Dünyadan ve Türkiyeden Güncel Haberler

Amerika’da eğitim

Amerika’da eğitim

ABD’de eğitim sistemi ülkenizde sunulan sistemden farklı olacak. İşte ABD’deki diploma programları, farklı kurumlar ve bir ABD üniversitesi veya kolejinde okuyacaksınız karşılaşacağınız bazı temel terim ve fikirler…

KOLEJLER, üniversiteler ve enstitüler… Bunların arasındaki fark nedir? Amerika Birleşik Devletleri’nde diploma derecesi veren kurumlar bu adlardan herhangi birini taşıyabiliyor. Kolejler ve enstitülerin üniversitelere kıyasla daha aşağı derecede olduğu hiçbir şekilde söylenemez. Genel olarak, kolejler daha küçük olup, çoğunlukla sadece lisans diploması veriyor. Üniversitelerse ayrıca yüksek lisans diploması da veriyor.

Bir enstitü çoğunlukla yakın ilişkili ders konusu grupları için diploma programları üzerinde uzmanlaşıyor. Bu nedenle teknoloji enstitüleri, moda enstitüleri, sanat ve tasarım enstitüleri ve benzerlerinde sunulan diploma programlarıyla karşılaşacaksınız.

Her kolej veya üniversite bünyesinde fen ve edebiyat fakültesi, işletme okulu gibi okullar bulunuyor. Her okul kendi eğitim konusunda kolejin veya üniversitenin sunduğu diploma programından sorumlu…

LİSANS VE ÖN-LİSANS DİPLOMASI

Her ne kadar bazı öğrenciler daha kısa, bazıları daha uzun sürede bitirse de, lisans (bache-lor’s) diploması için eğitim genellikle dört yılda tamamlanıyor. Ön-lisans (associate) diploması eğitimiyse çoğunlukla iki yılda tamamlanıyor.

Önlisans diploma programları, mezuniyetten sonra belirli kariyerlere yönlendiren “terminal” (son) programlar veya lisans derecelerinin ilk iki yılım karşılayan ve daha çok beşeri ilimlere dayanan “transfer” programlarıdır, ikinci seçenekte dört yıllık bir lisans diploması programının üçüncü yılına geçiş yapabilirsiniz. Ön-li-sans diploması programları, genellikle junior (iki yıllık ön-lisans) kolejlerde veya community kolejlerinde (aşağıya bakınız) var. Dört yıllık kolejler ve üniversiteler lisans diploması programları sunuyor. Çok az sayıda kolej veya üniversite ise ön-lisans diploma programları da sunabiliyor.

MESLEKİ EĞİTİM

Mesleki (yani kariyere yönelik) eğitim ABD üniversite sistemine dahil. Büyük üniversiteler genellikle bir fen ve edebiyat koleji ile çoğunlukla işletme, tarım, tıp, hukuk ve gazetecilik gibi birkaç meslek okulundan oluşuyor. Teknoloji enstitülerinin sundukları bütün diploma programları bilimsel ağırlıklı oluyor.

EYALET ÜNİVERSİTELERİ

Eyalet üniversiteleri, o eyalette oturanlar için ucuz eğitim sağlamak amacıyla ABD eyalet hükümetleri (örneğin Califor-nia, Michigan, veya Texas) tarafından kurulmuş durumda ve mali açıdan destekleniyorlar. Özel kurumlardan ayırt edebilmek için onlara devlet üniversitesi de deniyor. Bazılarının adı içinde “eyalet üniversitesi” sözcükleri veya “doğu” veya “kuzey” gibi bir bölgesel öğe bulunuyor. Eyalet üniversiteleri çok büyük olup, genelde en az 20 bin öğrenci kaydı alıyor ve özel üniversitelere oranla daha geniş bir öğrenci dağılımı kabul ediyor. Eyalet üniversitelerinin eğitim ücretleri çoğunlukla özel üııiversitelerinkinden daha düşük. Ayrıca, eyalet sakinleri “Eyalet üniversiteleri: Eyalet sakinleri için eğitim ücreti” (o eyalette yaşayan ve vergi ödeyenler) eyalet dışından gelenlerden çok daha düşük bir eğitim ücreti ödüyor. Hem uluslararası hem de diğer eyaletlerden gelen öğrenciler eyalet-dı-şından olarak kabul ediliyor. Bu nedenle eyaletteki kurumların düşük eğitim ücretlerinden yararlanamıyor. Ayrıca uluslararası öğrencilerin + eyalet sakinlerine kıyasla daha zorlu giriş koşullarına uymaları gerekebiliyor.

ÖZEL ÜNİVERSİTELER

Özel kurumların mali kaynağını, bağışlar, okul ücretleri, araştırma ödenekleri ve mezunların armağanlarının bir bileşimi oluşturuyor. Özel üniversitelerde eğitim ücretleri eyalet üniversitelerine göre daha yüksek ama eyalet içinden ve eyalet dışından olan sakinler arasında bir ayırım yapılmıyor. Dinsel bir bağlantısı olan kolejler ve tekcinsiyetli kolejler özel oluyor. Özel üniversitelerin en çok 20 bin kayıtları olup, özel kolejlerin kampüslerinde en çok 2 bin öğrenci bulunuyor.

COMMUNİTY KOLEJLERİ

Community (iki yıllık devlet) kolejleri ikiyıllıktır ve çoğunlukla edebiyat ön-lisans diploması (Associate of Art – AA) veya fen ön-lisans diplomasının (Associate of Science – AS) yanı sıra mükemmel teknik ve meslek programları sunuyor. Adlarından da anlaşılacağı gibi, community kolejleri topluma dayalı kurumlar olup, orta öğrenim okulları, toplum grupları, ve işverenlerle yakın bağlantıları var. Pek çok ABD’li öğrenci aileleriyle birlikte kampüs çevresinde yaşıyor. Community kolejleri ya devlete ait ya da özel kurumlar olup bazen “junior” veya iki-yıllık kolej olarak da adlandırılır. Bu arada community kolejlerinde okumayı seçen uluslararası öğrenci sayısının giderek arttığını da vurgulayalım.

Dört-yıllık kurumlarla karşılaştırıldığında, ikiyıllık kurumların eğitim ücretleri daha düşük. Ve birçoğunun transfer programlarında okuyan öğrencilerin yerel bir eyalet üniversitesindeki lisans diploması programının üçüncü yılına kolayca geçiş yapmasına izin veren anlaşmaları bulunuyor.

TEKNİK VE MESLEK KOLEJLERİ

Bu kurumlar öğrencileri iş dünyasına girmeleri veya iş dünyasında yükselmeleri için hazırlamak üzere uzmanlaşmış durumda.

Sundukları sertifika ve diğer kısa-dönem programlarında öğrencileri hem belirli bir meslek veya teknolojinin arkasındaki teori hem de bu teknolojiyle nasıl çalışılacağı konusunda eğitiyorlar. Programlar çoğunlukla iki yıl veya daha az sürüyor. ABD’de birkaç bin teknik ve meslek koleji var ve bunların bazıları özel bazılarıysa devlet kuruluşu.

AKADEMİK TAKVİMİ

Öğretim yılı her üniversite veya koleje göre az bir farklılık gösterse de genel olarak eylül başından mayıs sonuna kadar sürüyor. 18 haftalık iki döneme bölü-nebiliyor. Bunlara sömestr deniyor. Ya da üniversitelerin “üç aylık dönem” 12 hafta süren dönemleri olabiliyor. Bunla-raysa trimestr adı veriliyor. Buna ek olarak, üniversiteler sık sık 6 ila 8 hafta arasında süren yaz dönemleri açıyor. Bu dönemler seçmeli oluyor. Öğrenciler diploma programlarını hızlandırmak, normal devrelerdeki ders yüklerini azaltmak veya normal öğretim yılında başarılı olamadıkları dersleri tamamlamak isterlerse bu dönemlere devam ediyorlar. Öğretim yılı boyunca iki büyük tatil var: Noel zamanında 2 ila 4 hafta arasında değişen bir tatil, mart başı ve nisan ortası dolaylarında 1 haftalık bahar tatili.

Hem indirmesi hemde kullanımı tamamen ücretsiz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu