İş Fikirleri ve İş Kurmak

Çocuk girişimci yetiştiriyorlar!

Eskişehir merkezli Çizgi Dışı Girişim, geliştirdiği “çocuk girişimciliği eğitim modülleri” ile alanında bir ilke imza attı. Şirketin KOBİ’ler içinse “yeni yatırım alanları araştırması” ve “yapılabilirlik” çalışmaları Var…

“ÇOCUK girişimciliği de ne” dediğinizi duyar gibiyiz. Evet, henüz Türkiye’de adını bile duymadığımız bu niş alanda faaliyet gösteren bir şirket var.

Yaklaşık 6 ay önce kurulan Çizgi Dışı Girişim Ar-Ge Eğitim Bilişim ve Danışmanlık, Türkiye’de bir ilke imza atarak “çocuk girişimciliği eğitim modülleri” geliştirdi. Ardından da bu modülleri kullanarak eğitim programlan uygulamaya başladı.

Çizgi Dışı Girişim Ar-Ge Eğitim Bilişim ve Danışmanlık, 1982 doğumlu genç girişimci Tuğberk Seçkin ve Doç. Dr. Mehmet Başar tarafından Eskişehir’de, Anadolu Üniversitesi Teknoparkı’nda kuruldu. Şirketin çocuk girişimciliği eğitim modüllerinin yanı sıra çocukların kendi eğitim alanlarında interaktif bir yapıda eğitilmesini sağlayan “ekonomi okulu” ve “inovasyon kampı” programlan var. Yine Çizgi Dışı Girişim bünyesinde girişimcilik kültürüne hizmet etmek amacıyla 3 aylık “Girişimcilik iklimi” dergisi çıkarılıyor.

Çizgi Dışı Girişim’in bu sıra dışı eğitim programlarını ve yeni projelerini Tuğberk Seçkin ve Doç. Dr. Mehmet Başar ile konuştuk…

Ülkemizdeki girişimcilik eğitimlerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Siz girişimciyi nasıl tarif ediyorsunuz?

Tuğberk Seçkin: Ülkemizde girişimcilik sadece ticari boyutuyla algılanıyor. Girişimcilikle ilgili geliştirilen tüm projeler bu açıdan değerlendirildiği için tek bir bakış açısı ortaya çıkıyor. Üniversiteler öğrencilerine, çeşitli kurumlar işsiz gençlere ya da çalışan yetişkinlere hep aynı pencereden bakarak girişimcilik eğitimleri veriyor. Ancak bize göre girişimci, gerek kendi işinde, gerek profesyonel yaşamında gerekse de sosyal bakımdan toplum için değer yaratan, fayda sağlayan kişidir. Bu açıdan bakıldığında girişimci düşüncenin temellerinin çocuk yaşlardan itibaren verilmesi gerektiği ortaya çıkıyor. https://www.myfikirler.org Bu da ancak eğitim sisteminin dönüşümüyle mümkün.

Çocuk girişimciliği ne demek? Ülkemizde bu konuda daha önce yapılan çalışmalar var mı?

Tuğberk Seçkin: Çocuk girişimciliği, bireylerin çocuk yaştan itibaren girişimci düşüncenin temelleri doğrultusunda; gelecek yıllarda gerek kendi işlerini kurarak gerekse çalıştıkları kurumlar ve içinde bulundukları toplum için özgün, yenilikçi ve sürdürülebilir faydalar sağlayarak değer yaratmasını amaçlıyor. Bu konuda ülkemizde henüz bir çalışma gerçekleştirilmiş değil. Ancak “Ulusal Yenilik Sistemi 2023” hedefleri doğrultusunda alınan 2010/20] sayılı “Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi 2011-2016” kararlarında girişimciliğin ilköğretimden doktoraya kadar tüm eğitim seviyelerinde verilmesi gerekliliğinin altı çiziliyor.

Bu konuda dünyada ne gibi örnekler var?

Girişimcilikle ilgili hemen her kavramın olduğu gibi çocuk girişimciliğinin de doğuş yeri Amerika Birleşik Devletleri. Literatürde “kidpreneurship” olarak geçen bu kavram, 1930’lu yıllardan itibaren çocukların da ekonomi yaratmaları ve geliştirici olmalarını teşvik etmek amacıyla kullanılıyor. Güney Kore, Japonya, Finlandiya ve Danimarka gibi ülkelerde de girişimcilik eğitiminin çocuk yaşlara kadar indirildiği, yenilikçi bireylerin yaratılması adına birçok program geliştirildiği görülüyor.

Çocuk girişimciliği yanlış anlaşılabilecek bir kavram değil mi? Yani küçük yaştaki çocuklara nasıl para kazanacaklarını mı öğreteceksiniz?

Doç. Dr. Mehmet Başar: Burada anlatılmak isteneni, çocukların girişimci düşüncenin temellerine sahip bir “birey” olarak yetiştirilmesi şeklinde özetleyebiliriz. Biz de bunu dikkate alarak “çocuk girişimciliği eğitim modülü”nü geliştirdik.

Çocuk girişimciliği eğitim modülü nedir? Kimler tarafından kullanılabilir? Kullanıcılara neler kazandırır?

Doç. Dr. Mehmet Başar. “Çocuk girişimciliği eğitim modülü”, sınıf içi eğitimleri ve yaparak öğrenme felsefesi doğrultusunda etkinlik tabanlı uygulamaları kapsıyor.

Bu modülü ilk aşamada ilköğretim 5 ve 6’ncı sınıflara yönelik geliştirdik. Çocuk girişimciliği eğitim modülü, hemen her aşamasında ebeveynleri de sürecin içine dahil ederek, veli-öğrenci ilişkisini tüm öğrenme süreçleri için artırmayı hedefliyor. Bu sayede çocuklar, ebeveynlerinin potansiyellerinden doğru bir şekilde yararlanabilecek. Veliler de çocuklarının öğrenme süreçlerinden haberdar olabilecek. Gelecek dönem için de bazen sadece kavram tanıtımı bazen de büyük problemlerin beklenmedik çözümlerini içeren uygulamalarla ilköğretimin tüm düzeylerinde (1-8) işlenebilir farklı seviyelere yönelik modeller hazırlıyoruz.

Çocuk girişimciliği eğitim modülü şimdiye kadar nerelerde uygulandı?

Tuğberk Seçkin: Eskişehir’deki Cahit Kural İlköğretim Okulu’nda “Küçüğüm Girişimciyim” eğitimi verdik. İlköğretimde girişimci düşüncenin çocuklara aktarılması gerekliliğini MEB ilköğretim öğretmenlerinden duymak ve onların fikirlerini almak amacıyla “TÜBİTAK 2229 Lisans ve Lisans Öncesi, Öğretmen ve Öğrencilere Yönelik Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programı” kapsamında “Girişimcilik Bilim Kampı” projesi gerçekleştirdik. Bunların yanı sıra çocukların doğada yaşamı tanımalarını ve özgüvenlerini ar tırmalan amacıyla “Orman Biziz, Biz Ormanız” adıyla eğitim programı düzenledik, önümüzdeki dönemde de hem yerel hem ulusal çapta gerek devlet okulu gerekse özel olmak üzere birçok ilköğretim okulunda uygulamalı projeler yürüteceğiz.

12-15 yaş grubundaki öğrencilere yönelik “ekonomi okulu” ve “inovasyon kampı” programları da düzenliyorsunuz. Bu programlarla neleri amaçlıyorsunuz?

Tuğberk Seçkin: Ekonomi okulu, çocukların yazılı ve görsel basından ekonomi haberlerini takip ettiği ve çocuk gözüyle ekonomi arşivleri hazırladığı bir program. İncelenen haber ve olaylarda yer alan temel ekonomik kavramlar; çeşitli görseller, bulmacalar, canlandırmalar, ti-yatral faaliyetler ve grup oyunları aracılığıyla çocuklara aktarılıyor. Bu programın temel amacı, ekonomi duyarlılığı gelişmiş ve bilinçli bireyler yetiştirmek. Bu eğitimlerle çocuklara “paranın değerini anlamak”, “kazanmanın ne denli güç olduğunu kavramak”, “israftan kaçınmak”, “her gördüğünü istemenin ailesini ne kadar zora soktuğunu anlamak” gibi sosyal mesajlar da veriliyor.

İnovasyon kampı ise çocukların yaratıcılığını geliştirmeyi, “yaparak öğrenme” deneyimini arttırmayı, ebeveynleriyle uygulamalı paylaşımlar sağlamayı amaçlıyor.

Çizgi Dışı Girişim’in KOBİ’lere yönelik danışmanlık ve eğitim hizmetleri de var. Bu eğitim programları hakkında da bilgi verir misiniz?

Tuğberk Seçkin: KOBİ’lere yönelik sunduğumuz hizmetler üretim yönetimi, tasarım yönetimi, finansal yönetim, pazarlama yönetimi, kurumsallaşma ve yeniden yapılandırma danışmanlığı şeklinde sıralanabilir. Ayrıca her KOBİ’nin kendi yapısını güçlendireceği ve mevcut potansiyellerini daha iyi kullanmasına imkan veren kurum desteklerine ulaşmasını sağlayan proje hazırlama danışmanlığı hizmeti sunuyoruz.

Yatırımlarını sağlıklı bir şekilde yönetmeyi isteyen KOBİ’lere yönelik “yeni yatırım alanları araştırması” yapıyoruz. Yeni yatırım için faaliyet alanını tespit eden firmalara ise “yapılabilirlik çalışması” hazırlıyoruz.

ERSAN ÇIPLAK

Hem indirmesi hemde kullanımı tamamen ücretsiz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu