Güncel Ekonomi Haberleri

2019 yılı para ve kur politikası

Merkez Bankası, yayımladığı son raporunda 2019 yılında uygulanacak para ve kur politikasını açıkladı. Buna göre, TCMB’nin nominal ya da reel herhangi bir kur hedefi bulunmuyor. Dalgalı döviz kuru rejimi uygulanması devam ediyor…

Para ve kur politikası

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası’nın temel amacı fiyat istikrarını sağlamaktır. Buna bağlı olarak para politikası kararları, enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer tüm unsurlardaki gelişmeler dikkate alınarak oluşturuluyor. Dolayısıyla TCMB, fiyat istikrarı açısından destekleyici bir unsur olan finansal istikrarı da gözetiyor. Bu doğrultuda TCMB, 5 Aralık 2018’dc yayımlanan 2019 Para ve Kur Politikası Raporu’nu çok dikkatli ve doğru okumak gerekiyor. Raporda öne çıkan tema, TCMB’nin nominal ya da reel herhangi bir kur hedefi bulunmadığı, dalgalı döviz kuru rejimi uygulamasının devem edeceğidir.

2019 yılı para ve kur politikası

Uygulanmakta olan kur rejiminde, döviz arz ve talebini belirleyen esas unsurlar, iktisadi temeller, uygulanan para ve maliye politikaları, uluslararası gelişmeler ve beklentiler olarak sıralanıyor. Ancak, döviz kurunun iktisadi temellerden belirgin şekilde kopması veya aşırı oynaklıkların finansal istikrara dair risk oluşturması halinde bu duruma kayıtsız kalınmayacağı da ifade ediliyor. “Döviz kurundaki hareketlerin fiyat istikrarını kalıcı olarak etkilemesi durumunda ise, TCMB para politikası duruşunu değiştirerek gerekli tepkiyi verecektir” ifadesi dikkat çekiyor. TCMB, döviz piyasasının etkin bir şekilde çalışabilmesi için döviz kuru gelişmelerini ve buna dair her türlü risk faktörünü yakından takip etmeye, gerekli önlemleri almaya ve ilgili araçları kullanmaya devam edeceğini vurguluyor.

ENFLASYON HEDEFİ

“Para politikası, enflasyonu bu hedefe kademeli olarak yaklaştıracak şekilde oluşturulacaktır” ifadesi dikkat çekiyor. TCMB tarafmdan enflasyon raporlarında güncellcncn tahminler, belirlenen politikalarla enflasyonun öncelikle tek hanelere indirilmesi; daha sonra kademeli olarak azalarak yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanması hedefleniyor. Yılsonunda gerçekleşen enflasyonun belirsizlik aralığının dışında kalması durumunda ise hesap verebilirlik ilkesi gereği Hükümete “Açık Mektup” yazılacağı belirtiliyor.

KUR POLİTİKASI

Dalgalı döviz kuru rejimi uygulamasının devam edeceği, uygulanmakta olan kur rejiminde döviz arz ve talebini belirleyen esas unsurlar, iktisadi temeller, uygulanan para ve maliye politikaları, uluslararası gelişmeler ve beklentiler olarak ortaya konuluyor. TCMB’nin nominal ya da reel herhangi bir kur hedefi bulunmadığı ancak, döviz kurunun iktisadi temellerden belirgin şekilde kopması veya aşırı oynaklıkların finansal istikrara dair risk oluşturması halinde bu duruma kayıtsız kalınmayacağı ifade ediliyor. Döviz kurundaki hareketlerin fiyat istikrarını kalıcı olarak etkilemesi durumunda ise, TCMB para politikası duruşunu değiştirerek gerekli tepkiyi vereceği, TCMB döviz piyasasının etkin bir şekilde çalışabilmesi için döviz kuru gelişmelerini ve buna dair her türlü risk faktörünü yakından takip etmeye, gerekli önlemleri almaya ve ilgili araçları kullanmaya devam edeceği belirtiliyor.

PARA POLİTİKASI

“Önümüzdeki dönemde (2019) iletişim politikası destekleyici bir araç olarak etkin bir biçimde kullanılacak olup, para politikası uygulamalarının kamuoyu ile iletişiminin etkin bir şekilde yapılabilmesi amacıyla bilgilendirme toplantılarıyla tanıtılmasına devam edilecektir” ifadesi de raporun dikkat çeken bir başka noktası. Para politikası ile maliye politikası arasındaki eşgüdüm enflasyonla mücadele ve makroekonomik dengelenme açısından büyük önem taşıdığından, makro politikaların ve yapısal reformlar konusunda atılacak adımların etkin bir iletişimle enflasyona odaklı ve eşgüdüm içinde oluşturulması para politikasının hareket alanını genişleterek enflasyonla mücadeleye önemli bir destek vereceği yönündeki ifade de önem taşıyor.

2018 yılı için nominal 16 milyar TL olarak belirlenen TCMB Açık Piyasa İşlemleri portföy büyüklüğü, ilave alım seçeneği saklı kalmak kaydıyla, 2019’da nominal 18.9 milyar TL olarak belirlenmiş durumda. Ayrıca, döviz piyasalarında TCMB ile söz konusu piyasalarda işlem yapmaya yetkili bankalar arasında gerçekleştirilen döviz karşılığı efektif işlemlerine 2019 yılında da devam edilecek.

Para Politikası Kurulu, 2019’da önceden açıklanan bir takvim çerçevesinde yılda sekiz toplantı yapacak olup, para politikası kararı ile kısa gerekçesi, İngilizce çevirisi ile birlikte, toplantı ile aynı gün saat 14.00’te; Kurul’un ayrıntılı değerlendirmelerini içeren toplantı özeti ise toplantıyı takip eden beş iş günü içinde TCMB internet sayfasında yayımlanacağından ilgili açıklamaları dikkatle takip etmek faydalı olacaktır.

TALHA APAK

 

Hem indirmesi hemde kullanımı tamamen ücretsiz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu