Makaleler

Emin Koramazdan Kobilere Öneriler

Son beş yılda istihdam hacminin küçüldüğüne ve KOBİ çalışanlarının yüzde 25 oranında işsizleştiğine dikkat çeken Makine Mühendisleri Odası Başkanı Emin Koramaz, KOBİ’lerin öz kaynak ve kredi sorunlarının kurumsallaşmayı etkilediği kanısında. Dış ticaret açığına da işaret eden Koramaz’ın KOBİ’lere olan önerilerini derledik.

TÜRKİYE’DE İMALAT SANAYİNDEKİ 268 BİN İŞLETMENİN YÜZDE 99’UNU KOBİ NİTELİĞİNDEKİ İŞLETMELER OLUŞTURUYOR. Türkiye Makine Mühendisleri Odası verilerine göre makine imalatı yapan 19 bin işletme, Türkiye KOBİ’lerinin yüzde 7.1’ini kapsıyor.

Son beş yılda istihdam hacminin küçüldüğüne ve KOBİ çalışanlarının yüzde 25 oranında işsizleştiğine dikkat çeken Makine Mühendisleri Odası Başkanı Emin Koramaz, “2001-2006’da ihracatta gelişme var ancak artan oranda hammadde ve ara mal ithal girdisine bağımlılık, büyüyen dış ticaret açığında önemli bir etken oldu” diyor.

Koramaz’a göre KOBİ’lerin öz kaynak ve kredi sorunları, kurumsallaşmayı etkileyen önemli faktörler arasında bulunuyor.

Dış ticaret açığına dikkat

Makine Mühendisleri Odası’nın verilerine göre ihracat artışının iyi bir gelişme olmasına karşın, aramal ve hammadde ithalatında da yüksek oranda artış gözleniyor. Buna göre, imalat sanayinde 2001 yılında KOBİ ithalatının toplamdaki payı yüzde 9 iken, 2006 yılında yüzde 16’ya çıkmış durumda. İç pazardan dolaylı olarak sağlanan hammadde ve girdiler ile hu oran yüzde 20’ye kadar yükselebiliyor. Bu gelişmeye ve dış ticaret açığına dikkat çeken Koramaz, konuyla ilgili önerilerini şöyle sıralıyor:

■    KOBİ’ler merkezi ve optimal bir tedarik sistemi ile üretim girdileri ve ham maddelerini daha ucuza alabilirler ve bu avantajı kâr marjlarını artırmada kullanabilirler.

■    KOBİ’ler mühendislik hizmetini bünyelerine daha fazla sindirip, en az mühendis istihdam edebilirler ve kalifiye iş gücü kullanıp verimliliklerini arttırıtlar.

■    Ortak Ar-Ge ve inovasyon altyapısı kurdukları takdirde tasarım ve özgün ürün yapmak ve daha fazla rekabet gücüne sahip olmak ayrıcalığını kazanabilirler. KOBİ desteklerinden rasyonel bir biçimde yararlanarak katma değeri yüksek ürünler üretebilirler.

■    Yönetim ve organizasyon yapılarını değiştirmek üzere ortak danışmanlık havuzlarından yararlanabilirler. Böylece geleneksel yapıdan çağdaş bir yapıya geçmeleri mümkün görünmektedir.

■    Kredi olanaklarının artırılmasında makro düzeyde girişimde bulunmaları, bağlı oldukları örgütler kanalıyla mümkün olabilecektir. Böylece bankaları ve finansman kuruluşlarını zorlayabilirler.

■    KOBİ’lerin gerçek anlamda üretici olmaları ve sanayi yatırımlarına yönelik rasyonel kaynakları kullanmaları, ulusal çıkarlara yönelik bir sanayileşme politikası ile mümkün görünmektedir.

Hem indirmesi hemde kullanımı tamamen ücretsiz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu