Anasayfa / Haberler / Yıllık Faaliyet Raporu ve Etkili Bir Rapor İçin Öneriler

Yıllık Faaliyet Raporu ve Etkili Bir Rapor İçin ÖnerilerFAALİYET raporlarının yeni yasaya göre, asgari düzeyde hangi konuları içermesi gerektiği Gümrük ve Ticaret Bakanlığının bir yönetmeliği ile bir süre önce belirlendi. Bundan böyle faaliyet raporları, 28 Ağustos 2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlanıp yayınlanacak. Geçici bir madde, mali tabloların, yalnız 2012 yılı için, eski yasaya göre hazırlanması imkânını tanıyor.

Yönetmelik metninde faaliyet raporlarının şirketin durumunu “doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtması” gerektiği belirtiliyor. Yanıltıcı, abartılı ve yanlış kanaat uyandırıcı, gerçeğe aykırı ifadelere yer verilemeyeceği de ayrıca vurgulanıyor. Bu ifadeler, geçmişte yanıltıcı bilgiler ve küçük puntolu dipnotlarla ortaklarını ve kamuoyunu yanıltan bazı şirketlerin daha yakından izleneceğini gösteriyor.

Yönetmelik, şirketlerin raporlarında mevcut risklerin incelenmesi ve risk yönetimi konusunda yapılan ve yapılacakların anlatılmasını zorunlu tutuyor. www.myfikirler.com Üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar konusunda raporda yer alacak bilgiler ise kamuoyunun ilgilendiği konulardan biri olmaya aday görünüyor.

Yönetmelikteki şu hüküm, raporların okunup anlaşılmasının artık kolaylaşacağını gösteriyor: “Yıllık faaliyet raporunda mümkün olan en basit kavram ve terimler kullanılır, tereddüde neden olabilecek belirsiz ifadelerden kaçınılır. Teknik terim kullanılması gereken yerlerde, herkesin kolayca anlamasına imkân verecek şekilde açıklamalar yapılır.”

HESAP VERME BELGESİ
Günümüzde yönetim yerine kullanılan yönetişim kavramının iki ilkesi şeffaflık ve hesap verebilirlik olarak öne çıkıyor. Yıllık faaliyet raporları, bu ilkelerin hayata geçirilmesinde önemli bir araç olarak görülüyor. Böylece bu raporlar şirket yönetiminin, yalnız ortaklarına değil tüm kamuoyuna seslendiği bir belge niteliğini kazanıyor. Yönetişim ilkelerine göre hazırlanan bir raporda, şirket yönetimi bir yılın hesabını yalnız bilanço ve kâr zarar tabloları ile değil bir sosyal sorumluluk anlayışı içinde verebiliyor. Bu nedenle bazı şirketler raporlarına, sosyal sorumluluk projelerini, sürdürülebilir büyüme ve çevreyi koruma konusundaki duyarlılıklarını anlatan bölümler ekliyor.

  Cemiyet Hayatının Yardımsever İş Kadınları

ETKİLİ BİR RAPOR İÇİN ÖNERİLER

Aşağıdaki öneriler daha etkili bir rapor hazırlamanıza yardımcı olabilir:

■ 32 sayfa ideal: Bilanço ve kâr-zarar cetveli dışında kalan bölümlerin 20 sayfayı aşmaması iyi olur. Verilmesi yasal olarak zorunlu olan bölümlerle birlikte toplam sayfa sayısı iki formayı (32 sayfa ] geçmemeli. Aksi takdirde raporunuzun okunma ihtimali azalır.

■ Raporda insana yer verin: Raporda adı geçen yöneticilerin tümünün fotoğraflarını, bir aile albümü havasını vermeden kullanın. Genel ve soyut ifadeler yerine bazı yöneticilerin bizzat kaleme aldığı bir—iki paragraflık mesajlar da rapora insan sıcaklığını katar.

■ Sayfa düzenini ihmal etmeyin: Rapor görsel açıdan çekici olsun. Toplam alanın yüzde 20’sini fotoğrafa ve grafiklere ayırın. Fotoğraflar, raporun esas mesajını desteklemeli ve güçlendirmeli, grafikler de yalın olmalı. Süslü, üç boyutlu grafikler dikkati dağıtır. Grafiklerde ikiden fazla değişkenin yer alması anlaşılırlığı önler. Stilize görüntüler ise grafiğe güç katar.

■ Olumsuz ifadelerden kaçının: Raporda genel ekonomik konjonktürün olumsuzluğu hakkında uzun bölümler olursa, okur bunu bir mazeret olarak algılar ve şirketinizin piyasa rüzgârlarına kapılıp gittiğini düşünür. Dışsal koşullardaki olumsuzluğun, aldığınız ve alacağınız önlemlerle birlikte irdelenmesi, okur üzerinde daha iyi bir izlenim bırakır. Şirketin aşırı şekilde övülmesi ise inandırıcılık düzeyini düşürür.

■ Gelecekteki stratejinizi de anlatın: Çalışma raporunun esas görevi geçmişi anlatmaktır. Ancak gelecek için öngördüğünüz projelerini ve stratejinizi hiç olmazsa bir-iki sayfada özetlerseniz, okuyanın güveni artar. Şirketin faaliyet gösterdiği sektörle ilgili kısa bir analiz de yararlı olur.

Para Dergisi
Yazımızı beğendiniz mi?

Size daha güzel hizmet sunabilmemiz için lütfen bize destek olun. Yazımızı aşağıdaki sosyal medya sitelerinde paylaşabilirsiniz.

Bunu da İnceledinizmi ?

Marka şehir: Nevşehir

Nevşehir Ekonomisi Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı M. Arif Parmaksız, Gıda Depolama …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir