Pazarlama ve Satış

Ageless Marketing – Yaşlanmayan Pazarlama

AGELESS MARKETİNG / YAŞLANMAYAN PAZARLAMA

Ageless Marketing, hedef kitle olarak yaşlı nüfusla ilgilenen pazarlamaya verilen isim17. Elli üstü j (50 +) olarak da anılan bu tüketici grup, farklı pazarlama yaklaşımlarını gerektiriyor. Yaşlanmayan Pazarlama terimi ilk defa David B. Wolfe’un 1990 yılında yayınla-’• dığı “Serving the Ageless Market” kitabında kullanıldı. ABD ve Avrupa’da satınalma gücünün bü-: yükçe bir bölümü, orta yaştaki ve giderek yaşlanan nüfusun elinde. Yaşı 40’ın üstündeki tüketiciler çoğunluğu teşkil ediyor. Bu kitleyi anlamak ve onlara bir şeyler satabilmek için yeni araştırmalar ve yeni yaklaşımlar gerekiyor. Temel değerleri, satınalma davranışları, motifleri ve duygusal faktörleri itibariyle bu nesli yakından tanıyabi-len, Nezv Balance firması 1997’den beri yerinde sayan spor ayakkabı i piyasasında % 25’lik bir yıllık büyümeyi “ageless marketing” temalarını kullanarak başarabilmiş.

Ageless Marketing

Ageless Marketing yaklaşımı uygulamak isteyen bir firma, hedef piyasayı yaş temeli itibariyle bölümlendirmek yerine, hedef kitlenin değişik yaş dilimleri boyunca gösterdiği değişmeleri yakından izlemek durumunda. Tüketicilerin zaman içinde biriktirdikleri tecrübelerle kendilerine sunulan eskiden kalma pazarlama tekliflerine gösterdikleri tepkilerin, yaşlanmayla birlikte gelen yeni sosyal ilişkilerin, empatik bağlantıların, beklentilerin ve değişen ihtiyaçların getirdiği yenilikleri dikkatle kullanmak mecburiyeti Ageless Marketing’i ortaya çıkarıyor.

Yaşlanmayan Pazarlama’yla ilgili bir kavram olan Developmental Relationship Marketing ise yaşlanma olgusuna başka bir açıdan bakıyor ve müşteri ilişkilerini hedef kitlenin hayat döngüsü boyunca dönem dönem yaşadığı değişmeleri izleyerek sürdürmek anlamına geliyor. Algılamaları, tepkileri, psikolojileri ve sosyolojileri itibariyle yaşanan değişmelere dair çeşitli araştırmalar, bahsi geçen kitapta ayrıntılarıyla açıklanıyor. Nesillerin birbirinden çok farklı özelliklerine özen gösteren, stratejilerini nesillerin temel özelliklerine göre düzenleyen pazarlamaya Generational Marketing, Nesilsel Pazarlama deniyor.
Developmental Relationship Mar-keting’in beş temel değere dayandığı, bunların da sırasıyla, Kimlik değerleri (kendinden haberdarlık, fiziksel ve metafizik benliğin devamı), îlişki değerleri (aile, sosyal sistem ve inanç sistemine dayalı ilişkiler), Amaç değerleri (yaşamın gayesi ve anlamı), Uyum değerleri (bilgi ve yetenekler), Enerji değerleri (sağlık, iyilik ve fonksiyonellik) olduğu bildiriliyor.

Yaşlanmayan Pazarlama ile ilgili gelişmeler David Wolfe’nin bloğundan18 takip edilebilir.Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu