Anasayfa / Ekonomi Haberleri / Yeni teşvik paketi 2012

Yeni teşvik paketi 2012

Yeni teşvik paketinde neler var?

YENİ TEŞVİK SİSTEMİNİN 4 ANA BİLEŞENDEN OLUŞUYOR. BUNLAR; GENEL TEŞVİK UYGULAMALARI, BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI, BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLARIN TEŞVİKİ VE STRATEJİK YATIRIMLARIN TEŞVİKİ OLARAK SIRALANIYOR.

Perşembe günü Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni teşvik paketi açıklandı. Bu paket hazırlanırken TOBB, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve YASED başta olmak üzere ilgili bütün sivil toplum kuruluşlarıyla, birliklerle, derneklerle, bireysel yatırımcılarla yoğun istişarelerde bulunduklarını belirten Başbakan, ilgili tüm bakanlıkların bu yeni teşvik sistemi üzerinde koor-dineli bir şekilde çalıştığını ifade etti.

Bunun Hükümetin uygulamaya koyacağı dördüncü teşvik paketi olacağının hatırlatan Başbakan, 2003, 2006 ve 2009 yıllarında da dönemin ihtiyaçlarını gözeterek teşvik sistemini yenilediklerini ayrıca belli dönemlerde kısmi teşvikleri uygulamaya koyduklarını belirtti.

Amaçlan arasında ithalat bağımlılığı yüksek olan ara malı ve ürünlerin üretiminin artırılması, bölgesel gelişmişlik farklılıklarının giderilmesi, yüksek ve orta-yüksek teknoloji içeren yatırımların desteklenmesi bulunan yeni teşvik sisteminde, 2009 yılında, 2009/15199 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile uygulamaya konulan teşvik ve desteklerin bir çoğununa yer verildiği görülüyor.

Bunlardan bir kısmının kapsamı da yeni teşvik sistemiyle genişletiliyor. Diğer taraftan paketin özellikle stratejik yatırımlar olmak üzere özel alanlara yeni teşvikler içerdiğini de görüyoruz.

TEŞVİK SİSTEMİNİN KAPSAMI

Açıklamada yeni teşvik sisteminin 4 ana bileşenden oluştuğu belirtiliyor. Bunlar; genel teşvik uygulamaları, bölgesel teşvik uygulamaları, büyük ölçekli yatırımların teşviki ve stratejik yatırımların teşviki şeklinde sıralanıyor.

Genel olarak bakıldığında yeni teşvik sisteminde yukarıdaki 4 ana bileşenin tamamına KDV istisnası ve gümrük muafiyetinin uygulanacağını görüyoaız. Genel teşvik uygulamaları dışında diğer 3 bileşen için aynı zamanda vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği sağlanacak ve yatırım yeri tahsis edilecekti. Bölgesel teşvik uygulamaları ile stratejik yatırımlar için faiz desteği de yeni teşvik sisteminde sağlanacak destek unsurlarından. KDV iadesi ise sadece stratejik yatırımlar için geçerli olacak, diğer taraftan sadece VI. bölge için gelir vergisi stopajı desteği de sağlanacak.

BÖLGESEL TEŞVİKLER

2009/15199 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ülkemiz teşvik uygulaması açısından 4 bölgeye ayrılmıştı. Yeni teşvik sisteminde ise gelişmişlik kriterine göre 6 bölgeye ayrıldığını görüyoruz. Bölgeler ve bu bölgelerde yer alan iller aşağıdaki tabloda gösterililiyor.

Gümrük vergisi muafiyeti ve KDV istisnasına ek olarak bölgesel bazda uygulanacak olan destekler aşağıda başlıklar halinde açıklandı. Ancak;

•    OSB’lerde yapılacak yatırımlar,

•    Aynı sektörde faaliyet gösteren firmaların birlikte gerçekleştireceği ve faaliyet gösterilen yatırım konusuna dikey veya yatay entegrasyon sağlayacak yatırımlar,•    Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından desteklenen Ar-Ge projeleri neticesinde geliştirilen ürünün üretimine yönelik yatırımlar yatırımın bulunduğu bölgenin bir alt bölgesine sağlanan destek unsurları ile desteklenecek. Örneğin Çorum 4. bölgede bulunuyor. Eğer yatınmcı Çorum’da organize sanayi bölgesinde yatırım yaparsa 4. bölgenin değil, 5. bölgenin imkanlarından yararlanacak.

VERGİ İNDİRİMİ

Vergi indirimi desteği, temel olarak eski teşvik uygulamasında olduğu gibi münhasıran teşvik belgesine konu yatırımdan elde edilecek kazançlara uygulanacak. Yeni teşvik sisteminde ise farklı olarak, II., III., IV., V. ve VI. bölgelerde yatırım yapan firmalar için, yatırıma katkı oranının belirli yüzdesine ulaşıncaya kadar yatırım döneminde tüm faaliyetlerinden elde edilen kazançlara da uygulanabileceği anlaşılıyor. Genel olarak 2003 yılı sonuna kadar başlanılan yatırımlardaki katkı oranının bu tarihten sonra başlanacak olan yatırımlara göre daha yüksek olduğu ve I. bölgeden VI. bölgeye gidildikçe bu oranın arttığı görülüyor. Yatırıma katkı oranlan bölgesel ayrım çerçevesinde aşağıda yer alıyor.

Büyük ölçekli yatırımlar da, yine yukarıdaki gibi 31.12.2013 tarihine kadar ve bu tarihten sonra başlanılan yatırım-lar olarak ikili ayrıma tabi tutularak, bölgesel bazda yatırıma katkı oranları belirlendi. 31.12.2013 tarihine kadar başlanılan yatırımlar için katkı oranı I. bölgeden VI. bölgeye doğru yüzde 25 ila yüzde 60 arasında, bu tarihten sonra başlanılan yatırımlar için ise yüzde 20 ila yüzde 45 arasında değişmektedi.

SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ

Yatırıma başlama tarihine göre aşağıdaki tabloda belirtilen sürelerde sigorta primi işveren hissesi desteği sağlanacak.

FAİZ DESTEĞİ

Yeni teşvik siteminde eskiden olduğu gibi 1. ve II. bölgelerde gerçekleştirilen yatınmlar için faiz desteği öngörülmüyor. Diğer taraftan III ila VI. bölgelerde gerçekleştirilecek yatırımlara finansman desteği sağlamak amacıyla faiz desteği tavanlarının yükseltildiği görülüyor. Bölgeler bazında faiz desteği oranlan ile azami destek tutarları aşağıdaki tabloda dikkatinize sunuluyor.

GELİR VERGİSİ STOPAJ DESTEĞİ

Açıklamada sadece VI. bölgede düzenlenecek teşvik belgeleri kapsamındaki yatırımlarla sağlanan istihdam için asgari ücret üzerinden hesaplanacak gelir vergisi stopajının 10 yıl süreyle terkin edileceğine yer veriliyor.

STRATEJİK YATIRIMLARIN TEŞVİKİ

Eski teşvik sisteminde stratejik yatırımlar diye bir ayrım bulunmuyordu.

Yeni teşvik sisteminde stratejik yatırımlara gümrük vergisi muafiyeti ve KDV istisnasının yanında bölge ayrımı yapılmaksızın aşağıdaki destek unsurları sağlanacak.

•    7 yıl süreyle sigorta primi işveren hissesi desteği (VI. bölgede ise 10 yıl)
•    Yatırıma katkı oranı yüzde 50 olmak üzere yüzde 90 vergi indirimi
•    Faiz desteği (sabit yatırım tutarının yüzde 5’ini aşmamak kaydıyla azami 50 milyon TL)
•    Yatırım yeri tahsisi
•    500 milyon TL ve üzeri yatırımlar için bina inşaat harcamalarına KDV iadesi
•    Sadece VI. bölgedeki yatırımlar için 10 yıl süreyle gelir vergisi stopajı desteği

Aşağıda belirtilen yatırım konuları ise V. bölgeye sağlanan desteklerden yararlanacak:

•    Otomotiv, uzay veya savunma sanayine yönelik test merkezleri, rüzgar tüneli, tasarım v.b. yatırımlar,
•    Belirli büyüklükte ve özellikte belirli ilaç ve savunma sanayi yatırımları,
•    Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek ilk, orta ve lise eğitim yatınmlan,
•    Denizyolu ve demiryolu ile yük ve yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar,
•    Madencilik yatırımları,
•    Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde yapılacak turizm yatırımları.

Hükümet tarafından açıklanan ve yukarıda genel çerçevesine yer verilen teşvik ve desteklerin, teşvik paketinin açıklanmasının ardından otomatik olarak uygulamaya geçmesi söz konusu değil. Uygulamanın fiilen başlayabilmesi için ilgili Bakanlar Kurulu Kararlarının ve bu kararların uygulama usullerinin yer aldığı ikincil mevzuatın yayınlanması gerekmekte. Diğer taraftan belirtilen teşviklerin uygulanabilmesi için, bu kapsamda yatırım yapacak olan kuruluşların Hazine Müsteşarlığından teşvik belgesi alması gerektiği unutulmamalı.
Yazımızı beğendiniz mi?

Size daha güzel hizmet sunabilmemiz için lütfen bize destek olun. Yazımızı aşağıdaki sosyal medya sitelerinde paylaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir