Bayilik Veren Firmalar İle İş Kurma Fırsatları

Ankara Sigorta Bayilik Şartları

ankara-sigorta-bayilik-acentelikANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ
16.05.1936 tarihli Bakanlar Kurulu onayıyla kurulmuş ve 3.Cumhurbaşkanımız Sayın Celal Bayar o tarihte yönetim kurulu başkanlığını üstlenmiştir. Şirketin hissedarları; Türkiye İş Bankası, Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi, Etibank, Adapazarı Türk Ticaret Bankası ve Muvaffak İşmen’dır. İlk genel merkez Ankara, muamelat yeri İstanbul olarak kabul edilmiştir. 1990 yılında sermaye yapısında meydana gelen değişiklik sonucu Etibank’ın sermaye payı %85’e yükselmiştir. Bu değişiklik sonrası Bakanlar Kurulu kararı ile şirket Etibank’a bağlanmış ve karar 14.04.1993 tarihinde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayımlanarak bağlı ortaklık işlemleri tamamlanmıştır. Ankara Sigorta Bayilik ve Acentelik Şartları

Ankara Sigorta Bayilik (Acentelik) Şartları

14 Nisan 2008 tarihinde 26847 sayılı resmi gazetede yayımlanan Sigorta Acenteleri Yönetmelince Sigorta acenteliği yapacak gerçek veya tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar aranmaktadır.

 1. Sigortacılık yasasında belirtilen sigorta acenteliği faaliyetlerinin yürütüleceği uygun bir ofis ve ofis ekipmanlara sahip olmak.
 2. Acentelik teminatı verebilmek.
 3. Türkiye odalar ve borsalar birliğince tutulan levhaya kayıtlı olmak gerekmektedir.

Sigorta acenteliği gerçek ve tüzel kişilerce yapılır. Sigorta Acenteliği faaliyetinin yürütüldüğü mekânın; müstakil bir bina / iş merkezi içerisinde; fiziki olarak ayrılmış, müstakil bir girişe sahip, başlı başına kullanılmaya elverişli bağımsız bir mekân olmasına; münhasıran Sigorta Acenteliği yapılan bu mekanda işletmeye ait en az 1’er adet bilgisayar, yazıcı ve faks cihazının, poliçe düzenlemeye, müşteri cari hesabını takip etmeye ve yazışma yapmaya uygun programların, yeterli arşivleme sisteminin, internet bağlantısının, elektronik posta adresinin, müşteri oturma grubunun bulunmasına ve tüm sigortacılık işlemleri için statik IP adresi kullanılması gerekmektedir.

Acentelik faaliyetinde bulunacak gerçek kişilerde aşağıdaki nitelikler aranır

 • Sigortacılık yasasında belirtilen sigorta acenteliği faaliyetlerinin yürütüleceği uygun bir ofis ve ofis ekipmanlara sahip olmak.
 • Türkiye’de yerleşik olması,
 • Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olması,
 • Taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsalar dahi süreli hapis veya sigortacılık mevzuatına aykırı hareketlerinden dolayı hapis veya birden fazla adli para cezasına mahküm edilmemiş yahut cezası ne olursa olsun basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık,dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, görevi kötüye kullanma gibi yüz kızartıcı suçlar ile kaçakçılık suçları, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, devlet sırlarını açığa vurma veya vergi kaçakçılığı suçlarından dolayı hüküm giymemiş olması,
 • İflas etmemiş ve konkordato ilan etmemiş olması,
 • Teknik personel vasıflarını taşıması,
 • Asgari malvarlığı (25.000 TL) şartını yerine getirmiş olması,
 • Fiziksel, teknik ve idari altyapı ile insan kaynakları bakımından yeterli olması.

Acentelik faaliyetinde bulunacak tüzel kişilerde aşağıdaki nitelikler aranır

 • Merkezlerin Türkiye’de bulunması,
 • İflas etmemiş ve konkordato ilan etmemiş olması,
 • Asgari malvarlığı (25.000 TL) şartını yerine getirmiş olması,
 • Fiziksel, teknik ve idari altyapı ile insan kaynakları bakımından yeterli olması.

Acentelik faaliyetinde bulunacak tüzel kişilerin yetkililerinde, gerçek kişi ortaklarında ve tüzel kişi ortaklarının yetkililerinde aşağıdaki nitelikler aranır

 • Taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsalar dahi süreli hapis veya sigortacılık mevzuatına aykırı hareketlerinden dolayı hapis veya birden fazla adli para cezasına mahküm edilmemiş yahut cezası ne olursa olsun basit ve nitelikli zimmet, irtikap,Rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, görevi kötüye kullanma gibi yüz kızartıcı suçlar ile kaçakçılık suçları, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, Devlet sırlarını açığa vurma veya vergi kaçakçılığı suçlarından dolayı hüküm giymemiş olması,
 • İflas etmemiş ve konkordato ilan etmemiş olması,

Acentelik faaliyetlerinde bulunacak tüzel kişi ortaklarında iflas etmemiş ve konkordato ilan etmemiş olması şartı aranır
Sözleşme yapma veya prim tahsil etme yetkilerine sahip gerçek kişi acenteler ile tüzel kişiliği haiz acentenin müdürünün veya bu unvanı taşımasa bile fiilen bu görevi yerine getiren kişilerin.

Acente adaylarının eğitim şartı

 1. En az 4 yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun olmak veya,
 2. Meslek yüksek okullarını Aktüerya, Pazarlama, Risk yönetimi ve sigortacılık bölümlerinden mezun olmak ve 2 yıllık mesleki deneyimli olmak.

Ankara Sigorta Bayilik (Acentelik) İletişim Bilgileri

Genel Müdürlük Adres : Merkez Mah.Abide-i Hürriyet Cad. No:211 , Bolkan Center, A Blok, Kat:3-4, 34381 Şişli / İstanbul
Telefon : +90 (212) 373 86 00
Faks : +90 (212) 310 46 46
E-mail : info@ankarasigorta.com.tr
Vergi Dairesi : Büyük Mükellefler
Vergi No : 0690039706

İstanbul Avrupa Bölge Müdürlüğü
Adres : Kuştepe Mahallesi, Leylak Sokak, 3 / 25 , Murat İş Merkezi, B Blok, 7. Kat Mecidiyeköy / Şişli İstanbul
Telefon : +90 (212) 291 22 22
Faks : +90 (212) 310 46 49

İstanbul Anadolu Bölge Müdürlüğü
Adres : Kuştepe Mahallesi, Leylak Sokak, 3 / 25 , Murat İş Merkezi, B Blok, 7. Kat Mecidiyeköy / Şişli İstanbul
Telefon : +90 (212) 291 22 22
Faks : +90 (212) 310 46 54

Ankara Bölge Müdürlüğü
Adres : Güzeltepe Mah. Simon Bolivar Caddesi, Abidin Daver Sk. No: 5 / 7 Çankaya / Ankara
Telefon : +90 (312) 230 67 29
Faks : +90 (212) 310 46 51

İzmir Bölge Müdürlüğü
Adres : Şehit Fethibey caddesi M.Birsel iş merkezi no:36 k:6 d:19 Çankaya Konak İzmir
Telefon: +90 (232) 425 29 79
Faks: +90 (212) 310 46 50

Bursa Bölge Müdürlüğü
Adres : Fevzi Çakmak Caddesi, Dıbırdık İş hanı, No:33, K:5 OSMANGAZİ / BURSA
Telefon : +90 (224) 271 83 38
Faks : +90 (212) 310 46 53

Adana Bölge Müdürlüğü
Adres : CemalPaşa Mah.Toros Cad. No:23 Alkaya Apt. Kat:1 D.1 Seyhan/ADANA
Telefon : +90 (322) 458 32 80
Faks : +90 (212) 310 46 52

Samsun Bölge Müdürlüğü
Adres : Karadeniz Mah. İstiklal Cad. Hacıosman Apt. No:139, Kat:5 Samsun
Telefon : +90 (362) 233 57 65-66
Faks : +90 (212)310 46 57

Antalya Bölge Müdürlüğü
Adres : Etiler Mah.Adnan Menderes Bulvarı Samikaya İş Merkezi No:47, Kat:4 D:24-25 Antalya
Telefon : + 90 (242) 313 00 90
Faks : + 90 (212) 310 46 55

Hem indirmesi hemde kullanımı tamamen ücretsiz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu