Güncel Ekonomi Haberleri

Elektrikte kendin üret kendin tüket dönemi

Elektrikte kendin üret kendin tüket dönemi

Elektrik piyasasında lisanssız elektrik üretimine ilişkin yönetmelik geçtiğimiz mart ayında uygulanmaya girdi. Bu, ister tüzel ister gerçek kişi olsun, herkesin ihtiyacı olan elektriği lisans almadan üretebilmesi anlamına geliyor. Üretici, ihtiyaç fazlasını da dağıtım şirketleri üzerinden piyasaya verebilecek. Lisanssız elektrik üretimi için üst sınır ise 500 kilowatt. Yönetmeliğin etkisiyle kendi enejisini üretmeye yönelik yatıranlar da artıyor.

Enerji piyasasında sürekli bir değişim var. Yeni düzenlemelerin yıldırım hızıyla geldiği sektörde, bu durum ciddi yeniliklerin de devreye girmesini sağlıyor. Bunlardan biri de kendin üret, kendin tüket yaklaşımının önünü açan yasal düzenlemeler.

Yıllar içinde birçok kez yayınlanan ve sonrasında değiştirilip iptal edilen ‘Elektrik piyasasında lisanssız elektrik üretimine ilişkin yönetmeliğin uygulanmasına dair tebliğ’ geçtiğimiz mart ayında yürürlüğe girdi. Böylece enerjide kendi elektriğini üret devrini başladı.

Yeni düzenleme, isteyen herkese lisans almadan 500 kilowata kadar elektrik üretme ve ihtiyaç fazlasını satabilme olanağı getiriyor. Gerçek ya da tüzel kişilere şirket kumadan yenilenebilir enerji kaynaklanyla kendi elektriğini üretme olanağı sağlayan düzenleme, yerinde üretim ve tüketimi destekliyor. Bu sayede hem kayıp kaçak oranının azalacağını hem de yerli kaynak kullanımının artacağını söyleyen enerji uzmanlan, “Artık küçük tüketiciler bir araya gelerek mesela tek bir rüzgar türbiniyle ihtiyaçları olan elektriği karşılayabilecek. Hatta ürettikleri fazla elektriği de satarak gelir elde edebilecek. Ayııca bu uygulama yüksek enerji maliyetlerinden yakınan ve arayış içinde olan pek çok şirketi de kendi enerjisini üretmeye yönlendirecek. Buna yönelik yatırım yapanların enerji giderlerinde yüzde 70’leri bulan tasarruf sağlaması söz konusu” değerlendirmesinde bulunuyor.

YÜKSEK TASARRUF

Bu yönetmelik kuşkusuz öncelikle şirketleri ilgilendiriyor. Fakat sağlıklı ve kabul edilebilir bir sistem kuran konutlar ya da siteler de artık 500 kilowattan fazla olmamak koşulu ile kendi elektriğini üretebilecek. Son dönemde kendi enerjisini üreten şirketlerde de ciddi artış söz konusu. Selva Gıda bunlardan biri. Enerji santrali 16 Mart’tan itibaren faaliyet gösteren şirketin, 1.712 MW gücündeki kojene-rasyon tesisi, otopıodiıktör vasfında elektrik enerjisi üretiyor.

Yıllık üretim kapasitesi 13 milyon kwh olan tesis için 1 milyon Euro’luk yatırım yapıldı. Genel olarak ürettikleri enerjinin tamamını kullanacaklarını ancak enerji fazlası olduğu durumlarda fazla enerjiyi PMUM’a (Piyasa Mali Ulaştırma Merkezi) satacaklarını söyleyen Selva Gıda Genel Müdürü Mehmet Karakuş, “Bugün yüzde 85 civarında verimle çalışan doğalgaz yakıtlı kojenerasyon tesislerinde, üretilen birim enerji maliyeti yüzde 40 civannda daha ucuz gerçekleşmekte. Yüzde 40’lık avantaj, çok enerji tüketen bizim gibi üretim tesisleri için ciddi bir kaynak” diyor.

YENİ YATIRIMLAR GELİYOR

Türkiye’nin en büyük demir – çelik tesislerinden olan Kardemir de kendi enerjisini üreten şirketlerden. 37.5 MW kumlu güce sahip olan enerji tesisine sahip olan Kardemir, üretim kapasitesini yıllık 3 milyon tona çıkarmak için bir dizi yatınma başlamış bulunuyor. Bu kapasite artışına paralel olarak da enerji ihtiyacının artacağını düşünen şirket, bu nedenle 50 MW’lık gaz yakıtlı enerji santrali yatırımına da başladı. Bu tesisin devreye girmesi ile birlikte şirketin enerji kapasitesinin 87.5 MWa çıkması planlanıyor.

Kendi enerjisini üretmeye yönelik olarak yaptıklan tüm yatının tutannın 100 milyon dolann üzerinde olduğunu söyleyen Kardemir Genel Müdürü Fadıl Demirel, şu anda ürettikleri enerjinin tamamını kullandıklarını belirtiyor. Zaman içinde tüketim fazlası enerjinin ulusal şebekeye verilmesini planladıklarını dile getiren Demirel, “Şirketimizin 2011 yılı ortalama enerji tüketimi ton hamçelik başına 6.340 Meal civarında. Enerji verimliliğine yö6.340 Meal civarında. Enerji verimliliğine yönelik yatırımlarımızla birlikte bu rakamın aşağı seviyelere çekilmesi planlanıyor” diye ekliyor.

SARAY HALI’NIN YATIRIMI

Saray Halı da fabrikalannın sabit gerilimli elektrik enerjisini sağlamak amacıyla Kayseri Develi’de termik ko-jenerasyon üretim tesisine sahip olan bir şirket. Kojenerasyon tesisinde saatte 4.29 MW’lık elektrik üreten şirket, buna ilave olarak hayvansal atıklann kullanıldığı 2 MW’lık bir biogazdan elektrik üretim yatırımı da planlıyor.

Yaklaşık 1 milyon 700 bin Euro’yu bulan enerji yatınmı makine halısı sektöründe ilk yatırım olma özelliğini taşıyor.

Grubun diğer iştiraklerinin de enerji dönüşümü ve kendi elektriğini üretme anlamında yeni yatırımlara hazırlandığını belirten Saray Halı Genel Koordinatörü Nadir Yürtiktümen, “Enerjinin büyük miktarını kullanıyo-nız. Fazlasını ise dengelenmiş güç piyasası üzerinden PMUM’a satmaktayız. Enerji tesisimiz sayesinde mevsimsel olarak birim enerji maliyetlerimizin yüzde 10-25 arasında azaldığını söyleyebiliriz” diye ekliyor.

30 MİLYON TL’LİK KAZANÇ

Konya Şeker ise saatte 23.7 MW enerji üretim kapasitesine sahip. Önümüzdeki dönemde enerji kapasitesinin saatte 60.7 MW’a çıkarılması hedefleniyor.

Üretilen enerjinin tamamını tesislerinizde kullanıldıklarını ancak önümüzdeki dönemde devreye alınacak ilave kapasitenin üretiminin tamamını serbest piyasaya satmayı planladıklarını söyleyen Pankobir-lik Genel Başkanı Recep Konuk, devreye alınacak ek kapasite ile birlikte toplam 37 milyon Euro’luk enerji yatırım yapmış olacaklarını belirtiyor.

Konuk, “Üretim girdilerinin önemli kısmını oluşturan elektrik enerjisi tüketiminin kendi imkânlarımızla sağlanması nedeniyle daha rekabetçi ürün fiyatları oluşmasına neden oluyor. Yıllık olarak 30 milyon TL civannda bir katkısı bulunuyor” diyor.

Hem indirmesi hemde kullanımı tamamen ücretsiz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu