Kariyer ve İş

Yöneticinin Başarısını Aldığı Kararlar Belirler

yonetici karariHAYATIMIZ eylem alternatifleri arasında seçim yaparak ve bir karara vararak geçip gider. Yol ayrımlarında aldığımız kararlar hayatımızın güzergâhını belirler. Fransız edebiyatçı Albert Ca-mus’nün vurguladığı gibi “Hayatınız, yaptığınız seçimlerin bir toplamıdır.”

İnsanların çoğunluğu, sonuçlarına katlanmaktan korktukları için karar almaktan kaçınır veya aldıkları kararın uygulamasını erteler. Zorunlu olarak alınan bir karar olumsuz sonuçlar doğurduğunda ise hemen mazeret üretimine geçilir. Yöneticilerin böyle bir lüksü yoktur. Yöneticinin başlıca işi karar almak ve bu kararları hayata geçirip, sonuçlarını kabullenmektir.Cesur bir yönetici hatalı bir kararın suçunu başkalarına atmaz ve mazeretlerin gölgesine sığınmaz. Yöneticiyi başarıya götüren tutum da budur zaten. Çünkü daha önce alınan isabetsiz kararların gözden geçirilmesi ile elde edilen “deneyim”, gelecekteki kararların y daha verimli olmasını sağlar.

Yöneticinin karar alırken olayları tam olduğu gibi görmesi gerekir, olmasını istediği gibi değil.

Gerçekçilik sağlam kararların iIk şartidir. Yönetici günlük hayatın ufkunu aşan bir vizyona sahip olduğunda kararlar daha uzun süre geçerli olur ve diğer yöneticilere yol gösterir.

Akıllı bir yönetici ortam çok hızlı değiştiğinde ve belirsizliğin sisi etrafı sardığında, yalnız kendi aklına güvenmek yerine, çözümü kolektif aklın sağlayacağı zenginlikte arar. Ancak “karar anı” geldiğinde yönetici yine yalnızdır, tek başı-nadır. Aldığı önerileri, kendi bilgi ve birikiminin potasında eriterek nihai kararı verir.

HATALARIN FATURASI

Yöneticinin başında bulunduğu şirketi geliştirmesi, ancak aşağıdaki karar alma hatalarından kaçınması ile mümkün olur:

■ Yanlış “teşhis”: Problemin tanımında yapılan bir hata, tüm karar alma sürecini sakatlar.

■ Zamanlama sorunu: Demiri tavında dövmek ve karar anını kaçırmamak gerekir. Ancak erken alı-. nan bir karar, gecikmiş bir karar kadar sakıncalıdır.

■ Uzun süreli analiz: Çeşit-alternatiflerin değerlendirme süresinin uzaması zihni yorar ve esas hedefin gözden kaçırılmasına yol açar.

■ Çok sayıda alternatif: Bir problemin çözümü için çok sayıda alternatif üretilmesi karar alma süresinin uzamasına, analizlerin bulanıklaşmasına neden olur ve kararsızlık ihtimalini artırır.

■ Kararsızlık: Akıp giden olaylara seyirci kalan ve gerekli kararları alamayan yönetici, artan risklerin ve kaçırılan fırsatların baş sorumlusudur.
■ Mikroyönetim: Yönetici, önemli önemsiz her konuda son kararı vermek istediğinde, temel problemleri inceleyecek zamanı ve enerjiyi bulamaz.

KARAR SÜRECİNİN AŞAMALARI

Aşağıdaki aşamalardan geçilerek alınan bir kararın, olumlu sonuçlar vermesi ihtimali daha yüksektir:

■ Problemin tanımı: Çözüm bulunması gereken sorunun tanımı iyi yapıldığı takdirde yolun yarısı alınmış olur.

■ Hedefin belirlenmesi: Hedeflerin açık seçik bir şekilde belirlenmesi karar alma sürecini kısaltır.

■ Bilgi toplama: Problemin unsurları hakkında mümkün olduğu kadar çok kaynaktan veri ve bilgi toplanması alınan kararların kalitesini yükseltir. Tek kaynaktan bilgi toplanması kararların etkinliğini azaltır.

■ Alternatif üretimi: Geliştirilecek çözüm önerilerinin olası maliyeti ve ortaya çıkaracağı sonuçlar konusunda yapılan çalışmalar sonrasında hedefe ulaştıracak farklı yollar belirlenmiş olur.

■ Analiz: Bu aşamada alternatifler, daha önce belirlenen hedef nirengi noktasına konularak değerlendirilir. Analiz sırasında kritik faktör veya faktörlere öncelik verilmesi, en iyi kararın seçilmesine imkân verir.

■ Karar alma: Yönetici elindeki tüm bilgilere ve analiz sonuçlarına sezgisini de katarak son kararını verir. Ancak yöneticinin içinden gelen ses, o anda aklına esen bir çözüm değil, yılların birikiminden ve deneyiminden süzülüp gelen altın değerinde bir ipucu olmalıdır.

■ Uygulama ve izleme: Olgunlaşan kararı, bir yıldırım hızı ile hayata geçirmek gerekir. Kararın oluşma sürecindeki kuşkular ve tereddütler bu aşamada da devam ettiği takdirde başarısızlık ihtimali artar. Kararın sonuçlarının belirli zaman aralıklarında izlenmesi ve alınan geri bildirimlere göre esnek çözümler bulunması hedefe ulaşmayı kolaylaştırır.Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu