Güncel Ekonomi Haberleri

En fazla temettü verecek şirketler

Yatırımcıların gözü temettü verecek şirketlerde

GEÇEN hafta da hemen hemen aynı kelimelerle başlamıştık haberimize. Borsadaki şirketlerin tamamı bilançolarını açıklandı. Şimdi gözler temettü verimliliklerine çevrildi. Hisse seçiminde temettü önemli bir kriter. Ortaklık hakkı olan temettü, şirketin elde ettiği karın bir kısmını ya da tamamını nakit ya da hisse senedi olarak şirket ortaklarına vermesi olarak tanımlanıyor. Temettü, diğer adıyla kar payı, şirketlerin yılsonu bilançolarına bağlı olarak net dönem karı üzerinden hesaplanıyor. Bu nedenle yatırımcılara ödenecek temettü tutarının belirlenmesinde yıllık net dönem karı, temettü verimini ön plana çıkarıyor. Temettü verimi, şirketin dağıtacağı temettü tutarının piyasa değerine oranı olup, yatırım yapılan hisse tutarının ne kadarının brüt temettü olarak ödeneceğini yüzdesel olarak gösteriyor. Analistler, Covid-19 salgını şirketlerin dağıtacağı temettü miktarını etkilemiş olsa da risk iştahının düşük ve dalgalanmanın yüksek olduğu bu gibi dönemlerde, daha çok uzun vadeli yatırım stratejisini tercih eden yatırımcılar için temettü verimine göre hisse seçiminin önemli olduğunu vurguluyor. Bu kapsamda orta ve uzun vadeli düşünen yatırımcılar için BIST hisseleri arasında temettü beklentisi ile ön plana çıkan 23 hisseye dikkat çekiliyor.“40 Milyar TL’yi Geçebilir”

Borsa uzun vadede kazandırır sözünün en isabetli uygulamasının temettü hisselerine yapılan yatırım olduğunu belirten Alnus Yatırım Araştırma Müdürü Yunus Kaya, “Temettü verimi iyi olan hisselerden yapılan bir portföy, uzun vadede getirisi ile bireysel emeklilik gibi hizmet görebilir. Bu konuda birçok örnek görmek mümkün” diyor. Şirketlerin temettüsü konusunda üç rakamın ön plana çıktığını dile getiren Kaya, “ilki temettünün yıllık karma oranıdır. Bu oran 2020’de devletçe yüzde 25 ile sınırlandırıldığından, şirketler son yıllık karının yüzde 25’inden fazlasını dağıtamadı. Bu yıl ise böyle bir sınırlama olmadığından ciddi bir temettü dağıtımı söz konusu. Üstelik bankalara da yüzde 10’luk izin verildiğinden bankalar da temettü dağıtabiliyor. Bugüne kadar açıklanan temettü miktarı 38 milyar TL ile ciddi büyüklüğe ulaşmış durumda; bu rakamın 40 milyar TL’yi biraz aşmasını bekliyorum” açıklamasını yapıyor.

Borsada temettü haberlerinin etkisini incelediğimizde, beklentileri aşan bir temettü haberi olmadıkça fiyatlarda ciddi bir etkisinin olmadığını hatırlatan Kaya, temettü beklentisi ile ön plana çıkan BIST hisselerinden Ereğli Demir Çelik, İskenderun Demir Çelik, Ford Otomotiv, BİM, Enka inşaat, Tofaş Oto, Arçelik, Koç Holding, Anadolu Efes, EnerjiSA, Türk Traktör, Sabancı Holding, Iş Bankası, Akbank, Garanti BBVA, Doğuş Otomotiv, Coca-Cola içecek, Yapı Kredi, Şişecam ve Türkiye Sigorta hisselerine ‘alım’ öneriyor.

En fazla temettü verecek 20 şirket

Net kar 2020 Bin TL Brüt Temettü Toplamı (Bin TL] Hisse başına brüt temettü Hisse başına net temettü Ödeme  tarihi
Ereğli Demir Çelik 3.509.790 6.475.000 1,85 1,576 24 Mart 21
İskenderun Dem. Çel. 2.423.349 3.712.000 128 1088 24 Mart 21
Turkcell 4.237.086 2.585.787 11753 0,999 30Nis, 30 Tem, 27 Ekim
Ford Otomotiv 4.194.913 2.252.842 6,42 5,457 24 Mart 21
8İM 2.606.815 2.125.200 2 17 20 May, 17 Kasım
Enka İnşaat 4.518.160 2.000.000 0,3571 0,304 13 Nisan 21
Tofaş Oto 1.784.170 1.500.000 3 2,55 23 Mart 21
Arçelik 2.878.989 1.500.000 2,2198 1887 29 Mart 21
Koç Holding 12.633.297 1.483.500 0,585 0,497 14 Nisan 21
Anadolu Efes 1.452.910 1.145.605 1,9348 1645 28 Mayıs 21
EnerjiSA 1.087.683 1.133.826 0,96 0,816 9 Nisan 21
Türk Traktör 776.443 850.000 15,9268 13,538 25 Mart 21
Sabancı Holding 8.899.253 714.141 0,35 0,298 5 Nisan 21
İş Bankası 6.810.433 68L083 0,1514 0,129 2 Nisan 21
Akbank 6.267.167 626.080 0,1204 0,102 26.Mar.21
Garanti BBVA 6.238.003 623.800 0,1485 0,126 5 Nisan 21
Doğuş Otomotiv 1041870 600.000 2,7273 2,318 30 Nisan 21
Coca Cola İçecek 1.314.206 501110 197 1,675 27 Mayıs 21
Yapı Kredi 5.079.518 500.000 0,0592 0,05 1 Nisan 21
Şişe Cam 2.824.571 500.000 0,1632 0,139 31 Mayıs 21
20 Şirket Toplamı 31.509.974

“Düzenli Temettü Ödeyenler Seçilmeli”

Hisse seçimi konusunda tek kriter olmamakla birlikte temettü verimine göre portföy oluşturulmasının uzun vadeli yatırımcılar için oldukça önemli olduğunu belirten Tera Yatırım Uluslararası Piyasalar Stratejisti Mehmet Bilal Bircan, özellikle yıllar itibariyle artan oranda temettü dağıtan şirketlerin elde ettiği kar rakamlarının da her yıl arttığı anlamına geldiğine dikkat çekiyor. Böyle bir durumda hisse yatırımcısının hem temettü geliri elde etiğini, hem de hisse fiyatının artmasına bağlı olarak kazanç sağlayabileceğini hatırlatıyor.

Temettü şirketin yıllık net dönem karı üzerinden belirlenmekle birlikte, kar eden şirketlere karşı yatırımcıların temettü beklentisinin arttığını da kaydeden Bircan, özellikle düzenli kar eden ve düzenli temettü ödeyen şirketler açısından temettü beklentisinin oldukça önemli olduğunu ifade ediyor. Temettü beklentisinin hisse senedi fiyatlarını yükseltebileceğini ancak bir şirket kar elde etse dahi temettü dağıtımının, yönetim kurulunun kararı üzerine genel kurulda belirlendiğinin altını çiziyor.

Böyle bir durumun ise temettü beklentisi açısından şirketin hisse fiyatlarında spekülatif hareketlere sebep olabileceğini hatırlatan Bircan, “Dolayısıyla şirketlerin temettü beklentilerini dikkate alırken düzenli temettü ödeyen ve temettü verimi yüksek şirketlerin tercih edilmesi hisse portföyleri için daha sağlıklı bir yatırım olacaktır” diyor.

Temettü verimi yüksek hisseler

“Ağırlık Holding ve Haberleşmede”

2020 sonu finansallarmı geride bırakırken, temettü dağıtacak şirketlerin yatırımcıların yakın takibinde olduğunu belirten Bircan, bu kapsamda özellikle işlem hacmi ve likidite açısından ön plana çıkan BIST-30 hisselerinin temettü tutarı ve temettü verimlerinin yakından izlendiğini söylüyor.

Temettü ve temettü veriminin, volatilitenin yüksek olduğu dönemlerde özellikle uzun vadeli yatırımcılar açısından çok önemli olduğunu dile getirerek “Covid-19 salgını sonrasında birçok sektörde temettü ödememe konusunda kararlar alınmış olsa da, mevcut durumda temettü dağıtacak şirketlerin ağırlıklı olarak holding ve haberleşme sektörlerinde olduğu görülmekte” diyen Bircan, temettü beklentisi ile ön plana çıkan BIST-30 hisselerinden Akbank, Arçelik, BÎM, Ereğli Demir Çelik, Koç Holding, Sabancı Holding, Şişecam, Turkcell, Tekfen Holding ve Türk Te-lekom hisselerine ‘alım’ veriyor.

Temettü verimi ne demek?

Temettü verimi, kar elde eden şirketlerin hisse fiyatının ne kadarını temettü olarak dağıttığını gösterir. Formülü şöyledir:

Temettü Verimi = (Dağıtılan Temettü Tutarı / Piyasa Değeri) x 100 Örneğin, vergi ve diğer giderlerin olmadığı varsayımıyla, 10 TL’ye aldığımız bir hisse senedinin ilgili yıldaki temettü miktarının 1 TL olduğunu düşünelim. Böyle bir durumda temettü verimi, 1TL/10 TL oranlamasından yüzde 10 şeklinde olacaktır.

Şirketin devam eden yıllarda da aynı tutarda temettü dağıtması, hisseye yatırılan tutarın 10 yıl içerisinde temettü olarak geri alınması anlamına gelir.

Aynı örnek üzerinden temettü tutarının 2 TL olduğunu varsayarsak, bu durumda temettü verimi 2 TL/10 TL üzerinden yüzde 20 olarak hesaplanacaktır ki bu yatırılan tutarın beş yılda geri alınması anlamına gelir.

ÜNLÜ&Co halka arz için SPK’ya başvurdu

Yatırım hizmetleri ve varlık yönetimi grubu ÜNLÜ Yatırım Holding A.Ş. (ÜNLÜ&Co] şirket hisselerinin yaklaşık yüzde 25 oranındaki kısmının halka arzı için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK] başvurdu. Firma, halka arz sürecinde Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler AŞ.’yi (Yapı Kredi Yatırım] yetkilendirdi. 1996’da bağımsız bir fınansal danışmanlık şirketi olarak kurulan firma, kuruluşundan itibaren 121 satın alma ve birleşme danışmanı oldu.

ÜNLÜ&Co Grubu, 2010-2020 arasındaki halka arzlar, ikincil halka arzlar ve hızlandırılmış talep toplama işlemlerini içeren sermaye piyasası işlemlerinde, özelleştirmeler hariç yüzde 22 pazar payı, 32 işlem ve 3 milyar dolarlık işlem tutarı ile tüm finans kurumlan içinde ikinci sırada yer alıyor. Grup, 2013’ten bu yana toplam 20 adet borçlanma aracı ihracı ile de toplamda 1.7 milyar TL’nin üzerinde bir hacim oluşturdu. Grup çatısı altında faaliyet gösteren

DAHA Yatırım Danışmanlığı ile nitelikli bireysel ve kurumsal müşterilere kişiye özel yatırım danışmanlığı hizmeti sunuyor. DAHA faaliyetleri kapsamında yönetilen varlıkların tutarı 2021 Şubat sonu itibarıyla 4.80 milyar TL seviyesinde. Merkezi İstanbul’da olan ve 500’e yakın çalışanıyla faaliyet gösteren ÜNLÜ&Co Grubu’nun ayrıca İstanbul, Ankara ve İzmir’de şubeleri, New York ve Londra’da ise aracı kurumlan bulunuyor.

Yerli yatırımcının hisse varlıkları yüzde 120 büyüdü

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği [TSPB] 2021 Şubat ayı özet finansal piyasa verilerini açıkladı. Veriler, son üç ayda yaşanan gerilemeye rağmen yurtiçi yerleşiklerin (yerli yatırımcılar) finansal varlıklarında son bir yılda önemli bir artış yaşandığını ortaya koydu. 2020 Şubat’ta 3.8 trilyon TL olan yerli yatırımcıların finansal varlıkları, yüzde 35.3 oranında artarak 2021 Şubat’ta 5.2 trilyon TL oldu. Faizlerdeki düşüş, artan dijital olanakların etkisiyle yerli yatırımcıların tarihi rekor seviyelerde artan ilgisi ve Borsa İstanbul’da yaşanan yükselişle, son bir yılda yurtiçi yerleşiklerin finansal varlıkları içerisinde en hızlı büyüme, hisse senedi piyasasında yaşandı.Geçen yıl Şubat sonunda 188.7 milyar TL olan yerli yatırımcıların hisse senedi varlıkları, yüzde 120 oranında artarak 2021 Şubat sonunda 414.6 milyar TL’ye çıktı. Bu tutarın 118 milyar TL’si kurumsal, 232 milyar TL’si ise bireysel yatırımcılara ait. Bu artışla yerli yatırımcıların hisse senedi varlıklarının toplam varlıklar içindeki payı yüzde 5’ten yüzde 8’e yükseldi.

Mavi, 2020’yi 2.4 milyar TL gelirle tamamladı

Blucin ve hazır giyim markası Mavi, 2020 yılını 2 milyar 402 milyon TL konsolide gelirle tamamladı. Şirketin FAVÖK’ü 392 milyon TL, FAVÖK marjı ise yüzde 16,3 oldu. 2020’de Mavi’nin konsolide online satışları yüzde 110, Türkiye online satışları ise yüzde 152 büyüdü. E-ticaretin toplam gelir içindeki payı yüzde 13’e çıktı. Dünyada 439 mağaza, 4.500’ün üzerinde noktaya ulaşan Mavi, Türkiye’de altı mağaza açılışı ve yedi mağaza genişlemesiyle 159 bin metrekareye ulaştı.

Mehmet Bilal BİRCAN / Tera Yatırım Uluslararası Piyasalar Stratejisti
“BİM’in net karı beklentilerin üzerinde”

BİM: 54.844 milyon TL olarak tahmin ettiğimiz 2020 sonu hasılatı 55.495 milyon TL olarak gerçekleşti. Çeyreklik bazda satışlarını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45.40 oranında artıran firmanın yıllık bazda satışları yüzde 38.00 arttı. Brüt karındaki iyileşmenin yanı sıra faaliyet giderleri performansının etkisiyle 2020/12 döneminde FAVÖK’ü 5.066 milyon TL, FAVÖK marjı ise yüzde 9.13 oldu.

Son çeyrekte 825 milyon TL net kar açıklayan firma, dönem karını beklentilerin üzerinde yüzde 158.96 oranında artırdı. Net kar rakamındaki artışta ana faktör şirketin faaliyet performansının beklentilerden iyi gelmesi oldu. Dördüncü çeyrek rakamıyla birlikte 2020 sonu net dönem karı önceki yıla göre yüzde 112.82 artışla 2.606 milyon TL oldu. 2021 için hasılatında yüzde 20-25 büyüme, FAVÖK marjını yüzde 8 ve 1.750 milyon TL’de yatırım harcaması öngörüyor. Hisse başına brüt 3.5 TL temettü dağıtımı yapmayı planladığını da duyurdu. Net karın beklentilerin üzerinde gelmesi, 2021 beklentilerinin tahminlerimizden güçlü olması ve temettü dağıtacağını duyurmasının hisse performansına olumlu yansımasını bekliyoruz. 12 aylık dönem için AL tavsiyesi verdiğimiz BİM hisselerinde yüzde 70 yükselme potansiyeli ile 121 TL hedef fiyat öngörüyoruz.

AKBANK: 2020/12 döneminde net çeyrek karı 1.780 milyon TL olan beklentimizin üzerinde 1.848 milyon TL olarak gerçekleşti. Böylece 2020’de net kar rakamı önceki yıla göre yüzde 15.68 artışla 6.267 milyon TL oldu. Hem faiz gelirlerinde, hem de faiz giderlerinde gerileme yaşansa da bankanın net faiz geliri yıllık bazda yüzde 24.30 arttı.

Net ücret ve komisyon gelirlerinde de gerileme söz konusu. Net faiz marjı ise çeyrekte 10 baz puan geriledi. 2020 hedeflerini yakalayan Akbank’ın faizlerin yüksek seyrettiği 2021’de de hedeflerinde ciddi bir sapma görülmüyor. 20.70 ile bankalar arasında en yüksek sermaye yeterlilik oranına sahip olan bankanın, mevcut finansal performansı 2021 hedeflerini teyit ediyor.

Özellikle, salgında bankacılık sektörü en çok zarar görenler arasında olsa da karın beklentilerden iyi gelmesinin yanı sıra piyasa çarpanları açısından da bankanın hala ucuz kaldığını görüyoruz. Akbank için yüzde 43.91 getiri potansiyeli ile 12 aylık dönemde 8.78 TL hedef fiyat ile önerimiz AL şeklinde.

SABANCI HOLDİNG: Aktifleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artan Sabancı Holding’in 2020 son çeyrek karı 1.150 milyon TL olan beklentimizin altında 926 milyon TL olarak gerçekleşti. Net çeyrek karın beklentilerin altında kalmasını Enerjisa Enerji’nin dönem karındaki azalma açıklıyor. 4.767 milyon TL olan 2020 sonu dönem karı ise yüzde 26.14 arttı.

Net yabancı para pozisyonu ise yıllık bazda yüzde 54.03 artışla 7.350 milyon TL’ye yükseldi. Kurdaki dalgalanmanın yüksek olduğu dönemde yabancı para pozisyonundaki artışın holding için olumlu olduğunu düşünüyoruz. Holding sektöründeki fiyat performansı da dikkate alındığında Sabancı Holding hisselerinde yüzde 100 getiri potansiyeli ile 12 aylık hedef fiyatımız 20.92 TL seviyesinde.

Yunus KAYA / Alnus Yatırım Araştırma Müdürü
“Alkim Kimya her yıl temettü veriyor”

ALKİM KİMYA: Afyon ve Konya’daki yanı sıra Ankara madeninde sodyum sülfat üretimi gerçekleştiren şirketin işi yıllar itibariyle düzenli büyüdü; üretimini de yükseltebilme becerisi sayesinde gücünü koruyor. Hijyen ve rutin temizliğin öneminin artmasıyla şirket ürünlerine olan talebin arttığı bir yılı geride bıraktı. 2021 için de iyimser tahminler ön planda. Halka açıldığından beri her yıl temettü veren dört şirketten biri olan Alkim Kimya bu yıl 78 milyon TL temettüyü 14 Nisan’da dağıtacak. Alkim Kimya hisselerinde yüzde 23 yükselme potansiyeli ile 22.00 TL fiyatla ‘alım’ öneriyoruz.

EREGLİ DEMİR ÇELİK: Borsanın efsane şirketlerinden olan firma, bağlı ortaklığı İsdemir ile beraber pandemiden olumsuz etkilense de süreçten erken ve başarılı çıkmayı başardı. Dördüncü çeyrekte FAVÖK marjı yüzde 26.5 ile son iki yılın en yükseğine ulaştı. Öncesindeki iki yılda ortalama yüzde 31 ile çalıştığından bu gelişme olumlu yorumlanabilir ve 2021 Çeyreğinde daha yükseğe gidiş görülebilir.

2020’deki temettü sınırlaması nedeniyle önceki yıllara göre az temettü dağıtan şirket, 2020 kârından toplam 6.475 milyon TL olmak üzere hisse başına 1.85 TL brüt nakit kar payını tek seferde ve 24 Mart 2021 tarihinde dağıtılmasına karar verdi. Yüzde ll’lik temettü verimi ile yıllardır temettü için taşıyan yatırımcıları ile beraber yeni yatırımcılarını da memnun eden Ereğli hisselerinde yüzde 20 yükselme potansiyeli ile 20.20 TL hedef fiyat öngörüyor ve ‘alım’ öneriyoruz.

ANADOLU HAYAT SİGORTA: Hayat ve emeklilik fon büyüklüğünde özel sermayeli şirketler arasında 30 milyar TL’yi aşarak yüzde 18 pazar payı ile sektör lideri olan Anadolu Hayat 1.6 milyar TL öz sermayeye, 36.1 aktif büyüklüğüne ulaştı. Şirket hayat sigortası varlıklarında da yüzde 22.8’lik pazar payı ile sektör lideri. 2020’de yüzde 35 artışla brüt karını 648 milyon TL’ye, yüzde 45 artışla net karını 519 milyon TL’ye yükseltti. Öz kaynak karlılığını ise yüzde 40’a çıkarmayı başardı. 2021’de dyitalleşmeye ağırlık vererek karını artırmayı planlıyor. 29 Mart’ta 360 milyon TL ile tarihinin en büyük temettü dağıtımını yapacak. Anadolu Hayat hisselerinde yüzde 18 yükselme potansiyeli ile 13.00 TL fiyatla ‘alım’ öneriyoruz.

İDİL TARAKLI

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu