Makaleler

Bilanço ve Plan Dönemi Geldi

Cem Kozlu

YILSONUsadece şirket hesaplannın değil, kişisel bilançolann da tamamlanma ve 2012’nin planlarının şekillenme zamanı. Değişik yönetim kurullarında başkanlık veya üyelik görevimi yaparken, alışılagelmiş gündem maddelerine ek olarak 2012 yılında şu konulara odaklanmaya karar verdim:

TTK ve SPK uygulamaları: Prof. Dr. Ünal Tekinalp’in başkanlığındaki komisyon tarafından hazırlanan yeni Türk Ticaret Kanunu (TTK) ekonomimize çağ atlatacak bir reform niteliğinde. Şeffaflık ve kurumsal yönetim felsefesi etrafında en ileri örneklerden yararlanılarak oluşturulan yasa 1 Temmuz 2012’de yürürlüğe girecek. Yeni yasaya uyum amacıyla SPKnın da kapsamlı düzenlemeleri oldu. Dolayısıyla, şirketlerin süratle bu koşullara hazırlanmaları, yönetim kurullarının ilgili kararlan alıp kaynaklan ayırmaları ve ilerlemeleri takip etmeleri gerekiyor. Örneğin, yeni yasanın öngördüğü internet siteleri çok önemli bir şeffaflık aracı ve ortamı olacak. Tasarım ve işletimleri kaynak ve özen gerektirecek. Bu işin teknoloji tarafı; bir de kültürel yönü var. Çünkü, şeffaflık, serbest erişim gibi kavramlar şirketlerde belli bir zihniyet değişikliği de gerektirebilir. Bunda da yönetim kurulları önderlik yapmak zorunda.

Konunun siyasi bir yönü de var. Her önemli reformda olduğu gibi yeni TTKnın çıkarlannı zedeleyeceğini düşünen bir kitle mevcut. Ne yazık ki, kendilerine dokunmayan birçok alanda hükümetlere reform tavsiye eden bazı STK önderleri TTK’yı erteleme veya sulandırma gayreti içinde. Serbest, şeffaf, adil ve sorumlu rekabete inanan, hesap vermekten ve sorumluluktan kaçmayanların TTK’ya destek vermesi bazı çıkarlan tehdit edebilir, ama ülkemizin menfaatlerine hizmet edeceği şüphesiz.

Kadın yöneticiler: İnsanımızı gerçekten ülkenin ve kuramların en önemli kaynağı, temel zenginliği olarak görüyorsak potansiyel insan kaynakları havuzunun yansını oluşturan kadınların kariyerlerindeki yapay engellerin kaldırılması için çabalarımızı artırmalıyız. Bu çalışmaların planlanması ve takibi yönetim kurullarının öncelikleri arasında olmalı. Mevcut durumun bir analizini yaptıktan sonra hedeflerin saptanması ve onlara ulaşmak için şirketin işe alım, eğitim, terfi, izin, kreş gibi çeşitli alanlardaki uygulamalannın yönetim kurallan seviyesinde takipçisi olmak istiyorum. Aile üyeleri hesaba katılmazsa yönetim kurallannda kadınlan-mızın temsili çok düşük oranda. Bu oranın yükseltilmesi kural seviyesinde kadınların potansiyelinin daha etkin değerlendirilmesine yol açacak.

Yenilik: Firma kültürü yeniliği nasıl tarif ediyor? Yönetim kurallannda inovasyon diye sunulan projeler gerçek anlamda inovasyon mu? İnovasyon güdü ve yöntemlerini kurumun genlerine katabilmek için ne gibi adımlar atılıyor?

Bu alanda yönetim kuruluna ne gibi görevler düşüyor? Yönetim kurulu kendi çalışma biçimini nasıl daha etkin ve yaratıcı hale dönüştürebilir? Bu ve benzer sorulara da 2012 yılının toplantılannda cevap aramaya çalışacağım.

Sunum mu, stratejik sohbet mi? Teknolojinin sunduğu olanaklardan da yararlanan şirket yöneticileri kurallarda renkli, dinamik, etkileyici sunumlar yapmakta, sayfalar dolusu istatistik ve bilgi paylaşmakta. Ama her zaman derinlemesine bir stratejik tartışma ortamı oluşmuyor. Tezle antitez korkusuzca çarpışıp ortaya bir sentez çıkaramıyor. Birbirinden farklı yeterince seçenek öneri olarak kurallara sunulmuyor. Bunun için sohbet, münazara, hatta münakaşa ortamının oluşması gerekir. Kurallardaki görüşme ortamının sunumla sohbeti, uyumla tansiyonu istenen dengede tutabilmesi için 2012’de daha iyi planlama ve hazırlık yapmak istiyorum.

“Odaklanacağım” dememe rağmen belki listeyi fazla bile uzattım. Ama bilanço döneminde olduğumuzdan paylaşmak istediğim son bir konu var. Kişisel muhasebemi yaptığımda gördüm ki yazılarımda kendimi zaman zaman tekrara başladım. Kapsama alanım arzu ettiğim menzil uzunluğunu yitiriyor. Kendimi yenilemem gerek. Bu amaçla bir 2012 programı yaptım. Onun gereği bir süre sizlere veda ediyorum. Yayım hayatının başından beri bu sayfa kanalıyla sizlerle buluşmama olanak sağlayan Fortune’a teşekkür ediyor, sizlere 2012’de başarılar diliyorum.

Cem Kozlu

Hem indirmesi hemde kullanımı tamamen ücretsiz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu