Makaleler

40 Yaş ve Üzeri İnsanların Demografik/Sosyolojik Özellikleri

40 Yaş ve Üzeri Kesimin Sundukları Ekonomik Potansiyel

“Yaş otuz beş, yolun yarısı eder”

cümlesi ile başlayan Cahit Sıtkı Tarancı şiirini bilmeyen yoktur. Ama orta yaşın 35 olması, çok gerilerde kaldı. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre bugün orta yaş 45-59 arası sayılıyor. Ayrıca bazı bilim insanları, tıp ve teknolojideki gelişmelerle yaşam süresinin 200 yıla kadar çıkarılabileceğini ileri sürüyor. Türkiye, halen genç nüfus yapısını korumakla birlikte doğurganlık seviyesinde düşüş kaydediyor.

Dolayısıyla 15 yaşından küçük olan nüfusun payı azalırken çalışma çağındaki nüfusu oluşturan 15-64 yaş artıyor. 1906 yılında Avrupa’da erkekler 37-38, kadınlar 42 yıl yaşıyordu. Bugün doğan kız çocuklarının 90 yaş üzerinde yaşayacağı düşünülürse, artık 40 yaş ve üzeri kişilerin gençlik çağını sürdürdükle rini düşünebiliriz… İşte, Trend Group ve Boston Consulting Group’un çalışmalarından yararlanarak 40 yaş ve üzeri kesimin demografik/sosyolojik özellikleri ve sundukları ekonomik potansiyel…

Yaşam süresi uzuyor. Gelişmiş ülkelerde ortalama yaşam süresi 75-80 arasında. Türkiye’de de medyan yaş 28 olmasına rağmen yaşam süresi bu rakamlara yaklaştı. Geçmişe kıyasla insanlar kaliteli yaşlanmanın peşindeler. Yaşamın ikinci evresi diyebileceğimiz 40 yaş ve üzeri eskiden emeklilik yaşıydı, şimdi ise yeni bir bayatın başlangıcı. Bu yaş grubundakiler yeniden iş kuruyorlar, evleniyorlar, çocuk sahibi oluyorlar, arabalarını değiştiriyorlar, eğitime, spora daha fazla önem veriyorlar. Türkiye, nüfusu genç bir ülke. Bu nedenle odakta gençler var. Ancak tüketim değeri olarak baktığımızda 40 yaş ve üzeri grup, ekonominin yeni dinamiği…

GENÇLER GİBİ YAŞIYORLAR

40’lı yaşlarını sürmekte olan kişilerin gelir düzeyi arttığı için 20’li ve 30’lu yaşlarda sahip olamadıkları bir harcama modeline göre yaşamaya başlıyorlar. Zevklerini hayatlanna yansıtarak gençler gibi yaşıyorlar. Bununla birlikte evlenme yaşı 15-49 grubunda yer alan kadın ve erkekler de arttı. Kariyer, ticari başarı gibi hedefler öne geçmiş durumda. Öncelikle ekonomik olarak rahatlamak istiyorlar.

genc gibi yasamak

1940’ların başındaki erkekler için 23, kadınlar için 19 olan ilk evlenme yaşı günümüzde erkeklerde 27’ye kadınlarda 24’e çıktı. Üst sosyo-ekonomik sınıftaki kadınlar için bu 37-38 gibi daha ileri yaşlar da olabiliyor. Yaş gruplarına göre boşanmalara baktığımızda 2001’de boşanmalar en sık 20-29 yaşlan arasında olurken, 2010 istatistiklerine göre boşanmalar, sıklıkla 30-44 yaş gruplan arasında gerçekleşiyor. İkinci evliliğini yapıp 40’lannda bebek sahibi olanlar artıyor.

LÜKS’ÜN TÜKETİCİSİDE ONLAR

luks tuketimLüks tüketime baktığımızda 40’lı yaşlara gelen grup ekonomik olarak iyice rahatlamış, belirli sosyal statüye kavuşmuş ve temel ihtiyaçlarını karşılamış oluyor.

Bundan sonrasında hayalini süsleyen araba, hep oturmak istediği bir ev ve benzeri taleplerini karşılama eğilimine geçiyorlar.

Tüm bu veriler gelişmenin ana kaynağı olarak 40 yaş ve üstü grubu gösteriyor. Trend Group ve Boston Consulting Group’un da yaptığı çalışmalar 40 yaş üstü grubun kaliteli birer tüketici olduğunu gösteriyor.

Eski dönemlerin emeklisi olarak adlandırılan bu yaş grubu, bugünün tüketim kalitesi açısından üst sıralarda yer alıyor.

GENERATION X NESLİ

Boston Consulting Group Türkiye Genel Müdürü ve Yönetici Ortağı Burak Tansan 40 yaş ve üstü grubu “Generation X” olarak tanımlıyor. Bu grup için “İş hayatlan ve günlük hayatlarında internetin ve mobil teknolojilerin, eski yöntemlerin yerini alışına tanık olan nesil” diyor. Yeni nesil gibi tabletlerin, çift çekirdekli işlemcilerin, sosyal medyanın var olduğu değil, doğup geliştiği bir döneme tanıklık eden bu nesil, eski ile yeninin birleşiminden oluşan alışkanlık ve tercihlere sahip.

Genetarion

40 yaş üstündeki tüketici grubunu hedef alırken artan sağlık bilincine değinmek ve deneyime dayalı harcama alanlarında (seyahat gibi) ihtiyaçlara özel çözümler sunmak, başarı için gerekli önemli kriterler… Hem geleneksel hem de modern iletişim yöntemleri ile ulaşılabilen bu tüketici segmenti içindeki farklı alt grupları belirlemek, oluşturulan değer önerisi ve pazarlama kampanyalarının verimliliği için şart görülüyor.

İKİNCİ KARİYER

İnsan hayatının uzunluğu 19’uncu yüzyıldan bugüne iki katma çıktığı söyleniyor ve bu uzama eğilimi devam ediyor. Bu nedenle eskiden 30’larda başlayan orta yaş süreci, şimdi 40’lı yaşlarda hatta daha da üstüne çıktı. Zaten insan ömründeki bu uzama, tüm dünyada emeklilik ödemelerinde ve devletlerin sağlık harcamalarında açıklara neden olmaya başladıkça bu gelişmeye emeklilik yaşının uzatılması gibi önlemlerle cevap verilmeye başlandı.

ikinci kariyer

Bu gelişme teknolojideki hızlı değişimle birleşince insanlar uzayan çalışma yaşamlan boyunca birkaç kez kariyer değişikliği yapmak zorunda kalıyorlar veya bu değişikliği zaten isteyerek gerçekleştiriyorlar. Eskiden çok temel tüketici kitleden söz edildiğinde 15-35, 15-40 gibi bir yaş diliminden söz edilirdi. Yaşam süresinin uzamasıyla birlikte 40-50-60 yaş grubunun toplum içindeki oranı da artış gösteriyor. Bu elbette tüm dünyada tüketici sayısının ciddi ölçüde artması anlamına geliyor.

EĞİTİM PLANI YAPIYORLAR

40 yaş ve üstü grup için eğitim yeniden önem kazanıyor. Kendilerini her anlamda geliştirmek adına yeniden üniversiteye gidiyorlar, kurslara kayıt oluyorlar, hobileri ya da kişisel zevklerinin peşine daha rahat düşüyorlar. Pazarlama danışmanlığı hizmeti veren Markam Kurucusu Güven Borça, “2010 yılında çıkan İleri Dönüşüm Kutusu kitabımda 2009 krizinin geçici olmadığını dünyanın yeni bir döneme girdiğim, mevcut ekonomik modellerin ve kurguların tıkandığını, çok yeni şeyler yapmak ve düşünmek gerektiğini söylemiştim.

egitim plani

Gerekçelerimin başında sanayideki verim artışı ve dünyada oluşan arz fazlası geliyordu. Bir diğer gerekçe de, insan ömrünün uzamasıydı. Geçen hafta Almanya’da bindiğimiz taksinin şoförü emeklilik yaşının 67’ye çıkmasının insanları sıkıntıya soktuğunu, 60 yaş üstü kesimin iş bulmakta zorlandığını söyledi. İnsanların 20 yaşında çalışma hayatına başlayıp 40-45 yaşında emekliye ayrılması ve 60-65 yaşlarında ölmesi üzerine kurulu mevcut sistem giderek daha fazla zorlanacak. Hadi bu devletin sorunu. Ancak ekstradan 40 yıl daha yaşayacak insanlara yapacak yeni şeyler de sunmak gerekecek. Bu ekstra hayatı nasıl dolduracaklar? Örneğin, ikinci eğitim çok hızla büyüyecek. İnsanlar 50 yaşından sonra bir üniversite daha okumak isteyecekler” diyor.

ŞEHİR MERKEZİNE DÖNÜYORLAR

40 yaş üzerindeki profil, şehir merkezinde yaşamak istiyor. Gelir düzeyi yükselen bu grup yaşam alanını mümkün olduğunca merkeze çekiyor. Bu grupta fınans tabiriyle sepetinde gayrimenkul enstrümanını da bulundurmak isteyenler yer alıyor. Söz konusu yatırımcılar projelere olabildiğince başlangıçta girerek getiri yüzdelerini artırmayı hedefliyorlar.

sehir merkezine donuyorlar

Giz High-End Estate Genel Müdürü Özgür Baykut, birkaç değişik yönelim olduğunu söylüyor: “40 yaş ve üstü profilinde çocuk sahibi olanların bir kısmı gayrimenkul alimim çocuklarının geleceğine yönelik olarak yapıyorlar ‘oturmasalar bile kira geliri olur’ söylemi ağırlıklı olarak kullanılıyor. O nedenle bu yaş profılinde-kiler, eğer bir evleri varsa ikinci evi alma eğilimi sergiliyorlar. Alımlarda ise güçlerini zorlayarak ulaşabilecekleri en üst seviyeyi hedefliyorlar.”

DAHA RAHAT TÜKETİYORLAR

Bu yaş grubundaki insanlar hem offline dünyayı iyi biliyorlar hem de online dünyanın içinde yaşayıp ona uyum sağlamaya çalışıyorlar. Diğer yandan uzun bir çalışma ve para kazanma süreci geçirdikleri için maddi olarak birikime sahipler, menkul ve gayrimenkul yatırımları var ve tüketirken daha rahat davranabiliyorlar.

rahat tuketim

Çalışma yaşamının içindeler ama aynı zamanda emeklilik planlan da yapıyorlar. Bu planlar da emeklilikte şehir değiştirme sakin bir bölgeye yerleşmeye, daha fazla seyahat etme veya bir emeklilik işi kurmak gibi çok değişik alternatifler aynı anda mevcut olabiliyor. Bu yaş gurubu eski alışkanlıklarını sürdürmeyi, alıştıkları markalan giymeyi, alıştıkları yerde yemek yemeyi seviyorlar ama yeni şeyler denemekten de geri kalmıyorlar. Bir açıdan muhafazakar sayılabilirler ama yeni koşullara uyum konusunda da deneyime sahipler.

YENİ 40, ESKİ 30

Artık insanlar daha geç evleniyor, daha geç çocuk sahibi oluyor, “yeni 40, eski 30” olarak da bu durumun açıklandığını görüyoruz. 2012 TÜİK istatistiklerine göre boşanmaların yüzde 40’ı bu yaşlarda gerçekleşiyor. Her yıl yaklaşık 40 yaşından büyük 100 bin kişi boşanıyor ve yeni hayata adım atıyor.

yeni 40 eski 30

Değişen bir diğer dinamik de anne olma yaşı. 2001 yılında yapılan doğumlardan sadece yüzde 25’i 30 yaş üstündeki kadınlar tarafından yapılırken, bu oranının 2012 yılında yüzde 36’ya çıktığı görülüyor. Bu süreçte 20-24 yaş arasındaki kadmlann yaptığı doğumlar 100 bin azalırken, 30-34 yaş arasındaki kadınların yaptığı doğumlar 100 bin artıyor. Bu da artık kadınların çok daha geç yaşlarda anne olduklarını gösteriyor. BCG’nin tüm Türkiye’deki kadınları kapsadığı son tüketici araştırmasında kadınların hayata bakışlarının değiştiği yaş seviyesi 35 olarak tespit edildi. 35 yaşına kadar kadınlar daha çok kendi istekleri, ev ihtiyaçlan gibi konulara odaklanırken, sonrasında çocukla ilgili konulara odaklanıyorlar.

BİLİNÇLİ TÜKETİCİLER

Tabii bu grubun genç tüketiciye göre önemli bir farkı da daha sakin, daha istikrarlı davranmaları ve daha dengeli yaşam arayışı içinde olmaları. İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Güventürk Görgülü, davranış özellikleri yanında yaşın getirdiği fiziksel özelliklere de dikkat etmek gerektiğini belirtiyor: “En basitinden 40 yaşını geçiren bir insanın 20 yaşındaki gibi olmadığı ortada.

bilincli tuketici

Bu insanların girdikleri markette iyi aydınlatılmış raflar, kullanma tarihi veya kullanım bilgisi karınca duası gibi yazılmış ürünlerle karşılaşmak istemediklerini markaların iyi bilmesi gerekiyor. Bu yaş grubu saydığım nedenlerden dolayı bazı sektörler için ayrıca önem taşıyor. Turizm, otomotiv, mesleki eğitim, konut ve ev hizmetleri, sağlık, wellness ve benzeri sektörler 40 yaş üstü tüketici grubuna bağlı ciddi bir büyüme potansiyeline sahip bulunuyor”.

KENDİLERİNE HARCIYORLAR

40 yaş üzeri grup artık daha sosyal bir yaşam tarzına sahip. Bunda artan eğitim, çalışma oranı ve kişisel gelirin etkisi büyük… Daha iyi giyinmek, teknolojiden faydalanmak, daha çok seyahat etmek isteyen bir grup var karşımızda. Hafta sonları ve tatilleri şehir dışında geçiriyorlar. Trend Group Kültürel Kodlar Araştırması sonuçlarına göre 40+ yaş grubu 40- grubuna göre daha fazla yüz/vücut bakımı yaptırıyor.

yuz bakimi

40+ yaş grubu ayda ortalama 0,96 kez yüz/vücut bakımı yaptırırken, 40- yaş grubunda bu oran 0,59. 40+ yaş grubu 40- yaş grubuna göre daha fazla diyetisyene gidiyor. 40+ yaş grubu ayda ortalama 0,20 kez diyetisyene giderken, 40- yaş grubu 0,09 kez gidiyor. Hayatın içerisine daha çok katılan kitlenin tüketimin her alanında olduğu aksesuar da kişisel zevkleri arasında yer alıyor. Özellikle saat ve mücevher ön plana çıkıyor. Mücevher tüketiminin gelirle doğru orantılı olduğu düşünüldüğünde 40 yaş üzerinde kişisel gelirini belirli seviyelerin üzerine taşıyabilmiş tüketicilerin değeri daha da öne çıkıyor.

Yeniliklere daha açıklar.

NURHAN KEELER
Trend Group Yönetim Kurulu Başkanı

nurhan keeler“İnsan ömrü uzuyor. Eskisi gibi ‘unumu eledim, eleğimi astım’ durumu yok. İnsanlar yaş aldıkça da hayatın içinden çıkmıyorlar. Malum Türkiye gibi nüfusu genç olan ülkelerde hep genç yaşlara odaklanılıyor. Oysa satın alma gücü yüksek grup 40 yaş ve üstü. Bu grup da tıpkı gençler gibi yeni şeyleri denemeye açıklar. Prestij olsun diye değil kendi için yaşamaya ve tüketmeye başlıyorlar.

Mesleğini, eşini, yaşadığı şehri hatta ülkesini bile değiştirebiliyor. Toplum baskısı ve aile için yaşamak yerine kendilerine dönüyorlar. Ustalık ve tecrübe dönemlerini, gençler ve toplumdaki ihtiyaç sahipleri ile paylaşmaya meyilli oluyorlar. Markalar açısından da bazı ezberler bozuluyor. Türkiye nüfusu genç olduğu için şimdiye kadar yapılan marka iletişimi çalışmalarında hep gençler hedeflendi ve gençlere yönelik ürün pazarlarında büyük ölçüde doyuma ulaşıldı. Aynca 40 yaş üstü grup yeni mecralardan, sosyal medyadan uzaktı şimdiye kadar. Ancak teknolojik gelişmede de doyuma doğru gidiliyor. 30’lu yaşlarda teknolojiyle tanışan bu insanlar 50’li yaşlarda çok da geri kalmayacaklar”.

NASIL TÜKETİYORLAR?

Sağlıklarına dikkat ediyorlar ve bunun için pahalı ürünleri satın almaya sıcak bakıyorlar:

 • Yüzde 33’ü taze gıdada, yüzde 40’ı organik gıdada daha pahallı alternatifleri satın alıyorlar. Bu oranlar 25-40 yaş arası grubun yaklaşık iki katı.

Sağlıksız ürün ve tüketim alışkanlıklarından uzak duruyorlar:

 • Üçte biri fast-food restoranlarına gitmediğini söylüyor.
 • 25-40 yaş arası grup için bu oran sadece yüzde 5.
 • Dondurulmuş gıda, çikolata gibi ürünlerde daha ucuz alternatiflere yönelmeyi planlıyorlar

Eğlenceye para harcamıyorlar. Seyahat etmek istiyorlar:

 • Bu grubun yüzde 20’si eğlenceye para harcamadığını söylüyor.
 • 50 yaşın üstü grup ise yüzde BO’u eğlenceye para harcamıyor.
 • Finansal gücü yetenler daha pahallı alternatiflere, bütçesi kısıtlı olanlar ise daha ucuz ve böylece daha çok gezebilecekleri alternatiflere yöneliyorlar.

Giyim gibi alanlarda ucuz alternatiflere yöneliyorlar:

 • Yüzde 40’ı giyim alışverişlerinde daha ucuz alternatiflere yöneleceğini söylüyor. 25 – 40 yaş arasıda bu oran yüzde 25.
 • Giyim de ucuza yönelseler de spor ayakkabı gibi sağlıkla ilgili konularda hala daha pahallı alternatifleri satın almayı düşünenlerin oranı yüzde 30 civarında.

Evleri için aldıkları ürünlerde kaliteye önem veriyor:

 • Mobilya, beyaz eşya gibi ev eşyası alışverişlerinde pahalı alternatiflere yönelmeyi düşünen grup bu segmentteki tüketici. Yüzde 25 ile diğer gruplardan 10-15 puan önde yer alıyorlar.

ESKİ VE YENİNİN SENTEZİ…

 • Bu grup hem eski hem de yeninin kesişiminde yer aldıkları için kendi içlerinde alt grupları mevcut. Ayrıca bazı konularda tutucu iken ve daha eskiye ait yönlerini ön plana çıkartırken bazı konularda da yeniye ait tercihler yapabiliyorlar. Örneğin, interneti yoğunlukla R0P0 (Research Online Purchase Offline) için kullanabilirken, online alışverişe temkinli yaklaşabiliyorlar.
 • Gelecekte kendilerini huzurlu görmek istiyorlar.
 • Tecrübelerinin artmasıyla kendilerine güven yüksek.
 • Teknoloji ile daha iç içe, mobil iletişim, banka ve kredi kartını sıklıkla kullanıyor, interneti daha etkin kullanıyorlar. Teknolojik ev aletleri satın alıyorlar.
 • işlenmiş gıdalardan uzak duruyor, doğaya dönüyor, çevreci ürünlere yöneliyorlar.
 • Gazeteye internet üzerinden ulaşıyor.
 • AVM’lere daha çok gidiyorlar. En büyük harcama kalemlerini pazar, market, ev gereçleri ve giyim oluşturuyor.
 • Anne-baba olmaya başlıyorlar.
 • Daha çok spor yapıyorlar. Kişisel bakıma dikkat ediyorlar.
 • Daha olgun hissediyorlar, daha sağlıklı kararlar alıyorlar. Hayalperestlik azalıyor, geleceğe yatırım yapıyor, eskiye göre her şeyi daha olumlu görüyorlar.

40+ TÜKETİCİLERİ İÇİN GÜVEN ÖNEMLİ

İki modelimiz, bu gruba yönelik

Yaşamın hızına ayak uydurmak isteyen, değişimin bir gereksinim, yeni başlangıçların bir hayat döngüsü olduğunu düşünen insanların sayısı hızla çoğalıyor. 40’lı yaşlar, 20’li yaşların heyecanlı ve gelecek endişesi taşıyan, çevre uyaranlarından duygusal açıdan etkilenen kimliğinden kurtularak daha emin, hayatı deneyimlemiş ve özgür bir dönemi temsil ediyor. 40 yaş üstü kitle, iş ve özel hayatındaki değişimleri daha kolay kabulleniyor, yaşamdan daha çok haz almak istiyor. Bu noktada, her alandaki yenilikleri özellikle trend markaları takip ediyor, tarzını yansıtan her değişimi yaşamına dahil ediyor. Fiat günümüz tüketici beğeni ve ihtiyaçlannı göz önünde bulundurarak, farklı yaşam tarzlarını yansıtacak özel konseptler geliştiriyor ve sürekli yenileniyor. Bu anlayış çerçevesinde, her yeni tasarım ve teknolojik yenilik öncesinde, hedef kitlenin nabzını tutacak, beklentilerini analiz eden özel araştırmalar yapıyoruz. Bu noktada iki farklı ürünümüz bu yaş grubu için öne çıkıyor. Fiat 500L ve Fiat Freemont.

Samimiyet, onlar için vazgeçilmez

Güven unsuru ve duygusal bir bağ oluşturmak en kritik noktalar olarak öne çıkıyor. Marka algısını şeffaflık, liderlik ve samimiyet üzerine konumladı-ğınızda 40 yaş üzeri tüketicilerin gözünde vazgeçilmez olabilmeniz için doğru anahtarları kullanıyorsunuz. Aslında sadece 40 yaş için değil, günümüz tüketici davranışlarına göre de en doğru iletişim şeffaflık ve samimiyetten geçiyor. Altınbaş markası olarak satış personelimiz ve mağaza tasarımımız ile 40 yaş üzeri tüketicilere samimi ve profesyonel bir alışveriş deneyimi yaşatıyoruz. Marka iletişiminde güvenilirliği sahiplenerek mücevher sektörünün en güvenilir markasını yaratıyoruz. Tarz sahibi tasarım odaklı segmentlere yönelik değer önerimizi güçlendirmek adına tasarım ekibimiz güçlendiriyoruz.

GÜVENE DAYALI İLETİŞİM ÖNCELİKLİ

Müşteri portföyümüz içerisinde 40+ üç gruba ayrılıyor: Birinci grup aile şirketlerinin yönetimine geçen ve vizyonlarıyla ileriye taşıyanlar, diğer bir grup ise fırsatları okuyup doğru yatırımlar yapanlar, üçüncü grup ise iyi eğitimli beyaz yaka olarak çalışma hayatına başlayıp bugün üst yönetici konumunda olanlar. Bu segment ne istediğini biliyor ve eğer dinlerseniz size tarif ediyor. Dinlenmediğinde çok çabuk geri adım atabiliyor. 40 + segmenti aynı dili konuşabildiği, kurum ve kişilerle iletişim kurmayı tercih ediyor. Biz iletişimin ön planda olduğu bir modelle ilerliyoruz. Önceliğimiz mal satışı değil. Güvene dayalı bir iletişim kurduğunuzda satış zaten ilişkinin sonucu olarak geliyor.

MARKALARA 40+ TÜYOLARI

–    Şirketler medya planlarını 40 yaş ve üstünde kesmemeliler.

–    Genç yaşı değil bu grubu da hedef kitle olarak görmeliler.

–    Ürünün veya hizmetin hem duygusal hem fonksiyonel olarak bu grupta ne ifade ettiğini anlamalılar.

–    Bu grubun deneyim ve beklentilerinden faydalanmalılar.

–    Bu dönemin fiziksel duygusal ihtiyaçlarını saptamalılar.

–    Markaların özellikle dikkat etmesi gereken şey bu grubun artık deneyimi ve geliri yüksek olduğu için bir müşteri kaybı, 20’li yaşlardaki 30-40 müşteri kaybına eşittir. O nedenle burada müşteriyi elde tutma stratejilerinin kazanma stratejisinden çok daha yoğun olması gerekir.

–    Markalar son yıllarda daha fazla dinamik reklamlar veriyor, markalarını gençleştiriyorlar. 10 yıl önce Polo Ralph Lauren’de turuncu bir şort göremezken, şimdi rengarenk kullanımlar var.

–    Markalar genç nüfus ezberini bırakmalılar. Çünkü paralı orta yaş ve üstü nüfus ekonominin yeni itici gücü. Genç İletişimcilerin onları anlama ve onlarla empati kurma yönünde daha fazla çaba göstermesi gerekiyor.

TAKİP ETTİKLERİ MARKALAR

–    İş kıyafeti: Ermenegildo Zegna, Corneliani, Faconnable, Enzo Sartori, Etro, Beymen, Brooks Brothers, Damat, Canali

–    Günlük kıyafet: Mudo, Timberland, Polo Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Massimo Dutti, Paul& Shark, Giorgio Armani, Uniqlo, Lacoste, Replay, Brooks Brothers

–    Ayakkabı: Puma, Clarks, Church’s, Sebago, Florsheim, Prada, Tod’s, Salvatore Ferragamo, Kemal Tanca

–    Saat: Bulgari, Armani, Fossil, Longines, Rolex, Graham, Guess TagFleuer, Cerrutti

–    Teknoloji: Blackberry şirket tercihi olduğu ve mailleri anında almak için kullanılıyor. iPhone internet hızı ve eklentileri daha rahat görmek için tercih ediliyor. iPhone veya diğer markalardan sıkılanlar HTC’ye kayıyor.

Esra Kızıltan

Hem indirmesi hemde kullanımı tamamen ücretsiz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu