Anasayfa / Teknoloji İnovasyon / Dünya’nın Merkezinde Ne Olduğunu Nasıl Biliyoruz?

Dünya’nın Merkezinde Ne Olduğunu Nasıl Biliyoruz?Yerkabuğu ve yerkabuğuna yakın olan katmanlar hakkında doğrudan bilgi edinebiliyoruz, çünkü bu katmanlara ulaşmak görece daha kolay. Ancak Dünyanın merkezine gidip analiz etmek üzere madde toplama şansımız yok. Derinlere doğru gittikçe hem basınç hem de sıcaklık aşırı miktarda artıyor. Örneğin 2700 kilometre derinlikteki basınç, atmosfer basıncının yaklaşık iki milyon katı. Dünyanın merkezindeki basınç ise atmosfer basıncının yaklaşık üç milyon katı.

dunyanin merkezi

Peki gidilmesi imkânsız olan bu yerlerin hangi maddelerden oluştuğu hakkında nasıl fikir ediniyoruz?

Dünyanın merkezinin bileşimi hakkında dolaylı olarak fikir edinmemizi sağlayan pek çok şey var.

Bunlardan bazıları şunlar:

• Dünyanın çevresinde oluşturduğu kütleçekim alanı incelenerek Dünyanın kütlesi ve dolayısıyla özkütlesi hesaplanabiliyor.

• Depremler sırasında oluşan sismik basınç dalgalarının Dünyanın katmanlarındaki yayılımı incelenerek bu katmanların ortalama yoğunluğu hesaplanabiliyor.

• Dünyanın merkezine gönderilen sismik dalgalar dış çekirdeğin sıvı olduğunu gösteriyor.
• Dünyayı ve Güneş’i meydana getiren gaz ve toz bulutunun bileşiminde hangi tür elementlerin hangi yoğunluklarda bulunduğu Güneş’in spektrumunun incelenmesiyle anlaşılabiliyor. Böylece Dünyada hangi elementlerin hangi miktarlarda olması gerektiği hesaplanabiliyor.

• Dünya’nm atmosferinde, yer yüzeyinde ve mantonun üst katmanlarında hangi elementlerden hangi miktarda olduğu hakkında doğrudan bilgi edinilebiliyor.

• Mantonun üst katmanlarında bulunan maddeler, laboratuvar ortamında mantonun alt katmanlarındakine benzeyen koşullar altında incelenebiliyor.

Bu maddelere laboratuvar ortamında sismik dalgalar gönderilerek elde edilen verilerin, mantonun alt katmanlarına sismik dalgalar gönderilerek elde edilen verilerle karşılaştırılmasıyla mantonun alt ve üst katmanlarının bileşimlerinin birbirine benzediği görülüyor.

• Dünyanın toplam kütlesi ve bileşimi ile atmosferin, yerkabuğunun ve mantonun toplam kütlesi ve bileşimi bilindiği için Dünyanın iç ve dış çekirdeğinin toplam kütlesi ve bu katmanların bileşimi hesaplanabiliyor. Mantoda ve daha üst katmanlarda yer almayan maddelerin çekirdekte olması gerekir.

  Organik Maddelerden Üretilmiş Elektrikli Skuter

• Çekirdeğin Dünyanın manyetik alanını oluşturabilmesi için bileşimindeki metallerin yoğunluğu yüksek olmalıdır ve bu metaller yüksek basınç altında bile sıvı halde bulunabilmelidir.

Yukarıda özetlenen tüm durumlar dikkate alınarak hesaplar yapıldığı zaman Dünya’nm çekirdeğinin çoğunlukla demirden oluştuğu ve önemli miktarda (yaklaşık %4 oranında) nikel de içerdiği anlaşılıyor. Ayrıca çekirdekte bulunan bazı hafif elementlerin -örneğin oksijen ve sülfür-çekirdeğin yoğunluğunun %10 kadar düşmesine neden olduğu da düşünülüyor.
Yazımızı beğendiniz mi?

Size daha güzel hizmet sunabilmemiz için lütfen bize destek olun. Yazımızı aşağıdaki sosyal medya sitelerinde paylaşabilirsiniz.

Bunu da İnceledinizmi ?

Siber Saldırı Yöntemleri Neler? Nasıl Korunmalı?

Siber saldırılar 2021’e kadar yılda 6 trilyon dolar global maliyete yol açacak. Peki, bu yıl …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir