Anasayfa / Teknoloji İnovasyon / Bilgi ve iletişim geleceği belirliyor

Bilgi ve iletişim geleceği belirliyorbilgi teknolojiPek çok yeniliğin ortaya çıkmasını sağlayan, hızla değişen ve gelişen Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) sektörü, günlük hayatımıza ve iş yapış şekillerimize doğrudan ve dolaylı etki ederek birey, şirket ve ülkelerin refahını artırıyor. BİT’i kullanarak “Bilgi Toplumu”na dönüşümünü tamamlayan ülkelerde refah seviyelerinin göreceli olarak daha üst seviyelerde olduğu gözlemleniyor. Refah artışı ve ekonomik büyümenin temel koşullarından biri olan bu dönüşümün gerçekleşmesi için, sadece ülke yönetimleri değil; uluslararası fmans ve kalkınma kuruluşları da çaba gösteriyor, destek ve kaynak sağlıyor.

Bilgi toplumu çerçevesinde bakıldığında, BİT sektörünün olası etkileri sadece ekonomik alanla sınırlı kalmıyor. BİT sektörünün gelişmesiyle ortaya çıkan sayısal uçurum (digital divi-de), farklı sosyo-ekonomik düzeylerdeki bireyler, toplumlar ve bölgeler arasındaki BİT’e erişim ve kullanım fırsatları arasındaki farkı gösteriyor. BİT’in sosyal boyutunun önemli bir ayağını oluşturuyor. Ayrıca, BİT’in gelişmesiyle, bilgiye erişebilir-liğin hızlanması ve artmasının sosyal etkilerini bireyler günlük yaşantılarında görebileceği gibi; olası toplumsal etkilerini de yakın geçmişte Ortadoğu’da yaşanan ‘Arap Baharı’ gelişmeleriyle gördüler.

Global BİT pazarı 4 trilyon dolar büyüklüğü aşmış durumda. 2004-2011 yılları arasında senede ortalama yüzde 6,3 büyüyen pazarın mevcut trendler ışığında 2014 yılında 5 trilyon dolar seviyesine ulaşması bekleniyor. Tüm dünyada büyüme eğiliminde olan pazarda özellikle Asya Pasifik bölgesindeki büyüme hızı dikkat çekmektedir. Avustralya, Japonya gibi gelişmiş ülkelerle Çin, Hindistan, Kore gibi gelişmekte olan ülkelerin aralarında bulunduğu Asya Pasifik ülkelerinde BİT pazarı, geçmişte AB pazarından daha küçük olmasına rağmen 2008 yılından itibaren bu bölgeyi geride bıraktı. Asya Pasifik BİT pazarının yüksek büyüme eğilimini koruyarak 2013 yılında Kuzey Amerika bölgesinden daha büyük bir pazar haline gelmesi öngörülüyor. Bu bölgedeki yoğun nüfusun iletişim hizmetlerine olan artan talebi, yazılım ve bilişim hizmetleri sektörlerinde Hindistan gibi BİT sektörüne yatırım yapmış ülkelerin yetkinlikleri ve donanım, telekomünikasyon ekipmanı üretiminde Uzak Doğu ülkelerinin rekabetçi konumları bu hızlı büyümenin ardındaki itici güçler olarak ön plana çıkıyor.

Türkiye’deki pazar Avrupa’nın yüzde 2’si
Türkiye 1,2 trilyon dolar büyüklüğündeki Avrupa BİT pazarının yüzde 2’sini, 4 trilyon doları aşan global pazarın da yüzde 0,75’ini temsil ediyor. Ekonomik büyüklük olarak dünyanın 17. ekonomisi olan Türkiye’nin hem nüfusunun hem de ekonomisinin dünya genelindeki payı yüzde l’in üzerinde olmasına rağmen, global BİT pazarından aldığı payın yüzde 0,75’te kalıyor olması, sektörün ülkemizdeki büyüme potansiyeline işaret ediyor.

Sektör yüzde 18 büyüdü

Türkiye’nin 2023 yılı hedeflerine erişmesinde katkı sağlayacak en önemli sektörlerden biri olan bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün 2011 ’e göre yüzde 18 büyümesi sektörü memnun etti. Bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü ekonomide tüm sektörlere dokunan bir çarpan etkisi ve verimlilik etkisine sahip. Bu etki ekonomik büyümenin ana dinamiklerinden birini oluşturuyor. 2012 yılındaki sektörel büyümenin iyi olmasına rağmen, 2023 hedeflerini yakalayabilmek için sektör harcamalarının GSYİH oranı yüzde 6,5’a yükseltilmeli. Sektör, bu hedeflere ulaşmak için büyümenin her yıl artarak ilerlemesi için çalışıyor.

  Samsung’tan Android’li Yeni Medya Oynatıcınız: YP-GB1

57.24 milyar TL hacim

2011 yılında 66,7 milyar TL olarak açıklanan pazann, e-ticaret hariç 48,3 milyar TL olan büyüklüğü 2012 yılında 57,24 milyar TL olarak gerçekleşti. 21 milyar liraya ulaşan e-ticaret pazarım da buna eklediğimizde, 78.24 milyar dolarlık toplam büyüklüğe ulaşıldı.

Sektörün istihdamı da önemli ölçüde artarak 153 bin 849 oldu. TÜBÎSAD “Atılım için Bilişim” raporunaa Deıırmaıgı giDİ Sektörün bu hızda büyümesi durumunda 2023 yılma kadar 400 bin daha istihdam sağlaması bekleniyor. En önemli gelişme ise ihracatta oldu. 2012 yılında bilişimin toplam ihracatı 1,08 milyar TL oldu. Bu ihracat verisi bir önceki yıla göre yüzde 23 daha büyük bir rakamı ifade ediyor. Bilişim sektörü ulaştığı bu büyüklük ile milyar TL ihracat yapan öncelikli sektörler arasında yerini aldı.

Vergiler büyümeyi teşvik etmeli

Bilişim pazarının gelişimi ve ihracat seviyesinin artması için öncelikle bilişimin stratejik sektörler arasına dahil edilmesi şart. 500 milyar dolar ihracat hedefini yakalamak için bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü, devletin tüm kurumlan ve Türkiye ekonomisinin tüm paydaşları ile koor-dineli olarak bir devlet politikası çerçevesinde büyümenin temeli olarak konumlandırılmak. Bilgi ve İletişim Teknolojileri sektöründeki vergilerin büyümeyi teşvik edecek, derinleşmeyi sağlayacak ve ihracatı güçlendirecek şekilde değiştirilmesi de önem taşıyor.

Mobil teknoloji trendleri gelişiyor

Benzer gelişmeler, mobil iletişim sektöründe de gerçekleşiyor. 3G teknolojileri 10 yıl önce ticari kullanıma yeni girmekte iken, günümüzde daha hızlı ve kaliteli hizmetlerin daha düşük maliyete sunulması ile zaman ve mekân kavramlarını engel olmaktan çıkarttı. Basit bir ifadeyle sektör, süregelmekte olan teknolojik gelişmeler ve yenilikçi hizmetlerle gerek ekonomi ve ticareti, gerek toplumlar arası etkileşimleri her geçen gün yeniden tanımlamaya devam ediyor. Tüm dünyada 6 milyar kullanıcıya ulaşan mobil operatörler, ses hizmetinin yaygınlaşması yanı sıra akıllı telefon ve tabletlere olan yoğun ilgi sonucu mobil genişbant ve katma değerli hizmetler ile büyümeye devam edecek.
Yazımızı beğendiniz mi?

Size daha güzel hizmet sunabilmemiz için lütfen bize destek olun. Yazımızı aşağıdaki sosyal medya sitelerinde paylaşabilirsiniz.

Bunu da İnceledinizmi ?

Siber Saldırı Yöntemleri Neler? Nasıl Korunmalı?

Siber saldırılar 2021’e kadar yılda 6 trilyon dolar global maliyete yol açacak. Peki, bu yıl …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir