Dünyadan ve Türkiyeden Güncel Haberler

Devlet Destekli Alacak Sigortası Uygulayan Finans Kuruluşları

Alacaklarınızı Sigortalatın

2019’UN ilk günü sigorta sektörü yeni bir ürüne kavuştu. KOBİ’le-ri özellikle de mikro ve küçük işletmelerin alacaklarını garanti altına almayı hedefleyen Devlet Destekli Alacak Sigortası hayata geçti. Adından da anlayacağınız gibi devletin desteklediği bu sigorta ürünü sayesinde ilk aşamada en küçük firmaların alacakları sigorta şemsiyesi altına alındı. 1 Ocak’ta Halk Sigorta ile başlayan sisteme bugün birçok sigorta şirketi dahil olmuş durumda. Çok kısa süre geçmesine rağmen artık çok sayıda sigorta şirketi müşterilerine Devlet Destekli Alacak Sigortası satışına başladı. Bu kapsamda sektör ilk üç ayda toplam 5 bin küçük işletmenin alacaklarını garanti kapsamına aldı.

KİMLER YARARLANABİLİYOR?

Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemi 2018 Haziran ayında yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile oluşturulan vc 24 Aralık 2018 tarihli-Resmi Gazcte’de yayınlanan tebliğlerle çerçevesi çizilen bir sistem. Bu sistemin 1 Ocak 2019’da resmi olarak devreye girdiğini hatırlatan Halk Sigorta Genel Müdürü Bülent Karan, “Mevcuttaki yönetmelikten yola çıkarsak yıllık net satış hasılatı 0-125 milyon TL arasındaki KOBİ’lere hitap ediyor. Ancak ilk aşamada sistemden yıllık net hasılatı 0-25 milyon TL arası işletmeler yararlanacak. Orta büyüklükteki işletmelerinde bu sistemden yararlanabilmesi içinse çalışmalar devanı ediyor” diyor.

Yani bu sigortadan yararlanmanın en temel şartı yıllık cironuzun 0-25 milyon TL arasında olması. Diğer bir deyişle şimdilik mikro ve küçük işletmeler bu sigortadan yararlanabiliyor.

Alacak Sigortası

HANGİ ALACAKLAR KAPSAMDA?

Hangi tür alacakların teminat altına alınacağı da yine kanunla belirlenmiş durumda. Yasaya göre bu sigorta ile firmaların diğer firmalara yapmış olduğu ve herhangi bir teminata bağlanmamış vadeli satışlardan doğan borcunu ödememe riski teminat altına alınıyor. Bu sayede malınızı sattığınız işletme size borcunu ödemeden iflas, konkordato, tasfiye vb. gibi hukuki durumlara düşerse sigortanız hemen devreye giriyor.

Aslında devlet destekli alacak sigortası yaptıran işletme sadece alacaklarını garanti altına almıyor, aynı zamanda risk yönetimi, tahsilat hizmeti, tazminat ve hatta danışmanlık hizmeti de alıyor. Çünkü sigorta şirketiniz sizin adınıza alıcıyı inceleyip ona bir kredi limiti tahsis ediyor ve hakkında sürekli istihbarat yapıyor. Tüm bu bilgileri sizinle paylaşıyor. Ayrıca bunun dışında şayet malınızı sattığınız firma ödemesini yapamazsa 120 gün içinde sigorta şirketiniz poliçenizdeki şartlara göre bu ödemeyi size yapıyor. Yani bu durumda artık alacaklı siz değil sigorta şirketi oluyor.

Bu arada ufak bir bilgi de verelim: Devlet Destekli Alacak Sigortası tamamen yurtiçinde yapılan satışların alacaklarını garanti altına alıyor. Yani ihracatçı firmalar için uygun bir sigorta ürünü değil.

EN BÜYÜK SORUN TAHSİLAT

Artık işletmeler için bir ürünü üretmek kadar satmak ve daha da önemlisi satışı yaptıktan sonra tahsilatını yapmak çok daha önemli bir hal aldı. Her yıl üretip, satıp ama tahsilatlarını düzenli yapamadığı için batan binlerce firma var. Özellikle küçük sermayelerle ayakta kalmaya çalışan mikro ve küçük işletmeler için tahsilat hayati öneme sahip. Hükümet ilk aşamada mikro ve küçük işletmelerin alacaklarını güvence altına almak adına devlet güvenceli bu sistemi hayata geçirdi. Yakın vadede orta ölçekli firmalar da bu halkaya dahil olacak. Bu hafta, Devlet Destekli Alacak Sigortası uygulayan finans kuruluşlarını derledik…

AKSİGORTA
PEŞİN ÖDEMEYE YÜZDE 10 İNDİRİM

Aksigorta, talep eden KOBİ müşterilerine alacak sigortası ürününü sunuyor. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin vadeli satışlarından doğan alacaklarının ödenmeme riskine karşı işletmeleri güvence altına aldıklarını söyleyen Aksigorta Genel Müdürü Uğur Gülen, “Bu sayede KOBİ’lerin sağlıklı büyümelerine de destek sağlamış oluyoruz. KOBİ’lerin alacaklarını tahsil edememe riskine karşı oluşturulan devlet destekli model ile KOBİ’ler, tahsilat risklerini belirlenen standartlar ve sürdürülebilir bir model çerçevesinde yönetebilecek. Bu ürünü ticari risklerin güvence altına alınması, ekonominin devamlılığı ve ticaretin gelişmesi noktasında önemli bir ürün olarak görüyoruz” diyor. Bu kapsamda Aksigorta, KOBİ’lerin yurtiçi vadeli satışlarından doğan borcun ödenememe riskini ortadan kaldırmak için profesyonel destek de sağlamış oluyor. KOBİ’lerin bu üründen yararlanabilmeleri için ilk aşamada en fazla 25 milyon TL ciroya sahip olması gerektiğini hatırlatan Gülen, ürün hakkında şu bilgiyi veriyor: “Yapılan risk değerlendirmesi sonucuna göre firma skoru ve buna bağlı azami kredi limiti belirleniyor. Prim tutarı da risk durumu, alacak vadesi ve limitlere göre değişiyor. 120, 180 veya 360 güne kadar vadeli satışlar için teminat sağlanıyor. Sigorta, yüzde 25 peşin ve kalanı üç taksit olarak ödenebiliyor ve peşin ödemede yüzde 10 indirim uygulanıyor. Aksigorta, Devlet Destekli Alacak Sigortası ile KOBİ’lerin müşterilerini analiz edip, finan-sal durumlarını izleyerek şirketin risk yönetimine katkı sağlıyor. İşletmeyi öngörülmeyen tahsilat problemlerine karşı koruyarak, finan-sal yapısını güçlendiriyor.”

Firma, ürününü Ocak 2019 itibariyle rafına koydu. Şu anda büyük ölçekli bir pazar olmadığım ancak önümüzdeki süreçte,-bu ürüne ilişkin sektör genelinde çok daha yüksek bir tşiep yaşanacağı öngörüsünde bülunan Gülen, sözlerini şöyle sürdürüyor:

“Tahsilat yönetimi küçük ve orta ölçekli işletmeler için büyük bir önem taşıyor. Çünkü şirket bilançolarının büyük bir kısmını ticari alacaklar oluşturuyor. Tahsilat sürecinde yaşanan problemler, büyüme aşamasındaki şirketlerin itibarını da olumsuz yönde etkileyebiliyor. Alacak sigortası sayesinde artık işletmeler, alacaklarından kaynaklanan riskleri kendi imkânlarıyla yönetmek yerine, tahsilat ve risk yönetimi konusunda uzmanlaşmış sigorta şirketlerine devrediyor.”

ANADOLU SİGORTA
360 GÜNE KADAR TEMİNAT VAR

Anadolu Sigorta, Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası’nın, KOBl’lerin sadece yurtiçindeki ticari alacaklarına yönelik çıkartılmış bir ürün olduğuna dikkat çekiyor. Bu ürüne yönelik entegrasyon ve adaptasyon sürecini tamamladıkları bilgisini veren Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Levent Sönmez, alacak sigortasının özellikleri hakkında şu bilgiyi veriyor:

“Aslında uzun süredir benzer nitelikteki ticari alacak sigortasını Yurtiçi Kredi Sigortası olarak sunuyoruz. Ancak yeni sistem ile birlikte sunmaya başladığımız Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası’nın bir takım farklı yönleri var. Örneğin, mevcut Yurtiçi Kredi Sigortası ürünümüz 150 güne kadar olan vadeli satışları teminat altına almakta iken, Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası ürünümüzde 120, 180 ve 360 gün olmak üzere, üç farklı vadeli satış için teminat seçeneği var. Ayrıca işletmeler bu sistem içinde belli ciro aralıklarına göre sınıflandırılıyor ve belirli birer kredi limitleri bulunuyor. Sigortalanacak işletmenin, başvuru tarihinden itibaren en az iki yıl önce kurulması ve Merkez tarafından belirlenen risk değerlendirme kriterlerini sağlaması gerekiyor.” Anadolu Sigorta bu kapsamda KOBFlerin sigorta ihtiyaçlarına yönelik uçtan uca çözümler sunmayı hedefliyor. Örneğin KOBÎ’le-re yönelik özel paket sigorta çözümleri ile hem hasar sonrası ortaya çıkacak fiziksel kayıpları, hem de oluşacak gelir ve kar kayıplarının telafisi hedefleniyor. Bunun da ötesinde, ücretsiz ve özel risk yönetimi ve danışmanlık sunduklarını söyleyen Levent Sönmez, KOBl’lere yönelik özel paketler hakkında şu bilgiyi veriyor;

“Örneğin KOBl’lerimize özel İşyeri Paket Poliçemiz, KOBÎ Paket Poliçemiz ve ayrıca işyerine ait emtia ile üçüncü şahıslara ait emtia ve nakit para ile kıymetli evrak, ürün sorumluluk, ferdi kaza ve hukuksal gibi daha pek çok teminatı poliçemiz beraberinde sunuyoruz. Yine KOBl’lerimize Ticari Siber Güvenlik Paket Poliçesi ürünümüzü sunuyoruz. Ayrıca işyeri paket poliçemizi satın alan müşterilerimize, Yönetici ve İdarecilerinin Yasal Sorumluluğu teminatına çok uygun limitlerle ve primlerle sahip olma imkanı da sunuyoruz. Bu şekilde birden fazla ürünümüzü tercih eden KOBl’le-rimiz için belirli oranlarda indirim avantajı sağlıyoruz.”

Firma ürünü 2019 yılında müşterilerine sunmaya başladı. Devletin havuz modeli ile desteklenen bu ürüne talebin memnun edici düzeyde olduğunu söyleyen Sönmez, KOBl’lere bu ürünle sağlanan hizmetleri ve avantajları şöyle özetliyor: “Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası, günümüzün ekonomik koşullarında ticari alacakların tahsil edilememe durumuna karşı işletmelerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri açısmdan çok gerekli ve önemli bir ürün. Bu ürün KOBl’lerin fi-nansal durumlarını izleyerek şirketin risk yönetimine katkı sağlarken işletmeyi öngörülmeyen tahsilat problemlerine karşı koruyarak, finansal yapılarının korunmasına da katkıda bulunuyor ve bilançonun aktif kalitesini yükselterek bankalar ve finansal kuruluşlar nezdinde kredibilitesini artırıyor. Ayrıca sorunlu alacaklarla ilgili hukuki takip işlemlerinin işletme adına yürütülmesi sayesinde şirket yönetiminin alacak sorunlarını bir kenara bırakarak asıl faaliyet alanına odaklanmasına yardımcı oluyor. Yukarıda saydığımız özelliklerini dikkate alırsak istisnasız tüm ticari işletmelerin bu sigorta ürününü satın alması gerektiğini düşünüyoruz. Ancak kullanılan kredilerin sektörel bazdaki dağılımı incelendiğinde, özellikle toptan, perakende ticaret, inşaat, emlak, komisyon, kiralama ve işletmecilik faaliyetleri ile gıda, meşrubat sektörü, otel ve restoranlar ile tekstil sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin muhakkak bu sigortadan faydalanmaları gerektiğini söyleyebiliriz.”

ALLIANZ TÜRKİYE
ALACAKLAR HAVUZDAN KARŞILANACAK

Allianz Türkiye, Devlet Destekli Alacak Sigortası ürününü yetkili acenteleri ve Yapı Kredi Bankası şubeleri üzerinden müşterilerine satıyor. Bu ürünün temel olarak, KOBÎ’leri ticari borçların ödenmeme riskine karşı koruyan ve alacaklarını garanti altına alan bir ürün olduğunu söyleyen Allianz Türkiye Oto Dışı Sigortalar Genel Müdür Yardımcısı Öktem Örkün, “Bu sigorta ile KOBİ’lerin tahsil sorunu yaşamaları durumunda, alacaklarının önemli bir kısmı Devlet Destekli Alacak Sigortası Havuzu tarafından karşılanıyor” diyor.

Allianz Türkiye yaklaşık iki ay önce bu ürünü hayata geçirdi. Alman teklif sayılarının bekledikleri oranda olduğunu ancak poliçeleşen teklif sayıları için aynı başarıyı yakalayamadıklarını söyleyen Örkün, bu ürünün KOBİ’lere sağladığı avantajları ise şöyle sıralıyor.

“Devlet Destekli Alacak Sigortası, KOBİ’leri ticari borçların ödenmeme riskine karşı koruması nedeniyle son derece önemli bir ürün. Özellikle vadeli satış sonrası, belirlenen tarihte ödenmeyen alacakların firmaları sıkıntıya sokmasını önleyerek sağlıklı nakit akışıyla firmaların taahhütlerini rahatça yerine getirmesini sağlıyor. Böylelikle firmaların ileriye dönük mali planlarında oluşabilecek olası aksamalar da ortadan kalkıyor. Bu ürün ile KOBİ’lerin ticari faaliyetlerindeki risklerini en güvenilir şekilde yönetebileceklerini söyleyebilirim.”

GÜNEŞ SİGORTA
VADELİ SATIŞA TEMİNAT

Güneş Sigorta, Devlet Destekli Alacak Sigortası ürününün satışına sektörde ilk başlayan sigorta şirketlerinden biri. Alacak Sigortası’nm KOBİ’lere büyük avantaj sağlayacağını söyleyen Güneş Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli, “Alacak sigortası firmaların yapmış olduğu, herhangi bir teminata bağlanmamış vadeli satışlardan doğan borcun ödenmeme riskini güvence altına alan bir sigorta ürünü. Kamu otoritesi tarafından havuz sistemiyle oluşturulan bu ürün, yurtiçi toplam cirosu 25 milyon TL olan işletmeler için geçerli. KOBİ’lerin tahsilat sorunlarını bir kenara bırakarak esas faaliyetlerine odaklanmalarına destek olan Devlet Destekli Alacak Sigortası ile vadeli satış yapılmış bir alıcının iflas, konkordato, tasfiye vb. hukuki durumlarda temerrüde düşmesini teminat altına alıyoruz” diyor.

Benli, alacak sigortası kapsamında sektörde kendi sistemi üzerinden poliçe düzenleyen ilk sigorta şirketinin Güneş Sigorta olduğunu, bunun da dağıtım kanallarına operasyonel kolaylık sağladığını söylüyor. Ayrıca, ürünün dağıtım kanalları tarafından tanınması ve benimsenmesi amacıyla KOBİ’lerin yoğun olduğu illerde lansman buluşmaları düzenlediklerini de açıklayan Benli, sözlerini şöyle sürdürüyor:

“Bu sayede hem ürün, hem de poliçeleştirme süreçlerini dağıtım kanalımıza detaylı olarak anlattık. Devlet Destekli Alacak Sigortası ürününün yanı sıra KOBİ sınıfında yer alan müşterilerimize, uygun primlerle hazırlanmış ve alternatifli paketleri olan KOBİdost Sigortası ürünümüzü sunuyoruz. Devlet Destekli Alacak Sigortası tebliği 24 Aralık 2018 tarihinde yayınlandı. 14 Ocak 2019 tarihinde ilk poliçemizi kendi sistemimizde düzenledik. Ürüne gösterilen ilgi ve talep memnuniyet verici düzeyde. Ürünün satışına başladığımız 14 Ocak’tan 21 Nisan’a kadar 2658 adet poliçe satışı gerçekleştirdik.”

Alacak sigortası ürününün müşteriye dolaylı yoldan da çok sayıda avantaj sunduğuna dikkat çeken Benli, bu avantajları şöyle sıralıyor:

“Bu ürünün en önemli özelliklerinden biri KOBİ’lerin müşterilerinin analiz edilerek, finansal durumları izlenerek şirketin risk yönetimine katkı sağlanmasıdır. Bunun dışında işletmeyi öngörülemeyen tahsilat problemlerine karşı koruyarak, finansal yapısını güçlendiriyor. Bilançonun aktif kalitesini yükselterek, işletmenin banka ve finansal kuruluşlar nezdinde kredibilitesi artıyor. Bu sayede şirketin alacak sorunlarını bir kenara bırakarak asıl faaliyet alanına odaklanmasına yardımcı oluyor. Yurtiçi satış yapan, mal veya hizmet faaliyetinde bulunan 0-25 milyon TL ciroya sahip KOBİ segmentindeki işletmeler alacak sigortası yaptırmalı.”

Neden alacak sigortası?

  • KOBİ’ler enerjilerini tahsilatla uğraşmak yerine yeni müşteri ve pazar bulup büyümeye ayırıyor.
  • KOBİ’lerin sadece yurtiçi alacaklarını güvence altına alan bir ürün. Yurtdışı alacaklar bu sigortanın kapsamında değil.
  • Tahsilat ve risk yönetimi konusunu uzmanlaşmış sigorta şirketlerine devretmiş oluyorlar.
  • Sigorta şirketi KOBİ adına müşterilerini analiz ederek finansal durumlarını izleyerek aslında önemli bir istihbarat hizmeti veriyor.
  • Öngörülemeyen tahsilat problemlerini aşan KOBİ’nin finansal yapısı güçleniyor. Bilançosunda aktif kalitesi yükseliyor.
  • Bilançosu düzelen KOBİ’nin banka ve finansal kuruluşlar nezdindeki kredibilitesi artıyor.

Bülent KARAN / Halk Sigorta Genel Müdürü
“120 gün içinde tahsilat yapıyoruz”

Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası ile KOBİ’ler “Risk Yönetimi”, “Tahsilat Hizmeti” ve “Tazminat” olmak üzere üç hizmeti bir arada alıyor. Bu kapsamda Risk Yönetimi ile KOBİ’nin hem mevcut hem de yeni alıcılarla ilgili risk analizi ve her bir alıcıya kredi limit tahsis çalışması yapıyoruz. Sigortalıya alıcılar hakkında devamlı bir istihbarat akışı sağlıyoruz.

Tahsilat hizmetiyle kapsama giren rizikoların herhangi birinin gerçekleşmesinden doğacak ödememe durumu halinde ilgili tahsilatı 120 gün içinde yaparak doğrudan sigortalımıza aktarıyoruz. Tazminat hizmetiyle ise, 120 gün içinde tahsilatı gerçekleşmezse, poliçede belirtilen oranlar çerçevesinde sigortalıya alacağını tazminat olarak ödüyoruz.

Bu sayede KOBİ son derece uygun maliyetlerle risk analizi ve tahsilat hizmetlerine kavuşuyor. Piyasada alıcı başına 250 TL’ye kadar çıkan soruşturma ve izleme masrafları var. Bu sistemde söz konusu hizmetler alıcı başına 10 TL gibi bir tutara sağlanıyor. Bununla birlikte, riziko gerçekleşirse KOBİ’nin tüm hukuki masrafları poliçe kapsamında karşılanıyor.

2019’un ilk üç aylık verilerine göre, şirket olarak beklentilerimizin üzerinde yoğun bir taleple karşılaştık diyebiliriz. İlk üç ayda 5 bin KOBİ bu sigorta ürünü ile teminat altına alındı ve yazılan prim 7.5 milyon TL’ye ulaştı. Piyasada var olan alacak sigortasının yaklaşık 12 yılda 248 milyon TL prim büyüklüğüne ulaşabildiği göz önüne alındığında, bu rakamların son derece başarılı ve ürünün de gelecek vaat eden bir sigorta ürünü olduğunu söylemek yanlış olmaz. Ayrıca ilk üç ayda KOBİ’lerin yaklaşık 800 milyon TL’lik ticaretine teminat sağladığımızı da belirtmek isteriz.

İlk üç ay bizim ürünü tutundurma yönünde çok yoğun çalışmadığımız bir dönemdi. Emekleme döneminde olan ürünün bu dönemde karşıladığı talepten yola çıkarsak belki ilk sene olmasa da ikinci senenin sonunda üründeki mevcut prim büyüklüğünün iki katı civarına çıkacağını düşünüyorum.

Bu ürünün şirketlere faydasını kısa bir örnek ile anlatmak mümkün; Yüzde 5 kâr marjı ile çalışan bir firmanın 100 bin TL’lik alacağını tahsil edemediğini düşünelim. Bu kaybı telafi edebilmek için KOBİ’nin, 2 milyon TL’lik yeni bir satış yapması gerekiyor. Bu da yeni bir risk anlamına geliyor.

Sistemin yöneticisi ve aynı zamanda ilk üyesi Halk Sigorta olarak farklı sanayi ve ticaret odalarından davetler alıyoruz.

Bu davetlerde iş dünyasının temsilcilerine ürünü anlatıyoruz. Ayrıca farklı organizasyonlarda açtığımız stantlarla yine ürünü KOBİ’lerimize anlatma fırsatı buluyoruz.

ESİN ÇETİNEL

Hem indirmesi hemde kullanımı tamamen ücretsiz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu