Anasayfa / Şirket Haberleri / Zorlu Enerji Sürdürülebilirlik Çalışmaları

Zorlu Enerji Sürdürülebilirlik Çalışmaları“Sürdürülebilirlik itibar sağlıyor”

ZORLU ENERJİ, son dönemde yürüttüğü sürdürülebilirlik çalışmalarıyla ön planda olan şirketlerden biri… Şirketin sürdürülebilirlik konusunda ulaşmak istediği nokta ise sürdürülebilirliği iş süreçlerine başarılı bir şekilde entegre edebilmek. Bu anlamda, sürdürülebilir bir yönetim anlayışıyla; yatırımlarını finansal, çevresel ve sosyal açıdan doğrıı planlamayı, paydaş ilişkilerini sağlıklı yürüterek kurumsal değerini yükseltmeyi hedefliyor. Zorlu Enerji Genel Müdürü Arif Ozozan, sürdürülebilirlik politikaları ve projeleriyle ilgili sorularımızı yanıtladı:

Zorlu Enerji ’de sürdürülebilirlik stratejisi ne zaman banlatıldı?

Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının doğru kullanımı ile enerji yatırımlarındaki ekolojik ve sosyal adalet, bu yeni dengenin olmazsa olmaz bileşenleri olarak karşımıza çıkıyor. Zorlu Enerji Grubu olarak sürdürülebilirlik konusunda son iki yıldır ciddi adımlar atıyoruz.

Sürdürülebilirlikte ana stratejinizin özünde ne var?

Ana stratejimizin yapı taşlarını; enerji üretiminde süreklilik, sorumlu iş yapış biçimi, mutlu çalışanlar, katılımcı paydaş ilişkileri, toplumsal hayata katkı, doğal ve kültürel mirasın korunması olarak belirledik. Bir enerji şirketi olarak ülkemizin ve dünyamızın geleceğine yönelik sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Duyduğumuz bu sorumluluk, sürdürülebilir iş anlayışımızın en önemli yapı taşını oluşturuyor. Faaliyetlerimiz ve projelerimizle sürdürülebilirlik anlayışımızı uygulamaya geçirerek çevreye, toplumsal ve kültürel hayata katkı sağlamayı hedefliyoruz.

Zorlu Enerji’nin Türkiye’de sürdürülebilirlik alanında yaptığı projelerden örnekler verebilir misiniz?

Sürdürülebilir kalkınma için güvenli ve sürdürülebilir bir enerji arzının temel koşul olduğunu artık yadsıyamayız. Grup olarak biz de bu yeni sürdürülebilirlik anlayışına paralel olarak yenilenebilir ve yerli enerji kaynaklarımızı değerlendirmeye öncelik veriyor ve enerji tasarrufu bilincini yaygınlaştıracak projelere imza atıyoruz. 2010 yılında sürdürülebilirlik adına uluslararası alanda önemli bir adım attık. Dünyanın 60 ülkesinde uygulanan en kapsamlı çevre projelerinden biri olan Karbon Saydamlık Pıojesi’ne (Carbon Disclosure Pıo-ject-CDP) Türkiye’den katılan ilk ve tek enerji şirketi olduk. CDP Londra Merkezi’nin daveti ile katıldığımız proje kapsamında karbon ayak izi ve santral emisyonları konusunda tüm bilgilerimizi şeffaflık ilkesi ile ka-mııoyuyla paylaştık.
Sürdürülebilirlik konusunda hazırladığınız çalışma var mı?

Uzım zamandır hazırlıklarını sürdürdüğümüz, sektörümüzün ilk Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayımladık. Bu raporu, Zorlu Gru-bu’nun benimsediği ve imzaladığı Küresel İlkeler Söz-leşmesi’nin (UN-Global Compact) iş yapış anlayışımıza bir yansıması olarak da görebiliriz. Raporda, sürdürülebilirlik anlayışıyla 2009-2010 yılının ilk altı ayını kapsayan zaman diliminde elektrik üretimi, çevre, çalışanlar, paydaş kitlesi ve sosyal sorumluluk alanlarında gerçekleştirdiğimiz projelerimizi kamuoyuna duyurduk.

  Peter Tanisman’dan Carrousel Fantasia 1001 Gece

Bu projelerden örnekler verebilir misiniz?

2010 yılında yenilebilir enerji projelerimizden biri olan Gökçedağ Rüzgar San-trali’ni tamamlayarak üretime geçirdik. Gökçedağ Rüzgar Santrali, “sürdürülebilir kalkınma”, “çevreye duyarlılık”, “yerel paydaşlar tarafından kabul görme” ve “bağımsız kuruluşlar tarafından onaylanma” gibi koşulları esas alan Gold Standard kriterlerini yerine getirerek Gönüllü Emisyon Azaltınu Piyasası’nda Gold Standard ile tescil edilen dünyanın en büyük projesi oldu. Sürdürülebilir doğal kaynak yönetimini önemsediği
miz için yatırımlarımızın bulunduğu bölgelerde biyolojik çeşitliliği koruma projeleri, erozyon kontrolü ve ağaçlandırma uygulamaları gerçekleştiriyoruz. Buna, Gökçedağ Rüzgar Santrali’nin bulunduğu bölgede yürüttüğümüz “Habitat Restorasyonu Projesi”ni örnek olarak verebilirim. Bu kapsamda, 30 bini aşkın fidanı toprakla buluşturduk.

Sürdürülebilirlik alanında ileriye dönük hedefleriniz nelerdir?

Ulaşmak istediğimiz nokta, sürdürülebilirliği iş süreçlerimize başarılı bir şekilde entegre edebilmek. Sürdürülebilir bir yönetim anlayışıyla yatırımlarımızı fi-nansal, çevresel ve sosyal açıdan doğru planlamayı, paydaş ilişkilerimizi sağlıklı yürüterek kurumsal değerimizi yükseltmeyi hedefliyoruz.

Bu alanda yaptığınız çalışmalar şirketin iş sonuçlarına nasıl katkıda bulunuyor?

Başarılı şirketler, yalnızca ürün ya da hizmetleriyle değil, topluma sağladıkları sosyal, kültürel ve ekonomik katkılarıyla da farklılık yaratıyor. Toplumsal beğeni kazanmak ve kurumsal itibarı sağlamak, aynı zamanda kurumun da değerini artırıyor. Sürdürülebilirlik anlayışı, kurumsal davranış ve kimliğimizi etkilediği gibi, ulusal ve uluslararası platformdaki gücümüzü artırarak bizi rekabetin güçlü aktörü konumuna getiriyor. Zorlu Enerji Grubu olarak istihdama, dünyamızın geleceğine, insana ve sürdürülebilir gelişmeye katkı sağlamaya çalışıyor, değerlerimizi koruyarak geleceğe aktaran bir yönetim biçimiyle hareket ediyoruz.

“Sürdürülebilirlik seçenek değil zorunluluk ”

Günümüzde sürdürülebilirliğin artık bir seçenek değil, tüm sektörlerin benimsemek zorunda olduğu yeni bir iş anlayışı olduğunu söyleyen Zorlu Enerji Genel Müdürü Arif Özozan, sektöre katkısını ise şöyle anlatıyor;

“Sürdürülebilir iş anlayışı, çevresel değerlerin ve çevrenin korunması ile birlikte, ekonomik gelişim ve buna bağlı olarak sosyal hayatın iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için de temel oluşturuyor. Sektörümüzün gelecekteki devamlılığın ve gelişimin yolunun, doğal kaynaklarımızı korumaktan geçtiğine inanıyoruz. Enerji kaynaklarımızı verimli ve sürdürülebilir kullanmamız, sadece sektörümüzün değil

dünyamızın geleceği için de büyük önem taşıyor. Türk enerji sektörünün uluslararası platformda söz sahibi olması ve rekabet gücünün artması için dünyamızın geleceğine öncelik veren sürdürülebilir iş anlayışının bir an önce benimsenmesi gerektiğine inanıyoruz.”

 

Gözde Yeniova  gyeniova@capital.com.tr
Yazımızı beğendiniz mi?

Size daha güzel hizmet sunabilmemiz için lütfen bize destek olun. Yazımızı aşağıdaki sosyal medya sitelerinde paylaşabilirsiniz.

Bunu da İnceledinizmi ?

Devlet gibi şirketler

Öyle böyle değil, çok büyükler. Ciroları Belçika gibi bazı gelişmiş ülkelerin gayrisafi yurtiçi hasılalarını bile …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir