarına da dikkat ediyor.

Sylvia DeVoge, Y Kuşağı’nın işgücünden yararlanmak ve hatta bundan rekabet avantajı elde etmek isteyen bir şirketin, “Gelişme, kariyer fırsatı ve itibarlı bir marka” kavramlarının kesiştiği “En Etkili Nokta”yı bu kuşağın dikkatine sunabilmesi gerektiğini söylüyor.

Y KUŞAĞININ 10 ÖZELLİĞİ

1-    Bilgisayarlar ve sürekli gelişen yeni teknolojileri çok iyi kullanıyorlar.

2-    Serbest piyasa kurallarını daha iyi anlıyor ve uyguluyorlar.

3-    X Kuşağı çalışanlarını korkutması ve hatta frenlemesi muhtemel ekonomik, politik ve toplumsal gelişmelere Y Kuşağı daha büyük bir kolaylıkla ve gerilim duymadan yaklaşıyor.

4-    Bugün işe başlamış olan yeni mezunlar, daha iyi fırsatlara göz dikmiş dürümdalar.

5-    Bir şirkette çalışıyor olsalar da bir gözleri her zaman kapıda.

6-    Yaptıkları işin kapsamı-içeriğini beğenmezlerse hemen başka bir iş aramaya başlıyorlar.

7-    Y Kuşağı, X Kuşağı’na göre kendini sahip olduğu makam ve pozisyonla “daha az sınırlanmş” hissediyor.

8-    Y Kuşağı’nın kariyer planları açsından beklenti düzeyi daha yüksek. Bu da Y Kuşağı gencinin ilk fırsatta şirketten ayrılmasını engellemek için ne yapmak gerekir sorusuna büyük önem kazandırıyor.

9-    Prim, bir başka deyişle daha çok para tek başına Y Kuşağı’nı motive etmeye yetmiyor.

10-  Y Kuşağı paranın yanı sıra daha açık kariyer yolları, daha anlamlı iş deneyimleri ve küresel imkanlar talep ediyor.

Ekonomist / y kuşağı
Yazımızı beğendiniz mi?

Size daha güzel hizmet sunabilmemiz için lütfen bize destek olun. Yazımızı aşağıdaki sosyal medya sitelerinde paylaşabilirsiniz.

Bunu da İnceledinizmi ?

2019’da Ücretlere Yapılacak Zam Oranları ve Yeni İK Politikaları

Ekonomik dalgalanmalar kurumsal şirketlerin insan kaynakları politikalarında yeni düzenlemeler yapmasına yol açtı. 2019’da ücretlere yapılacak …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir