Anasayfa / Haberler / Akıllı fabrikalar kurulacak

Akıllı fabrikalar kurulacakAB’nin ‘Rekabetçi Sektörler Programı’ Ankara’da düzenlenen ‘Tanıtım İçin İşbirliği Toplantısı’ ile kamuoyuna duyuruldu. Programın Türkiye sorumlusu Murat Altun, “İmalat sanayisi için dijital dönüşümü başlatıyoruz” dedi…

AVRUPA Birliği (AB) hibe programlarından biri olan Rekabetçi Sektörler Programı’nın ilk bölümü tamamlandı. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen bu programın ilk bölümünde 44 projeye 560 milyon euro’luk kaynak aktarıldı. 2014-2020 dönemini kapsayan programın ikinci etabı içinse toplam 405 milyon euro kaynak ayrıldı.

Yeni dönemde Türkiye genelinden imalat sanayinde dönüşüm, hizmetler ve yaratıcı endüstriler, Ar-Ge ve yenilikçilik, teknoloji transferi ve ticarileşme ekseninde geliştirilecek projelere hibe verilecek. Peki, bu programa kimler başvurabilir? Hibe desteği için herhangi bir sektör sınırlaması var mı? Söz konusu programdan yararlanmak isteyenler nasıl bir yol izlemeli? İşte, ayrıntılar…

HAYDİ PROJE ÜRETMEYE

Rekabetçi Sektörler Programı’nın ikinci dönemindeki en önemli yeniliklerden biri kapsamının genişletilmesi olduğuna dikkat çeken Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı AB Mali Programları Dairesi Başkanı Murat Altun, “Türkiye’de ilklere imza atacak projeler bekliyoruz” diyor. Altun, “Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı’nın 2007-2013 yıllarını kapsayan birinci döneminde, ülkemize toplam 4.8 milyar euro kaynak ayrıldı ve bu kaynağın yaklaşık yüzde 10’una tekabül eden 480 milyon euro kaynak bakanlığımızın yönetimine verildi. Ülkemiz katkısı da eklenerek bu kaynak 565 milyon euro’ya çıkarıldı. Rekabetçi Sektörler Programı birinci döneminin toplam bütçesi olan bu tutar, milli geliri Türkiye ortalamasının yüzde 75’inin altında kalan 43 ildeki aktörler tarafından geliştirilen projelere tahsis edildi” diyor.

Programın yeni döneminde, sanayide ve üretimde verimliliğin artırılması ve cari açığın azaltılmasına katkı sağlanması hedefleniyor. Program kapsamında verilecek desteklerin, öncelikle bü iki temel hedefe hizmet etmesi bekleniyor.

îlk onaylanan projelerden biri TÜBİTAK tarafından geliştirildi. Bu program 27 milyon euro’luk bütçeye sahip. Diğer bir proje olan imalat sanayisi için dijital dönüşüme katkı sağlayacak prototip üreten fabrikalar kurulması için 20 milyon euro bütçe ayrıldı.
Bu programın yeni döneminde, sanayide ve üretimde verimliliğinin artırılması ve cari açığın azaltılmasına katkı sağlayacak projelere öncelik verilecek. Bu nedenle hibe desteği almak için geliştireceğiniz projelerin öncelikle bu iki temel hedefe hizmet etmesi bekleniyor. Bu doğrultuda yeni dönem dört ana faaliyet (Teknoloji Transferi ve Ticarileştirme, imalat Sanayii, Hizmetler ve Yaratıcı Endüstriler, Araştırma ve Geliştirme) alanını kapsıyor. Projeler bu dört faaliyet alanından yalnızca biri altında tasarlanabilecek. Bu noktada her bir faaliyet alanı kapsamında geliştirilecek projelerin neyi hedeflemesi gerektiği, uygulama için öneriler ve projelerin özelliklerine dair bilgiler edinmeniz gerekiyor.

  Kira gelirlerinin beyanına ilişkin yeni sistem

81 İLDEN PROJELER BEKLENİYOR

Rekabetçi Sektörler Programı Türkiye’nin 81 ilinde geçerli. Başvuru sahiplerinin öncelikle faaliyet alanlarım belirlemeleri ve ilerleyen bölümlerde bu faaliyet alanı için projelere özgü bilgiler doğrultusunda başvurularını şekillendirmeleri bekleniyor. Belirtilen dört faaliyet alanından yalnızca biri altında proje sunulabilecek. Eğer, tasarlanan projede birden fazla alana giren faaliyet bulunuyorsa, temel hedef ve aktivitelerin ağırlıklı olduğu faaliyet alanı seçilmeli.

PROJELERİN İÇERİĞİ NASIL OLMALI?

Az önce belirtiğimiz gibi projeler Teknoloji Transferi ve Ticarileştirme, imalat Sanayii, Hizmetler ve Yaratıcı Endüstriler, Araştırma ve Geliştirme olmak üzere dört faaliyet alanından birinden olmalı.

Teknoloji Transferi ve Ticarileştirme bölümü kapsamında; yenilikçi girişimcilerin oluşması ve faaliyete geçmesi, yenilikçi ürünlerin ticarileşmesi, yenilikçi fikirler ile sermaye yatırımcıları arasında işbirliği kurulması konularını içeren projeler desteklenecek.

İmalat Sanayi kapsamında bir proje geliştirecekseniz projenizin imalat sanayisinin dönüşümüne yardımcı olacak ve küresel değer zincirinde daha üst seviyelere çıkarmasına katkı sağlayabilecek nitelikte olması bekleniyor. Hizmetler ve Yaratıcı Endüstriler bölümünde özellikle yaratıcı endüstriler ve turizm sektörünün rekabet-çiliğini artırılmasına yönelik projeler desteklenecek. Bu doğrultuda imalat sanayiinin dönüşüme, ihracatın ve katma değerinin arttırılmasına doğrudan katkı sağlayacak projelere öncelik verilecek.

Programın Araştırma ve Geliştirme bölümü kapsamında Türkiye’nin araştırma altyapısından yararlanacak kamu ve özel sektör ortaklıklarıyla işbirliğine dayalı ürün geliştirme (Aı-Ge) süreçleri desteklenecek. Bu doğrultuda geliştirilecek projelerin ticarileşme potansiyeli taşıyan ve üniversite-kamu-sanayi işbirliğine doğrudan katkı sağlayabilecek nitelikte olması gerekiyor.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Rekabetçi Sektörler Programı’nın yeni dönem desteklerine valilikler, belediyeler, il özel idareleri, kalkınma ajansları, üniversiteler, TOBB ve bağlı oda ve borsalar, sanayi ve teknoloji ile ilgili dernek ve vakıflar, ihracatçı birlikleri genel sekreterlikleri, organize sanayi bölgeleri ve teknoloji geliştirme bölgeleri yönetimleri gibi kuruluşlar başvurabilecek Proje başvurulan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nm ilgili birimine yapılması gerekiyor. Rekabetçi Sektörler Programı’nı hibe veren diğer AB programlarından ayırmak gerekiyor. Çünkü uygulama diğerlerinden farklı. Örneğin, proje sahiplerine doğrudan ödeme yapılmıyor. Projenin bütçesi çerçevesinde proje faaliyetleri ile ilgili AB kurallarına uygun ihaleler bakanlık bünyesinde düzenleniyor, ihaleyi kazanan firmalar proje faaliyetlerini gerçekleştirdikçe ve dönemler itibari ile ödeme alıyorlar. Ancak doğrudan bireysel başvuru yöntemiyle hibe verilmesine başlandığında proje sahiplerine hibe sözleşmesi çerçevesinde ödemeler yapılabilecek.

ERSAN ÇIPLAK
Yazımızı beğendiniz mi?

Size daha güzel hizmet sunabilmemiz için lütfen bize destek olun. Yazımızı aşağıdaki sosyal medya sitelerinde paylaşabilirsiniz.

Bunu da İnceledinizmi ?

Marka şehir: Nevşehir

Nevşehir Ekonomisi Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı M. Arif Parmaksız, Gıda Depolama …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir