Makaleler

40 Yaş ve Üzeri İnsanların Demografik/Sosyolojik Özellikleri

40 Yaş ve Üzeri Kesimin Sundukları Ekonomik Potansiyel

“Yaş otuz beş, yolun yarısı eder”


cümlesi ile başlayan Cahit Sıtkı Tarancı şiirini bilmeyen yoktur. Ama orta yaşın 35 olması, çok gerilerde kaldı. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre bugün orta yaş 45-59 arası sayılıyor. Ayrıca bazı bilim insanları, tıp ve teknolojideki gelişmelerle yaşam süresinin 200 yıla kadar çıkarılabileceğini ileri sürüyor. Türkiye, halen genç nüfus yapısını korumakla birlikte doğurganlık seviyesinde düşüş kaydediyor.

Dolayısıyla 15 yaşından küçük olan nüfusun payı azalırken çalışma çağındaki nüfusu oluşturan 15-64 yaş artıyor. 1906 yılında Avrupa’da erkekler 37-38, kadınlar 42 yıl yaşıyordu. Bugün doğan kız çocuklarının 90 yaş üzerinde yaşayacağı düşünülürse, artık 40 yaş ve üzeri kişilerin gençlik çağını sürdürdükle rini düşünebiliriz… İşte, Trend Group ve Boston Consulting Group’un çalışmalarından yararlanarak 40 yaş ve üzeri kesimin demografik/sosyolojik özellikleri ve sundukları ekonomik potansiyel…

Yaşam süresi uzuyor. Gelişmiş ülkelerde ortalama yaşam süresi 75-80 arasında. Türkiye’de de medyan yaş 28 olmasına rağmen yaşam süresi bu rakamlara yaklaştı. Geçmişe kıyasla insanlar kaliteli yaşlanmanın peşindeler. Yaşamın ikinci evresi diyebileceğimiz 40 yaş ve üzeri eskiden emeklilik yaşıydı, şimdi ise yeni bir bayatın başlangıcı. Bu yaş grubundakiler yeniden iş kuruyorlar, evleniyorlar, çocuk sahibi oluyorlar, arabalarını değiştiriyorlar, eğitime, spora daha fazla önem veriyorlar. Türkiye, nüfusu genç bir ülke. Bu nedenle odakta gençler var. Ancak tüketim değeri olarak baktığımızda 40 yaş ve üzeri grup, ekonominin yeni dinamiği…

GENÇLER GİBİ YAŞIYORLAR

40’lı yaşlarını sürmekte olan kişilerin gelir düzeyi arttığı için 20’li ve 30’lu yaşlarda sahip olamadıkları bir harcama modeline göre yaşamaya başlıyorlar. Zevklerini hayatlanna yansıtarak gençler gibi yaşıyorlar. Bununla birlikte evlenme yaşı 15-49 grubunda yer alan kadın ve erkekler de arttı. Kariyer, ticari başarı gibi hedefler öne geçmiş durumda. Öncelikle ekonomik olarak rahatlamak istiyorlar.

genc gibi yasamak

1940’ların başındaki erkekler için 23, kadınlar için 19 olan ilk evlenme yaşı günümüzde erkeklerde 27’ye kadınlarda 24’e çıktı. Üst sosyo-ekonomik sınıftaki kadınlar için bu 37-38 gibi daha ileri yaşlar da olabiliyor. Yaş gruplarına göre boşanmalara baktığımızda 2001’de boşanmalar en sık 20-29 yaşlan arasında olurken, 2010 istatistiklerine göre boşanmalar, sıklıkla 30-44 yaş gruplan arasında gerçekleşiyor. İkinci evliliğini yapıp 40’lannda bebek sahibi olanlar artıyor.

LÜKS’ÜN TÜKETİCİSİDE ONLAR

luks tuketimLüks tüketime baktığımızda 40’lı yaşlara gelen grup ekonomik olarak iyice rahatlamış, belirli sosyal statüye kavuşmuş ve temel ihtiyaçlarını karşılamış oluyor.

Bundan sonrasında hayalini süsleyen araba, hep oturmak istediği bir ev ve benzeri taleplerini karşılama eğilimine geçiyorlar.Tüm bu veriler gelişmenin ana kaynağı olarak 40 yaş ve üstü grubu gösteriyor. Trend Group ve Boston Consulting Group’un da yaptığı çalışmalar 40 yaş üstü grubun kaliteli birer tüketici olduğunu gösteriyor.

Eski dönemlerin emeklisi olarak adlandırılan bu yaş grubu, bugünün tüketim kalitesi açısından üst sıralarda yer alıyor.

GENERATION X NESLİ

Boston Consulting Group Türkiye Genel Müdürü ve Yönetici Ortağı Burak Tansan 40 yaş ve üstü grubu “Generation X” olarak tanımlıyor. Bu grup için “İş hayatlan ve günlük hayatlarında internetin ve mobil teknolojilerin, eski yöntemlerin yerini alışına tanık olan nesil” diyor. Yeni nesil gibi tabletlerin, çift çekirdekli işlemcilerin, sosyal medyanın var olduğu değil, doğup geliştiği bir döneme tanıklık eden bu nesil, eski ile yeninin birleşiminden oluşan alışkanlık ve tercihlere sahip.

GENETARİON

40 yaş üstündeki tüketici grubunu hedef alırken artan sağlık bilincine değinmek ve deneyime dayalı harcama alanlarında (seyahat gibi) ihtiyaçlara özel çözümler sunmak, başarı için gerekli önemli kriterler… Hem geleneksel hem de modern iletişim yöntemleri ile ulaşılabilen bu tüketici segmenti içindeki farklı alt grupları belirlemek, oluşturulan değer önerisi ve pazarlama kampanyalarının verimliliği için şart görülüyor.

1 2 3 4Sonraki sayfa

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu