Güncel Ekonomi Haberleri

Borsa İstanbul Yıl Değerlendirmesi

BIST-100 endeksi yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 47 oranında yükseldi. Güçlü yükselişte, benzer ülkelere göre borsamızın iskontolu olmasının ve artan şirket karlılıklarının etkisi büyük oldu…

2017 yılı küresel hisse senedi piyasalarında olduğu gibi Borsa İstanbul açısından da genel anlamda oldukça olumlu bir yıl oldu.

2016 yılını 78 binli seviyelerden tamamlayan endeks 2017 yılı içinde 100 bin seviyesindeki psikolojik direnci aşmakla kalmayıp tarihi zirvesini 115 binli seviyelere taşıdı. Bu yazının hazırlandığı 28 Aralık Perşembe günü endeks 114 binin üzerinde tarihi zirvesine yakın seviyelerden kapanış yaptı. Yılın son işlem gününde ekstra negatif bir gelişme yaşanmadıkça BIST-100 endeksinin yılı rekorla ya da tarihi zirvesine yakm seviyelerden tamamlaması oldukça muhtemel görünüyor.

2017 yılının genelinde küresel ekonomideki toparlanma ve bu toparlanmanın devam edeceğine yönelik beklentiler, yılın önemli bir bölümünde Fed’in beklenenden daha güvercin bir tutum sergilemesi ve doların önemli küresel para birimlerine karşı zayıf seyretmesi gibi gelişmeler küresel borsalardaki yükselişi belirleyen temel unsurlar oldu denebilir. BIST’in son yıllarda benzer piyasalara göre iskontolu konumda olması ile ekonomi ve finan-sal piyasaları destekleme yönünde atılan adımların iktisadi faaliyeti destekleyici yöndeki katkıları sayesinde Borsa İstanbul’da oldukça güçlü bir yükseliş performansı kaydetti. BIST-100 endeksinin sene başından itibaren gösterdiği yükseliş yaklaşık yüzde 47 civarında. 28 Aralık kapanış rakamları itibariyle BIST-100 endeksi ve ana sektör endekslerinin hem çeyrek dönem özelinde hem de 2017 yılının tamamında gösterdiği getiri performansları tabloda gösterilmiştir:

hisse

Endeks içindeki ağırlıkları itibariyle iki ana sektör olan banka ve sınai karşılaştırıldığında 2017 yılında sınai endeksinin çok daha güçlü bir getiri performansı sağladığı görülmekte. Sınai tarafında gözlenen yükselişin temel nedenleri yılın genelinde ekonomiyi destekleme yönünde atılan adımların iktisadi faaliyeti desteklemesi, dış talepteki toparlanma ve TL’deki seyrin ihracatı desteklemesi olarak sıralanabilir. Bankacılık tarafında mart ayı itibariyle aktif hâlen gelen Kredi Garanti Fonu (KGF) özellikle yılın ilk yarısında oldukça pozitif bir katkı sağladığını gördük. Ancak, yılın ikinci yarısında gerek KGF’de limitlere yaklaşılması, gerek hızlı kredi büyümesi ile enflasyonda yüksek seyir kaynaklı olarak fonlama maliyetlerindeki yüksek seyir gerekse de yakm dönemde öne çıkan siyasi ve jeopolitik risk fiyatlaması gibi nedenler bankacılık endeksi üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu diyebiliriz.

ŞİRKET KARLILIKLARI YÜKSEK

Teknoloji endeksinde gözlenen güçlü getiri performansının, endeks içinde oldukça yüksek bir ağırlığa sahip olan Aselsan’daki yükseliş kaynaklı olduğunu söylemek mümkün. Hizmet endeksi tarafında ise turizm tarafında gözlenen toparlanma kaynaklı olarak ulaştırma alt endeksindeki hisselerin; 2016 yılındaki 4.5G yatırımları ile artan maliyetlerin kârlılıkta oluşturduğu baskının 2017 51lı itibariyle önemli ölçüde geride kalmasının iletişim alt endeksindeki hisselerin ve iktisadi faaliyetteki toparlanma ile enflasyon kaynaklı fiyatlamalarm desteklediği ticaret alt endeksindeki hisselerin önemli bir katkı sağladığı söylenebilir.

Eşyanın tabiatı gereği ekonomik büyüme, şirket kârlılıkları ve borsa seyri arasında güçlü bir ilişki bulunmaktadır. Finansal piyasalar reel ekonomiye kıyasla çok daha dinamik bir seyir izlediğinden ve yine finansal piyasalarda ağırlıklı olarak geleceğe yönelik beklentiler fiyatlandığmdan borsa tarafındaki hareketler genellikle bir öncü gösterge olarak da değerlendirilebildiği gibi zaman zaman kısa süreli ayrışmalar da söz konusu olabiliyor. Bu durumu daha anlaşılır hâle getirmek adına payları borsada (BIST-100 endeksinde) işlem gören şirket kârlılıkları (sol eksen, milyar TL) ile BIST-100 endeksinin seyrini (sağ eksen) grafik üzerinde karşılaştırdık. Grafikte, 2012-2016 dönemi için 12 aylık, 2017 51lı için dokuz aylık toplam şirket kârlılıkları (12 aylık sonuçlan 2018 yılın ilk çeyreğinde açıklanacak) ve ilgili dönem sonlarında endeksin bulunduğu seviyeler gösterilmiştir. Grafikten de görüleceği gibi toplam kârlılığın kabaca yerinde saydığı dönemlerde endeksin de yatay olarak tanımlanabilecek bir bant içinde dalgalandığı; kârlılığın ciddi arttığı yakm dönemde endeksinde güçlü bir artış eğilimine girdiği görülmekte. Ayrıca, banka dışı şirketlerin 2017’nin dokuz aylık dönemi itibariyle 2016 yılının tamamında elde edilen kârı aşmış olması; bankaların ise dokuz ay sonunda geçen yılın tamamında elde edilen kârı yakalamış olması oldukça olumlu ve dikkat çekicidir. Dolayısıyla, Borsa İstanbul’un 2017 yılında gösterdiği güçlü yükselişin yalnızca yakın dönemde benzer ülkelere kıyasla oluşan iskontosu kaynaklı olmayıp, söz konusu güçlü performansın şirket kârlılıklarıyla da desteklendiğini söyleyebiliriz.

Borsa İstanbul endeksinin 2017 yılı performansını genel hat-larıyla ele aldığımız yazımızın devamında, dokuz aylık dönem itibariyle yıllık bazda güçlü kâr büyümesi yakalayan BIST-100 hisseleri arasından kâr büyümesine kıyasla hisse getirisi anlamında görece daha ılımlı performans gösteren ve teknik görünüm olarak da görece daha olumlu durumda olduğunu düşündüğümüz beş hisseye ilişkin yorumları paylaşacağız. Bu hisseleri belirlerken son Fiyat/Kazanç (F/K) oranları 2016 yılsonundaki F/K oranlarından daha düşük olanlara odaklandık.

Sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu ve güzel bir yıl geçirmenizi dilerim…

AKSA AKRİLİK (AKSA):

2017 yılının ilk dokuz ayında yıllık bazda net kârı yüzde 64 oranında artışla 224 milyon TL’ye yükselirken; şirket hisseleri 2017 yılının tamamında yaklaşık yüzde 53 oranında artış göstermiştir (Cari F/K: 11.0; 2016 Sonu F/K: 13.5). 21 ve 50 günlük üssel hareketli ortalamalarını aşan AKSA hissele-I rindeki mevcut eğilimin korunması durumunda kısa orta vadede 13.00 TL direnci ile 13.50-13.60 TL direnç bölgesinin yeniden test edilmesi beklenebilir. Katlanılabilecek azami kayıp göz önünde bulundurularak 12.00-12.15 destek bölgesi veya 11.50 TL desteği zarar kesme seviyesi olarak izlenebilir.

ENKA İNŞAAT (ENKAI):

2017 yılının ilk dokuz ayında yıllık bazda net kârı yüzde 43 oranında artışla 1.979 milyar TL’ye yükselirken; şirket hisseleri 2017 yılının tamamında yaklaşık yüzde 24 oranında artış göstermiştir (Cari F/K: 11.4; 2016 Sonu F/K: 12.7). ENKAI hisselerinin 5.91 TL direnci üzerinde tutunması durumunda kısa-orta vadede yeniden 5.99 TL  ve 6.16 TL dirençlerini test etmesi beklenebilir. Olası düşüşlerde 5.80 TL veya 5.70 TL’nin zarar kesme seviyesi olarak takip edilmesi yerinde olacaktır.

KOÇ HOLDİNG (KCHOL):

2017 yılının ilk dokuz ayında yıllık bazda net kârı yüzde 59 oranında artışla 3.832 milyar TL’ye yükselirken; şirket hisseleri 2017 yılının tamamında yaklaşık yüzde 35 oranında artış göstermiştir (Cari F/K: 9.5; 2016 Sonu F/K: 10.1). Son kapanış itibariyle tarihi zirvesini 18.25 TL’ye taşıyan KCHOL hisselerinde mevcut yükseliş eğilimin korunması durumunda kısa orta vadede 19 TL’li seviyelerin test edilmesi beklenebilir. Olası geri çekilmelere karşı sırasıyla 18.00, 17.50 veya 17.00 TL desteklerinin zarar kesme seviyesi olarak izlenmesi sağlıklı olacaktır.

ŞİŞE CAM (SİSE):

2017 yılının ilk dokuz ayında yıllık bazda net kârı yüzde 89 oranında artışla 867 milyon TL’ye yükselirken; şirket hisseleri 2017 yılının tamamında yaklaşık yüzde 38 oranında artış göstermiştir (Cari F/K: 9.2; 2016 Sonu F/K: 10.6). 200 günlük üssel hareketli ortalamasından aldığı destekle toparlanma eğilimine giren SİSE hisselerinde mevcut eğilimin korunması durumunda, kısa-orta vadede 4.78 TL seviyesindeki tarihi zirve seviyenin test edilmesi ve devamında 4.90-5.00 TL aralığına doğru hareketlenme görülmesi beklenebilir. Olası geri çekilmelerde, katlanılabilecek azami zarar göz önünde bulundurularak 4.57 TL, 4.47 TL veya 4.25 TL seviyelerinden uygun olanın zarar kesme seviyesi olarak takip edilmesi yerinde olacaktır.

TAV HAVALİMANLARI (TAVHL):

2017 yılının ilk dokuz ayında yıllık bazda net kârı ise yüzde 82 oranında artışla 653 milyon TL’ye yükselirken, şirket hisseleri 2017 yılının tamamında yaklaşık yüzde 64 oranında artış göstermiştir (Cari F/K: 11.1; 2016 Sonu F/K: 12.0). Tarihi zirve seviyelerini test eden TAVHL hisselerinde 22,36 TL direncinin kırılması durumunda kısa orta vadede 23.25-23.50 TL civarlarına doğru bir ih|hph hareketlenme görülme olasılığı artacaktır. Bu beklenti doğrultusunda alınabilecek olası yatırım karar-Havalimanları larmda katlanılabilecek azami zarar göz önünde bulundurularak 21.32 TL veya 20.24 TL desteklerinden uygun görülenin zarar kesme seviyesi olarak takip edilmesi yerinde olacaktır.

EROL GÜRCAN

Hem indirmesi hemde kullanımı tamamen ücretsiz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu