Dünyadan ve Türkiyeden Güncel Haberler

Çocuğunuz doğuştan sigortalı olsun ister misiniz?

Sigorta şirketleri, geleceğini planlayan annelere özel sağlık sigortalarında doğum teminatı sunarak hem anneleri hem de bebeklerini koruma altına alıyor.

bebek sigortasi

AİLE olmak denildiğinde hayalimizde hemen şen çocuk kahkahaları yer alır. Geleceğini planlayan ailelerin belki de en önemli ve ilk isteği çocuk sahibi olmaktır. Sigorta şirketleri de bu ailelere, özel sağlık sigortalarında sunduğu doğum teminatı ile destek oluyor. Gelecek planlarında hamilelik olan anne adayları, sağlık sigortalarına doğum teminatı ekleyerek, hamilelikleri sırasındaki kontroller ve doğumdaki hastane giderlerini karşılayabiliyor.

Doğum teminatı ile sunulan güvenceler

•    Doğuma ilişkin masrafların yüzde 100’ü

•    Hamilelik sırasındaki takip giderleri

•    Doğum sırasında ameliyathane ile ilgili harcamalar

•    Doğum sırasında anne ve bebekte oluşabilecek komplikasyonlara müdahale
•    Doğumsal hastalıklar

•    Zorunlu kürtaj operasyonları

•    Gebelikten korunma amacı ile gerçekleştirilen operasyonlar

Anne adayları vakit kaybetmemeli

Planlı hamilelik ile çocuk sahibi olmak isteyen annelerin elini çabuk tutması gerekiyor. Çünkü özel sağlık sigortalarında doğum teminatı bekleme süresi esası var. Yani, anne adayları ancak poliçenin ikinci yılında doğum teminatı hakkı kazanabiliyor.

Doğum teminatıyla özel anlaşma yapılan sağlık kurumlarmm kadrolu hekimleri tarafından gerçekleştirilen hamilelik takibi (periyodik doktor muayeneleri, tetkikler) normal doğum, sezeryan, yeni doğan bebeğe ait standart giderler limitsiz olarak özel şartlar dahilinde karşılanıyor.

Yenidoğan bebeklere de güvence

Bireysel özel sağlık sigortanızla kazandığınız doğum teminatı ile yenidoğan bebeğinize de sigorta güvencesi sunmuş oluyorsunuz. Doğum teminatı kazanan sigortalı annenin yenidoğan bebeği doğduğunda sigortalı bir birey oluyor ve doğumsal hastalıkları güvence altına alınmış oluyor. Şirketten şirkete değişen uygulamalar ile de bebeğin çeşitli ihtiyaçları sigorta tarafından karşılanıyor.

Her bir bebek için 42 bin TL kuvöz teminatı sunuyoruz

Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Metin Oğuz: Sağlık sigortası güvencesi altındaki sigortalılarımızın doğum teminatı ile ilgili giderleri, poliçelerinin ikinci yılında ödeniyor. Doğum teminatlı bir poliçeye sahip olarak 1 yılını tamamlayan sigortalılara, hamilelik süresince hamilelik ile ilgili her türlü doktor muayene, tetkik ve tedavi giderleri, doğum giderleri teminatı limitinden düşülmek şartıyla poliçede belirtilen limit ve oran dahilinde ödeniyor.

Bu teminat kapsamında, normal doğum, sezaryen ile doğum giderleri, hamilelik rutin kontrollerine ait giderler ile hamilelik ve doğumun neden olduğu rahatsızlıklara ilişkin giderler (Zorunlu kürtaj, düşük, düşük tehdidi, hamilelik kusmaları, doğum sonrası komplikasyonları vb.] ödeniyor.

Doğumun hemen sonrasında, bebek hastaneden çıkmadan, sağlıklı yeni doğan bebek ile ilgili olarak yapılan muayene, rutin tetkik ve kontrollere ait giderler doğum teminat limitleri dahilinde ödeniyor.

Doğum teminatlı sağlık sigortasına sahip olan ve doğum teminatına hak kazanmış sigortalıların yeni doğan çocukları, doğum tarihinden sonraki 15 gün içinde başvuru yapılması ve sigortalanmaları durumunda, -doğum tarihi itibarıyla- hayat boyu yenileme garantisi hakkı kazanıyor. Bu durumda bu çocukların doğuştan gelen hastalıklarına ait giderleri poliçe kapsamında ödeniyor. 15 günden daha ileriki bir tarihte sigortalanan çocuklar ise başvuru tarihi itibarıyla ve hayat boyu yenileme garantisi verilerek sigortalanabilmekte; ancak, bu çocukların doğuştan gelen hastalıklarına ait giderler ödenmiyor.

Doğum teminatı ile birlikte, sigortalılarımıza sunduğumuz çok önemli bir teminat da, yeni doğan kuvöz teminatı. İkiz, üçüz veya daha fazla sayıda bebeğin dünyaya gelmesi ve bebeklerin tümünün kuvöz ihtiyacının ortaya çıkması durumunda, yeni doğan kuvöz teminatı her bir bebek için 42 bin TL olarak devreye giriyor.

Sadece gebelik değil rutin kontroller de teminat kapsamında

Güneş Sigorta Sağlık Sigortaları Grup Müdürü Elvan Atalay: Özel sağlık sigortalarında teminat kapsamında doğum da bulunan bir ürünü tercih eden sigortalılar, sigortalılıklarının ikinci yılında bu teminattan yararlanmaya başlayabiliyor. İkinci yıl içinde gebe kalınması halinde rutin gebelik tetkik ve muayeneleri ile doğum ve gerek olması halinde gebelik komplikasyonları da (aşırı bulantı ve kusma nedeniyle hastane yatışları, düşük tehdidi halinde

gerçekleştirilecek müdahaleler) doğum teminatından karşılanıyor. Doğum teminatı yerine aile planlaması teminatı adını kullanmayı tercih ediyoruz, çünkü teminatımız yalnızca doğumun değil gebelikteki rutin kontrollerin ya da gerçekleşebilecek komplikasyonları da karşılıyor. Ayrıca gebelikten korunma amacı ile gerçekleştirilen operasyonlar da aile planlaması teminatı kapsamında değerlendiriliyor. Doğum masrafları şirketimiz tarafından karşılanan yeni doğan bebekler, doğdukları tarih itibariyle ömür boyu yenileme güvencesi ile sigortalanarak GÜNEŞ BEBEK olma avantajından yararlanıyor. Güneş bebeklere, özel şartlarda belirtilen bekleme süreleri uygulanmıyor ve doğumsal hastalıkları kapsam içerisinde değerlendiriliyor.

Yenidoğan hemşireler, anneleri evlerinde bilgilendiriyor

Aksigorta Sağlık Genel Müdür Yardımcısı Cem Köylüoğlu: Özel sağlık sigortalarında doğum teminatı bulunan bir plan seçilip başladıktan sonra bir yıllık bir bekleme süresi vardır. Doğum ve hamilelik ile ilgili rutin kontroller, bekleme süresinin dolmuş olmasından itibaren hastane yatışları, doğum, sezaryen, düşük ve/veya bunlardan kaynaklanan komplikasyonlar, doğum teminatı limiti kapsamında değerlendirilir. Ayakta tedavi teminatının seçilmiş olması kaydı ile hamilelik ile ilgili rutin kontroller ayrı bir teminat limitinden karşılanarak sigortalının doğum teminatının limitinin azalmaması sağlanmaktadır.

Ayrıca doğum giderleri şirketimiz tarafından karşılanan yeni doğan bebeklere, belirlenen süre ve şartlarda poliçeye girişinin yapılması durumunda, doğuştan gelen hastalık ve sakatlıklar için teminat verilirken bekleme süresi de uygulanmaz. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa’da verdiğimiz hizmet kapsamında Aksigorta Bireysel Sağlık Sigortası bulunan anneler, doğumlarının ardından bir hafta içinde deneyimli yenidoğan hemşiresi tarafından evlerinde ziyaret ediliyor.

Uzman hemşireler tarafından anne ve bebeklerinin genel bakım ve kontrolleri
yapılarak, en çok ihtiyaç duyulan konularda bilgilendiriliyorlar.

Hem indirmesi hemde kullanımı tamamen ücretsiz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu