Anasayfa / Ekonomi-Finans / Değer Yatırım Stratejisi: Piotroski’nin F-Skor Filtrelemesi

Değer Yatırım Stratejisi: Piotroski’nin F-Skor FiltrelemesiStanford Üniversitesinde Muhasebe Profesörü Joseph D. Piotroski tarafından geliştirilen “F-Skor Filtreleme” stratejisi, fiyat bir kenara, finansal durumu itibariyle sağlam olan şirketleri belirleyemeyi amaçlıyor…

YATIRIM yapılacak hisse senedini seçerken uygulanabilecek olan farklı bakış açılarını gerek teorik gerekse de uygulama açısından ele almaya çalıştığımız köşemizde bu hafta “Değer Yatırımı” alanında uluslararası tanınırlığa sahip Stanford Üniversitesi’nde Muhasebe Profesörü olan Joseph D. Piotroski tarafından geliştirilen “F-Skor Filtrelemesi”ni ele alacağız. Piotroski bu stratejiyle, fiyat bir kenara, finansal durumu itibariyle sağlam olan şirketleri belirleyebilmeyi amaçlamıştır. Bu amaç doğrultusunda şirketlerin finansal sonuçları üzerinden belirlediği üç ana başlık altındaki dokuz kriter üzerinden; her bir kriteri sağlayana 1 puan, sağlamayana O puan verilecek şekilde, O ile 9 arasında değer alabilen bir ölçümleme yapmış; buna da F-Skor adını vermiştir. F-Skoru 8 ve 9 olan şirketleri “sağlam”; O ve 2 aralığında olanları ise “zayıf’ olarak kategorize etmiştir.

Bu stratejiyi Borsa İstanbul’da işlem görmekte olan hisselere uygulamadan önce, F-Skoru oluşturan ana başlık ve kriterlere değinelim:

KÂRLILIK

  • Net Kâr: Eğer son durum itibariyle Net Kâr varsa +1 puan (net zarar ise O puan)
  • Nakit Akımı: Eğer son durum itibariyle pozitif Nakit Akımı varsa +1 puan
  • Aktif Kârlılığı: Eğer son durum itibariyle Aktif Kârlılığı bir önceki yıla kıyasla daha yüksekse +1 puan
  • Kârın Kalitesi: Eğer son durum itibariyle Nakit Akımı, Net Kârdan yüksekse +1 puan

BORÇLULUK, LİKİDİTE VE FONLAMA KAYNAKLARI

  • Kaldıraç Oranında Düşüş: Eğer Uzun Vadeli Borçluluk Oranında bir önceki döneme göre düşüş varsa +1 puan
  • Likiditede Artış: Eğer Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Yükümlülükler) bir önceki döneme göre artış göstermişse +1 puan
  • Sulanma Etkisi Bulunmaması (Sermaye artırımı ile özellikle ekonomik açıdan güçsüz tarafta olan pay sahiplerinin şirket payları içindeki sahiplik oranının düşmesi): Son yıl itibariyle şirket sermaye artırımına gitmemiş ise +1 puan

OPERASYONEL ETKİNLİK

  • Marj İyileşmesi: Eğer önceki döneme kıyasla daha yüksek brüt kâr marjı varsa +1 puan
  • Aktif Devir Hızı: Eğer bir önceki döneme kıyasla aktif devir hızı artmışsa +1 puan (verimlilik göstergesi olarak)

Bu kriterler üzerinden yapılan puanlamayı, payları BIST-TÜM’de işlem gören şirketlerin 2017 yılı altı aylık finansal sonuçlarını yıllıklandırarak uyguladık. Böylelikle, Piotroski’nin F-Skor puanlaması üzerinde 8 puan alan 18 şirket, 9 puan alan yedi şirket ortaya çıktı. Bu şirketler arasından teknik görünüm açısından da görece olumlu olduğunu düşündüğümüz beş şirkete ait yorumları yazının devamında bulabilirsiniz. Piotroski F-Skoru Stratejisini, özellikle kısa-orta vadeli yatırım kararları açısından tek başına bir gösterge olarak almak yerine, karar almaya yardımcı olan bir unsur olarak değerlendirmenin daha sağlıklı olacağını düşündüğümüzü de belirtelim.

EREĞLİ DEMİR ÇELİK (EREGL): Piotroski F-Skoru 8

BIST-100 endeksinin tarihi zirve olan 110 bin civarlarım denediği Ağustos-Eylül dönemlerinde, EREGL hisseleri de o dönem için kendi zirvesi olan 8.30 TL’li seviyelere test etmekteydi. Eylül ayının genelinde endekste gözlenen düzeltme hareketinden EREGL hisseleri de nasibini alarak 7.26 TL seviyesine kadar gerilemişti. Bu seviyeden gelen destekle oluşan kısa vadeli yükselen kanal içindeki seyrin korunduğu görülmektedir. Endeksin 105 binli seviyelerde olduğu 12 Ekim tarihinde EREGL hisselerinin oldukça güçlü bir hacim ve sert bir yükselişle tarihi zirvesini yenilediği ve 8.30 TL’li seviyeler üzerinde tutunmayı başardığının görülmesi dikkat çekici.
Kısa vadede 8.30-8.36 TL aralığındaki destek bölgesi üzerinde kalındığı müddetçe, aşağıdan ziyade yukarı yönlü hareketlerin ağır basması muhtemel. 21 günlük basit hareketli ortalamanın 50 günlük hareketli ortalamayı yukarı kesmiş olması da kısa vadeli teknik görünümü desteklemektedir. Bu görünüm korundukça kısa vadede öncelikle tarihi zirvenin bulunduğu 8.58-8.63 TL direnç bölgesinin yeniden test edilmesi, tarihi zirvenin güçlü hacimlerle kırılması durumunda ise ilk aşamada 8.75-9.00 TL civarlarına kadar sürebilecek bir hareket görülmesi beklenebilir. Olası yatırım kararlarında, katlanılabilecek zarar göz önünde bulundurularak 8.30-8.36 TL destek bölgesi veya kabaca 21 ve 50 günlük hareketli ortalamalara karşılık gelen 8.00-8.10 TL aralığı zarar kesme seviyeleri takip edilebilir.

  Finansal sonuç döneminde hisse yatırımı

İNDEKS BİLGİSAYAR (INDES): Piotroski F-Skoru 9

INDES hisseleri haziran ve eylül aylarında 12 TL’ye doğru hareketlenmiş olsa da, bu seviyenin aşılması ve üzerinde tutunulmasmın 12 Ekim tarihindeki son denemeyle mümkün olduğu görülmekte. Ağustos ayı ortasında test edilen en düşük seviye olan 9.57 TL’den bu yana orta vadeli yükselen kanal içinde hareket eden INDES hisselerinin 19 Ekim tarihi itibariyle tarihi zirvesini 12.55 TL’ye taşıdığı görülüyor. Özellikle ekim ayı başından bu yana momentumda gözlenen toparlanma ve hareketli ortalamaların eğilimini yukarı çevirmiş olması da teknik görünüm açısından olumlu sinyaller olarak not edilebilir.

Kısa vadede 11.80-12.00 TL aralığındaki destek bölgesi üzerinde kalınması yukarı yönlü denemelerin devamı açısından kritik öneme sahip. Bu bölge üzerinde kalındığı müddetçe öncelikle tarihi zirve olan 12.55 TL’nin yeniden test edilmesi ve devamında 12.95-13.05 TL civarlarına kadar devam edebilecek bir yükseliş görülebilir. Olası yatırım kararlarında, katlanılabilecek zarar ölçüsünde 11.80 – 12.00 TL destek bölgesi veya kabaca yükselen kanalın alt bandı ile 50 günlük hareketli ortalamaya karşılık gelen 11.05-11.25 TL aralığı zarar kesme seviyeleri olarak takip edilebilir.

KOÇ HOLDİNG (KCHOL): Piotroski F-Skoru 8

KCHOL hisselerinin Eylül ayı boyunca endekste gözlenen düzeltme hareketinden oldukça ciddi etkilendiği görülüyor. Ağustos ayı sonunda test edilen 18.14 TL’deki tarihi zirveden ekim ayı başında görülen dip seviye olan 15.36 TL’ye çizilen Fibonacci Düzelme Seviyeleri grafik üzerinde gösterilmiştir. Hissenin yüzde 38.2 seviyesine karşılık gelen 16.42 TL üzerinde tutunmaya başarması durumunda, kısa vadede 16.75 TL’ye ve devamında 16.96-17.08 TL aralığına kadar yükselmesi beklenebilir. Son günlerde fiyat hareketlerinde gözlenen görece sıkışık-kararsız seyre karşm; momentum ve aşırı alım-satım göstergesi olan RSI’da gözlenen toparlanma eğilimi kısa vadeli teknik görünümü destekliyor. Olası yatırım kararlarında 16.19 TL desteği ve/veya kabaca yüzde 23.6 düzelme seviyesi ile 200 günlük hareketli ortalamaya karşılık gelen 15.98-16.02 TL aralığının zarar kesme seviyesi olarak takip edilmesi sağlıklı olacaktır.

TÜPRAŞ (TUPRS): Piotroski F-Skoru 9

TUPRS hisselerinin Ekim 2016’dan bu yana devam eden uzun vadeli yükselen kanal içinde son derece istikrarlı bir şekilde yukarı yönlü bir eğilim sergilediği görülmekte. Eylül ayındaki endeksin genelindeki gerileme ile birlikte iki defa 50 günlük hareketli ortalamasına kadar gerileyen TUPRS, hisselerinde bu ortalamanın destek olarak çalışması ve gelen tepki alımla-rıyla birlikte yukarı yönlü eğilimin korunmaya devam etmekte olup; tarihi zirvesini de 130 TL’li seviyelere taşımıştır.

Hisse fiyatları kısa vadede 127-128 TL aralığı üzerinde kalmaya devam ettiği müddetçe, yaklaşık olarak uzun vadeli yükselen kanalın üst bandına karşılık gelen 134-135 TL bölgesine doğru hareketlen görülme olasılığı da yüksek kalmaya devam edecektir. Pozitif bölgede hareket eden MACD’nin yakm dönemde Trigger’ini yukarı kırmış olması da kısa vadeli teknik görünümü destekleyen bir unsur olarak değerlendirilebilir. Olası yatırım kararlarında katlanılabilecek zarar ölçüsünde 127.20 TL ve 125.70 TL destekleri zarar kesme seviyesi olarak takip edilebilir.

ULUSOY ELEKTRİK (ULUSE): Piotroski F-Skoru 8

Temmuz ayı başından ağustos ayı sonuna kadar olan dönemde oldukça hızlı bir yükseliş performansı gösteren ULUSE hisseleri, eylül ayı boyunca endeksin genelinde olduğu gibi bir düzeltme hareketine girdi. Eylül sonu itibariyle bu düzeltme hareketinin tamamlandığı ve hissenin yeniden bir yükseliş trendine girdiği görülmekte. Söz konusu düzeltme hareketinin başladığı tepe olan 16.03 TL’den, düzeltme hareketinin sonlandığı dip olan 14.00 TL’ye çizilen Fibonacci Düzelme Seviyelerine göre hisse fiyatlarının yüzde 161.8 seviyesine karşılık gelen 17.29 TL üzerinde kaldığı müddetçe; yukarı yönlü eğilimini koruması beklenebilir. Bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda tarihi zirve olan 18.31 TL ve devamında yüzde 261.7 seviyesine karşılık gelen 19.32 TL’ye kadar sürebilecek bir hareketin gelmesi beklenebilir. Diğer taraftan, olası düzeltme hareketlerine karşı katlanılabilecek zarar dikkate alınarak sırasıyla, 17.29 TL, 16.77 TL ve 16.03 TL desteklerinden uygun olanı zarar kes seviyesi olarak takip edilmelidir.

EROL GÜRCAN
Yazımızı beğendiniz mi?

Size daha güzel hizmet sunabilmemiz için lütfen bize destek olun. Yazımızı aşağıdaki sosyal medya sitelerinde paylaşabilirsiniz.

Bunu da İnceledinizmi ?

Noel baba rallisinden faydalanabilecek 43 hisse

Aralık ayı yaklaşınca nefesler Noel baba rallisi için tutuldu. Analistler gelinen seviyeler ve mevcut görünüm …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir