Başarılı Girişimcilik

Genç girişimcilere vergi istisnası ve indirim fırsatı var

Genç girişimcilere kazanç istisnası ve basit usûle tabi esnafa kazanç indiriminin gündemde olduğun belirten Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi Mahir Nazlıer, “Seçim öncesi vaadlerinden olan 6663 Sayılı Kanunla genç girişimcilere kazanç istisnası ve basit usûle tabi esnafa kazanç indirimi söz konusu. Kanun, 2016 yılı gelirlerinden başlanarak uygulanmak üzere yürürlüğe girdi” diyor.

Vergi kanunlarımızda pek çok muafiyet, istisna ve indirimler var. Peki muafiyet nedir, istisna nedir? Önce bu konuyu bir netleştirmek gerek. Muafiyet, bir mükellef veya mükellef grubunun vergi dışı tutul-masıyken, istisna ise bir vergi konusunun vergi dışı bırakılması anlamına geliyor. Muafiyette mükellef gibi görülmüyosunuz, İstisnada ise mükellefsiniz ancak devlet sizden o konuda vergi almıyor. Öte yandan uygulanan bazı indirimler de söz konusu..Kooperatiflerin muaflığı, eğitim öğretim kazançlarına ilişkin istisna, bağış ve yardımların vergiden indirilmesi, muafiyet, istisna ve indirimlere birer örnek olarak verilebilir. Son dönemde genç girişimcilere yönelik istisna ve indirimlerin gündemde olduğunu belirten Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi Mahir Nazlıer, “Seçim öncesi vaadlerinden olan Genç girişimcilere kazanç istisnası ve basit usûle tabi esnafa kazanç indirimi 6663 Sayılı Kanunla 2016 yılı gelirlerinden başlanarak uygulanmak üzere yürürlüğe girdi” diyor.

Genc girisimcilere icin kazanc istisnasi

KAZANÇ İSTİSNASI

Ekonomik kalkınma, gelişim, yenilik ve yaratıcılığın lokomotifi olarak görülen genç girişimcilere kazanç istisnası getirildi. Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle ilk defa gelir vergisi mükellefi olan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla yirmi dokuz yaşını doldurmamış tam mükellef gerçek kişiler bu istisnadan yararlanabilecek. Faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri bu kazançlarının 75 bin TL’ye kadar olan kısmı, gelir vergisinden istisna ediliyor, yani o yıl kazanç azsa yada gençler zarar ettiyse, o yıl için istisnadan yararlanamadığı tutar ertesi yıla devretmiyor. Nazlıer, diğer şartları ise şöyle sıralıyor: “Vergi dairesine işe başlama bildirimini kanuni süresi içinde yapmış olmalı, kendi işinde bilfiil çalışılması veya işinin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi, faaliyetin adi ortaklık veya şahıs şirketi bünyesinde yapılması hâlinde tüm ortakların işe başlama tarihi itibarıyla bu maddedeki şartları taşıması, mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olunmaması.”

8 BİN TL’LİK İNDİRİM

Kazançları basit usulde vergilendirilen mükellefler ise, defter tutmayan, kira stopajı ve KDV ödemeyen ve buna benzer vergi avantajları olan, ancak 95/6430 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile faaliyet alanları daraltılan mükellef grubunu oluşturuyor. Basit usulde vergilendirilen bu gruba beyan ettikleri ticari kazançlarına herhangi bir süre ile sınırlı olmaksızın 8 binTL’lik indirim uygulanacağını söyleyen Naz-lıer, “8 bin TL’nin altında kazanç elde edilmesi nedeniyle yararlanılamayan indirim tutarının ertesi yıllara devretmeyecek. Bu istisna ile genç girişimcilere ilişkin kazanç istisnası beraber uygulanamayacak.”

VERGİ AFFI BEKLENTİSİ VAR

Türkiye’de her 3-5 yılda bir vergi affı beklentisine girildiğini de söyleyen Nazlıer, “Şu aralarda ağızlarda bu konu var. ince hesaba girip vergileri yatırmayanlar var. Vergi affı denilen faizlerin yeniden hesaplanması, taksitlendirilmesi ve biraz da indirim uygulanması… Bu tarz indirimlerde vergisini zamanında ödeyen mükellefler tarafından hoş karşılanmıyor. Vergide eşitlik yok gibi düşünüyorlar ve haklı olabilirler.”

Hem indirmesi hemde kullanımı tamamen ücretsiz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu